#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

BaaS a DRaaS

Služby spravovaných záloh a zotavení po havárii

Služby BaaS a DRaaS využívající technologii Veeam poskytované prostřednictvím partnerů Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)
Najít partnera

Služby dostupné ve více než 180 zemích

Moderní ochrana dat jako služba

Od omezených zdrojů po ransomwarové útoky – organizacím neustále hrozí prostoje a ztráta dat.

Partnerství s poskytovatelem služeb zálohování jako služby (BaaS) a zotavení po havárii jako služby (DRaaS) spravovaných společností Veeam vám poskytne přístup k odborníkům, zkrátí dobu potřebnou k dosažení hodnoty a sníží složitost každodenního provozu IT. Informujte se o spravovaných službách zálohování a zotavení po havárii a chraňte své kritické úlohy. Se společností Veeam si můžete vybrat!

service-providers
Získejte odborné znalosti
Chraňte svá data Microsoft 365 před hrozbami. Stejně výkonná ochrana dat Veeam poskytovaná a spravovaná kompetentními partnery Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).
Gain expertise
Chraňte své úlohy AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Uvolněte si prostředky, dosáhněte přenositelnosti dat a spravujte náklady ve spolupráci s partnery Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).
Získejte odborné znalosti

Spravované a offsite zálohování

Vaše data, vaše volba cloudu. Dosáhněte pravidla 3-2-1 a chraňte svá data offsite pomocí zabezpečených cloudových datových center a jedné bezproblémové strategie zálohování, kterou poskytují kompetentní partneři VCSP.
Získejte odborné znalosti
Minimalizace prostojů. Provádějte rychlé a flexibilní převzetí služeb při selhání a hladké navrácení služeb po obnovení konkrétních virtuálních počítačů nebo celé lokality díky službě Veeam Cloud Connect poskytované kompetentními partnery VCSP.

Zajistěte si odolnost dat bez ohledu na to, kde se nacházejí

Od kritických pracovních úloh spuštěných onsite po rozšiřování dat v cloudu a domácích kancelářích – dodavatelé spravovaných služeb, kteří jsou partnery společnosti Veeam, nabízejí spravované služby offsite cloudového zálohování, monitorování, správy a zotavení po havárii, které potřebujete, abyste si zachovali odolnost vůči jakékoli hrozbě.

Zastavte ransomware

Využívejte osvědčené postupy odborníků k zachování bezpečnosti a obnovitelnosti záloh.

Urychlete zavádění cloudu

Uplatňujte přístup k ochraně optimalizovaný pro cloud se zálohováním do cloudu i v rámci cloudu.

Udržujte data přenositelná

Využijte možnosti úložiště, které nejlépe odpovídají vašim úlohám, včetně možností offsite a mezi cloudy.

Chraňte kritické pracovní úlohy ve svém datovém centru

Ať už máte zájem o každodenní správu záloh, offsite cíl zálohování pro dlouhodobé uchovávání informací, nebo nabídku DRaaS připravenou pro převzetí služeb při selhání, až ji budete potřebovat, naši dodavatelé se o vás postarají a zajistí, že vaše nejkritičtější úlohy budou vždy dostupné.

Spravujte každodenní zálohy

Nechte ochranu dat na odborníkovi, který bude vaše prostředí aktivně spravovat.

Převzetí služeb do cloudu při selhání

Provádějte plná nebo částečná převzetí služeb při selhání lokality pro nákladově efektivní strategii zotavení po havárii.

Škálujte pro dlouhodobé uchovávání informací

Odesílejte zálohy do aktivního i neaktivního cloudového úložiště, a maximalizujte tak investice do úložišť.

Získejte kontrolu nad svými daty v cloudu

Některé z vašich nejkritičtějších pracovních úloh jsou dnes hostovány ve veřejných cloudech, ale zajistit dostupnost a ochranu dat zůstává na vás. Nabídka zálohování jako služby vám dává možnosti, jak udržet data přenositelná a obnovitelná.

Optimalizuje náklady na cloud

Využívejte BaaS ke škálování záloh do neaktivních a archivních úložišť.

Vyberte si nejlepší možnost obnovení

Služby využívající technologie Veeam vám otevírají možnosti granulárního obnovení, které jsou zřídka součástí nativní nabídky.

Data v cloudu odolná proti haváriím

I cloud může spadnout! Převezměte kontrolu nad svými daty s přenosným souborovým formátem Veeam.

Zálohujte koncové body do cloudu

Firmy a podnikové strategie stále častěji využívají práci na dálku, a kritická firemní data se tak teď ukládají v koncových bodech. Dosáhněte na data v libovolném zařízení a zálohujte je bez ohledu na to, kde se nacházejí, s využitím cloudových a spravovaných služeb.

Chraňte zranitelné notebooky

Využívejte cloudové úložiště a postarejte se o úplně všechna zařízení.

Zajistěte produktivitu vzdálených pracovníků

Pomozte zaměstnancům vrátit se rychle zpátky k práci obnovením souborů nebo celých počítačů.

Provádějte granulární obnovu

Provádějte zálohování a obnovu celkově, na úrovni disku nebo na úrovni souborů.

Vyhněte se ztrátě dat SaaS

Aplikace softwaru jako služby (SaaS) jako Microsoft 365 ukládají odpovědnost za ochranu dat vám. BaaS vám může pomoci zabezpečením dat před bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací díky spravovaným službám a úložišti mezi cloudy.

Nedovolte vymazání a postavte se ransomwaru

Implementujte strategii zálohování, která zajistí obnovu v případě jakékoli hrozby.

Snadná obnova za účelem souladu s předpisy

Vyhledávejte a exportuje data podle potřeby pro požadavky na soulad s předpisy eDiscovery.

Směrujte zálohování do libovolného umístění

Přenosný formát Veeam umožňuje zálohování onsite nebo do cloudu.

Časté dotazy

Co jsou spravované cloudové služby?
Spravované cloudové služby znamenají správu cloudových prostředků nebo infrastruktury firmy prostřednictvím třetí strany mimo organizaci. Obvykle se provádí prostřednictvím poskytovatele spravovaných služeb (MSP) nebo poskytovatele cloudových služeb. Spravované cloudové služby pokrývají širokou řadu řešení, ale hlavně zálohování jako službu (BaaS) a zotavení po havárii jako službu (DRaaS).
Jak spravované cloudové služby fungují?
Spravované cloudové služby od poskytovatele spravovaných služeb (MSP) nebo poskytovatele cloudových služeb (CSP) jsou nabídky zálohování jako služby (BaaS) a zotavení po havárii jako služby (DRaaS). Partneři mohou částečně nebo zcela spravovat tyto nabídky jménem společnosti. Součástí těchto nabídek je obvykle migrace, konfigurace, zabezpečení, monitorování, správa a průběžná údržba.
Jaký je rozdíl mezi zálohováním jako službou a službou spravovaných záloh?
Nabídka samoobslužného zálohování jako služby spočívá v tom, že váš tým IT může přistupovat k portálu a plánovat úlohy zálohování, nastavovat zásady uchovávání a obnovovat soubory nebo virtuální počítače. Nabídka spravovaného zálohování jako služby spočívá ve spolupráci s poskytovatelem služeb, který plánuje zálohování, spravuje zásady, provádí časté testování, služby obnovy a další. Ve všech těchto scénářích jsou zálohy obvykle uloženy v úložišti poskytovatele.
Jaké jsou výhody zálohování jako služby?

Zákazníci, kteří upřednostňují zálohování jako službu, zejména před samoobslužnými řešeními, mají tyto potřeby:

  • Přístup k odborníkům prostřednictvím delegování nastavení, údržby, monitorování a aktualizace úložiště a softwaru.
  • Rychlý start. Při využití modelu „jako služba“ je velmi snadné vyhnout se investičním nákupům a složitému nastavování.
  • Urychlené zavádění cloudu upřednostňováním cloudu při rozhodování v souvislosti s úložišti.
  • Zřízení sekundárního umístění pro zálohy a zajištění obnovitelnosti a archivace dat v zájmu souladu s předpisy.
  • Zabezpečení dat před ransomwarem a útoky zevnitř díky kopiím fyzicky odpojeným od primárního úložiště. 
Jaké jsou výhody DRaaS ve srovnání s tradičním zotavením po havárii?

Zákazníci, kteří upřednostňují DRaaS, mají tyto potřeby:

  • Snížení nákladů vyhnutím se vysokým investičním výdajům, které jsou nutné ke zřízení sekundární lokality s připraveným úložištěm, sítí a přístupem.
  • Specializovaná podpora podložená odborností, jakou může nabídnout pouze specializovaný dodavatel, který během přípravy nic nezanedbá.
  • Implementace geografického oddělení. Zálohování a replikace mimo primární datové centrum zajistí, že přírodní katastrofy s největší pravděpodobností neovlivní převzetí služeb při selhání.
  • Využití flexibility částečného převzetí služeb při selhání lokality, když potřebujete jen úložiště na vyžádání pro migraci serveru, rychlou opravu nebo řešení jiného problému omezeného rozsahu.
Jaký je rozdíl mezi nabídku DRaaS a spravovaného DRaaS?
DRaaS znamená, že je infrastruktura převzetí služeb při selhání hostována offsite u poskytovatele služby. Může být poskytována samoobslužně, kdy veškeré nastavování, testování a převzetí služeb při selhání / navrácení služeb po obnovení provádí zákazník, nebo může být plně spravovaná, kdy všechny úkony provádějí vyškolení odborníci u poskytovatele služeb.

Jak vám můžeme pomoci?

find-a-partner

Najít partnera

Díky službám Veeam dostupným po celém světě je snadné si najít ideálního dodavatele.

get-a-demo

Poučte se od dalších zákazníků

Výhody prostředí „jako služba“ využívá mnoho organizací od malých firem až po velké podniky.

take-an-assessment

Připojte se ke cloudu

Veeam Cloud Connect je integrovaná funkce společnosti Veeam, která nabízí zabezpečené připojení ke cloudu dodavatele.