#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery
Kasten K10 by Veeam

Nejlepší zálohování Kubernetes

Ochrana dat s nativní podporou cloudu

  • Speciálně vytvořené pro Kubernetes
  • Zabezpečení všude
  • Snadné používání

Nejlepší zálohování Kubernetes

Zavádění cloudu raketově roste a platforma Kubernetes se stala nejrychleji rostoucí platformou infrastruktury, takže je na cestě stát se nejoblíbenější podnikovou platformou. I když Kubernetes poskytuje vysokou dostupnost a škálovatelnost služeb aplikací, tyto výhody se netýkají vašich dat, takže správa dat aplikací Kubernetes je kritickou prioritou. Produkt Kasten K10 od společnosti Veeam poskytuje podnikovým provozním týmům snadno použitelný, škálovatelný a zabezpečený systém pro zálohování/obnovu, zotavení po havárii a mobilitu aplikací.

Proč Kasten? 

Platforma Kubernetes se zásadně liší od všech starších výpočetních infrastruktur. Využívá své vlastní zásady umisťování k distribuci komponent aplikace, kontejnery je možné dynamicky přeplánovat nebo škálovat, nové komponenty aplikace je možné kdykoli přidávat a odebírat.

Řešení správy dat musí tento cloudově nativní architektonický princip chápat, musí být schopno pracovat bez stability IP adres a musí si umět poradit s neustálými změnami.

Produkt Kasten K10 byl speciálně vytvořen pro platformu Kubernetes a poskytuje podnikovým provozním týmům snadno použitelný, škálovatelný a zabezpečený systém pro zálohování/obnovu, zotavení po havárii a mobilitu aplikací Kubernetes.

Kasten ecosystemintegrations Produkt Kasten K10 se integruje s ekosystémem Kubernetes
Support kubernetes native deployment patterns
Podporuje nativní nasazení Kubernetes
Scale applications dynamically continuously
Dynamické a neustálé škálování aplikací
Enable devops shift left environments
Podpora vývoje a provozu a prostředí s raným testováním

Snadné zálohování, zotavení po havárii a mobilita Kubernetes

Chraňte své aplikace a kritická data nativní v cloudu nasazením skutečně nativního řešení zálohování Kubernetes. 

Úplná ochrana aplikací

Automaticky zachycujte a chraňte všechna data aplikací, včetně definic prostředků, konfigurace a podkladových dat.

Automatizace a monitorování zálohování založené na zásadách

Škálovaně spravujte zálohy prostřednictvím dynamických zásad, které platí pro automaticky zjištěné aplikace. Monitorujte soulad správy dat s předpisy a snadno provádějte nápravná opatření.

Spot protecting shield safe protection tick check

Ochrana pro konkrétní aplikace

Když ochrana na úrovni svazku nestačí, rozšiřte pracovní postup o blueprint Kanister, aby bylo možné provádět operace pro konkrétní aplikaci.

Pomocí automatizovaných zásad můžete řídit, jak jsou zálohy bezpečně replikovány offsite, a plnit obchodní a zákonné požadavky.

Spolehlivé automatické pracovní postupy

Pomocí robustních pracovních postupů podle plánu a na vyžádání můžete provádět zotavení po havárii pro aplikace a sledovat jeho provádění.

Automatický import a obnova

Po vygenerování nového exportu aplikaci můžete automaticky importovat a obnovit změny aplikace do clusteru zotavení po havárii.

Management and automation scale your management

Zotavení po havárii pro konkrétní aplikace

Když ochrana na úrovni svazku nestačí, rozšiřte pracovní postup zotavení po havárii o blueprint Kanister, aby byly možné operace pro konkrétní aplikaci.

Můžete přesouvat celé aplikace mezi cloudy a prostředím onsite pro účely testování a vývoje, rozložení zátěže a upgradů.

Spolehlivé automatické pracovní postupy

Vyhněte se nutnosti vlastního skriptování a migrujte aplikace pomocí robustních pracovních postupů podle plánu a na vyžádání. Monitorování provádění je snadné.

Přenosnost infrastruktury

Pomocí bezproblémové konverze dat mezi formáty infrastruktury v případě potřeby můžete provádět migraci mezi různými veřejnými a privátními cloudovými infrastrukturami.

Environment isolation

Izolace prostředí

Díky migraci mezi nefederovanými clustery si zajistíte lepší izolaci prostředí a provozní řízení.

Ceny a balíčky

Společnost Veeam nabízí jednoduchou strukturu licencí, která odpovídá tomu, nakolik službu Kubernetes využíváte.

Zálohování a zotavení po havárii Kubernetes s produktem Kasten od společnosti Veeam je k dispozici v ročním předplatném na 1/3/5 let. Čím delší roční předplatné, tím větší sleva. Licence Kasten K10 Enterprise Edition se prodávají podle počtu pracovních uzlů Kubernetes. K dispozici jsou možnosti nepřetržité produkční podpory. Další možnosti vám sdělí prodejní tým.

KASTEN K10 ZDARMA

ZDARMA

 

 

 

Až 5 uzlů

Zkušební verze edice Enterprise

ZDARMA

 

 

 

Až 50 uzlů na jeden měsíc

Edice Enterprise

Na základě předplatného

 

 

Předplatné na 1/3/5 let
Neomezený počet uzlů
Nepřetržitá podpora

Časté dotazy

Co je Kasten K10 od společnosti Veeam?
Kasten K10 je platforma pro správu dat, která byla vytvořena speciálně pro Kubernetes. Poskytuje podnikovým provozním týmům snadno použitelný, škálovatelný a zabezpečený systém pro zálohování/obnovu, zotavení po havárii a mobilitu aplikací Kubernetes.
Jaké úložiště produkt Kasten K10 vyžaduje? 
Kasten K10 podporuje úložiště souborů, bloků a objektů, onsite i v cloudu. Kasten K10 se s úložištěm spojuje pomocí rozhraní Container-Storage Interface (CSI) i pomocí přímých integrací úložiště k zajištění efektivity.
Které datové služby Kasten K10 podporuje? 
Kasten K10 obsahuje předem ověřené integrace s předními zdroji dat, včetně relačních systémů a systémů NoSQL.
Které distribuce Kubernetes nástroj Kasten K10 podporuje?
Kasten K10 obsahuje předem ověřené integrace s platformou Kubernetes upstream i předními spravovanými distribucemi (např. Amazon EKS, Red Hat OpenShift, VMware Tanzu) ve veřejných cloudech i onsite.
Jak je instalace nástroje Kasten K10 obtížná?
Nástroj Kasten K10 běží v clusteru Kubernetes ve vlastním oboru názvů. Instalace využívá jeden příkaz helmu. Produkt Kasten K10 podporuje také integrace obchodu s hlavními distribucemi Kubernetes, aby k instalaci a fakturaci stačilo kliknout na jedno tlačítko. U privátních sítí a lokalit je podporována instalace s fyzickým odpojením.
Kterými rozhraními je produkt Kasten K10 vybaven?
Produkt Kasten K10 obsahuje špičkové rozhraní CLI, což je intuitivní grafické uživatelské rozhraní a rozhraní API s nativní podporou cloudu. Grafický náhled obsahuje nejen přehled stavu aplikací ve všech clusterech, pokud jde o soulad s předpisy, ale umožňuje vám také snadno ovládat funkce správy dat. Dostupné možnosti a funkce se liší podle přihlašovacích údajů a mezi grafickým rozhraním a rozhraním kubectl je možné snadno přepínat pomocí opakovaně využitelné navigace s popisem cesty CLI. K dispozici je samozřejmě také podpora tmavého režimu!
Jaké zabezpečení nástroj Kasten K10 poskytuje?
Kasten K10 podporuje více mechanismů ověření uživatelů, jako je OIDC, Token atd. K10 také poskytuje granulární řízení přístupu podle rolí (RBAC), takže ti správní uživatelé mohou provádět příslušné akce a podporovat prostředí pro více klientů. Zálohovaná data jsou šifrována po uložení i při přenosu a máte možnost používat vlastní šifrovací klíče. Produkt K10 znamená pro váš cluster minimální zátěž a samotnému nástroji K10 můžete přidělit přesně určená přístupová oprávnění.
Jak funguje automatické zjišťování aplikací v nástroji Kasten K10?
Nástroj Kasten K10 se nativně integruje do platformy Kubernetes a automaticky zjišťuje všechny komponenty aplikací spuštěné na clusteru, přičemž s aplikacemi zachází jako se samostatnými jednotkami. Aplikace obsahuje stav, který je uložen v různých svazcích úložiště a databázích (NoSQL/relační), a také konfigurační data, která jsou součástí objektů Kubernetes, jako jsou configmap a secret.
Podporuje nástroj Kasten K10 správu více clusterů?
Víceclusterový náhled Kasten K10 poskytuje jednoduchý způsob, jak v reálném čase zjistit agregovaný stav kritických parametrů, jako je celkový počet clusterů, zásad, aplikací atd. Navíc můžete definovat globální zásady a výběrově je aplikovat na skupiny clusterů za účelem zjednodušení škálované správy záloh prostřednictvím automatizace.

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.