Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Availability Suite 9.5

Zahrnuje řešení Backup & Replication a Veeam ONE

Využití dat

Zamyslete se nad tím. Ve svých zálohách a replikách máte velké objemy cenných dat – kopie vašich produkčních dat – nečinné, na které padá prach. Proč je nezapojit do práce? Se softwarem Veeam® to je možné!

Využijte zálohy a repliky k mírnění rizik souvisejících s nasazením aplikací a změnami konfigurací, a to testováním změn v prostředí podobném produkčnímu prostřednictvím technologie Veeam.

Stáhnout ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Virtuální laboratoř

Zapojte zálohovací úložiště a lokality zotavení po havárii do práce!

Pomocí Veeam Backup & Replication™ můžete automaticky vytvářet izolované, ale přesto snadno dostupné virtuální prostředí pro účely obnovení položek aplikací, ověřování záloh a replik virtuálních počítačů a provádění testování, školení a řešení problémů bez vlivu na vaše provozní prostředí.

Virtual Lab umožňuje spouštění virtuálních počítačů přímo ze zálohy nebo repliky v izolovaném virtuálním prostředí. Nemusíte přitom zajišťovat další prostor úložišť nebo náhradního hostitele. Nástroj Virtual Lab od Veeam zahrnuje:

  • On-Demand Sandbox™ — Vytváří izolované prostředí pro účely testování, řešení problémů či školení.
  • On-Demand Sandbox pro Storage SnapshotsVYLEPŠENÉ: Využívejte snapshoty od předních světových poskytovatelů úložišťke snadnému řešení potíží v produkčním prostředí.
Využívejte technologii Virtual Lab k vytváření izolovaného testovacího prostředí, které ověří zálohy a repliky virtuálních počítačů.

On-Demand Sandbox

Produkční prostředí v izolovaném prostoru

Potřebujete provést změny produkčního prostředí, otestovat opravu, upgradovat systém nebo nasadit novou aplikaci?

S funkcí On-Demand Sandbox můžete kdykoliv snadno spustit kopírování produkčního prostředí a umožnit tak různorodé testování, školení nebo řešení problémů, a to včetně:

  • řešit problémy před zásahem do produkčního prostředí,
  • předcházet problémům s nasazením ověřením nových aplikací a konfigurací,
  • proškolením pracovníků ve skutečném produkčním prostředí a s autentickými daty,
  • testovat upgrady a opravy aplikací a mnohem více.

On-Demand Sandbox pro Storage Snapshots VYLEPŠENÉ

Využijte investici do primárních úložišť a snižujte riziko

On-Demand Sandbox for Storage Snapshots kombinuje ověřenou funkci izolovaného prostoru na vyžádání s integrací snapshotů úložišť, čímž umožňuje další způsob, jak využít investici do primárních úložišť.

Nástroj On-Demand Sandbox pro snapshoty úložiště, který je k dispozici pro prostředí VMware vSphere a přední světové poskytovatele úložišť lze použít k pořízení zcela izolované kopie produkčního prostředí, a to prostřednictvím několika málo kliknutí spuštěním kopií produkčních virtuálních počítačů přímo ze snapshotů úložiště.To umožňuje testování aktualizací nebo řešení problémů produkčního prostředí a navíc spoustu dalších podobných situací, a to při plné rychlosti produkčního úložiště.

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení