800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET

Zálohování a obnova Google Cloud

Zálohování a obnova s nativní podporou Google, jednoduchost, škálovatelnost, úspory a zabezpečení

NASADIT ZDARMA

Zálohujte až 10 instancí Compute Engine ZDARMA

Nejlepší zálohování Google Cloud

NOVINKA Veeam® Backup for Google Cloud Platform v2 zajišťuje plně automatizované zálohování a obnovu s nativní podporou od Google pro snadnou ochranu a správu všech dat Google Cloud Platform (GCP). Využíváním nativních snapshotů, zálohování do více tříd objektového úložiště a flexibilních možností obnovy můžete eliminovat riziko ztráty dat – dokonce i škálovaně – u všech vašich dat GCP, a navíc ušetřit.

Jednoduché, a přesto výkonné zálohování Google Cloud

Nastavení, ke kterému se už nemusíte vracet

Zjednodušte si zálohování Google Cloud pomocí automatizace nativních snapshotů a záloh založených na zásadách.

Rychlá a flexibilní obnova

Dosáhněte téměř nulových RTO, od celých instancí po jednotlivé soubory a složky.

Nízkonákladové archivní úložiště

Mějte náklady na cloud pod kontrolou i při dodržení cílů uchovávání informací a souladu s předpisy.

Zabezpečení dat a soulad s předpisy

Seznamte se s osvědčenými postupy Google Cloud, které zajišťují data proti ransomwaru a kybernetickým hrozbám.

Jedna platforma

Spravujte zálohování Google Cloud centrálně s dalšími cloudovými, virtuálními, fyzickými, SaaS a Kubernetes prostředími.

Cloudová mobilita

Zálohujte, obnovujte a migrujte v cloudových, virtuálních a fyzických prostředích.

Nativní. Nákladově efektivní. Bezpečné. Připravené na hybridní prostředí

S nativní podporou Google

Používejte nativní snapshoty pro mimořádně krátké RPO bez nutnosti použít agenty.

Jednoduché nastavení

Nasazení z obchodu GCP Marketplace je snadné, takže můžete začít chránit data během několika minut.

Úplná automatizace

Bez problémů můžete chránit všechna data – i ve větším rozsahu – pomocí automatizace založené na zásadách a štítků.

Rychlá obnova

Rychle vyřešte každou ztrátu dat pomocí flexibilních možností obnovy na úrovni instance, svazku a souboru.

Výpočet nákladů

Díky prvnímu nástroji na výpočet nákladů v oboru se vyhnete přeplácení za cloud bez nutnosti obětovat dosahování cílů na úrovni služeb.

Nízkonákladové vrstvení

Automaticky odesílejte snapshoty do levného úložiště za účelem uchovávání informací a souladu s předpisy.

Mezi projekty a regiony

Izolujte zálohy od produkčního prostředí, a zajistěte tak data před interními i externími hrozbami.

Kontroly oprávnění

Můžete snadno ověřovat a napravovat oprávnění IAM v cloudu pro operace zálohování a obnovy.

RESTful API

Integrujte a automatizujte zálohování Google Cloud s jinými pracovními toky a aplikacemi.

Mobilita aplikací a dat

Neomezená přenosnost dat mezi prostředím GCP, onsite a jinými veřejnými cloudy.

Připraveno na multicloudové prostředí

Centralizujte zálohování Google Cloud do jedné platformy s ostatními úlohami1.

Nejnovější verze

Připraveno na multicloudové prostředí

Centralizujte zálohování Google Cloud do jedné platformy s ostatními úlohami1.

Nízkonákladové archivní úložiště

Automaticky přesouvejte nativní zálohy Google do archivního úložiště Google Cloud pro co nejlevnější uchovávání informací.

RESTful API

Bezpečně se připojujte k prostředí Google Cloud, integrujte ho a spravujte jeho zálohování pomocí vlastních aplikací a pracovních postupů.

1 V kombinaci s produktem Veeam Backup & Replication™ v11a nebo novějším

Jak to funguje

 • Automatizujte snapshoty a zálohy
 • Obnova v rámci GCP
 • Obnova mimo GCP
 1. Automatizace snapshotů a zálohování založená na zásadách
 2. Úrovňové zálohování napříč třídami úložiště Google Cloud 
 1. Úplná obnova instance Compute Engine nebo svazku ze snapshotu v místě nebo mimo něj
 2. Úplná obnova instance Compute Engine nebo svazku ze zálohy v objektovém úložišti v místě nebo mimo něj
 3. Obnovení na úrovni souborů ze snapshotu
 4. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy v objektovém úložišti
 1. Úloha záložního kopírování do záložního úložiště onsite
 2. Okamžitá obnova virtuálního počítače
 3. Obnova do virtuálního počítače onsite
 4. Direct restore to AWS nebo Microsoft Azure

* Vyžaduje Veeam Backup & Replication v11 nebo novější.

Balíčky a ceny

  Veeam Backup for Google Cloud Platform
Veeam Backup & Replication
  Samostatné řešení zálohování a obnovy úloh Google pouze v rámci prostředí Google Nejlepší zálohování a obnovení pro jednotnou ochranu a správu dat v hybridním a vícecloudovém prostředí

Zálohování a obnova Google Cloud

   
Kontrola nákladů na cloud    
Zabezpečení dodržování předpisů    
Neomezená přenosnost dat    
Správa hybridního/multicloudového prostředí    
Řešení Veeam Backup for Google Cloud Platform je dostupné výhradně přes obchod GCP Marketplace v bezplatné edici i edici BYOL a nasazuje se ze stejné nabídky.

Samostatný produkt

Bezplatná edice

ZDARMA

 

 

 

 

Zálohování 10 instancí virtuálních počítačů ZDARMA
Podpora podle možností

Samostatný produkt

Edice BYOL

$40 USD

na instanci virtuálního počítače za rok

Zálohování a obnova pouze v GCP
Produkční nepřetržitá podpora

Hybridní/multicloudové prostředí

Edice BYOL

VUL

Přenosné licence

Zálohování a obnova všeho, všude
Produkční nepřetržitá podpora

Sjednoťte zálohování a obnovu Google Cloud s ostatními prostředími

Veeam Backup & Replication

Jedna platforma centrálně spravuje zálohování Google Cloud a další cloudové, virtuální, fyzické, SaaS a Kubernetes prostředí v rámci jednoho výkonného rozhraní

Zálohování jako služba (BaaS) pro Google Cloud Platform

Časté dotazy

Jak se zálohuje Google Cloud?

Během diskuse o zálohování dat platformy Google Cloud Platform nás zajímají především nástroje s nativní podporou cloudu, které nám umožňují chránit instance Compute Engine (tj. tam, kde jsou spuštěny virtuální počítače) s nativními snapshoty Google.

Existují nativní služby, které vám umožňují zálohovat instance Google Engine, a je mnoho dodavatelů, kteří nabízejí přístup k zálohování Google Cloud Platform na základě agentů. Ochrana dat v cloudu však není vždy přímočará a využívání omezených nebo starších metod zálohování může představovat problém.

Zaprvé, snapshoty instancí Google Compute Engine nejsou skutečné zálohy a nelze je používat pro dlouhodobé uchovávání a obnovu dat. Uchovávání starších snapshotů v cloudovém úložišti Google na dobu delší než několik dnů je také nákladné. Ruční skriptování automatického plánování snapshotů pro instance Google Cloud může rychle narůst na složitosti, a to zejména ve velkých prostředích.

Za druhé, přístupy na základě agentů pro zálohování Google Cloud Platform nepředstavují nejlepší možnost, protože agenty vyžadují nasazení náročné na prostředky. Jejich vhodné škálování je obtížné a zabírají další prostor v modulu Compute Engine.

Veeam Backup for Google Cloud Platform dokáže automaticky vytvářet a spravovat snapshoty a zálohy instancí Compute Engine (a připojených disků) včetně konfigurace virtuálního počítače. Pomocí zálohování na úrovni bitových kopií nebo snapshotů lze vytvářet řetězce záloh. Nejprve je vytvořen úplný snapshot a každý následující snapshot bude obsahovat přírůstkové změny. Řešení Veeam k zálohování Google Cloud nepoužívá agenty. Místo toho se nasazují dočasné instance, kterým se říká pracovníci, pouze na dobu, než se vygenerují data obrazu zálohy Veeam ze snapshotu nebo se provede obnova.

Zálohování na úrovni bitových kopií může zahrnovat úplné nebo přírůstkové zálohování dat Google Cloud Platform.

Snapshoty a zálohy lze vrstvit a ukládat do cloudového úložiště Google. Mějte na paměti, že osvědčeným postupem je vždy oddělit zálohy od produkčního prostředí. Veeam Backup for Google Cloud Platform podporuje vrstvení dat mezi projekty a regiony, díky čemuž je zabezpečování záloh jednoduché.

Pokud jde o obnovu, Veeam Backup for Google Cloud Platform dokáže obnovovat soubory ze snapshotů i záloh, díky čemuž je obnova na úrovni souborů rychlá a na vyžádání. Během obnovy instance pracovníka spustí časový bod v rámci snapshotu nebo zálohy Google Cloud a připojí se k němu, díky čemuž získáte webovou konzoli nebo systém souborů, ve kterému můžete procházet a obnovit libovolný soubor. Obnovu v rámci Google Cloud Platform lze provést během několika sekund na úrovni celého počítače i souboru.

Má Google Cloud Platform službu zálohování?

Vedle zajištění zabezpečení a ochrany podkladové infrastruktury Google Cloud Platform poskytuje Google Cloud Platform nativní metody provádějí záloh z instancí Google Compute Engine. Tyto metody zahrnují funkce k vytvoření trvalých snapshotů disku nebo bitových kopií počítače. Řetězce snapshotů obsahují úplné a následné přírůstkové snapshoty. Je také možné vytvořit plán provádění pravidelných snapshotů dat Google Cloud Platform.

Nativní nástroje Google Cloud Platform vám umožňují vytvářet úplné a přírůstkové soubory bitových kopií konkrétního virtuálního počítače.

Po vytvoření snapshotů nebo bitových kopií virtuálního počítače se příkaz (cp) používá k přesunu těchto souborů z produkčního prostředí do cloudového úložiště Google.

Tyto metody se hodí ve velmi malých prostředích nebo takových, která jsou určena pro testovací účely. Pro větší produkční prostředí, ve kterých je klíčové dodržování smluv o rozsahu služeb (SLA), však může být nutné mít zavedené jiné nástroje, aby byla zaručena robustní strategie zálohování a obnovy pro Google Cloud Platform. Samotné snapshoty a bitové kopie nejsou optimální řešení, když potřebujete delší uchovávání informací nebo potřebujete ukládat starší snapshoty více než několik dnů, protože mohou rychle začít narůstat náklady. Snapshoty také nejsou automaticky izolovány od produkčního prostředí. To může v případě havárie vést k riziku narušení zabezpečení a ztráty dat. A konečně, pokud se u prostředí Google Cloud Platform plánuje růst, potřebujete komplexnější možnosti obnovy, mezi které musí patřit obnova na úrovni souborů a možnosti plánování, které nejsou jen pro snapshoty.

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.

Žádost o vlastní ukázku

Odesláním souhlasíte, že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Děkujeme za váš zájem o produkty Veeam!
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
 • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.