Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Veeam Management Pack pro System Center v8

Využijte všechny možnosti aplikace System Center pro prostředí vSphere a Hyper-V

Veeam® Management Pack (MP) pro System Center umožňuje týmům IT přijímat informovaná technická a obchodní rozhodnutí pro heterogenní datová centra. Poskytuje možnosti správy softwaru i hardwaru v prostředích Microsoft Hyper-V a VMware vSphere a zahrnuje funkce monitorování, vytváření reportů a plánování kapacity pro infrastruktury nástroje Veeam Backup & Replication, včetně serverových prostředí  se systémem Windows chráněných nástrojem Veeam Agent pro Microsoft Windows. Sada Veeam MP se kompletně integruje v aplikaci System Center a poskytuje data v reálném čase a podrobný přehled o virtuální a fyzické infrastruktuře a aplikacích. Veeam MP navíc posouvá možnosti monitoringu z lokálního umístění do cloudu díky předpřipravené integraci sady Microsoft Operations Management Suite (OMS).

Sada Veeam MP je doplněná o inovativní nové funkce správy:

STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Podpora pro VMware vSphere 6

Veeam MP zahrnuje podporu VMware vSphere 6 pro správu nejnovějších platforem hypervisorů, které využívá vaše firma. Prostředí vSphere 6 nabízí efektivní nové možnosti virtualizace ke zvýšení efektivity a výkonu IT.

Získáte úplný přehled o nových funkcích prostředí vSphere, jako jsou datová úložiště virtuálních svazků VVOL a nová upozornění vCenter pro důležité služby, jako je sledování certifikátu hostitele, stav hardwaru a služba vShield.

Aktualizovaná sada Veeam MP v8 poskytuje podporu pro infrastruktury VMware vSphere 6.5. Využijte podrobné viditelnosti, kterou MP poskytuje, k získání přehledu o všech prostředích VMware vSphere.

Podpora pro monitoring prostředí vSphere 6

Správa prostředí Hyper-V

Správa prostředí Hyper-V

Veeam MP nabízí nové možnosti správy prostředí Hyper-V, aby si administrátor IT udržel kontrolu, s podporou virtuálních počítačů ve sdíleném úložišti s protokolem SMB 3.0 a kritických metrik jako dobu vyřízení požadavku procesorem pro zobrazení zátěže hostitele při plánování využití procesorů. Nový nástroj Veeam Task Manager pro ovládací panel Hyper-V nyní nabízí zobrazení na úrovni klastrů a je plně integrován do služeb System Center Virtual Machine Manager i Operations Manager pro zobrazení výkonu v reálném čase.

Aktualizovaná sada Veeam MP je uzpůsobená pro škálovatelnost pro velké podniky – podporuje rozsáhlá prostředí Hyper-V, což podnikům umožňuje monitorovat vyšší počet virtuálních počítačů na hostitele a sdílených svazků clusterů (CSV) na cluster. Nástroj Veeam Task Manager pro Hyper-V navíc podporuje tato nová zobrazení na úrovni klastrů a je plně integrován do služeb System Center Virtual Machine Manager i Operations Manager pro přehled o výkonu v reálném čase.

Veeam Morning Coffee Dashboard

Název Veeam Morning Coffee Dashboard jsme zvolili proto, že se jedná o první věc, na kterou se podíváte, když přijdete do práce. Ovládací panel Veeam Morning Coffee Dashboard vám dá v reálném čase rychlý přehled o stavu infrastruktury včetně fyzických hostitelů, virtuálních počítačů, úložišť a celkového využití zdrojů. Veeam Morning Coffee Dashboard nabízí úplný přehled o důležitých metrikách, jako je hustota virtuálních počítačů a přidělení nadměrné výpočetní i úložné kapacity. Navíc tak mohou administrátoři IT snadno sdělovat vedení informace o stavu.

S nástrojem Veeam Morning Coffee Dashboard mohou IT správci snadno vytvářet samostatné náhledy s různými rozsahy, a poskytovat tak cílené monitorování konkrétních oblastí virtuálních datových center, včetně přehledů o stavu v reálném čase pro virtuální datová centra. Snadné a rychlé vytváření samostatných náhledů Morning Coffee Dashboard pro konkrétní datová centra, clustery nebo skupiny hostitelů pro splnění vašich specifických požadavků na monitoring.

NOVINKA Veeam Morning Coffee Dashboard obsahuje podporu pro všechna vaše prostředí Veeam Backup & Replication a poskytuje přehledný pohled na stav vašich zálohovacích úloh v reálném čase v jednotném přehledu, ve kterém se dá snadno zorientovat. Můžete snadno objevovat problémové oblasti a monitorovat výkon pro nepřetržité dodržování smluv SLA 

Veeam Morning Coffee Dashboard

Plánování kapacity a určování správné velikosti

Reporty pro určení správné velikosti

Chcete nasadit prostředí vSphere 6 na novém hardwaru jako součást obnovení infrastruktury nebo podle plánu růstu pro své virtuální prostředí? Pokud ano, můžete využít pokročilé plánování kapacity Veeam MP, modelování hypotetických scénářů a reportování pro odhady, abyste zjistili, jaký objem zátěže virtuálních počítačů můžete přesunout do nového prostředí. Můžete také využít funkci Veeam MP pro určování správné velikosti virtuálních počítačů k optimalizaci prostředí před vlastní migrací pro dosažení ještě vyšší efektivity. Obhajte svůj rozpočet a strategické plány pro růst díky využití dat prostřednictvím sady Veeam MP – a upgradujte s jistotou.

Knihovna reportů sady Veeam MP je integrována přímo do konzole System Center a nabízí tyto funkce:

 • Tvorba modelů při selhání hostitelského systému
 • Prognóza výkonu pro datová úložiště vSphere
 • Prognóza výkonu pro úložiště Hyper-V
 • Prognóza výkonu klastrů vSphere a Hyper-V
 • Odhady kapacity virtuálních počítačů
 • Získávání zdrojů změnou velikosti virtuálních počítačů
 • Plánování kapacity pro hybridní cloud
 • Plánování kapacity pro záložní úložiště Veeam

Plánování kapacity hybridního cloudu pro prostředí Microsoft Azure a VMware vCloud Air

Hybridní cloudy se používají stále častěji a sada Veeam MP v8 k nim má vylepšené nástroje. Plánovací reporty jsou rozšířeny o nejnovější specifikace zdrojů Azure a vCloud Air pro přesný odhad velikosti a třídy zdrojů, které budete potřebovat pro přesun pracovního zatížení do cloudu.
Reporty plánování hybridního cloudu

Podrobné sledování snapshotů a kontrolních bodů

Ovládací panel a reportování snapshotů

Zapomenuté snapshoty a kontrolní body se mohou rychle rozrůstat, spotřebovávat cenné zdroje a ovlivňovat výkon. Zjistěte, které virtuální počítače mají snapshoty nebo kontrolní body, podle grafického zobrazení využití – poté zobrazte podrobné informace příslušného přehledu uvádějícího celé stromové zobrazení snapshotů s jednotlivými časovými značkami snapshotů a komentáři a rychle zjistěte stáří, majitele a zdůvodnění, abyste mohli přistoupit ke smazání nebo jiným vhodným krokům.

Zobrazit snímky produktů

Zobrazení topologie úložišť, sítí a počítačů

Zobrazení topologie pro zdroje úložiště, sítě a počítačů umožňuje rychle prohlížet vztahy a závislosti mezi kriticky důležitými aplikacemi, službami a podpůrnou virtuální a fyzickou infrastrukturou. Rychle vyhledejte hostitele nebo úložiště, kde je spuštěn konkrétní virtuální počítač, a zjistěte, jaký vliv má sdílení zdrojů v datovém centru definovaném podle softwaru na kriticky důležité služby IT. Kontextové odkazy z těchto zobrazení vám umožní zobrazit podrobné údaje v ovládacích panelech v reálném čase pro rychlé řešení potíží.

™V nejnovější verzi sady Veeam Availability Suite™ společnost Veeam představila úložiště Scale-out Backup Repository. A s aktualizovanou sadou Veeam MP mohou zákazníci jednoduše monitorovat instance úložiště Scale-out Backup Repository prostřednictvím historie výkonu, zobrazení topologie a vizualizací, které zobrazují rozšíření jednotlivých úložišť, vytvářejících každou instanci úložiště Scale-out Backup Repository.

Zobrazit snímky produktů

Zobrazení topologie

Monitorování a upozornění

Veeam MP poskytuje kriticky důležitý nepřetržitý monitoring dat s vysoce škálovatelným systémem sběru dat. Dynamicky korelovaná data v upozorněních Veeam MP umožňují operátorům okamžitá doporučení k řešení potíží pro lepší zjištění příčiny a rychlejší řešení problémů.

NOVINKA Veeam MP rozšiřuje podporu monitorování pro Veeam Agent pro Microsoft Windows a umožňuje správcům IT monitorovat funkčnost záloh fyzických prostředí se systémem Windows. Správci IT nyní mohou snadno monitorovat jak fyzická prostředí zálohování v systému Windows, tak virtuální zálohovací úlohy (VMware a Hyper-V) – to vše ze známé konzole Microsoft System Center Operations Management.

NOVINKA Veeam MP umožňuje profesionálům v oblasti IT zobrazovat a monitorovat prostředí VMware vSphere – i když jsou nasazena na platformě AWS. Veeam MP umožňuje udržovat konzistentní a konsolidovaný pohled na infrastrukturu vSphere v prostředích vSphere onsite i v cloudu VMware Cloud na platformě AWS.

Zobrazit snímky produktů

Reportování

Reportování

Veeam MP sbírá a koreluje velké objemy dat, aby mohl předložit využitelné reporty, které vám pomohou s rozhodováním v technických i obchodních záležitostech. Sledování konfigurace a korelace upozornění poskytuje podrobné informace o sledování vlastností konfigurace všech objektů, takže budete vždy vědět o změnách v prostředí vSphere nebo Hyper-V. Pokud dojde k potížím s prostředky nebo kapacitou, budete znát potřebné souvislosti k určení jejich skutečné příčiny.

NOVINKA Veeam MP v8 zahrnuje vylepšenou podporu prostředí vSAN a vCenter Alarm pro vSphere 6.5 a vSAN 6.6, což velkým podnikům umožňuje proaktivně sledovat kontroly stavu jednotlivých sítí vSAN a vyhodnocovat celkový stav služeb vCenter. Nově získaná data o kontrole stavu je možné okamžitě importovat do reportů Veeam MP včetně Veeam Morning Coffee Dashboard – takže získáte vizualizace kritických stavů v reálném čase. Navíc je ke každé výstraze k dispozici článek znalostní databáze, který přesně popisuje, co každá kontrola stavu vSAN & vCenter dělá, což dodává jistotu vašemu monitorovacímu týmu a zkracuje dobu řešení problémů

Další analytické reporty zahrnují následující:

 • Statistika doby využití virtuálního počítače, užitečná při vytváření reportů o dodržování SLA
 • Největší původci potíží k vyhledání výrazných objektů v prostředí
 • Nevyužité virtuální počítače k vyhledávání zbytečně vynakládaných zdrojů
 • Vypnuté virtuální počítače k vyhledávání zbytečně zabraného prostoru v úložišti
 • Přehledy virtuálních počítačů s nadměrnými/nedostatečnými prostředky pro pomoc s určováním správné velikosti a optimalizaci VM (virtuálních počítačů)

Zobrazit snímky produktů

Ovládací panely

Součástí sady Veeam MP jsou unikátní ovládací panely, které vám pomohou s navigací a získáním přehledu o datovém centru. Jsou to například tyto:

 • Semafory Veeam kombinující zobrazení Top-10 spotřeby zdrojů a integrované prahové hodnoty s možností přizpůsobení pro okamžitý přehled o problému.
 • Grafické zobrazení využití Veeam pro okamžitou vizualizaci hlavních výkonnostních metrik.
 • Widgety Veeam k sestavení vlastní vizualizace pro přesně taková zobrazení, jaká potřebujete.

Zobrazit snímky produktů

Plánování kapacity

Zobrazení informací z Veeam Backup & Replication

Topologie Veeam Backup Enterprise Manager
Topologie Veeam Backup Enterprise Manager

Dostávejte výstrahy ohledně neúspěšných úloh zálohování přímo v konzoli Operations Manager. Veeam MP nabízí pokročilé analytické reporty pro Veeam Backup & Replication, včetně reportu o chráněných a nechráněných virtuálních počítačích, ověření virtuálního počítače, delegovaných oprávněních pro obnovení, úlohách kopírování záloh a plánování kapacity pro záložní úložiště.

Chcete-li si to sami vyzkoušet, stáhněte si BEZPLATNOU 30denní zkušební verzi sady Veeam MP. Po 30 dnech bude funkce správy hypervisoru deaktivována, stále však budou k dispozici upozornění a monitoring pro prostředí Veeam Backup & Replication.

Přečtěte si další informace o bezplatných funkcích v sadě Veeam Management Pack pro zálohování Veeam

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

 

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení