Veeam posiluje své působení v oblasti dostupnosti cloudů

Díky nejucelenější cloudové vizi, strategii a programům využívaným největším globálním ekosystémem partnerů a inovativnímu přístupu i získávání předních talentů upevňuje společnost Veeam svoji vůdčí pozici a očekává pro rok 2017 významný růst

Baar, Švýcarsko, 17. února 2017: Veeam® Software, inovativní poskytovatel řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), posiluje své působení v oblasti cloudových technologií – rozšiřuje svůj tým o špičkové odborníky a přichází s novými inovacemi i iniciativami, díky kterým bude moci ekosystém více než 14 300 partnerů – účastníkům celosvětového partnerského programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) – a 45 000 prodejců pomáhat zákazníkům s rychlejším přijetím cloudových technologií.

Řešení dostupnosti podporující různorodé cloudové infrastruktury je velmi důležitým předpokladem pro úspěch digitální transformace v jakékoli společnosti. Podle analytické firmy IDC dojde během následujících tří let k přeorientování na cloudové technologie u 67 procent podnikových informačních architektur a software. Vzhledem k životní důležitosti informací pro každou organizaci bude mít DRaaS založené na cloudových technologiích zásadní vliv na zajištění dostupnosti i naplnění legislativních požadavků cloudové éry. Analytická firma Gartner předpokládá, že trh s DRaaS se během následujících dvou let ztrojnásobí a v roce 2019 dosáhne hodnoty 3,4 miliardy dolarů[i].

Na základě rozpoznání této dramatické změny a s cílem navázat na perfektní úspěchy z roku 2016, ve kterém Veeam dosáhl v oblasti cloudů meziročního růstu 79 procent, zainvestuje Veeam spolu se svými partnery prostřednictvím exkluzivní nabídky (viz samostatná tisková zpráva) až 200 miliónů dolarů do zpřístupnění zdarma dostupných zálohovacích a DRaaS služeb a využije k tomu svůj špičkový ekosystém poskytovatelů a prodejců. Společnost Veeam navíc jmenovala Dannyho Allana viceprezidentem pro cloudovou integraci a strategické aliance. A vůbec nejdůležitější je, že Veeam pokračuje v rozvoji své expanzivní multi-cloudové strategie umožňující zajistit dostupnost do cloudu i z cloudu, za kterou stojí bezkonkurenční zálohování jako služba (Backup as a Service, BaaS), zotavení po havárii jako služba (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) a řešení založené na technologii agentů určené pro privátní, spravovatelné, veřejné i hybridní cloudové infrastruktury.

„Aktuálně se nacházíme za inflexním bodem celého odvětví tradičních řešení a firmy, které nemají DRaaS strategii, budou v rámci svého podnikání narážet na negativní dopady tohoto rozhodnutí – zejména půjde o vyšší celkové náklady na vlastnictví, o nižší flexibilitu s dopadem na běžný provoz a ztrátu konkurenční výhody. Nyní již není otázkou ‘zda‘, ale ‘kdy‘ do světa cloudů přejít,“ řekl Peter McKay, prezident a COO společnosti Veeam. „Máme více než 230 000 zákazníků, kteří se při zajištění dostupnosti dat i aplikací v režimu 24/7/365 spoléhají na řešení značky Veeam. Mnozí z těchto zákazníků přitom chtějí dosáhnout i na výhody, které nabízí technologie cloudů. A to je přesně ten důvod, proč v podobě platformy Veeam Cloud Data Management pro hybridní cloud nabízíme řešení pro privátní, spravovatelné, veřejné i hybridní cloudové infrastruktury. Spolu s našimi partnery – s 14 300 účastníky programu VCSP a s více než 45 000 prodejci – si tento fakt velmi dobře uvědomujeme a rozhodli jsme se proto pro významné investice, které naše partnery i koncové uživatele na jejich cestě do světa cloudu podpoří.“

„I když je za hlavní důvod širokého přijetí cloudových technologií velmi často považována cena, naši zákazníci i partneři tvrdí, že mnohem významnějšími faktory pro využívání cloudů napříč podnikovou informační architekturou jsou rychlejší uvádění nových služeb a vyšší kvalita,“ uvedl Paul Mattes, viceprezident skupiny Veeam Global Cloud Group. „Jak stále více firem převádí stávající systémy do prostředí cloudů a začíná pro své podnikání využívat model software jako služba (Software as a Service, SaaS) i nativní cloudové služby, je společnost Veeam díky svým investicím a softwarovým řešením ideálním partnerem, který JIŽ DNES pomůže vytěžit z cloudových technologií reálnou hodnotu.“

Důkazem strategických závazků Veeam k oblasti cloudů je i partnerství s jedním z předních poskytovatelů veřejných cloudových služeb na světě, společností Microsoft. Prostřednictvím služeb jako přímé obnovení do Microsoft Azure mohou organizace vzít své stávající systémy provozované v tradičním on-premise modelu a s využitím automatických konverzních mechanismů je obnovit nebo přenést do prostředí Microsoft Azure. Tyto možnosti posilují využitelnost stávajících investicí zákazníků do řešení značky Veeam pro zajištění dostupnosti a umožňují plné využití síly cloudu.

S cílem pokračovat v rozšiřování svého týmu o nejlepší talenty z oblasti cloudových technologií posílil Veeam svůj vrcholový management o dalšího špičkového odborníka. Danny Allan, ostřílený specialista společnosti VMware, bude zastávat pozici viceprezidenta pro cloudovou integraci a strategické aliance. Allan jako CTO firmy Desktone převzaté společností VMware byl zodpovědný za strategie v oblasti poskytování cloudových služeb pro koncové uživatele. Během své kariéry intenzivně spolupracoval na návrhu, vývoji a nasazení virtuálních infrastrukturních řešení s poskytovateli služeb, systémovými integrátory i velkými podniky. Allan je také původním autorem a spoludržitelem patentu pro VMware Horizon Air Hybrid Mode a definoval technickou část strategie společnosti VMware pro přechod od tradičního VDI software ke cloudovým službám.

„Šíře záběru a důsledná orientace na podnikovou agilitu i cloudové technologie jako na základ úspěchu v dnešní digitální ekonomice představuje pro Veeam i jejich partnery bezkonkurenční příležitost,“ uvedl Danny Allan. „Společnost Veeam má nejen snadno použitelnou a spolehlivou softwarovou platformu pro zajištění dostupnosti, ale také zkušený a zapálený tým. Jsem nadšený jak skvělým týmem svých spolupracovníků, tak i našimi partnery a zákazníky tvořícími naši širokou rodinu.“

Byla zahájena registrace na přední světovou konferenci zaměřenou na problematiku zajištění dostupnosti v prostředí hybridních cloudů – VeeamON 2017. Tato konference proběhne ve dnech 16. až 18. května 2017 v americkém New Orleans a mezi hlavními přednášejícími budou například Mark Russinovich, technologický ředitel Microsoft Azure a Sanjay Poonen, provozní ředitel pro zákaznický segment ve společnosti VMware.

Pro více informací navštivte www.veeam.com.

 

O Veeam Software

Veeam® rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise™ - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite™, jež obsahuje Veeam Backup & Replication™, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě 45 000 ProPartnerů a více než 230 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte https://www.veeam.com/cz.

[i]MORENCY, John P., Christine Tenneson a Ron Blair . Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service. Výzkumná zpráva. Gartner Inc., červen 2016