Veeam a Pure Storage uzavírají partnerství s cílem dodávat špičkovou podnikovou platformu pro správu dat a zajištění neustálé dostupnosti

Přední poskytovatelé datové dostupnosti a flashových firemních úložišť nabízejí kontinuitu podnikání, pružnost a business intelligence prostřednictvím kombinovaného integrovaného řešení pro moderní podnikání

 

BAAR, Švýcarsko: 12. dubna 2018: Společnost Veeam® Software, inovativní poskytovatel řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™) a poskytovatel flashové úložné platformy Pure Storage (NYSE: PSTG), která pomáhá inovátorům vytvářet lepší svět pomocí dat, dnes představili nové výkonné spojení systémů Veeam Cloud Data Management™ a Pure Storage FlashArray. Cílem je nabídnout lepší kontinuitu podnikání, pružnost a business intelligence pro moderní společnosti. Integrace cloudových úložných funkcí řešení Pure Storage FlashArray s podnikovou platformou Veeam pro zajištění nepřetržitého provozu zvyšuje v dnešním digitalizovaném světě hodnotu obou řešení pro společné zákazníky uvedených společností.

 

„Integrace úložiště je klíčovou vlastností Veeam Cloud Data Management,“ říká Danny Allan, viceprezident pro produktové strategie společnosti Veeam. „Zlepšuje zálohování i obnovu a digitální firmě rovněž umožňuje využívat produkční data novými způsoby, což vede ke zvýšení produkce, včetně vyšší přizpůsobivosti, rychlejšímu uvádění produktů na trh, nižším nákladům, omezení rizika a zlepšení řízení provozu. Prostřednictvím partnerství s firmou Pure Storage poskytujeme zákazníkům zcela nový způsob, jak docílit konkurenční výhody.“

 

Nová spolupráce společností Veeam a Pure Storage si klade za cíl naplnit současné požadavky na neustálou dostupnost u podniků, které vyžadují hladký provoz a pokročilé smlouvy o dodávkách služeb v oblasti obnovy. K tomu nabízí následující prostředky:

  • Nadstandardní ochrana dat a zálohování s pomocí zálohování Veeam ze snapshotů úložiště:
    Společní zákazníci mohou snížit dopad na produkční prostředí pomocí častějších snapshotů a zálohování Pure Storage, což dramaticky zvyšuje ukazatel dostupnosti dat (RPO). Kromě toho mohou zákazníci vytvářetzadání pouze pro snapshoty a zakládat dodatečné a četnější body obnovení.
  • Rychlejší a efektivnější obnova s pomocí řešení Veeam Explorer™ pro snapshoty úložiště: Zákazníci mohou rychle a efektivně obnovovat jednotlivé položky nebo celé virtuální stroje přímo ze snapshotů Pure Storage a docílit mnohem rychlejších časů obnovy (RTO).
  • Snadný přístup ke kopiím produkčních dat prostřednictvím Veeam DataLabs™ (dříve Veeam Virtual Labs): Zákazníci mohou používat snapshoty Pure Storage k vytváření izolovaného testovacího prostředí na vyžádání, využít kopie produkčních dat k testování, vývoji, analytice a zabezpečení, a podpořit tak proměnu firmy.
  • Rychlá obnova: Společní zákazníci mohou těžit ze systému Pure Storage FlashBlade™, první škálované platformy v oboru navržené od základů pro nestrukturovaná data, a také úložiště Veeam Ready Repository, jenž zákazníkům přináší všechny možnosti softwaru Veeam. Toto společné řešení zkracuje čas obnovy dat pro velké datové množiny a kritické aplikace ze dnů na minuty.

 

Dále, konvergované infrastrukturní řešení Pure Storage FlashStack™, které umožňuje organizacím růst a chránit digitální výnosy, lze rovněž použít s Veeam Cloud Data Management a zajistit tak plnou dostupnost konvergované infrastruktury.

 

„Společnost Involta vybudovala silné strategické vztahy s firmami Pure Storage a Veeam, což představuje klíč pro náš úspěch v oboru řízených služeb,“ řekl Mike Meloy, výkonný viceprezident a generální manažer společnosti Involta, LLC, prvního partnera společnosti Pure Storage v USA ve sféře řízených služeb a platinového partnera v rámci programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). „Naším cílem je zjednodušovat informační inteligenci a koncovou infrastrukturu pro organizace, které se při dosahování nejdůležitějších firemních výsledků zásadním způsobem spoléhají na informační technologie. Veeam a Pure Storage umožňují lépe škálovat naše existující systémy, dosahovat vyšších výkonů a zmenšit časová okna pro zálohování a replikace. Tato integrace na úrovni API dramaticky snižuje složitost našich systémů pro ochranu dat, což našim zákazníkům v důsledku umožňuje rychleji obnovit provozní stav a omezit využitou šířku pásma. Kdykoli, kdy můžete ušetřit čas a peníze, jde o dobrou věc.“

 

Mezi klíčové výhody partnerství společností Veeam a Pure Storage patří:

  • Kontinuita podnikání: Nabízí firmám způsob, jak zajistit dostupnost celé řady datových prostředí, a podporuje důvěru uživatelů, že jejich digitální životy budou dostupné v čase, místě a způsobem, který požadují.
  • Přizpůsobivost: Společnosti Pure a Veeam poskytují pružnou infrastrukturu a jednoduchý provozní systém, který usnadňuje nepřetržité poskytování flexibilních služeb na vyžádání všem uživatelům, vývojářům a aplikacím v rámci soukromých a veřejných cloudů i služeb SaaS.
  • Inteligence: Společní zákazníci získávají možnost trvale analyzovat veškerá produkční data a naplnit současné firemní požadavky na analytiku v reálném čase napříč širokou škálou dat a datových typů.

 

„Společnosti Pure Storage a Veeam dramaticky zjednodušily dříve složitá prostředí. Spojení snapshotů Veeam pro pole FlashArray s technologií FlashBlade pro rychlou obnovu poskytují moderní, jednoduchou koncovou platformu připravenou na budoucnost,“ řekl Michael Sotnick, viceprezident externího provozu a prodejních kanálů společnosti Pure Storage.

 

Popisovaná integrace zužitkovala nové univerzální úložné rozhraní Veeam, které zjednodušuje proces propojení úložiště s platformou Veeam Cloud Data Management. Díky tomu je možné rychleji integrovat alianční partnery společnosti Veeam jako Pure Storage, zprostředkovat v kratším čase větší množství výhod více zákazníkům a zajistit ještě vyšší návratnost jejich investic do IT.

 

„V naší studii věnované firemním rozpočtům na úložiště a výhledům do budoucna jsme odhalili, že 51 % respondentů chce do svých infrastrukturních platforem začlenit nástroje pro zálohování a obnovu, zatímco 29 % respondentů požaduje integraci dat a pracovní zátěže v prostředí hybridních cloudů,“ řekl Henry Baltazar, viceprezident pro výzkum v agentuře 451 Research. „Nová spolupráce společností Pure Storage a Veeam je s těmito trendy v souladu a význam uvedené integrace bude vzrůstat, jelikož organizace hledají způsoby, jak zlepšit provozní efektivitu svých prostředí. Toto partnerství představuje zajímavý soulad protikladů a propojuje sílu vysoce výkonných flashových úložišť Pure Storage s efektivními možnosti ochrany a správy dat společnosti Veeam. Díky tomu mohou oba partneři řešit širší škálu potřeb svých klientů pomocí komplexní nabídky.“  

 

Integrované řešení Veeam a Pure Storage je dostupné jako zásuvný úložný modul pro platformu Veeam pro firemní dostupnost a lze je stáhnout z adresy https://www.veeam.com/data-center-availability-suite-vcp-download.html.

 

Pro shlédnutí živého vysílání týkajícího se spolupráce společností Veeam a Pure Storage se zaregistrujte na stránce https://www.veeam.com/veeamlive/universal-storage-integration-api-pure.html.

 

Otevřena je už i registrace na další ročník významné konference VeeamON 2018 zaměřené na inteligentní správu dat, která se koná ve dnech 14. až 16 května 2018 v Chicagu, Illinois. Konference VeeamON 2017 v louisianském New Orleans se zúčastnilo téměř 10 000 zákazníků a po celém světě se konají regionální fóra VeeamON.

 

Další informace naleznete na stránkách www.veeam.com/cz.

 

O Veeam Software

Veeam® rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise™ - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite™, jež obsahuje Veeam Backup & Replication™, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě více než 53 000 ProPartnerů a více než 282 000 zákazníků s nejvyšším hodnocením zákaznické spokojenosti v celém odvětví. Veeam sídlí ve švýcarském Baaru a má pobočky ve více než 30 zemích. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz, případně sledujte @veeam na Twitteru.

 

O společnosti Pure Storage

Společnost Pure Storage (NYSE: PSTG) napomáhá inovátorům vytvářet lepší svět pomocí dat. Datová řešení Pure umožňují firmám založeným na modelu SaaS, poskytovatelům cloudových služeb a zákazníkům z firemního i veřejného sektoru dodávat bezpečná data v reálném čase a podpořit nejvýznamnější části výroby, vývoj a moderní analytická řešení v prostředí více cloudů. Pure Storage je jednou z nejrychleji rostoucích firem v oboru IT, která umožňuje zákazníkům rychle zavádět novou generaci technologií, včetně umělé inteligence a strojového učení. Zákazníci tak mohou plně zužitkovat svá data a získat konkurenční výhodu. S hodnocením zákaznické loajality (NPS, certifikace Satmetrix), jež řadí Pure Storage mezi jedno procento nejlepších firem v oboru B2B, patří neustále rostoucí seznam zákazníků společnosti Pure mezi ty nejspokojenější na celém světě.