BaaS a DRaaS s využitím technologii Veeam

Služby dodávané onsite, v cloudu a jako hybridní strategie
Najít poskytovatele

Služby dostupné ve více než 180 zemích

Poskytovatelé služeb pomáhají díky řešení Veeam

Od omezených zdrojů po ransomwarové útoky – IT organizacím neustále hrozí prostoje a ztráta dat. Společnost Veeam® spolupracuje se sítí poskytovatelů cloudových a spravovaných služeb za účelem poskytování zálohování jako služby (BaaS) a zotavení po havárii jako služby (DRaaS) vytvořených a spravovaných odborníky. 
poskytovatelé-služeb
Gain expertise

Získejte přístup k odborníkům

Využijte zkušeností a osvědčených postupů, které vám mohou nabídnout pouze specializovaní dodavatelé služeb.
Flag

Začněte rychle
 

Neplýtvejte drahocenným časem a prostředky na nábor, nákup a budování – nabízíme řešení na klíč!
Reduce complexity

Snížení složitosti
 

Vyhněte se výstrahám, napravování, záplatování a dalším bolehlavům, které vám přichystá správa vlastními silami.

Zajistěte odolnost jakýchkoli dat bez ohledu na to, kde se nacházejí

Od kritických pracovních úloh spuštěných onsite po rozšiřování dat v cloudu a domácích kancelářích – partnerští dodavatelé služeb Veeam nabízí zálohování offsite, monitorování a správu, navíc také služby zotavení po havárii, abyste si zachovali odolnost vůči jakékoli hrozbě.

Udržujte data přenositelná

Využijte možnost úložiště, která nejlépe odpovídá pracovní úloze, včetně možností offsite a mezi cloudy.

Urychlete zavádění cloudu

Uplatňujte k ochraně přístup optimalizovaný pro cloud se zálohováním do cloudu i v rámci cloudu.

Zastavte ransomware

Využívejte osvědčené postupy odborníků a udržujte zálohy zabezpečené a obnovitelné.

Chraňte kritické pracovní úlohy ve svém datovém centru

Ať už máte zájem o každodenní správu záloh, offsite cíl zálohování pro dlouhodobé uchovávání informací nebo nabídku DRaaS připravenou pro převzetí služeb při selhání, až ji budete potřebovat, naši dodavatelé stojí při vás a zajistí, že vaše nejkritičtější pracovní úlohy budou vždy dostupné.

Spravujte každodenní zálohy

Nechte ochranu dat na odborníkovi, který bude vaše prostředí aktivně spravovat.

Převzetí služeb při selhání do cloudu

Provádějte plná nebo částečná převzetí služeb při selhání lokality pro nákladově efektivní strategii zotavení po havárii.

Škálujte pro dlouhodobé uchovávání informací

Odesílejte zálohy do aktivního i neaktivního cloudového úložiště, a maximalizujte tak investice do úložišť.

Získejte kontrolu nad svými daty v cloudu

Některé z vašich nejkritičtějších pracovních úloh dnes hostují veřejné cloudy, ale zajistit dostupnost a ochranu dat zůstává na vás. Nabídka zálohování jako služby vám dává možnosti, jak udržet data přenositelná a obnovitelná.

Optimalizujte náklady na cloud

Využívejte BaaS ke škálování záloh do neaktivních a archivačních úložišť.

Vyberte si nejlepší možnost obnovení

Služby využívající technologie Veeam vám otevírají možnosti granulárního obnovení, které obvykle nejsou součástí nativní nabídky.

Data v cloudu odolná proti haváriím

I cloud může spadnout! Převezměte kontrolu nad svými daty s přenosným souborovým formátem Veeam.

Zálohujte koncové body do cloudu

Firmy a podnikové strategie stále častěji využívají práci na dálku, a kritická firemní data se tak ukládají v koncových bodech. Dosáhněte na data v libovolném zařízení a zálohujte je bez ohledu na to, kde se nacházejí, s využitím cloudových a spravovaných služeb.

Chraňte zranitelné notebooky

Využívejte cloudové úložiště a postarejte se o úplně všechna zařízení.

Zajistěte produktivitu vzdálených pracovníků

Pomozte zaměstnancům vrátit se rychle zpátky do práce obnovením souborů, nebo i celých počítačů.

Provádějte granulární obnovu

Provádějte zálohování a obnovu celkově, na úrovni disku nebo na úrovni souborů.

Vyhněte se ztrátě dat SaaS

Aplikace SaaS jako Microsoft 365 přenášejí odpovědnost za ochranu dat na vás. Zálohování jako služba vám může pomoci zabezpečením dat před bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací díky spravovaným službám a úložišti mezi cloudy.

Nedovolte vymazání a postavte se ransomwaru

Implementujte strategii zálohování, která zajistí obnovu v případě jakékoli hrozby.

Snadná obnova za účelem souladu s předpisy

Vyhledávejte a exportuje data podle potřeby pro požadavky na soulad s předpisy eDiscovery.

Směrujte zálohování do libovolného umístění

Přenosný formát Veeam umožňuje zálohování onsite nebo do cloudu.

Časté dotazy

Co je zálohování jako služba (BaaS)?
BaaS nabízí ochranu dat pro virtuální počítače (VM), cloudové úlohy, koncové body a další úlohy. Tyto služby mohou zahrnovat instalaci, hosting v cloudu a průběžné monitorování a správu. Dodavatelé BaaS často zákazníkům účtují opakovaně či podle spotřeby, v souladu s provozními náklady (OpEx).
Jak BaaS funguje?

Nabídky BaaS se často nasazují a využívají různými způsoby podle příslušné zátěže. Někteří dodavatelé softwaru (např. Veeam) ochranu dat v různých pracovních prostředích a cloudech sjednocují, aby byla data stále přenositelná a chráněná bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Uživatelé BaaS obvykle využívají služby zálohování prostřednictvím zákaznického samoobslužného portálu. Uživatelé mohou naplánovat úlohy zálohování, nastavit zásady uchovávání informací a provádět obnovy. V back endu dodavatel spravuje úložiště, záplatuje software a další kriticky důležité funkce infrastruktury, aby služby stále fungovaly.

V jakých situacích se BaaS běžně používá?

Zákazníci, kteří upřednostňují BaaS, zejména před vlastními řešeními, hledají následující:

  • Přístup k odborníkům prostřednictvím delegování nastavení, údržby, monitorování a aktualizace úložiště a softwaru.
  • Rychlý start. Potřeba vyhnout se investičním nákupům a složitému nastavování velmi nahrává tomuto modelu služby.
  • Urychlené zavádění cloudu upřednostňováním cloudu při rozhodování v souvislosti s úložišti.
  • Zřízení sekundárního umístění pro zálohy a zajištění obnovitelnosti a archivace dat k zajištění souladu s předpisy.
  • Zabezpečení dat před ransomwarem a útoky zevnitř díky kopiím fyzicky odpojeným od primárního úložiště. 
Co je zotavení po havárii jako služba (DRaaS)?
Pro zákazníky, kteří chtějí snížit počáteční náklady a odbornost nutnou k vybudování sekundárního umístění pro účely zotavení po havárii (DR), je DRaaS skvělou volbou. Řešení hostované v cloudu nabízí nákladově efektivnější službu formou předplatného, která provede převzetí služeb při selhání hardwaru, přírodních katastrofách a dalších závažných problémech primárního datového centra.
Jak DRaaS funguje?

Nabídky DRaaS jsou vystavěné zdola odborníky na DR, kteří jsou připraveni postarat se pro své uživatele o hardware, sítě a řízení přístupu.

Uživatelé předem spolupracují s poskytovatelem, aby nastavili zásady zálohování a replikace potřebné pro převzetí služeb při selhání s nejaktuálnějšími dostupnými daty. V případě převzetí služeb při selhání se pak mohou uživatelé obvykle přihlásit k portálu dodavatele, zahájit převzetí služeb při selhání a v řádu minut budou plánované virtuální počítače aktivní a dostupné v cloudu dodavatele.

V jakých situacích se běžně DRaaS používá?

Zákazníci, kteří upřednostňují DRaaS, zejména před vlastními řešeními, hledají následující:

  • Snížení nákladů vyhnutím se vysokým investičním výdajům nutným ke zřízení sekundární lokality s připraveným úložištěm, sítí a přístupem.
  • Specializovaná podpora podložená odborností, jakou může nabídnout pouze specializovaný dodavatel, který během přípravy nic nezanedbá.
  • Implementace geografického oddělení. Zálohování a replikace mimo primární datové centrum zajistí, že přírodní katastrofy s největší pravděpodobností neovlivní převzetí služeb při selhání.
  • Využití flexibility částečného převzetí služeb při selhání lokality, když potřebujete jen úložiště na vyžádání pro migraci serveru, rychlé opravy nebo řešení jiného problému omezeného rozsahu.

Jak vám můžeme pomoct?

find-a-partner

Najít partnera

Díky službám Veeam dostupným po celém světě je snadné si najít ideálního dodavatele.

get-a-demo

Poučte se od dalších zákazníků

Výhody přístupu „jako služba“ využívá mnoho orgranizací od malých firem až po velké podniky.

take-an-assessment

Připojte se ke cloudu

Veeam Cloud Connect je integrovaná funkce služby Veeam, která nabízí zabezpečené připojení ke cloudu dodavatele.