Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Veeam Management Pack v8 pro System Center

Veeam® nabízí dvě edice sady Veeam Management Pack™ v8 pro System Center.
Funkce sady Veeam Management Pack
Enterprise
Enterprise Plus
Poznámky
Zobrazení topologie úložiště, sítě a výpočetního prostředí
    Mapujte vztahy a závislosti mezi fyzickými a virtuálními prostředky a zjistěte, jak problémy ovlivňují fungování vašeho podniku.
Monitorování výkonnosti, událostí a dostupnosti
    Mějte přehled o tom, co se děje ve vašem prostředí, s využitím dat v reálném čase, monitorování a upozornění, a usnadněte si plnění úrovní služeb a odstraňování problémů.
Šablony reportů
    Analyzujte stav a výkon ve vytvářených reportech.
Rozšířené řídicí panely
    Získejte přehled v reálném čase, konfigurovatelné heatmap widgety pro mapování a ovládací panely s přehledy nejdůležitějších položek a funkcí „semaforu“.
Integrovaná znalostní databáze
    Zkraťte dobu potřebnou k řešení problémů s využitím návodů od odborníků. Najdete zde vysvětlení k varováním a upozorněním a také nápravné akce.
Integrace se sadou Microsoft Operations Management Suite
    Integrace se standardní sadou Microsoft Operations Management Suite (OMS). Využití možností náhledu v OMS. Poskytování dat o stavu Veeam MP onsite a vizualizací využití prostředků v rámci jednotného zobrazení v konzoli OMS.
Virtual SAN Alarms Management Pack
    Podpora vSAN a vCenter Server Alarm pro VMware vSphere 6.5 a vSAN 6.6. Proaktivní sledování jednotlivých kontrol stavu vSAN a hodnocení celkového stavu služeb vCenter Server.
Zobrazení stavu služeb ESXi
    Vedle stávajícího sledování profilu zabezpečení hostitele umožňuje tento pohled na vyžádání uživatelům Správy operací kontrolovat stav všech spuštěných a zastavených služeb na hostiteli ESXi.
Monitorování pro vlastní výstrahy vCenter Server Alarms
    Snadná konfigurace sady Veeam MP na monitorování vlastních výstrah vCenter Server.
Reportování profilu zabezpečení hostitele pro prostředí vSphere.
    Edice Enterprise zobrazuje pouze aktuální nastavení. Edice Enterprise Plus sleduje a reportuje změny nastavení zabezpečení.
Plánování kapacity pro hybridní cloud
    Analyzujte zátěž vlastních virtuálních technologií a mějte přehled o potřebných zdrojích Microsoft Azure nebo VMware vCloud Air.
Veeam Morning Coffee Dashboard®
    Získejte rychlý přehled v reálném čase o své virtuální infrastruktuře, včetně prostředí Veeam Backup & Replication™. Navíc můžete tyto údaje jednoduše odesílat do sady Microsoft Operations Management Suite, kde získáte jednotný přehled o celkovém využití prostředků.
Určování správné velikosti prostředků
    Určujte správnou velikost virtuálních počítačů s nadměrnými/nedostatečnými prostředky podle průměrného využití a využití ve špičkách.
Souhrnné reporty o snapshotech
    Rychle zjistěte stáří snapshotů, vlastníka a důvod.
Sledování konfigurace a korelace upozornění
    Určujte, zda změny konfigurace spustily konkrétní upozornění a řešte tak problémy rychleji.
Plánování a modelování kapacity
    Využívejte modelování hypotetických scénářů k odhadování budoucích potřeb, včetně doby vyčerpání kapacity úložiště.
Zjišťování nečinných virtuálních počítačů
    Získejte zpět nevyužité prostředky z nečinných a vypnutých virtuálních počítačů.
Stav dostupnosti a ochrany
    Zobrazte všechny platné záložní body obnovení Veeam pro ochranu záloh, včetně ověřování Veeam SureBackup®.
Činnost spojená s obnovením
    Zjistěte, který virtuální počítač byl obnoven ze zálohy Veeam, kdo provedl obnovení a kdy a kde obnovení proběhlo. Zahrnuje všechny typy akcí pro obnovení.
Největší příčiny potíží
    Vyhledejte objekty, které stojí za většinou upozornění.
Automatické nasazení služby Veeam Collector pro prostředí vSphere
    Zjednodušte instalaci a zajistěte tak rychlejší zavádění i v největších prostředích.
Shromažďování údajů o převzetí služeb při selhání pro prostředí vSphere
    Zajišťuje příjem dat monitorování s úplnou redundancí služeb Collector, přidává failover a vyrovnání zátěže.

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení