#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Nový Veeam Availability Orchestrator v2 přináší možnosti obnovy dat po havárii organizacím všech velikostí

Nová verze řeší problémy s výpadky rozšířením spolehlivé, škálovatelné a snadno použitelné orchestrace a automatizovaného testování včetně zajištění souladu s předpisy pomocí širší škály možností obnovy

VeeamON 2019, Miami, FL a Baar, Švýcarsko: 24. května 2019: SpolečnostVeeam Software, lídr v zálohovacích řešeních umožňujících Cloud Data Management více než 35 000 organizací na celém světě, oznámila všeobecnou dostupnost nového nástroje Veeam Availability Orchestrator v2. Nejnovější verze rozšiřuje výkonné možnosti orchestrace a automatizace na širší sadu aplikací a virtuálních strojů a pomáhá organizacím řešit celou řadu situací v oblasti provozu, obnovy po havárii a migrace dat. Organizace nikdy nezávisely na datech více, a i přesto doteď byly schopny obnovit data jen ty největší z nich nebo jen u těch nejkritičtějších aplikací. S unikátními a rozšířenými možnostmi nástroje Veeam Availability Orchestrator v2 přináší Veeam Cloud Data Management komplexní řešení obnovy dat a provozu po havárii a migrace platforem všem organizacím, které využívají prověřené řešení zálohování a replikace Veeam. Produktová novinka byla oznámena na VeeamON 2019, přední světové konferenci zaměřené na cloudovou správu dat, která se tento týden konala ve floridském Miami.

 

„Nová verze nástroje Veeam Availability Orchestrator eliminuje problémy manuálních procesů a zavádí spolehlivou, orchestrovanou obnovu produkčních virtuálních strojů, ať už jsou chráněny zálohami nebo replikami,“ řekl Danny Allan, viceprezident pro produktovou strategii společnosti Veeam. „Rovněž sem patří možnost rychle a efektivně využívat ochranu dat a prokázat tak možnost obnovy v souladu s předpisy, ať už jsou stanoveny firmou nebo zákonnou normou jako například HIPAA, SOX, GDPR.“

 

Přibližně 80 % firem zažilo v posledních dvou letech incident, kdy bylo potřeba využít plán obnovy IT po havárii[i]. Organizace se musí chránit, plánovat a připravit, aby mohly překonat jakýkoli výpadek, neboť, jak dokládá průzkum mezi zákazníky společnosti Veeam, výpadek byť jediné kritické aplikace stojí organizaci v průměru 102 000 dolarů za hodinu. Nová možnost automatického testování, dokumentace a spolehlivé obnovy serverů, stejně jako individuální zálohovací úlohy v plně orchestrované verzi, drasticky snižují celkové náklady na vlastnictví (TCO) řešení obnovy po havárii. S touto novou verzí nástroje Veeam Availability Orchestrator společnost Veeam zdemokratizovala obnovu po havárii a umožnila organizacím všech velikostí dosáhnout komplexního a předpisům vyhovujícího obnovení po havárii pro všechny aplikace a data, bez ohledu na způsob ochrany.

 

Mezi další nové funkce, které jsou součástí nové verze nástroje Veeam Availability Orchestrator v2, patří schopnost:

  • snáze prokázat – a v případě potřeby proaktivně napravit – dodržení dohod o úrovni služeb (SLA) pro interní i externí normy a audity, s rozšířenými možnostmi reportování a souladu s předpisy,
  • automaticky využívat ochranu dat pomocí zálohování a replikace, pro případy přesahující kontrolu obnovení, například DevOps, testování záplat a upgradů, analytika atd.,
  • zprostředkovat vlastní bezpečný přístup k plánování orchestrace a testování zdrojů firemním oddělením, vlastníkům aplikací a provozním týmům, prostřednictvím pokročilé delegace a řízení přístupu na základě rolí (RBAC).

 

Nástroj Veeam Availability Orchestrator v2 je nyní k dispozici. Více informací naleznete na stránkáchhttps://www.veeam.com/availability-orchestrator.html.

 

Podpůrné citace

„Náš průzkum dokládá, že smlouvy o úrovni služeb pro aplikace a obnovu dat jsou hlavním tématem lokálních i cloudových firemních systémů. Překonat složité výzvy orchestrace obnovy je nutné, aby bylo možné otestovat procesy obnovení i jejich efektivitu, zajistit obnovu kritických systémů a snížit podnikatelské riziko. Tato nová verze nástroje Veeam Availability Orchestrator zvyšuje laťku v mnoha směrech, například v možnostech automatizace, reportování a migrace a schopnosti skutečně vytvořit vrstvené postupy obnovení na základě dohod o úrovni služeb. Možnost obnovy je klíčová a společnost Veeam usiluje o zjednodušení tohoto procesu,“ komentuje Christophe Bertrand, hlavní analytik, ESG

 

 

Více informací naleznete na stránkách https://www.veeam.com/cz .[i] Gartner®. Návrh strategie obnovy po havárii. Publikováno: 26. září 2018 ID: G00367055. Analytik: Jerry Rozeman