https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovbWFuYWdlbWVudC1wYWNrLXN5c3RlbS1jZW50ZXItZmVhdHVyZXMuaHRtbCIsImhhc2giOiI2OWZlZDA4ZC05OGQxLTQ1N2YtOTg2Mi1kNzQ3YTZiZGNmYTAifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Využijte všechny možnosti aplikace System Center pro prostředí vSphere a Hyper-V

Veeam® Management Pack™ pro System Center umožňuje týmům IT přijímat informovaná technická a obchodní rozhodnutí pro heterogenní datová centra. Poskytuje možnosti správy softwaru i hardwaru v prostředích Microsoft Hyper-V a VMware vSphere a zahrnuje funkce monitorování, reportování a plánování kapacity pro infrastruktury nástroje Veeam Backup & Replication.

Preventivní monitorování

Podpora pro VMware vSphere 6

Veeam Management Pack pro System Center obsahuje podporu pro VMware vSphere 6.x, takže získáte úplný přehled o nových funkcích prostředí vSphere, jako jsou datová úložiště virtuálních svazků VVOL a nová upozornění vCenter pro důležité služby, jako je sledování certifikátu hostitele, stav hardwaru a služba vShield.

Podpora monitorování prostředí vSphere 6

Správa prostředí Hyper-V

Veeam Management Pack pro System Center poskytuje nové možnosti správy prostředí Hyper-V s podporou rozsáhlých prostředí Hyper-V, což podnikům umožňuje monitorovat vyšší počet virtuálních počítačů na hostitele a sdílených svazků clusterů (CSV) na cluster, a správce IT má tak vše pod kontrolou. Nástroj Veeam Task Manager pro Hyper-V navíc podporuje tato nová zobrazení na úrovni clusterů a je plně integrován do služeb System Center Virtual Machine Manager i Operations Manager pro přehled o výkonu v reálném čase.

Správa prostředí Hyper-V

Nástroj Veeam Morning Coffee Dashboard

Ovládací panel Veeam Morning Coffee Dashboard (který je součástí nástroje Veeam Management Pack) vám dá v reálném čase rychlý přehled o stavu infrastruktury včetně fyzických hostitelů, virtuálních počítačů, úložišť a celkového využití zdrojů, včetně hustoty virtuálních počítačů, nadměrného přiřazování kapacity úložiště a všestranného zobrazení ovládacího panelu.

Nástroj Veeam Morning Coffee Dashboard

Přehled pro produkt Veeam Backup & Replication

Dostávejte výstrahy ohledně neúspěšných úloh zálohování přímo v konzoli Operations Manager. Veeam Management Pack nabízí pokročilé reporty s analýzou pro Veeam Backup & Replication, včetně reportu o chráněných a nechráněných virtuálních počítačích, ověření virtuálního počítače, delegovaných oprávněních pro obnovení, úlohách kopírování záloh a plánování kapacity pro záložní úložiště.

Topologie Veeam Backup Enterprise Manager Topologie Veeam Backup Enterprise Manager

Plánování kapacity

Určení správného množství virtuálních počítačů

Reporty určení správného množství virtuálních počítačů nástroje Veeam Management Pack vám umožňují snadno optimalizovat prostředí. Ať už jde o modelování hypotetických scénářů a reportování pro odhady, abyste zjistili, jaký objem úloh virtuálních počítačů můžete přesunout do nového prostředí, nebo určení správné velikosti prostředí k zajištění vyšší efektivity, nástroj Veeam Management Pack vám umožňuje preventivně monitorovat a předpovídat využití prostředků v celé infrastruktuře.

Reporty pro určení správné velikosti

Plánování kapacity hybridního cloudu pro prostředí Microsoft Azure a VMware Cloud on AWS

Hybridní cloudy se používají stále častěji a sada Veeam Management Pack v8 k nim má vylepšené nástroje. Reporty plánování jsou aktualizovány o nejnovější specifikace zdrojů Azure a VMware Cloud on AWS pro přesný odhad velikosti a třídy zdrojů, které budete potřebovat pro přesun úloh do cloudu.

Reporty plánování hybridního cloudu

Náhledy

Součástí sady Veeam Management Pack jsou unikátní ovládací panely, které vám pomohou s navigací a získáním přehledu o datovém centru. Jsou to například tyto:

  • Semafory Veeam kombinující zobrazení 10 prostředků, které spotřebovávají nejvíce zdrojů, a integrované prahové hodnoty s možností přizpůsobení pro okamžitý přehled o problému.
  • Mapování Veeam pro stručnou vizualizaci hlavních metrik výkonu.
  • Widgety Veeam k sestavení vlastní vizualizace pro přesně taková zobrazení, jaká potřebujete.
Plánování kapacity

Optimalizujte zdroje a eliminujte neefektivity

Podrobné sledování snapshotů a kontrolních bodů

Zapomenuté snapshoty a kontrolní body se mohou rychle rozrůstat, spotřebovávat cenné zdroje a ovlivňovat výkon. Se sadou Veeam Management Pack můžete v zobrazení mapování v reálném čase rychle zjistit, které virtuální počítače mají snapshoty nebo kontrolní body. Pak se můžete podívat na podrobné informace příslušného přehledu uvádějícího celé stromové zobrazení snapshotů s jednotlivými časovými značkami snapshotů a komentáři a rychle zjistit stáří, majitele a zdůvodnění, abyste mohli přistoupit ke smazání nebo jiným vhodným krokům.

Ovládací panel a reportování snapshotů

Zobrazení topologie úložišť, sítí a počítačů

Zobrazení topologie pro zdroje úložiště, sítě a počítače umožňuje rychle prohlížet vztahy a závislosti mezi kriticky důležitými aplikacemi, službami a podpůrnou virtuální a fyzickou infrastrukturou. Sada Veeam Management Pack umožňuje rychle vyhledávat hostitele nebo úložiště, kde je spuštěn konkrétní virtuální počítač, a zjišťovat, jaký vliv má sdílení zdrojů v datovém centru definovaném podle softwaru na kriticky důležité služby IT. Kontextové odkazy z těchto zobrazení vám umožní zobrazit podrobné údaje v ovládacích panelech v reálném čase pro rychlé řešení potíží a opravy problémů.

Ovládací panel a reportování snapshotů

Vytváření reportů

Veeam Management Pack sbírá a koreluje velké objemy dat, aby mohl předložit využitelné reporty, které vám pomohou s rozhodováním v technických i obchodních záležitostech. Sledování konfigurace a korelace upozornění poskytuje podrobné informace o sledování vlastností konfigurace všech objektů, takže budete vždy vědět o změnách v prostředí vSphere nebo Hyper-V. Pokud dojde k potížím s prostředky nebo kapacitou, budete znát potřebné souvislosti k určení jejich skutečné příčiny.

Vytváření reportů