https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovbWljcm9zb2Z0LWFjdGl2ZS1kaXJlY3RvcnktZXhwbG9yZXIuaHRtbCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Veeam Explorer pro
Microsoft Active Directory

 • Okamžité obnovení objektů AD
 • Procházení AD přímo ze zálohy
 • Obnovení celých organizačních jednotek a objektů zásad skupiny1
 • Součást sady Veeam Backup & Recovery Community Edition

Nástroj pro obnovení pro službu Active Directory

Veeam® Explorer™ pro Microsoft Active Directory poskytuje rychlé a spolehlivé obnovení na úrovni objektů pro službu Active Directory ze zálohy při jednom průchodu bez použití agenta nebo ze snapshotu úložiště – bez nutnosti obnovení celého virtuálního počítače nebo použití nástrojů třetích stran.

Pomocí bezplatné NOVINKY Veeam Backup & Replication™ Community Edition mohou uživatelé rychle obnovit jednotlivé objekty služby Active Directory (AD) a exportovat objekty přímo ze zálohy na úrovni bitové kopie pro použití s nástrojem LDIFDE.

Rychlá a spolehlivá obnova objektu služby AD

Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory bezprecedentně usnadňuje obnovu na úrovni objektů v prostředích Active Directory díky následujícím funkcím:

 • okamžitá obnova jednotlivých objektů Active Directory nebo celých organizačních jednotek a jejich atributů ze zálohy na úrovni bitové kopie,
 • obnova ztracených uživatelských a počítačových účtů spolu s hesly v zájmu předejít přerušení práce,
 • obnova objektů zásad skupiny (GPO), záznamů Microsoft DNS integrovaných s Active Directory a objektů konfigurace oddílů1
 • Snadné porovnání stavů záložního a produkčního prostředí Active Directory na úrovni objektu i atributu objektu pro snadnou identifikaci rozdílů a vracení starších změn nebo neúmyslně smazaných položek zpět do produkčního prostředí – jedním kliknutím,
 • Snadné procházení databází Active Directory v discích virtuálních počítačů umístěných ve snapshotech úložiště pro objekty i atributy Active Directory vyhledávání v prostém textu a s pokročilými filtry LDAP,
 • Export objektů a uživatelských atributů Active Directory ze zálohy do formátu LDIFDE nebo kompletní obnova objektů Active Directory zpět do produkční databáze Active Directory (.DIT).
Restore an item to its original location, other Active Directory location, or export it Položky můžete podle potřeby obnovit v původním umístění, jiném umístění Active Directory, nebo je exportovat.

Jištění při každodenních katastrofách

Společnost Veeam si uvědomuje, jak důležité je ověřování Active Directory pro lidi i počítače ve vaší organizaci. Proto potřebujete řešení, které klade zvláštní důraz na nejnižší možnou RTO pro obnovu Active Directory. Uvádíme některá běžná použití:

Obnova omylem smazané organizační jednotky Active Directory v řádu sekund

Může to znít překvapivě, ale k neúmyslnému mazání organizačních jednotek Active Directory dochází častěji, než si myslíte. V tomto příkladu budeme předpokládat, že sice dokážete obnovit organizační jednotku i její uživatele, ale tím problémy nekončí. Představte si ten chaos, kdyby celé oddělení, nebo dokonce celá společnost, musela zadávat nová hesla.

Díky funkci Veeam Explorer for Active Directory můžete obnovit celý kontejner Active Directory na několik kliknutí a vrátit příslušnou organizační jednotku zpět společně se všemi atributy. Obnova zahrnuje šifrovaná hesla, čímž odpadá nutnost, aby si hesla resetovali uživatelé. Toto řešení je velmi výhodné pro počítačové účty přiřazené k doménám, protože odpadá nutnost opětovného manuálního přiřazování.

Jednoduché obnovení uživatelů i hesel Active Directory

Díky funkci Veeam Explorer pro Active Directory můžete procházet databázi Active Directory přímo ze zálohy či repliky a obnovovat jednotlivé uživatele a hesla v několika sekundách na několik jednoduchých kliknutí.

Obnova smazaných objektů (tombstone) Active Directory

Když v prostředí Active Directory smažete objekt z adresáře, nedojde k jeho odstranění z databáze. Místo toho služba Active Directory označí objekt jako smazaný a objekt nebude dále viditelný pro běžné operace v adresáři.

Veeam Explorer pro Active Directory také nabízí možnost obnovy smazaných objektů s využitím zálohy. Tyto smazané objekty můžete obnovit i v případě, že platnost hodnoty tombstone vypršela. Je to umožněno tím, že funkce Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory otevírá soubor NTDS.DIT (databáze Active Directory) přímo ze zálohy.

Veeam Explorer for Microsoft Active Directory lets you restore individual object's attributes, the entire objects, and even the whole organizational units, along with the hierarchy. Funkce Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory umožňuje obnovu atributů jednotlivých objektů, celých objektů i celých organizačních jednotek spolu s hierarchií.

Procházení databáze Active Directory přímo ze zálohy

Technologie Veeam nabízí jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní, takže lze procházet prostředí Active Directory přímo ze zálohy nebo repliky a rychle obnovovat přesně to, co je potřeba. Po přidání databáze Active Directory do rozsahu Veeam Explorer je možné procházet objekty a kontejnery databáze i podrobně zobrazovat jejich atributy.

Můžete také v databázi Active Directory snadno vyhledávat nebo efektivně vyhledávat položky pomocí dotazů LDAP podle vybraných kritérií. Funkce Veeam Explorer dokáže vyhledávat v databázi Active Directory hodnoty všech jednotek ve zvolené organizační jednotce nebo prohledávat celou databázi.

You can browse your Microsoft Active Directory database right from the backup or replica Databázi Microsoft Active Directory můžete procházet přímo ze zálohy či repliky.

Export objektů Active Directory

Díky funkci Veeam Explorer pro Active Directory je možné snadno a rychle exportovat objekty, organizační jednotky a atributy do složky v určeném místním nebo síťovém umístění. Všechny exportované objekty a kontejnery jsou uloženy ve formátu LDIF (Lightweight Data Interchange Format) a exportovány ve formátu LDF.
It is possible to export containers, objects, and attributes as LDF files Lze exportovat kontejnery, objekty i atributy jako soubory LDF

Flexibilní možnosti pro aktuální potřeby i dlouhodobou strategii

Oceňovaný software Veeam se dodává v několika edicích s výkonnými funkcemi zálohování, obnovy a replikace pro virtualizovaná prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Od obnovy jednotlivých objektů Active Directory v řešení Veeam Backup & Replication Community Edition po obnovení hromadného výběru1, kontejnerů1 i organizačních jednotek Active Directory v nástroji Veeam Backup & Replication, technologie Veeam uspokojí všechny – bez ohledu na konkrétní potřeby nebo rozpočet.
Veeam Backup & Replication™ lets you delegate the restore task to helpdesk administrators and even let users restore their files themselves Veeam Backup & Replication™ umožňuje delegovat úlohu obnovy na administrátory technické podpory či dokonce nechat uživatele obnovovat si soubory sami.

Podporovaná prostředí

Funkce Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory, která je součástí všech řešení Veeam pro zálohování, obnovu i replikaci včetně produktu Veeam Backup & Replication™ Community Edition, podporuje následující řadiče domény Microsoft Active Directory v prostředí VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V:

 • Microsoft Windows Server 2019 (včetně verze 1809)
 • Microsoft Windows Server 2016 (včetně verzí 1709 a 1803)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 SP2

Minimální podporovaná doména a nejstarší funkční úroveň je Windows 2003. Další informace naleznete v poznámkách k verzi.

Produkty a edice

Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory je k dispozici pro všechny edice produktů Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials™. Funkci také obsahuje produkt Veeam Backup & Replication Community Edition a lze ji využít ve spojení s produktem Veeam Agent pro Microsoft Windows.

Další informace o podporovaných funkcích a edicích najdete v porovnání edicí pod odkazem níže.

K dispozici jsou další nástroje Veeam Explorer:

1 Vyžaduje řešení Veeam Backup & Replication edice Enterprise nebo Enterprise Plus