#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Nový Veeam Availability Orchestrator zajišťuje kontinuitu podnikání, standardizovanou obnovu po havárii a klid na práci

Nové orchestrační řešení minimalizuje rizika pramenící ze zastaralých a neotestovaných plánů obnovy po havárii a namísto nich umožňuje snadno vytvářet, dokumentovat, testovat a provádět plány obnovy se zajištěním plného souladu s předpisy

BAAR, Švýcarsko: 28. února 2018: Společnost Veeam Software, inovativní poskytovatel řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), dnes oznámila plnou dostupnost nového nástroje Veeam Availability Orchestrator. Nejnovější přírůstek k platformě Veeam Availability umožňuje firmám zajistit kontinuitu podnikání a obnovu po havárii (BC/DR) v souladu s předpisy. Většina neúspěšných snah o obnovu po havárii se váže k zastaralým a neotestovaným plánům. Rychle rostoucí míra obchodních a technologických změn znamená, že firmy musí průběžně aktualizovat své plány na obnovu po havárii, což dle výzkumné agentury Forrester dělá dnes pouze 14 procent firem.[i]  Nástroj Veeam Availability Orchestrator tento problém řeší pomocí orchestračního řešení obnovy po havárii, které snižuje čas, náklady i úsilí spojené s plánováním a realizací obnovy. 

 

Přestože mnoho firem již plán obnovy po havárii má, uskutečnění těchto plánů je často složité, těžkopádné a časově náročné. Častým jevem v nich jsou nákladné manuální procesy, které mohou vést k chybám, i absence možnosti škálovatelnosti, díky čemuž tyto plány snadno zastarávají. Výsledná situace ohrožuje nejen dostupnost dat a aplikací, ale také soulad s průmyslovými normami a úředními předpisy. Řešením je Veeam Availability Orchestrator, jež je plně vybaveným nástrojem pro organizaci plánování, automatizovaní dokumentace, testování připravenosti a kontrolu souladu s normami, s plnou podporou replik Veeam.

 

„Zákazníci z řad velkých společností požadují nejen dostupnost, ale také pomoc při zajištění souladu s předpisy,“ říká Danny Allan, viceprezident pro produktové strategie společnosti Veeam. „V případě havárie čelí firmy miliónovým ztrátám kvůli prostojům – podle nejnovější zprávy společnosti Veeam o dostupnosti Veeam Availability Report se jedná o 21,8 miliónu dolarů; hrozí také škody na dobré pověsti a ztráta produktivity.[ii] Neexistuje-li aktualizovaný, otestovaný a zdokumentovaný plán obnovy po havárii, je obtížné v případě katastrofy rychle reagovat. S novým nástrojem Veeam Availability Orchestrator mohou firmy získat skutečně funkční platformu pro dostupnost, snížit náklady, definovat své plány obnovy po havárii a dosáhnout klidu, neboť vědí, že i v nejhorších situacích jsou schopny a připraveny zaručit kontinuitu podnikání.“

 

Nový Veeam Availability Orchestrator vznikl s ohledem na dostupnost v kategorii velkých podniků a nabízí orchestrační nástroj pro obnovu po havárii pro repliky Veeam Backup & Replication. Pečlivá orchestrace, vytvoření, dokumentace, otestování a realizace plánů obnovy po havárii – jež jsou plně připraveny ke schválení ze strany výkonného vedení a zainteresovaných osob – pomáhají organizacím snížit časové nároky, náklady a úsilí související s úspěšnou strategií obnovy po havárii, a to včetně:

 

  • Splnění požadavků na soulad s předpisy pomocí vzorové dokumentace, díky níž lze snadno vytvářet a aktualizovat plány obnovy po havárii, když se virtuální prostředí změní;
  • prověření obnovy ve kterémkoli okamžiku prostřednictvím automatizovaných, naplánovaných i speciálně vyžádaných testů a kontrol připravenosti, které nemají žádný vliv na produkční prostředí;
  • zajištění kontinuity IT služeb pomocí spolehlivého mnohostranného postupu při překonání výpadku a obnovy po havárii, včetně ověření funkčnosti služeb a aplikací.

 

„Zákazníci hledají nápaditá řešení nejen v otázce zálohování, ale kladou důraz také na replikaci a rychlost obnovy,“ říká Michael Vencel, výkonný viceprezident společností Comport Technology and Healthcare Solutions, poskytovatele cloudových služeb společnosti Veeam (VCSP). „S pomocí nástroje Veeam Availability Orchestrator mohou organizace sestavovat komplexní strategie obnovy po havárii a s pomocí automatizované dokumentace a testů pravidelně ověřovat, že plány v případě katastrofy skutečně fungují. Mohou snadno hlásit klíčové metriky výkonnému vedení a zainteresovaným osobám, což výrazně usnadňuje dosažení souladu s předpisy a audity v odvětvích jako je například zdravotnictví.“

 

Nástroj Veeam Availability Orchestrator je nyní dostupný zákazníkům s licencemi Veeam Availability Suite či Veeam Backup & Replication Enterprise Plus. Pro informace o cenách se prosím obraťte na lokální obchodní oddělení společnosti Veeam nebo na partnery společnosti Veeam. Další informace naleznete na Veeam blogu.

 

Další informace naleznete na stránkách www.veeam.com/cz.

 

O Veeam Software

Veeam rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite, jež obsahuje Veeam Backup & Replication, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě více než 53 000 ProPartnerů a více než 282 000 zákazníků s nejvyšším hodnocením zákaznické spokojenosti v celém odvětví. Veeam sídlí ve švýcarském Baaru a má pobočky ve více než 30 zemích. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz, případně sledujte @veeam na Twitteru.


[i] The State Of Business Technology Resiliency, 2. čtvrtletí 2017; The Use Of Advanced Technology Is Growing, But Infrequent DR Testing Results In Low Preparedness, Naveen Chhabra a Glenn O’Donnell, Stephanie Balaouras, Arnav Gupta, William McKeon-White a Bill Nagel; 14. července 2017
[ii] Zpráva společnosti Veeam o dostupnosti, 2017 - klíčové poznatky, jak předejít odstávkám v hodnotě 21,8 miliónu dolarů; 20. dubna 2017.