#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Gartner® zařadil Veeam mezi lídry v nejnovějším hodnocení Magic Quadrant™ pro zálohovací a obnovovací software pro datová centra

Hodnocení je založeno na posouzení komplexnosti vizí a schopnosti je realizovat

Baar, Švýcarsko, 20. června 2016: Veeam Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), oznámil, že byl analytickou firmou Gartner® zařazen v červnové zprávě Magic Quadrant™ for Data Center Backup and Recovery Software do kvadrantu „lídrů“.

Letošní zpráva s názvem „2016 Magic Quadrant™ for Data Center Backup and Recovery Software“ (Magický kvadrant pro zálohovací a obnovovací software pro datová centra) nahrazuje a aktualizuje zprávu „Magic Quadrant™ for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances“ (Magický kvadrant pro podnikový zálohovací software a integrovaná zařízení) z června 2015. Přejmenování hodnocení Magic Quadrant™ a aktualizace tržních kritérií jsou odpovědí na zpětnou vazbu klientů analytické firmy Gartner®, kteří požadovali silnější zaměření na zálohovací a obnovovací software pro spíše větší firmy a největší podniky. Tedy pro organizace, které potřebují zajistit dostupnost svých systémů provozovaných v datových centrech a spravovaných personálem těchto center.

“Myslím si, že kdybychom se zeptali našich 193 tisíc zákazníků a 39 tisíc partnerů, tak se dozvíme, že nás v souladu s názorem analytické firmy Gartner® považují nejen za lídra, ale také za průkopníky nové oblasti výrazně přesahující možnosti tradičního zálohování – my firmám umožňujeme dosažení nepřetržité dostupnosti v režimu 24/7/365,“ řekl Ratmir Timashev, CEO společnosti Veeam Software. „Gartner® uvádí, že v segmentu zálohování a obnovy dochází k naprosto zásadní změně. A pro dodavatele to podle této analytické firmy znamená, že aby byli dlouhodobě úspěšní, musejí současně řešit standardní požadavky související s klasickými přístupy k zálohování a obnově i hledat cesty k širší integraci a využívání nejnovějších aplikací, hypervisorů, snímkovacích i replikačních technik a možností veřejných cloudů. Ještě v letošním roce bude dostupná nová platforma Veeam Availability Suite verze 9.5, která přináší řadu inovací a je důkazem naplňování našeho cíle nabízet koncovým uživatelům i partnerům nejlepší řešení pro zajištění dostupnosti vyhovující požadavkům větších i opravdu velkých datových center. Díky nové verzi tak mohou naši zákazníci úspěšně zvládnout digitální transformaci.“

Veeam oznámil, že v meziročním srovnání tržeb si v prvním čtvrtletí letošního roku polepšil o 24 procent a opět tak demonstroval rostoucí zájem celého odvětví o řešení pro zajištění dostupnosti. Za tímto úspěchem stojí i 75% meziroční nárůst tržeb z velkých zakázek, který v oblasti řešení pro zajištění dostupnosti potvrzuje mezi podniky stále větší oblibu inovativního přístupu společnosti Veeam. Tato řešení značky Veeam Software umožňují SLA s hodnotami cílů času a bodu obnovy (RTPO) nižších než 15 minut pro všechny aplikace i data.

Vyloučení odpovědnosti

Analytická firma Gartner® nepodporuje žádného výrobce, produkt nebo službu, kterou uvádí ve svých výzkumných publikacích. Zároveň nedoporučuje uživatelům technologií vybírat si pouze z těchto dodavatelů s nejlepším hodnocením nebo na základě jiných označení.  Výzkumné publikace společnosti Gartner® obsahují názory vlastních odborníků a neměly by být chápány jako tvrzení faktu. Gartner® se zříká všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných s ohledem na výzkum, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

O Veeam Software

Veeam rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite, jež obsahuje Veeam Backup & Replication, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě 39 000 ProPartnerů a více než 193 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz/.