Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Veeam Management Pack pro System Center v8

Co je nového ve verzi 8?

Veeam® Management Pack™ (MP) v8 for System Center poskytuje přehled o softwaru i hardwaru v prostředí VMware vSphere, Microsoft Hyper-V a Veeam Backup & Replication™.

Nová aktualizovaná sada Veeam MP v8 Update 3 poskytne podporu pro všechny nové technologie Microsoft 2016 pro datová centra, podrobné monitorování řešení VMware vSphere, Veeam Backup & Replication 9.5 a mnoho dalšího!

Sada Veeam MP je doplněná o inovativní nové funkce správy:

Stáhnout ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Podpora pro VMware vSphere 6

Veeam MP zahrnuje podporu VMware vSphere 6 pro správu nejnovějších platforem hypervisorů, které využívá vaše firma. Prostředí vSphere 6 nabízí efektivní nové možnosti virtualizace ke zvýšení efektivity a výkonu IT.

Získáte úplný přehled o nových funkcích prostředí vSphere, jako jsou datová úložiště virtuálních svazků VVOL a nová upozornění vCenter pro důležité služby, jako je sledování certifikátu hostitele, stav hardwaru a služba vShield.

NOVÁ aktualizovaná sada Veeam MP v8 Update 3 poskytuje podporu pro infrastruktury VMware vSphere 6.5. Využijte podrobné viditelnosti, kterou MP poskytuje, k získání přehledu o všech prostředích VMware vSphere.

Podpora pro monitoring prostředí vSphere 6

Správa prostředí Hyper-V

Správa prostředí Hyper-V

Veeam MP nabízí nové možnosti správy prostředí Hyper-V, aby si administrátor IT udržel kontrolu, s podporou virtuálních počítačů ve sdíleném úložišti s protokolem SMB 3.0 a kritických metrik jako dobu vyřízení požadavku procesorem pro zobrazení zátěže hostitele při plánování využití procesorů. Nový nástroj Veeam Task Manager pro ovládací panel Hyper-V nyní nabízí zobrazení na úrovni klastrů a je plně integrován do služeb System Center Virtual Machine Manager i Operations Manager pro zobrazení výkonu v reálném čase.

Aktualizovaná sada Veeam MP Update 3 je uzpůsobená pro škálovatelnost pro velké podniky – podporuje rozsáhlá prostředí Hyper-V, což podnikům umožňuje monitorovat vyšší počet virtuálních počítačů na hostitele a sdílených svazků clusterů (CSV) na cluster. Nástroj Veeam Task Manager pro Hyper-V navíc podporuje tato nová zobrazení na úrovni klastrů a je plně integrován do služeb System Center Virtual Machine Manager i Operations Manager pro přehled o výkonu v reálném čase.

Veeam Morning Coffee Dashboard® & Report

Název Veeam Morning Coffee Dashboard® jsme zvolili proto, že se jedná o první věc, na kterou se podíváte, když přijdete do práce. Ovládací panel Morning Coffee Dashboard® vám dá v reálném čase rychlý přehled o stavu infrastruktury včetně fyzických hostitelů, virtuálních počítačů, úložišť a celkového využití zdrojů. Morning Coffee Report nabízí úplný přehled o důležitých metrikách, jako je hustota virtuálních počítačů a přidělení nadměrné výpočetní i úložné kapacity. Navíc tak mohou administrátoři IT snadno sdělovat vedení informace o stavu.

Aktualizovaná sada Veeam MP Update 3 nabízí vylepšené funkce přehledu Morning Coffee Dashboard®, které IT administrátorům umožní vytvářet samostatné ovládací panely s různými rozsahy a zajistit tak cílený monitoring konkrétních oblastí jejich virtuálních datových center. Aktualizovaná sada MP v8 Update 3 vám dále umožní vytvářet samostatné ovládací panely Morning Coffee Dashboard® pro konkrétní datová centra, clustery nebo skupiny hostitelů pro splnění vašich specifických požadavků na monitoring.

Morning Coffee Dashboard®

Plánování kapacity a určování správné velikosti

Reporty pro určení správné velikosti

Chcete nasadit prostředí vSphere 6 na novém hardwaru jako součást obnovení infrastruktury nebo podle plánu růstu pro své virtuální prostředí? Pokud ano, můžete využít pokročilé plánování kapacity Veeam MP, modelování hypotetických scénářů a reportování pro odhady, abyste zjistili, jaký objem zátěže virtuálních počítačů můžete přesunout do nového prostředí. Můžete také využít funkci Veeam MP pro určování správné velikosti virtuálních počítačů k optimalizaci prostředí před vlastní migrací pro dosažení ještě vyšší efektivity. Obhajte svůj rozpočet a strategické plány pro růst díky využití dat prostřednictvím sady Veeam MP – a upgradujte s jistotou.

Knihovna reportů sady Veeam MP je integrována přímo do konzole System Center a nabízí tyto funkce:

 • Tvorba modelů při selhání hostitelského systému
 • Prognóza výkonu pro datová úložiště vSphere
 • Prognóza výkonu pro úložiště Hyper-V
 • Prognóza výkonu klastrů vSphere a Hyper-V
 • Odhady kapacity virtuálních počítačů
 • Získávání zdrojů změnou velikosti virtuálních počítačů
 • Plánování kapacity pro hybridní cloud
 • Plánování kapacity pro záložní úložiště Veeam

Plánování kapacity hybridního cloudu pro prostředí Microsoft Azure a VMware vCloud Air

Hybridní cloudy se používají stále častěji a sada Veeam MP v8 k nim má vylepšené nástroje. Plánovací reporty jsou rozšířeny o nejnovější specifikace zdrojů Azure a vCloud Air pro přesný odhad velikosti a třídy zdrojů, které budete potřebovat pro přesun pracovního zatížení do cloudu.
Reporty plánování hybridního cloudu

Podrobné sledování snapshotů a kontrolních bodů

Ovládací panel a reportování snapshotů

Zapomenuté snapshoty a kontrolní body se mohou rychle rozrůstat, spotřebovávat cenné zdroje a ovlivňovat výkon. Zjistěte, které virtuální počítače mají snapshoty nebo kontrolní body, podle grafického zobrazení využití – poté zobrazte podrobné informace příslušného přehledu uvádějícího celé stromové zobrazení snapshotů s jednotlivými časovými značkami snapshotů a komentáři a rychle zjistěte stáří, majitele a zdůvodnění, abyste mohli přistoupit ke smazání nebo jiným vhodným krokům.

Zobrazit snímky produktů

Zobrazení topologie úložišť, sítí a počítačů

Zobrazení topologie pro zdroje úložiště, sítě a počítačů umožňuje rychle prohlížet vztahy a závislosti mezi kriticky důležitými aplikacemi, službami a podpůrnou virtuální a fyzickou infrastrukturou. Rychle vyhledejte hostitele nebo úložiště, kde je spuštěn konkrétní virtuální počítač, a zjistěte, jaký vliv má sdílení zdrojů v datovém centru definovaném podle softwaru na kriticky důležité služby IT. Kontextové odkazy z těchto zobrazení vám umožní zobrazit podrobné údaje v ovládacích panelech v reálném čase pro rychlé řešení potíží.

™V nejnovější verzi sady Veeam Availability Suite™ společnost Veeam představila úložiště Scale-out Backup Repository. A s aktualizovanou sadou Veeam MP Update 3 mohou zákazníci jednoduše monitorovat instance úložiště Scale-out Backup Repository prostřednictvím historie výkonu, zobrazení topologie a vizualizací, které zobrazují rozšíření jednotlivých úložišť, vytvářejících každou instanci úložiště Scale-out Backup Repository.

Zobrazit snímky produktů

Zobrazení topologie

Monitorování a upozornění

Veeam MP poskytuje nepřetržitý kriticky důležitý monitoring dat k zajištění dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™) s vysoce škálovatelným systémem sběru dat. Dynamicky korelovaná data v upozorněních Veeam MP umožňují operátorům okamžitá doporučení k řešení potíží pro lepší zjištění příčiny a rychlejší řešení problémů.

Komplexní, integrovaná znalostní databáze Veeam slouží jako „příruční odborník“, který pracovníkům starajícím se o monitorování dává nové možnosti a zkracuje dobu řešení problémů. Pro každé upozornění Veeam je k dispozici článek ve znalostní databázi, který vám pomůže vyhledat pravděpodobné příčiny a nabídne podrobné řešení problému.

Zobrazit snímky produktů

Reportování

Reportování

Veeam MP sbírá a koreluje velké objemy dat, aby mohl předložit využitelné reporty, které vám pomohou s rozhodováním v technických i obchodních záležitostech. Sledování konfigurace a korelace upozornění poskytuje podrobné informace o sledování vlastností konfigurace všech objektů, takže budete vždy vědět o změnách v prostředí vSphere nebo Hyper-V. Pokud dojde k potížím s prostředky nebo kapacitou, budete znát potřebné souvislosti k určení jejich skutečné příčiny.

Nová aktualizovaná sada Veeam MP v8 Update 3 zahrnuje podporu monitorování pro vCenter vSAN Alarms s podporou více než 70 nových monitorů, což velkým podnikům umožňuje proaktivně sledovat kontroly stavu jednotlivých sítí vSAN a vyhodnocovat celkový stav clusterů vSAN. Se sadou MP v8 Update 3 získáte vizualizace kritických stavů clusterů pro každou z vašich konfigurací vSAN, a to v reálném čase.

Další analytické reporty zahrnují následující:

 • Statistika doby využití virtuálního počítače, užitečná při vytváření reportů o dodržování SLA
 • Největší původci potíží k vyhledání výrazných objektů v prostředí
 • Nevyužité virtuální počítače k vyhledávání zbytečně vynakládaných zdrojů
 • Vypnuté virtuální počítače k vyhledávání zbytečně zabraného prostoru v úložišti
 • Přehledy virtuálních počítačů s nadměrnými/nedostatečnými prostředky pro pomoc s určováním správné velikosti a optimalizaci VM (virtuálních počítačů)

Zobrazit snímky produktů

Ovládací panely

Součástí sady Veeam MP jsou unikátní ovládací panely, které vám pomohou s navigací a získáním přehledu o datovém centru. Jsou to například tyto:

 • Semafory Veeam kombinující zobrazení Top-10 spotřeby zdrojů a integrované prahové hodnoty s možností přizpůsobení pro okamžitý přehled o problému.
 • Grafické zobrazení využití Veeam pro okamžitou vizualizaci hlavních výkonnostních metrik.
 • Widgety Veeam k sestavení vlastní vizualizace pro přesně taková zobrazení, jaká potřebujete.

Zobrazit snímky produktů

Plánování kapacity

Zobrazení informací z Veeam Backup & Replication

Dostávejte výstrahy ohledně neúspěšných úloh zálohování přímo v konzoli Operations Manager. Veeam MP nabízí pokročilé analytické reporty pro Veeam Backup & Replication, včetně reportu o chráněných a nechráněných virtuálních počítačích, ověření virtuálního počítače, delegovaných oprávněních pro obnovení, úlohách kopírování záloh a plánování kapacity pro záložní úložiště.

Chcete-li si to sami vyzkoušet, stáhněte si BEZPLATNOU 30denní zkušební verzi sady Veeam MP. Po 30 dnech bude funkce správy hypervisoru deaktivována, stále však budou k dispozici upozornění a monitoring pro prostředí Veeam Backup & Replication.

Přečtěte si další informace o bezplatných funkcích v sadě Veeam Management Pack pro zálohování Veeam

Topologie Veeam Backup Enterprise Manager
Topologie Veeam Backup Enterprise Manager

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

 

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení