#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Průzkum Veeam: podniky přijdou o více než 2 miliony dolarů ročně kvůli selhání v dostupnosti dat

Veeam Data Center Availability Report 2014 prokazuje, že podniky nemohou splnit požadavky nepřetržité dostupnosti moderního byznysu, pokud jim aplikace selhávají častěji než jednou za měsíc.

Baar, Švýcarsko, 8. prosince 2014: Veeam Software, inovativní poskytovatel řešení zajišťujících nepřetržitou dostupnost moderních datacenter, dnes oznámil výsledky Veeam Data Center Availability Report 2014, své čtvrté výroční zprávy věnované úspěchům společností v zajištění přístupu k IT službám. V celosvětovém průzkumu přiznává 82 % CIO, že nejsou schopni splnit požadavky jejich podnikání na okamžitou dostupnost IT služeb. Tato mezera v dostupnosti vyžaduje bezprostřední výdaje: selhání aplikací stojí podniky přes 2 miliony dolarů ročně v ušlých ziscích, produktivitě a příležitostech nebo v nenávratné ztrátě dat kvůli selhání zálohových systémů.

Tyto náklady se budou nadále jen zvyšovat, neboť globální ekonomika vyžaduje spolupráci podniků s partnery, zákazníky a stakeholdery napříč časovými pásmy a vynucuje nepřetržitou dostupnost datacenter bez ohledu na umístění. Za předpokladu, že rozvíjející se trhy budou generovat 40 procent globálního ekonomického růstu během příštích 15 let, promarnění příležitostí kvůli výpadku může podnikům způsobit nevratné poškození.

"Dostupnost IT je dnes důležitá jako nikdy předtím. Přesto jsou podniky na celém světě  oklamány IT průmyslem, který je vedl k přesvědčení, že se mají smířit s výpadky a že Always-On Business je pouhou fantazií," uvedl Ratmir Timashev, generální ředitel společnosti Veeam. "To je nepřijatelné. Společnosti si nemohou dovolit ztratit miliony dolarů kvůli selhání IT a nemohou nadále hazardovat s dostupností dat. Dobrou zprávou je, že se situace bude měnit. Společnosti dnes mohou zapomenout na to, co jim bývalo léta říkáno o dostupnosti, a mohou požadovat lepší služby. Pokud to udělá každá organizace, pak se po pěti letech dostupnost aplikací stane nadbytečným tématem. Spotřebitelé a zaměstnanci po celém světě budou mít přístup k datům kdykoliv budou chtít."

Klíčová zjištění Veeam Data Center Availability Report 2014:

Podniky nemohou splnit rostoucí požadavky na Always-On Business

  • 82 % CIO uvedlo, že nemohou vyhovět potřebám jejich podnikání. Více než 90 % CIO je pod tlakem kvůli výzvám, jak obnovovat data rychleji, aby se snížil finanční dopad neplánovaných výpadků, a jak častěji zálohovat, aby se snížilo riziko ztráty dat.
  • Mezi další důvody, proč jsou CIO pod tlakem, patří: aktivnější interakce mezi zákazníky, partnery, dodavateli a zaměstnanci v reálném čase (65 % respondentů), potřeba zpřístupnění aplikací napříč časovými pásmy (56 %), zvýšený    počet mobilních zařízení (56 %), zaměstnanci s flexibilní pracovní dobou (54 %), zvyšující se míra automatizace pro rozhodování a transakce (53 %).

Neplánované výpadky zvyšují náklady

  • Neplánované výpadky aplikací se vyskytují více než jednou za měsíc (13krát za rok).
  • Neplánované výpadky aplikací stojí společnosti mezi 1,4 a 2,3 milionů dolarů ročně v ušlých příjmech, snížení produktivity a zmeškaných příležitostech.

Ochrana není zaručena

  • Jedna z šesti obnov záloh selže, což znamená, že s 13 případy výpadků aplikací za rok budou data trvale ztracena nejméně dvakrát. Tato ztracená      data stojí podniky minimálně 682 000 dolarů ročně.

Organizace vkládají miliony dolarů do dat s rizikem ztráty

  • Organizace také riskují ztráty mezi 4,4 a 7,9 milionů dolarů ročně v datech kvůli výpadkům aplikací.

Podniky již volají po větší dostupnosti. Nicméně, IT oddělení nejsou schopna dosahovat požadovaných hodnot RTO pro strategicky klíčová data: jsou ve více než hodinovém zpoždění. Dále, jsou ve více než 2,5hodinovém zpoždění oproti standardům nepřetržité dostupnosti nastaveným moderními řešeními. Ještě více znepokojující je fakt, že nejsou schopna docílit požadovaných hodnot RPO, neboli toho, jak často jsou data zálohována, po 1,5 hodině, a jsou v neuvěřitelném 4,5hodinovém zpoždění oproti současným standardům nepřetržité dostupnosti.

"Nenechte se mýlit, již jsme v éře Always-On Business," dodal Timashev. "Chtějí-li držet podniky krok, potřebují zcela nové typy řešení, které umožní takovou nepřetržitou dostupnost, jakou nemohly poskytnout starší řešení. Znamená to vysokorychlostní a zaručenou obnovu každé aplikace, souboru nebo virtuálního serveru kdykoli je potřeba. Znamená to využití záložních dat pro testování nasazení nových aplikací, což snižuje riziko neúspěchu při nasazení. Nakonec, znamená to kompletní přehled o operacích s proaktivním monitoringem a upozorňováním na problémy dříve, než tyto problémy ovlivní operace. CIO si to jasně uvědomují a 78 procent z nich plánuje změnit doposud používané produkty na ochranu dat v příštích dvou letech tak, aby si mohli dopřát dostupnost, kterou potřebují. V důsledku toho mezery v dostupnosti začnou být minulostí."

Metodologie výzkumu:

Veeam Data Center Availability Report 2014 je založen na on-line průzkumu 760 CIO podniků s více než 1 000 zaměstnanci ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Švýcarsku, Brazílii, Austrálii a Singapuru. Vanson Bourne, nezávislá organizace zabývající se výzkumem trhu, provedla výzkum jménem společnosti Veeam. Kompletní zprávu najdete na http://www.veeam.com/wp-availability-report-2014.html.

O společnosti Veeam:

Veeam poskytuje řešení, které zajišťuje kontinuální provoz moderního byznysu (Always-on-BusinessTM) a nepřetržitou dostupnost moderních datacenter (Availability for the Modern Data Center) s využitím virtualizace, skladování a cloud technologií. To umožní dosáhnout hodnot RTPO nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Veeam zná výzvy, které přináší požadavky organizací na neustálou dostupnost a kontinuální provoz, a dokáže jim vyhovět pomocí řešení poskytujícího rychlou obnovu, zabránění ztrátě dat, ověřitelnou ochranu, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Backup & Replication ovlivňuje technologie moderních datacenter včetně VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, NetApp storage, a HP 3PAR StoreServ a StoreVirtual Storage, a pomáhá organizacím splňovat hodnoty RPTO, šetřit čas, zbavovat se rizik a výrazně snižovat kapitálové a provozní náklady.

Sada Veeam Availability Suite poskytuje všechny výhody Veeam Backup & Replication spolu s pokročilým monitoringem, reportingem a plánováním zálohovací infrastruktury. Sada Veeam Management Pack for System Center (MP) rozšiřuje možnosti monitorování Microsoft System Center do podnikového prostředí vSphere a nabízí také monitoring, reporting a plánování kapacity pro infrastrukturu Veeam Backup & Replication. Program Veeam Cloud Provider (VCP) nabízí flexibilní měsíční a permanentní licence, aby vyhověl potřebám poskytovatelů hostingu, řízených služeb a cloudu. Program VCP spojuje v současnosti 6 000 partnerů z řad poskytovatelů služeb po celém světě.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má přes 27 000 ProPartnerů a více než 121 500 zákazníků po celém světě. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě.