Průzkum mezi CIO ukazuje: problémy s dostupností brání digitální transformaci a každoročně stojí firmy 21,8 miliónů dolarů

  • 82 procent společností čelí propastnému rozdílu mezi požadavky uživatelů a schopností IT tyto požadavky naplnit (tzv. Availability Gap)
  • Neplánované výpadky stojí podniky v průměru každý rok 21,8 miliónů dolarů (meziroční nárůst 36 procent)
  • 66 procent podniků přiznává, že neplánované výpadky brzdí jejich iniciativy směrem k digitální transformaci

 

Baar, Švýcarsko, 25. dubna 2017: 96 procent organizací má ve svých plánech digitální transformaci a více než polovina z těchto transformačních iniciativ již probíhá[1]. Mezi podniky existuje obrovský zájem o využívání inovací za účelem získání konkurenční výhody, a to s cílem zdokonalit svůj provoz a zajistit neustálý přístup k informacím – kdykoli a odkudkoli – což ale klade obrovské nároky na IT infrastrukturu. Nicméně podle nejnovějších dat zveřejněných dnes společností Veeam® Software, inovativním poskytovatelem řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), existuje velký rozpor mezi očekáváním uživatelů a tím, co může IT nabídnout. A důsledkem tohoto stavu je zpomalení inovací. Ve skutečnosti celých 82 procent podniků přiznalo, že jejich podniková informační architektura tímto rozdílem, který je označovaný jako Availability Gap (rozdíl mezi požadavky uživatelů a schopností IT tyto požadavky naplnit), a jenž každoročně způsobuje podnikatelské ztráty ve výši 21,8 miliónů amerických dolarů, trpí. Téměř dvě třetiny respondentů uvedlo, že jde o stav, který brzdí inovační úsilí.

Již šesté vydání každoroční zprávy Veeam Availability Report vychází z průzkumu mezi více než tisícovkou vedoucích IT představitelů ze 24 států. Veeam Availability Report pro rok 2017 konstatuje, že 69 procent celosvětových podniků si uvědomuje dostupnost, která představuje nepřetržitý přístup k IT službám, jako předpoklad pro úspěšnou digitální transformaci – nicméně většina dotázaných (66 procent) má za to, že neplánované výpadky služeb způsobené kybernetickými útoky, selháním infrastruktury, výpadky sítí a přírodními pohromami transformační úsilí brzdí (neplánovaná nedostupnost serverů v průměrné délce 85 minut ročně). A zatímco mnoho organizací si svoji digitální transformací stále „plánuje“ nebo „s ní právě začíná“, více než dvě třetiny účastníků průzkumu souhlasí s tím, že tyto iniciativy jsou pro vrcholový management i pro vlastní podnikání kritické nebo velmi důležité.

Cena za výpadky – více než jen ušlý zisk

Zpráva Veeam Availability Report pro rok 2017 opět potvrzuje negativní vliv výpadků na podnikání. I když se náklady související s nedostupností liší, tak data ukazují, že každou organizaci zařazenou do studie[2] společnosti Veeam stojí tyto výpadky průměrně 21,8 miliónů amerických dolarů – o 5,8 miliónu dolarů více než loni.

Výpadky a ztráta dat dnes také vedou k tomu, že se podniky musí vypořádávat s reakcemi veřejnosti, které ne vždy lze měřit penězi. Letošní studie ukazuje, že téměř polovina firem zažila ztrátu důvěry zákazníků a 40 procent společností se setkalo s negativními dopady na integritu značky. Tedy s vývojem, který nepříznivě ovlivnil pověst značky i přízeň zákazníků. Z pohledu interních důsledků uvedla třetina respondentů, že došlo k poklesu důvěry zaměstnanců, a 28 procent společností muselo využít projektové zdroje k „uklidnění“ situace.

Multicloudová budoucnost

Není žádným překvapením, že cloud a jeho různé modely využití mění způsob, jakým podniky svá data chrání. Ze zprávy vyplývá, že stále více společností zvažuje cloud jako životaschopný odrazový můstek pro zajištění jejich digitální agendy – s tím, že během následujících 12 měsíců očekávají růst investic do software jako služby o více než 50 procent. Ve skutečnosti se téměř polovina IT lídrů (43 procent) domnívá, že poskytovatelé cloudových služeb mohou lépe v rámci jejich interních IT procesů zajistit nejdůležitější data. Investice do zálohování jako služby (Backup-as-a-Service, BaaS) a zotavení po havárii jako služby (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) pravděpodobně porostou, podobně jako využívání těchto služeb ve spojení s cloudovými úložišti.

Protection Gap přináší nové výzvy

Celých 77 procent podniků si uvědomuje, že i oni se potýkají s problémy, které společnost Veeam shrnula pod pojmem Protection Gap (neschopnost IT chránit data převyšuje toleranci k jejich ztrátě). Očekávání těchto firem z pohledu doby provozu jsou stále nenaplněné, a to díky nedostatečným mechanismům ochrany dat a odpovídajících politik. Ačkoli společnosti uvádějí, že mohou v rámci důležitých aplikací tolerovat ztrátu dat jen 72 minut ročně, společnost Veeam zjistila, že respondenti mají reálnou zkušenost až skoro o hodinu horší – 127 minut. Pro všechny firmy jde o významné riziko, které se na podnikání může projevit negativně mnoha různými způsoby.

Podpůrná vyjádření

„Dnes je okamžitá dostupnost neuvěřitelně důležitá a zákazníci mají nulovou toleranci k jakýmkoli výpadkům. Ať již jde o podnikové aplikace nebo jejich soukromé životy,“ řekl Peter McKay, prezident a COO společnosti Veeam Software. „Firmy se maximálně zaměřují na zajištění co nejlepšího uživatelského prožitku a bez ohledu na to, zda si to uvědomují nebo ne, je v centru tohoto snažení právě dostupnost. Cokoli horšího než dostupnost dat a aplikací v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce je nepřijatelné. Nicméně naše zpráva uvádí, že možnost neustálého přístupu odkudkoli je pro mnoho organizací pouhým přáním. Součástí transformačních plánů a diskusí o stávající infrastruktuře tak musí být i otázky související s dostupností. Podniky dnes totiž musí čelit konkurenci, která je schopná dostupnost nabídnout a nakombinovat ji s kvalitním uživatelským prožitkem.“

„Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že většina firem, a to včetně velkých mezinárodních korporací, i nadále naráží na nedostatečné základní zálohovací/obnovovací schopnosti, což ovlivňuje nejen produktivitu a ziskovost, ale brání i novým strategickým iniciativám jako je digitální transformace,“ uvedl Jason Buffington, hlavní analytik pro oblast ochrany dat společnosti Enterprise Strategy Group. „Vezmeme-li v úvahu překvapivé nedostatky v oblasti dostupnosti a ochrany, které dnes převládají, IT neplní potřeby svých obchodních týmů. A právě tím by se měli intenzivně zabývat vedoucí IT oddělení a ti, kteří se zodpovídají představenstvu firmy.“

O zprávě Veeam Availability Report pro rok 2017

Navržením a provedením průzkumu pro zprávu Veeam Availability Report pověřila společnost Veeam přední analytickou firmu zaměřenou na oblast výzkumu trhu a strategie v oblasti informačních technologií – Enterprise Strategy Group (ESG). Komplexní on-line průzkum proběhl mezi 1 060 IT manažery s rozhodovacími pravomocemi ze soukromých i veřejných organizací s nejméně 1 000 zaměstnanci. Dotazování se uskutečnilo ke konci loňského roku ve 24 státech – v Austrálii, Belgii, Brazílii, Kanadě, Číně, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Hong Kongu, Indii, Izraeli, Itálii, Japonsku, Mexiku, Nizozemsku, Rusku, Saudské Arábii, Singapuru, Švédsku, Thajsku, Spojených arabských emirátech, Velké Británii a Spojených státech amerických. Celou zprávu Veeam Availability Report pro rok 2017 získáte na tomto odkazu.

Další podpůrné materiály:

 

 

O Veeam Software

Veeam® rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise™ - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite™, jež obsahuje Veeam Backup & Replication™, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě 47 000 ProPartnerů a více než 242 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz.

 

[1] Zdroj: ESG Research. Zpráva 2017 IT Spending Intentions Survey. Březen 2017

[2] Průměrná velikost dotazované firmy měla 7 500 zaměstnanců.