#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Veeam zneplatňuje patenty společnosti Symantec na Patentovém a známkovém úřadě USA

Baar, Švýcarsko: 04. února 2015

Veeam Software, inovativní poskytovatel řešení zajišťujících nepřetržitou dostupnost moderních datacenter, dnes oznámil, že první soudní spor o porušení patentové ochrany iniciovaný společností Symantec (NASDAQ:SYMC) v únoru 2012 končí jednoznačným vítězstvím Veeam.

Minulý měsíc Symantec vzali zpět své odvolání u Federálního soudu proti rozhodnutí Patentového a známkového úřadu USA. Toto rozhodnutí ukládá společnosti Symantec povinnost odvolat všechny nároky na poslední patent prosazované v této žalobě u okresního soudu (patent je veden pod číslem US Pat. No. 7093086). V době, kdy žaloval společnost Veeam poprvé, Symantec tvrdil, že produkty Veeam porušily čtyři jejich patenty: US Pat. No. 7093086, 6931558, 7191299 a 7254682. V následujících třech letech si Veeam opakovaně vynutil odstoupení Symantec od patentových nároků v žalobě u okresního soudu a/nebo obdržel rozhodnutí Patentového a známkového úřadu USA o neplatnosti těchto nároků ze strany Symantec (rozhodnutí vyplývalo z řízení inter partes iniciovaného společností Veeam). První případ je nyní uzavřen s tím, že společnost Symantec již nemůže znovu napadat stávající produkty Veeam kvůli porušení těchto patentů.

"Je to významné vítězství Veeam. Jsem potěšen rozhodnutími Patentového a známkového úřadu USA. Tento případ ukazuje, že Veeam neustoupí před hrozbami, ani když tyto hrozby pochází ze strany velké společnosti, jako je Symantec," řekl Ratmir Timashev, CEO společnosti Veeam.

V rámci řízení inter partes, které inicioval Veeam proti patentovým nárokům ze strany společností Symantec, Patentový a známkový úřad USA zneplatnil:

  • nároky 1, 11, 12 a 22 patentu U.S. Pat. No. 7093086.
  • nároky 1-15 a 17-23 patentu U.S. Pat. No. 6931558.
  • nároky 1, 2, 4, 5, 12, 14 a 15 patentu U.S. Pat. No. 7191299.

V březnu a srpnu 2013 Symantec vzal námitky s výhradou patentu '558,'299 a '682.

V říjnu 2012 společnost Symantec podala druhou žalobu proti Veeam kvůli porušení patentové ochrany. Symantec tvrdil, že produkty Veeam porušují další čtyři patenty: US Pat. No. 7024527, 8117168, 7831861 a 7480822. V říjnu 2013 Veeam inicioval řízení inter partes, aby zneplatnil nároky na tyto čtyři patenty. Následně v dubnu 2015 Patentový a známkový úřad USA by měl dospět k závěru, že se ze strany Veeam podařilo prokázat odůvodněnou pravděpodobnost neplatnosti těchto nároků. V dubnu 2015 Patentový a známkový úřad USA vydá konečné rozhodnutí o platnosti patentových nároků v těchto čtyřech případech. Mezitím Symantec podpořil návrh společnosti Veeam pozastavit řízení u okresního soudu zdržující dubnové rozhodnutí Patentového a známkového úřadu. Okresní soud pozastavil případ.

V řízení u okresního soudu a na Patentovém a známkovém úřadě USA společnost Veeam zastupují Mark Fox Evens, Lori A. Gordon, Byron L. Pickard, Michael Q. Lee, Michael B. Ray, Jonathan M. Strang a Daniel S. Block z právnické firmy Sterne, Kessler, Goldstein and Fox, P.L.L.C.

O Veeam Software

Veeam poskytuje řešení, které zajišťuje kontinuální provoz moderního byznysu (Always-on-BusinessTM) a nepřetržitou dostupnost moderních datacenter (Availability for the Modern Data Center) s využitím virtualizace, skladování a cloud technologií. To umožní dosáhnout hodnot RTPO nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Veeam zná výzvy, které přináší požadavky organizací na neustálou dostupnost a kontinuální provoz, a dokáže jim vyhovět pomocí řešení poskytujícího rychlou obnovu, zabránění ztrátě dat, ověřitelnou ochranu, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite , jež obsahuje Veeam Backup & Replication využívá virtualizace, skladování a cloud technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit čas, zmírnit riziko a výrazně snižovat invističní a provozní náklady.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě přes 29 000 ProPartnerů a více než 135 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě.