Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA
Veeam Availability Suite
9.5

Obnovení firemních dat pro všechny služby IT, aplikace a data

Vysoká rychlost obnovení

Dosáhněte nízkých RTO
Záloha bez obnovení je zbytečná. Řešení Veeam® Backup & Replication™ poskytuje z jediné zálohy na základě bitové kopie široké možnosti, které vám pomohou vyřešit prakticky jakýkoli scénář obnovy. A co je nejlepší, technologie Veeam zajišťuje, že získáte přesně to, co potřebujete –  obnovu na úrovni souborů a položek aplikací nebo eDiscovery. 
STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Veeam Restore do Microsoft Azure

Součást nástroje Veeam Recovery to Microsoft Azure

Veeam Restore do Microsoft Azure zajišťuje cloudové obnovení záloh Veeam za účelem optimalizace přidělování prostředků a minimalizace nákladů. Toto řešení vám umožní vzít virtuální počítače, fyzické servery a koncová zařízení se systémem Windows a Linux na vašem pracovišti a provést jejich obnovu nebo migraci do platformy Azure pomocí automatizovaného konverzního procesu P2V nebo V2V.

Možnost obnovit zálohy přímo do Microsoft Azure znamená, že můžete optimalizovat přidělování zdrojů, využívat Microsoft Azure podle potřeby jako cloudové datové centrum pro zotavení po havárii (DR) a získat tak všechny výhody pružných a škálovatelných cloudových zdrojů platformy Azure. 

Veeam Recovery to Microsoft Azure

Nástroj Veeam Restore do Microsoft Azure úzce spolupracuje s nástrojem Veeam PN pro Microsoft AzureNOVINKA, který představuje bezplatné řešení pro automatizaci a nastavení pracoviště pro zotavení po havárii ve službě Azure pomocí jednoduchého softwarově definovaného nastavení sítě (SDN). Výsledkem spojení těchto dvou řešení je Zotavení Veeam ve službě Microsoft Azure.

Okamžité obnovení virtuálních počítačů

Zotavení virtuálního počítače po havárii za méně než 2 minuty!

S funkcí okamžitého obnovení virtuálních počítačů Instant VM Recovery™ dokážete spustit libovolnou virtualizovanou aplikaci v prostředí VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V přímo z zálohy. Namísto toho, aby uživatelé museli čekat, než zaktivujete úložiště, extrahujete zálohu a zkopírujete ji do produkčního prostředí, stačí spustit virtuální počítač s patentovanou technologií Veeam vPower®. Poté použijte VMware Storage vMotion, Hyper-V Storage Migration nebo QuickMigration od společnosti Veeam k přesunu virtuálního počítače zpět do provozního prostředí.

I když mnozí výrobci tvrdí, že dokážou virtuální počítač rychle obnovit, nejsou na tom všechna řešení pro obnovení virtuálních počítačů stejně. Veeam Instant VM Recovery:

 • poskytuje první technologii svého druhu na trhu prověřenou desítkami tisíc zákazníků po celém světě,
 • podporuje prostředí vSphere i Hyper-V a je nezávislé na použitém úložišti,
 • nevyžaduje žádné dodatečné licence pro VMware Storage vMotion.
Podívejte se na ukázku funkce Instant VM Recovery

Veeam Explorers

eDiscovery a granulární obnovení

Obnova položek aplikací je teď mnohem rychlejší a snazší. Zaměřte se přesně na to, co chcete obnovit, a obnovte jednotlivé položky přímo ze záloh pomocí nástroje:

 • Veeam Explorer pro Oracle: Zajistěte obnovení databází Oracle na úrovni transakcí, a to včetně zálohy protokolu transakcí bez agenta, abyste mohli databáze Oracle obnovit do přesného bodu v čase, samoobslužné obnovení a obnovení prostřednictvím PowerShell
 • Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory: SVyhledávejte a obnovujte všechny typy objektů služby Active Directory (např. uživatele, skupiny, počítačové účty, kontakty, expirující odkazy), objekty zásad skupiny (GPO), DNS záznamy a objekty oddílů konfigurace integrované s Active Directory
 • Veeam Explorer pro Microsoft Exchange: Získejte okamžitý přehled o zálohách systémů Exchange 2010, 2013 a 2016, možnost používat funkce pokročilého vyhledávání, rychlého obnovení jednotlivých položek Exchange (např. e-mailů, kontaktů, poznámek atd.), archivace poštovních schránek online, podporu pro odstraněné složky a odstraněné položky. Funkce e-discovery zahrnují podrobné sestavy o exportu a odhady velikosti exportu založené na kritériích dotazů vyhledávání.
 • Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint: Získejte okamžitý přehled o zálohách systémů SharePoint 2010, 2013 a 2016, vyhledávejte a rychle obnovujte celé weby služby SharePoint, oprávnění pro položky a konkrétní soubory. Exportujte obnovené položky přímo na původní server SharePoint, nebo je odesílejte jako přílohy e-mailů.
 • Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server: Získejte možnosti rychlého obnovení databází SQL na úrovni transakcí a tabulek, včetně zálohy a přehrání protokolu transakcí bez agenta, abyste mohli databáze SQL obnovit do přesného bodu v čase a dosáhnout krátké doby obnovení a cílů bodu obnovení (RTPO™). Zahrnuje podporu pro SQL Server 2016NOVINKA.
 • Veeam Explorer pro Storage Snapshots VYLEPŠENO: Využijte stávající možnosti snapshotů od předních světových poskytovatelů úložišť k obnovení jednotlivých souborů nebo celých virtuálních počítačů ze snapshotů úložiště do 2 minut – bez přípravy a dalších mezikroků

Okamžité obnovení na úrovni souborů

Obnovení souborů přímo ze zálohy
Obnovujte soubory a složky operačního systému hosta průběžně přímo ze zálohy na úrovni bitové kopie – bez nutnosti předchozí extrakce virtuálních disků. Můžete obnovovat soubory virtuálních počítačů se systémem Windows, Linux či kterýmkoli ze 17 podporovaných souborových systémů hosta.

Zdarma

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Funkce U-AIR (Universal Application-Item Recovery)

Obnovení položek aplikací bez agentů
universal_rest_point.png
Vyberte požadovaný bod obnovení
Umožňuje obnovení položek z LIBOVOLNÉ virtualizované aplikace, aniž by bylo třeba používat další agenty, zálohy nebo softwarové nástroje. Průvodce U-AIR vám pomáhá spustit aplikace ze záložního bodu obnovení a extrahovat to, co potřebujete, pomocí nativních nástrojů aplikace – bez nutnosti zvláštních agentů pro zálohování nebo dalších poplatků za licence.

Indexování a vyhledávání souborů OS hosta

Rychlé zjištění a obnovení souborů
Správce Veeam Enterprise Manager umožňuje vyhledávání souborů OS hosta v zálohách virtuálních počítačů a jejich obnovení jediným kliknutím. Pokud je zvolena tato možnost, řešení Veeam Backup & Replication vytvoří index souborů OS hosta ve virtuálním počítači a umožňuje vyhledávání souborů systému Windows hosta v zálohách virtuálních počítačů. Jakmile vyhledáte požadovaný soubor, můžete jej okamžitě obnovit jediným kliknutím do původního umístění nebo jej stáhnout do místního počítače.

Jak provést funkci indexování a vyhledávání v OS hosta

Obnovení jedním kliknutím

Samoobslužné obnovení virtuálních počítačů a souborů

Nové možnosti delegování umožňují oddělením IT bezpečně předat správcům obchodních jednotek úlohy obnovení jejich vlastních souborů a virtuálních počítačů. Delegovaní pracovníci technické podpory nepotřebují dodatečná povolení – pouze vyhledají soubory a obnoví je do původního umístění, aniž by měli přístup k jejich obsahu.

Samoobslužná funkce obnovení jedním kliknutím vám umožňuje obnovení virtuálních počítačů a souborů hosta bez nutnosti:

 • přímého síťového připojení k VM,
 • uživatelských práv v hostitelském počítači nebo VM,
 • agenta ve VM.
Podívejte se na ukázku funkce Obnovy jedním kliknutím

Zálohování a obnova pro vCloud Director

Úplná integrace pro vCD

Použitím aplikačního rozhraní VMware vCloud Director rozšiřuje software Veeam podporu aplikace vCloud Director zahrnutím záloh a obnov virtuálních aplikací vCloud vApp a metadat a atributů virtuálních počítačů a také možností obnovení přímo do stejného nebo do jiného nasazení aplikace vCloud Director s podporou rychlého zpřístupnění.

Vylepšená podpora pro VMware vCloud Director poskytovatelům služeb zjednodušuje správu a zvyšuje efektivitu prostřednictvím infrastruktury jako služby (IaaS) tím, že svým klientům poskytnete možnost, aby si zálohování a obnovení prováděli sami.

Podívejte se na ukázku podpory vCloud Director

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení