#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Veeam Availability Report 2016: Mezera v dostupnosti se rozšiřuje, výpadky aplikací stojí podniky 16 milionů dolarů ročně

Studie ukazuje na alarmující rozpor mezi požadavky uživatelů a schopnostmi IT zajistit nepřetržité podnikání, počty výpadků i jejich délka byly navíc vyšší než v roce 2014

Baar, Švýcarsko, 18. února 2016: Nový výzkum Veeam Software, inovativního poskytovatele Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), jasně ukazuje, že i přes četné významné incidenty v posledním roce podniky stále nevěnují dostatečnou pozornost potřebám svých uživatelů. Páté vydání Veeam Availability Reportu ukázalo, že 84 procent seniorních IT pracovníků s rozhodovacími pravomocemi, o dvě procenta více než v roce 2014, přiznává, že je trápí mezera v dostupnosti, tedy propast mezi tím, co IT společnosti může poskytnout, a co uživatelé požadují. To stojí podniky až 16 milionů dolarů ročně ve ztracených příjmech a produktivitě, vedle negativního dopadu na důvěru zákazníků (68 % respondentů) a integritu značky (62 %).

Tento údaj stoupl o neuvěřitelných 6 milionů dolarů za 12 měsíců, a to navzdory tomu, že téměř všichni účastníci průzkumu uvedli, že implementovali zpřísněná opatření ke snížení incidentů ovlivňující dostupnost a že 48 procent všech aplikací klasifikují jako kritické, a do roku 2017 se toto číslo zvýší na 53 %.

V minulém roce dosáhla světová populace připojená k síti rekordní úrovně 3,4 miliardy, 42 % všech obyvatel Země, a do roku 2020 má být k síti připojeno 21 miliard zařízení. Potřeba zajištění non-stop přístupu k datům a aplikacím tak nikdy nebyla důležitější. Zdá se však, že podniky toto plně nevnímají, přestože více než dvě třetiny respondentů uvedlo, že masivně investovali do modernizace datových center, konkrétně ke zvýšení úrovně dostupnosti.

"Když mluvíte s více než tisícem CIO, očekáváte, že najdete takové, kteří se splněním potřeb nepřetržitého podniku (Always-On Enterprise) bojují, ale nálezy jsou ve skutečnosti opravdu alarmující," uvedl Ratmir Timashev, CEO Veeam. "Moderní podniky se stávají podniky řízenými a poháněnými softwarem, takže IT oddělení již nemohou dodávat služby, které jsou pouze "OK", nepřetržitá dostupnost je prvořadá. Nicméně od naší poslední studie se počet ročních neplánovaných odstávek zvýšil ze 13 na 15 a také trvají déle a vyžadují mnohem větší množství času na zotavení. V dnešní ekonomice, kde rychlost a spolehlivost jsou naprosto nezbytnými, to je nepřijatelné. Pokud bude tento trend pokračovat, obávám se o společnosti z našeho průzkumu."

Klíčová zjištění Veeam Data Center Availability Report 2016:

Dostupnost má prvořadý význam, přesto se podnikům nedaří ji dosáhnout

  • Uživatelé chtějí podporu pro operace v reálném čase (63 procent) a non-stop globální přístup k IT službám pro podporu mezinárodního obchodu (59 procent).
  • Při modernizaci jejich datových center jsou vysokorychlostní obnova (59 procent) a prevence ztráty dat (57 procent) dvě nejžádanější vlastnosti, nicméně náklady a nedostatek dovedností brzdí nasazení.
  • Organizace do určité míry zvýšily své požadavky na úroveň služeb s cílem minimalizovat výpadky aplikací (96 procent) nebo zaručit stálý přístup k datům (94 procent) v průběhu posledních dvou let, ale mezera v dostupnosti stále zůstává.
  • Za účelem řešení tohoto problému nicméně respondenti uvedli, že jejich organizace v současné době modernizují nebo mají v úmyslu v blízké budoucnosti modernizovat své datové centrum nějakým způsobem – virtualizace (85 procent) a úložiště (80 procent) patří mezi nejčastější oblasti vylepšení pro tento účel.

 

Data v ohrožení

  • SLA pro cíle času obnovy (RTO) byly stanoveny na 1,6 hodiny, ale respondenti připouštějí, že ve skutečnosti obnovy trvají 3 hodiny. Podobně SLA pro cíle bodu obnovy (RPO) je 2,9 hodiny, zatímco 4,2 hodiny je skutečně dosaženo. Respondenti uvádějí, že jejich organizace je v průměru vystavena 15 neplánovaným odstávkám ročně. V roce 2014 to bylo 13. Dále se meziročně zvýšila délka odstávky kritických aplikací ze 1,4 hodiny na 1,9 hodiny a u nekritických aplikací se délka odstávky zvýšila ze 4 na 5,8 hodiny.
  • Pouze necelá polovina společností testuje zálohy na měsíční bázi, nebo dokonce méně často. Dlouhé mezery mezi testováním zvyšují pravděpodobnost problémů v obnovených datech, tedy v momentě, kdy už je pro tyto organizace příliš pozdě. A z těch, které své zálohy testují, jen 26 procent ověřuje více než 5 procent svých záloh.

 

Finanční dopad je podstatný

  • V důsledku tohoto můžou být odhadované průměrné roční náklady podniků na odstávky až 16 milionů dolarů. To představuje nárůst o 6 milionů dolarů oproti průměru z roku 2014.
  • Průměrný hodinový náklad na odstávku pro kritické aplikace je téměř 80 tisíc dolarů. Průměrný hodinový náklad na ztrátu dat vzniklých odstávkou kritických aplikací je téměř 90 tisíc dolarů. U nekritických aplikací se průměrný náklad pohybuje přes 50 tisíc dolarů za hodinu v obou případech.
  • Ztráta důvěry zákazníků (68 procent), poškození značky organizace (62 procent) a ztráta důvěry zaměstnanců (51 procent) byly první tři nefinanční důsledky špatné dostupnosti.

 

„I když je snadné si myslet, že tento průzkum maluje obraz zkázy a beznaděje, jsou zde také záblesky optimismu,“ dodal Timashev. „Téměř tři čtvrtiny podniků uznávají, že mají oblasti, kterým by se měli věnovat, a mají v úmyslu je zlepšit v příštích šesti až dvanácti měsících. Není vždy snadné odklonit drahocenné finanční prostředky na investice do infrastruktury, ale existuje shoda, že je třeba toto udělat. Jsme svědky podniků začínajících si uvědomovat důležitost řešení dostupnosti a zejména roli cloudových a na cloudu založených služeb jako Disaster Recovery as a Service (DRaaS – Zotavení po havárii jako služba). Podniky oceňují potřebu nepřetržitého podnikání, operace v non-stop režimu, a jsem si jist, že pro uživatelé se toto stane skutečností spíše dříve než později.“

Plnou verzi Veeam Availability Report si můžete stáhnout na https://go.veeam.com/2016-availability-report-cz.html.

Pro další informace prosím navštivte https://www.veeam.com/cz.

Metodologie výzkumu

Společnost Veeam pověřila nezávislého výzkumného specialistu pro trh technologií, Vansona Bournea, aby provedl globální výzkum na konci roku 2015. Dotazováno bylo 1140 seniorních IT pracovníků s rozhodovacími pravomocemi z následujících zemí: USA, Čína, Francie, Německo, Velká Británie, Argentina, Austrálie, nový Zéland, Brazílie, Česká Republika, Hongkong, Itálie, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Nizozemí, Skandinávie, Polsko, Saúdská Arábie, Singapur, Jihoafrická Republika, Španělsko, Švýcarsko a Spojené arabské emiráty.

O Veeam Software

Veeam rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite, jež obsahuje Veeam Backup & Replication, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě 37 000 ProPartnerů a více než 183 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz/.