Veeam představuje převratnou platformu pro zajištění dostupnosti v prostředí hybridních cloudů

Veeam Cloud Data Management pro hybridní cloud přináší velkým podnikům dostupnost nové generace pro virtuální, fyzická i cloudová provozní prostředí

Baar, Švýcarsko, 24. srpna 2016: Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), oznámil platformu pro zajištění nové generace dostupnosti – Veeam Cloud Data Management pro hybridní cloud.

Podle analytické firmy IDC[1] se podniky v rámci digitální transformace neustále adaptují na nové podmínky, případně tyto změny řídí, a využívají k tomu digitální kompetence. Strategie přechodu do prostředí cloudů tak již není o konkurenčních výhodách, ale o vlastním přežití. Mnohé organizace budou muset nejpozději v roce 2019 dokončit transformaci své podnikové informační architektury do podoby založené primárně na cloudových technologiích, a to klade obrovský tlak na nástroje pro zajištění dostupnosti - cílem je, aby nabídly stejné možnosti i shodný způsob použití napříč různými provozními prostředími.

Společnost Veeam na tyto převratné změny reaguje platformou Veeam Cloud Data Management pro hybridní cloud, která firmám všech velikostí umožňuje zajistit v rámci hybridních cloudů dostupnost virtuálních, fyzických i cloudových provozních prostředích, a to prostřednictvím následujících vlastností:

  • Kontinuita podnikání: ukazatele úrovně poskytovaných služeb (SLO) s časem kratším než 15 minut pro aplikace i data a orchestrace zotavení po havárii
  • Mobilita: zajištění dostupnosti provozního prostředí v libovolném cloudu nebo lokalitě za účelem maximálního zužitkování IT investic a zvýšení flexibility
  • Soulad s předpisy a podrobný přehled: proaktivní monitoring, reporting, testování a tvorba dokumentace zajišťující splnění vnitřních i legislativních předpisů

“Představení platformy Veeam Cloud Data Management pro hybridní cloud představuje pro společnost Veeam průlomový okamžik,“ řekl Peter McKay, prezident a COO společnosti Veeam. „Jak moc dobře víme, v dnešním digitálním světě je akceptovatelná pouze nepřetržitá dostupnost dat i aplikací v režimu 24/7/365. A spolu s tím, jak podniky zavádějí nové technologie pro zajištění požadavků svých uživatelů, zdokonalujeme neustále i my své produkty. Řešení společnosti Veeam pro zajištění dostupnosti implementovalo během uplynulých deseti let do svých podnikových informačních architektur již více než 200 000 zákazníků a nová platforma Veeam Cloud Data Management výrazně rozšíří naše možnosti a zvýší tržní podíl značky Veeam. Nastává nová éra v tom, jak naplňujeme poptávku podniků po komplexním řešení pro zajištění dostupnosti ve virtuálních, fyzických i cloudových provozních prostředí. Nejnovější inovace portfolia značky Veeam tak v následujících letech ještě více posílí naší pozici jako hlavního inovátora a lídra v oblasti dostupnosti pro firemní zákazníky.“

“Podniky se v rámci digitální transformace neustále adaptují na nové podmínky jak u svých zákazníků, tak i v rámci celého trhu, případně tyto změny řídit. Úspěšnost úsilí věnovaného digitální transformaci přitom závisí na dostupnosti dat i aplikací v hybridních cloudech,“ uvedl Phil Goodwin, ředitel výzkumu pro oblast ochrany, dostupnosti a zotavení ve společnosti IDC. “Nedávný průzkum mezi zákazníky společnosti Veeam provedený naší firmou prokázal pozitivní dopady zajištění dostupnosti pomocí řešení značky Veeam. Při srovnání s dříve používanými produkty jiných firem respondenti uvedli významné zlepšení shody s parametry SLA, zkrácení doby trvání výpadků i snížení časových nároků na správu IT provozu.“

 

Podrobnosti o platformě Veeam Cloud Data Management

Veeam Cloud Data Management je platformou pro dosažení dostupnosti nové generace ve virtuálních, fyzických i cloudových provozních prostředích, která zajišťuje:

  • dostupnost privátních cloudů a virtuálních serverů pomocí řešení Veeam Availability Suite
  • dostupnost veřejných cloudů a fyzických serverů pomocí agentů Veeam Agent for Linux a Veeam Agent for Microsoft Windows
  • orchestraci zotavení po havárii pomocí systému Veeam Availability Orchestrator
  • snadnou správu pomocí cloudové konzole Veeam Service Provider Console určené pro poskytovatele služeb, spravovatelné cloudy a distribuovaná podniková prostředí

Platforma Veeam Cloud Data Management se skládá z následujících stavebních kamenů.

 

Řešení Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite je vlajkovou lodí společnosti Veeam v oblasti zajištění dostupnosti v prostředí privátní cloudů a virtuálních serverů pomocí produktů Veeam Backup & Replication a Veeam ONE. Veeam Availability Suite verze 9.5, která by měla být všeobecně dostupná v říjnu letošního roku, přináší přibližně stovku nových vlastností a vylepšení.

 

Nová konzole Veeam Service Provider Console

Součástí platformy Veeam Cloud Data Management je nová cloudová konzole Veeam Service Provider Console určená pro poskytovatele služeb a správu distribuovaných podnikových prostředí. Tato nová konzole staví na produktu Veeam Cloud Connect a umožňuje podnikům snadnou správu poboček i distribuovaných lokalit. A poskytovatelé služeb mohou díky Veeam Service Provider Console svým zákazníkům nabízet zálohování jako službu (Backup-as-a-Service – BaaS) i zotavení po havárii jako službu (Disaster Recovery-as-a-Service – DRaaS), obojí opřené o technologie značky Veeam. Veeam Service Provider Console tak partnerům i prodejcům umožňuje rozšířit své portfolio o nové služby a obchodní modely.

 

Agent Veeam Agent for Microsoft Windows

Veeam Agent for Microsoft Windows zajišťuje dostupnost v prostředí veřejných cloudů a fyzických systémů využívajících serverové operační systémy Windows v tradičním modelu on-premise a při jejich provozu na pobočkách nebo ve veřejném cloudu. Obdobně tento agent zajišťuje dostupnost pracovních stanic s operačními systémy Windows využívanými v režimu on-premise, v domácnostech nebo mobilními pracovníky.

 

Agent Veeam Agent for Linux

Veeam Agent for Linux zajišťuje dostupnost v prostředí veřejných cloudů a fyzických systémů s linuxovými servery i linuxovými pracovními stanicemi, a to jak v případě tradičního modelu on-premise, tak i ve veřejném cloudu.

 

Systém Veeam Availability Orchestrator

Veeam Availability Orchestrator umožňuje podnikům orchestrovat zotavení po havárii, a to včetně orchestrace záloh i replik řešených pomocí technologií Veeam. Využívá k tomu předem definované plány pro zotavení po havárii, testování bez ovlivnění běžného provozu i funkcionality pro naplnění požadavků souvisejících se závaznými předpisy a pro tvorbu dokumentace.

 

Řešení Veeam Cloud Connect

Veeam Cloud Connect zjednodušuje cloudové zálohování i zotavení a nabízí plně integrovanou, rychlou a bezpečnou cestu pro obnovení do požadovaného stavu do i z veřejného, privátního i spravovatelného cloudu.

 

Vyjádření zákazníků

“Díky společnosti Veeam již využíváme skvělou platformu pro zajištění dostupnosti a máme k dispozici řadu různých cest, jak zajistit zotavení v případě havárie,“ řekl Harley Carter, solutions architect společnosti Scania (Velká Británie). “Schopnost v mnohem větší míře automatizovat procesy související s dostupností a mj. tak zjednodušit odborné nároky kladené na naše zaměstnance a specialisty nám přinese jistotu, že v případě zotavení po havárii budeme úspěšní. A díky možnosti automatického generování dokumentace a plánů pro zotavení po havárii můžeme snadněji naplnit auditní požadavky a zajistit kontinuitu svého podnikání. Vzhledem k tomu, že systémy i infrastruktura se v naší podnikové architektuře neustále mění, bylo pro nás udržení aktuální podoby dokumentace související se zotavením po havárii prakticky nesplnitelným úkolem – vždy bychom pravděpodobně našli určité drobné rozdíly mezi dokumentovaným a skutečným stavem. Nicméně ani my nechceme mít v případě havárie problémy způsobené nepřesnou a zastaralou dokumentací.“

“Klíčovým předpokladem úspěchu jsou informace o budoucí podobě IT spolu s pochopením plánů společnosti Veeam na rozšiřování produktového portfolia,“ uvedl Mario Angers, manažer zodpovědný za systémy na univerzitě Britské Kolumbie. “Tyto znalosti nám umožňují sestavit plány na poskytování cloudových služeb, které můžeme důsledně probrat s uživateli. Naším cílem je nabízet stoprocentně samoobslužné služby a s platformou Veeam Availability Suite verze 9.5 se ještě více přibližujeme jeho splnění. Za nejdůležitější přitom naši uživatelé považují mít možnost obnovovat aplikace i data ze záloh sami ve své režii. Zpřístupněním větší míry kontroly našim klientům pokračujeme ve snižování nákladů souvisejících s jejich podporu a ušetřené finance můžeme využít na investice zpět do našeho komunitního cloudu. S verzí 9.5 se navíc společnost Veeam ještě více orientuje na požadavky podnikové klientely, což je pro nás velmi důležité – nabízí totiž škálovatelnost nezbytnou pro další růst našeho komunitního cloudu.“

Společnost Veeam dnes také představila nové funkce podporující službu Microsoft Office 365. Nový Veeam Backup for Microsoft Office 365 umožňuje firmám pracovat odkudkoli a kdykoli bez nutnosti využívat pro elektronickou poštu svoji vlastní infrastrukturu. Nicméně to nemění nic na faktu, že je důležité mít lokální zálohu emailů. V rámci služby Office 365 jsou data v držení a spravovaná jednotlivými organizacemi, které by tak měly být zodpovědné i za jejich ochranu. Nový Veeam Backup for Microsoft Office 365 zmírňuje rizika znemožnění přístupu k elektronické poště a zajišťuje dostupnost emailů uživatelům i celé organizaci. Díky tomuto produktu zákazníci mohou:

  • bezpečně zálohovat elektronickou poštu ve službě Office 365 do svého vlastního prostředí
  • rychle obnovovat individuální položky poštovní schrány s nejlepší možnou granularitou
  • efektivně prohledávat poštovní archivy s možností využívat pokročilé vyhledávání i funkce pro efektivní obnovu a export

Díky integraci s Veeam Backup & Replication umožňuje nový produkt zákazníkům, kteří využívají hybridní prostředí, snadnou migraci poštovních schránek mezi službou Office 365 a tradičním způsobem licencovaným Exchange serverem. Veeam Backup for Microsoft Office 365 je očekávaný v průběhu 4. čtvrtletí letošního roku a v podobě zdarma dostupného ročního předplatného bude k dispozici zákazníkům využívajícím jakoukoli edici Veeam Availability Suite a Veeam Backup & Replication. Zákazníci s variantou Enterprise Plus uvedených produktů budou mít nárok na předplatné v délce trvání dokonce dva roky[2].

Společnost Veeam dnes navíc oznámila integraci s rodinou úložišť IBM Storwize a s platformou IBM SVC. Tato integrace bude součástí Veeam Availability Suite verze 10. Další informace o verzi 10 budou zveřejněné v průběhu VeeamON 2017, přední světové konference zaměřené na problematiku zajištění dostupnosti datových center. VeeamON 2017 se koná ve dnech 16. až 18. května 2017 v americkém New Orleans a zájemci o účast se mohou registrovat na stránkách konference.

Více informací najdete na www.veeam.com/cz/ nebo navštivte společnost Veeam na stánku 1731 v průběhu konference  VMworld US 2016.

 

O Veeam Software

Veeam® rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise™ - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite™, jež obsahuje Veeam Backup & Replication™, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě 41 000 ProPartnerů a více než 205 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz/.


[1] Zdroj: “Developing a Cloud Strategy for Digital Transformation: Solve the Three Clouds Problem”, IDC, červen 2016

[2] Nabídka končí 31. prosince 2016