#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Průzkum mezi top manažery: 89 % organizací má nedostatky v ochraně dat, zatímco rostou rozpočty na řešení stále většího množství výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti

Studie Veeam Data Protection Trends Report 2022 uvádí, že 67 % podniků se při ochraně svých dat spoléhá na cloudová řešení, zatímco schopnost obnovit data po ransomwarových útocích je i nadále hlavním faktorem strategií kontinuity podnikání

Columbus, Ohio – 22. února 2022: Podle studie Veeam Data Protection Trends Report 2022, která zjistila, že 89 % organizací dostatečným způsobem nechrání svá data, nebyl rozpor mezi očekáváními podniků a schopností IT oddělení je splnit ještě nikdy tak výrazný. Společnost Veeam Software, lídr v řešeních pro zálohování, obnovu a správu dat umožňujících Modern Data Protection, zjistila, že 88 % manažerů IT očekává, že rozpočty na ochranu dat porostou rychleji než výdaje na IT obecně, protože data jsou stále důležitější pro obchodní úspěch a výzvy spojené s jejich ochranou jsou stále složitější. Více než dvě třetiny IT manažerů se při ochraně důležitých dat obracejí na cloudové služby.

V rámci studie Veeam Data Protection Trends Report 2022 bylo dotazováno více než 3 000 IT manažerů s rozhodovací pravomocí z globálních podniků, aby bylo možné porozumět jejich strategii ochrany dat pro následujících 12 měsíců a dále do budoucna. Tato největší studie svého druhu zkoumá, jak se organizace připravují na výzvy v oblasti IT, kterým čelí. Zaměřuje se na významně rostoucí oblast využívání cloudových služeb a nativně cloudové infrastruktury, stejně jako na rozšiřující se oblast kybernetických útoků a kroků, které organizace podnikají k zavedení strategie moderní ochrany dat zajišťující kontinuitu podnikání.

„Nárůst objemu dat se za poslední dva roky (od pandemie) více než zdvojnásobil, a to v nemalé míře i díky tomu, jak se rozšiřuje práce na dálku nebo cloudové služby,“ řekl Anand Eswaran, generální ředitel společnosti Veeam. „S explozivním nárůstem objemu dat se zvýšila i rizika spojená s jejich ochranou, kdy je nejlepším příkladem ransomware. Průzkum ukazuje, že organizace si tyto problémy uvědomují a investují značné prostředky, často kvůli tomu, že nedokázaly zajistit ochranu, kterou uživatelé potřebují. Podniky ztrácejí půdu pod nohama, protože modernizace ‘produkčních‘ platforem předbíhá modernizaci jejich strategií a metod ‘ochrany‘. Objemy dat a rozmanitost platforem budou nadále narůstat a prostředí kybernetických hrozeb se bude rozšiřovat. Proto musí top manažeři investovat do strategie, která zaplní již existující mezery a udrží krok s rostoucími požadavky na ochranu dat.“

Mezera v ochraně dat se zvětšuje

Respondenti přiznávají, že jejich možnosti ochrany dat nedokážou držet krok s požadavky podniku, přičemž 89 % respondentů zaznamenává rozdíl mezi tím, kolik dat si mohou dovolit ztratit po výpadku, a tím, jak často jsou data zálohována. Za posledních 12 měsíců se tento rozdíl zvýšil o 13 %, což naznačuje, že zatímco objem a důležitost dat stále rostou, zvětšují se i problémy s jejich ochranou na uspokojivé úrovni. Klíčovým faktorem, který za tím stojí, je skutečnost, že výzvy, kterým podniky v oblasti ochrany dat čelí, jsou obrovské a stále rozmanitější.

Již druhým rokem v řadě jsou kybernetické útoky nejčastější příčinou výpadků, přičemž 76 % organizací zaznamenalo za posledních 12 měsíců alespoň jeden ransomwarový incident. Alarmující je nejen četnost těchto událostí, ale i jejich důsledky. Průměrně se během jednoho útoku organizacím nepodařilo obnovit 36 % ztracených dat, což dokazuje, že strategie ochrany dat v současné době nedokážou podnikům pomoci ransomwarovým útokům předcházet, ani zajistit nápravu a zotavení.

„Vzhledem k tomu, že jsou kybernetické útoky stále sofistikovanější a je ještě obtížnější jim předcházet, jsou řešení pro zálohování a obnovu nezbytným základem strategie moderní ochrany dat každé organizace,“ řekl Danny Allan, technický ředitel společnosti Veeam. „Pro klid duše potřebují organizace stoprocentní jistotu, že bude zálohování dokončeno během přiděleného časového okna a že obnovení proběhne v rámci požadovaných SLA. Nejlepším způsobem, jak zajistit ochranu dat a možnost jejich obnovy v případě ransomwarového útoku, je spolupracovat se specialistou třetí strany a investovat do automatizovaného a orchestrovaného řešení, které chrání nesčetné množství produkčních platforem datových center a cloudů, na které se dnes spoléhají organizace všech velikostí.“

Podniky čelí v oblasti ochrany dat mimořádné situaci

Pro uzavření mezery mezi možnostmi ochrany dat a tímto rostoucím prostředím hrozeb, budou organizace ročně vynakládat na ochranu dat přibližně o 6 % více než na obecné investice do IT. I když se tím podaří jen do určité míry zvrátit trend, kdy potřeby ochrany dat převyšují schopnosti realizace, je pozitivní, že top manažeři uznávají naléhavou potřebu moderní ochrany dat.

Cloud naplňuje ambice stát se dominantní datovou platformou – 67 % organizací již využívá cloudové služby jako součást své strategie ochrany dat, zatímco 56 % nyní provozuje v produkčním prostředí kontejnery, nebo to v příštích 12 měsících plánuje. Během roku 2022 se dále rozšíří rozmanitost platforem, přičemž poměr mezi datovými centry (52 %) a cloudovými servery (48 %) se bude nadále zmenšovat. To je jeden z důvodů, proč 21 % organizací označilo schopnost chránit pracovní úlohy hostované v cloudu za nejdůležitější faktor nákupu podnikové ochrany dat v roce 2022 a 39 % považuje možnosti IaaS/SaaS za rozhodující atribut moderní ochrany dat.

„Síla hybridních IT architektur podporuje produkční i ochranné strategie prostřednictvím cloudových úložišť a zotavení po havárii s využitím infrastruktury hostované v cloudu,“ uzavřel Allan. „Výhody investice do moderní ochrany dat jdou nad rámec zajištění klidu a kontinuity podnikání a udržení důvěry zákazníků. Aby bylo možné vyvážit výdaje se strategickými digitálními iniciativami, musí manažeři IT implementovat robustní řešení s co nejnižšími náklady.“

Mezi další klíčová zjištění studie Veeam Data Protection Trends Report 2022 patří:

  • Podniky mají mezeru v dostupnosti: 90 % respondentů potvrdilo, že mají mezeru v dostupnosti, tedy mezi očekávanými SLA a tím, jak rychle se mohou vrátit k produktivitě. Od roku 2021 se tento podíl zvýšil o 10 %.
  • Data zůstávají nechráněná: Přestože je zálohování základní součástí každé strategie ochrany dat, 18 % organizací po celém světě svá data nezálohuje – a nechává je tedy zcela nechráněná.
  • Lidské chyby jsou až příliš časté: Nejčastější příčinou výpadků jsou technická selhání: v průměru 53 % respondentů zažilo výpadky v infrastruktuře či síti, serverovém hardwaru a softwaru. U 46 % respondentů se vyskytly případy chybné konfigurace administrátorem, zatímco u 49 % bylo postiženo náhodným smazáním či přepsáním dat nebo jejich poškozením způsobeným uživateli.
  • Ochrana vzdálených pracovníků: Pouze 25 % organizací využívá orchestrované pracovní postupy k opětovnému připojení zdrojů během havárie, zatímco 45 % spouští předdefinované skripty k opětovnému připojení vzdáleně běžících zdrojů v případě výpadku a 29 % ručně rekonfiguruje připojení uživatelů.
  • Ekonomické faktory zůstávají kriticky důležité: Na otázku ohledně nejdůležitějších faktorů při nákupu podnikového datového řešení odpovědělo 25 % manažerů IT, že je motivuje zlepšení ekonomické stránky řešení.

Celá studie Veeam Data Protection Trends Report 2022 je k dispozici ke stažení na adrese www.veeam.com/data-protection-report-2022.

O studii

Veeam pověřil nezávislou společnost Vanson Bourne, zabývající se průzkumem trhu, aby provedla kvantitativní výzkumnou studii o trendech trhu, nasazování a vnímání řešení na ochranu dat v rámci podnikových organizací po celém světě. Výzkum byl proveden mezi 3 000 IT pracovníky s rozhodovacími pravomocemi (v organizacích s více než 1 000 zaměstnanci) z 28 zemí, s využitím objektivního kvantitativního přístupu, aby byla zajištěna nestrannost výsledků. Pro více informací navštivte www.veeam.com

Další zdroje: