https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovaGlnaC1zcGVlZC12bS1yZWNvdmVyeS5odG1sIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Vysoká rychlost obnovení

Dosáhněte nízkých RTO
Záloha bez obnovení je zbytečná. Řešení Veeam® Backup & Replication™ poskytuje z jediné zálohy na základě bitových kopií široké možnosti, které vám pomohou vyřešit prakticky jakýkoli scénář obnovení – onsite, v hybridních prostředích i ve veřejných cloudech. A co je nejlepší, technologie Veeam zajistí, že získáte přesně to, co potřebujete – eDiscovery a obnovu na úrovni souborů a položek aplikací. Řešení poskytuje krátké RTO (cíle plnění doby obnovy), které hledáte.
STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Veeam Cloud Mobility

Snadná přenositelnost a obnovení LIBOVOLNÉ úlohy do prostředí AWS, Azure a Azure Stack v pouhých dvou krocích

Přenositelnost dat je kriticky důležitá pro organizace, které chtějí mít výkonné prostředí hybridního cloudu a udržovat si nad ním kontrolu. Nástroj Veeam Cloud Mobility poskytuje snadný způsob přenositelnosti a obnovení LIBOVOLNÉ úlohy onsite nebo v cloudu do prostředí AWS, Azure a Azure Stack – v pouhých 2 krocích –, abyste mohli udržovat kontinuitu podnikání a dostupnost v prostředích hybridního cloudu. Pomocí tohoto řešení můžete:

 • získat přenositelnost úloh do cloudu,
 • obnovovat úlohy do cloudu, a zajistit tak kontinuitu podnikání,
 • získat možnost testování a vývoje pro zálohy dat v cloudu.

Okamžité obnovení virtuálních počítačů

Zotavení virtuálního počítače po havárii za méně než 2 minuty!

S funkcí okamžitého obnovení virtuálních počítačů Instant VM Recovery™ dokážete spustit libovolnou virtualizovanou aplikaci v prostředí VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V přímo z zálohy. Namísto toho, aby uživatelé museli čekat, než zaktivujete úložiště, extrahujete zálohu a zkopírujete ji do produkčního prostředí, stačí spustit virtuální počítač s patentovanou technologií Veeam vPower®. Poté použijte VMware Storage vMotion, Hyper-V Storage Migration nebo QuickMigration od společnosti Veeam k přesunu virtuálního počítače zpět do provozního prostředí.

I když mnozí výrobci tvrdí, že dokážou virtuální počítač rychle obnovit, nejsou na tom všechna řešení pro obnovení virtuálních počítačů stejně. Veeam Instant VM Recovery:

 • poskytuje první technologii svého druhu na trhu prověřenou desítkami tisíc zákazníků po celém světě,
 • podporuje prostředí vSphere i Hyper-V a je nezávislé na použitém úložišti,
 • nevyžaduje žádné dodatečné licence pro VMware Storage vMotion.
Podívejte se na tuto ukázku okamžitého obnovení virtuálního počítače

Veeam Explorers

eDiscovery a granulární obnovení

Obnova položek aplikací je teď mnohem rychlejší a snazší. Zaměřte se přesně na to, co chcete obnovit, a obnovte jednotlivé položky přímo ze záloh pomocí nástroje:

 • Veeam Explorer pro Oracle: Zajistěte obnovení databází Oracle na úrovni transakcí, a to včetně zálohy protokolu transakcí bez agenta, abyste mohli databáze Oracle obnovit do přesného bodu v čase, samoobslužné obnovení a obnovení prostřednictvím PowerShell. Uživatelé modulu plug-in Veeam pro Oracle RMAN mohou také využít nástroj Veeam Explorer pro Oracle k provádění rychlých obnov, když není možné použít nativní obnovení.
 • Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory: SVyhledávejte a obnovujte všechny typy objektů služby Active Directory (např. uživatele, skupiny, počítačové účty, kontakty, expirující odkazy), objekty zásad skupiny (GPO), DNS záznamy a objekty oddílů konfigurace integrované s Active Directory
 • Veeam Explorer pro Microsoft Exchange: Získejte okamžitý přehled o zálohách systémů Exchange 2010, 2013 a 2016 a využijte funkce pokročilého hledání, rychlého obnovení jednotlivých položek Exchange (např. e-mailů, kontaktů, poznámek atd.) a poštovních schránek v online archivu. Podpora odstraněné složky a trvale smazaných položek. Funkce eDiscovery zahrnují podrobné sestavy o exportu a odhady velikosti exportu založené na kritériích dotazů vyhledávání.
 • Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint: Získejte okamžitý přehled o zálohách systémů SharePoint 2010, 2013 a 2016, vyhledávejte a rychle obnovujte celé weby služby SharePoint, oprávnění pro položky a konkrétní soubory. Exportujte obnovené položky přímo na původní server SharePoint nebo je odesílejte jako přílohy e-mailů..
 • Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server: Získejte možnosti rychlé obnovy databází SQL na úrovni transakcí a tabulek, včetně zálohy a přehrání protokolu transakcí bez agenta, takže můžete databáze SQL obnovit do přesného bodu v čase a dosáhnout dobrých cílů plnění doby obnovy (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO).
 • Veeam Explorer pro Storage Snapshots: Využijte stávající možnosti snapshotů od předních světových poskytovatelů úložišť k obnovení jednotlivých souborů nebo celých virtuálních počítačů ze snapshotů úložiště do 2 minut – bez přípravy a dalších mezikroků

Okamžité obnovení na úrovni souborů

Obnovení souborů přímo ze zálohy
Obnovujte soubory a složky operačního systému hosta průběžně přímo ze zálohy na úrovni bitové kopie – bez nutnosti předchozí extrakce virtuálních disků. Můžete obnovovat soubory virtuálních počítačů se systémem Windows, Linux či kterýmkoli ze 17 podporovaných souborových systémů hosta.

Bezplatná zkušební verze

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Portál řízení přístupu podle rolí pro produkt VMware vSphere

Zkraťte dobu obnovení a zvyšte efektivitu pomocí funkce delegovaného samoobslužného obnovení.
Podívejte se na ukázku portálu řízení přístupu podle rolí pro platformu VMware vSphere

Dnešní prostředí IT jsou stále složitější, avšak rozpočty zůstávají napjaté. Proto oddělení IT stojí před výzvou udržování náročných smluv SLA s požadavky na dobu reakce k udržování dostupnosti a zajištění toho, že prostoje zaměstnanců a ztráty dat budou minimální. Portál řízení přístupu podle rolí (RBAC) společnosti Veeam pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví a podporuje vysokorychlostní obnovení zajištěním nejkomplexnější interní funkce samoobslužného zálohování a obnovy pro prostředí VMware vSphere. Portál RBAC společnosti Veeam pomáhá uvolňovat prostředky IT pomocí těchto funkcí:

 • Delegování rolí a oprávnění uživatelům pro snadné vytváření, obnovování a monitorování přiřazených zálohovacích úloh pomocí zjednodušeného nástroje Enterprise Manager, který předem definuje obory oprávnění spravované oddělením IT.
 • Snížení počtu pracovníků spojených s žádostmi o změnu v oddělení IT díky snadné synchronizaci oprávnění vytvořených v systémech delegování třetích stran s oprávněními vSphere, takže mohou mít vybrané osoby stejný rozsah oprávnění pro přístup k virtuálním počítačům vSphere.
 • Využívání jednotlivých účtů nebo skupin zabezpečení k řízení umístění a kvót úložiště záloh, definování nastavení zálohovacích úloh u konkrétního účtu a řízení nebo omezování plánování úloh k zajištění dostupnosti. 

Obnovení jedním kliknutím

Samoobslužné obnovení virtuálních počítačů a souborů

Nové možnosti delegování umožňují oddělením IT bezpečně předat správcům obchodních jednotek úlohy obnovení jejich vlastních souborů a virtuálních počítačů, což má za následek lepší RTO. Pověření pracovníci technické podpory nepotřebují dodatečná povolení – pouze vyhledají soubory a obnoví je do původního umístění, aniž by měli přístup k jejich obsahu.

Samoobslužná funkce obnovení jedním kliknutím vám umožňuje obnovení virtuálních počítačů a souborů hosta bez nutnosti:

 • Přímé síťové propojení s virtuálním počítačem,
 • uživatelských práv v hostitelském počítači nebo VM,
 • agenta ve VM.
Podívejte se na tuto ukázku obnovení jedním kliknutím

Zálohování a obnova pro vCloud Director

Úplná integrace pro řešení vCloud Director

Použitím aplikačního rozhraní VMware vCloud Director rozšiřuje software Veeam podporu aplikace vCloud Director zahrnutím záloh a obnov virtuálních aplikací vCloud vApp a metadat a atributů virtuálních počítačů a také možností obnovení přímo do stejného nebo do jiného nasazení aplikace vCloud Director s podporou rychlého zpřístupnění.

Vylepšená podpora pro VMware vCloud Director poskytovatelům služeb zjednodušuje správu a zvyšuje efektivitu prostřednictvím infrastruktury jako služby (IaaS) tím, že svým klientům poskytnete možnost, aby si zálohování a obnovení prováděli sami.

Další způsoby maximalizace investice do řešení Veeam a vCloud Director vám zajistí Veeam Cloud Connect pro poskytovatele služeb.

Podívejte se na tuto ukázku podpory aplikace vCloud Director

Sledovat on-line školící videa

Živé semináře se systémovým inženýrem společnosti Veeam nebo jejich záznamy

Vyzkoušejte

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení