#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Zpráva Virtualization Data Protection – dotazník pro ředitele informačního oddělení odhaluje slabiny

Zpráva Virtualization Data Protection 2013 společnosti Veeam odhaluje potíže v oblasti dostupných funkcí, složitosti a nákladů, kterým musí oddělení IT čelit

Baar, Švýcarsko, 4. března 2013

 Kliknutím odešlete tweet: Zpráva Virtualization Data Protection – dotazník pro ředitele informačního oddělení odhaluje slabiny http://www.veeam.com/survey

 Nová fakta:

 • Společnost Veeam Software je inovativním poskytovatelem řešení zálohování, replikace a virtualizace pro platformy VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Dnes tato společnost oznámila výsledky své každoroční zprávy Virtualization Data Protection.
 • Tato zpráva je již třetí studií společnosti Veeam zaměřenou na vliv virtualizace na strategii při ochraně, zálohování a obnově dat. Nezávislý průzkum zaměřený na 500 ředitelů informačního oddělení z USA a Evropy odhalil, že kvůli potížím v oblasti dostupných funkcí, složitosti a nákladů společnosti dosud nevyužívají všechny výhody, které virtualizace v oblasti ochrany dat nabízí. Od poslední zprávy z konce roku 2011 jsme z hlediska dostupných funkcí v řadě oblastí ochrany firemních dat zaznamenali dokonce propad.
 • Klíčová zjištění:
  • 68 % ředitelů informačního oddělení cítí, že s růstem objemu dat a serverů ve společnosti bude efektivita stávajících nástrojů pro zálohování a obnovu upadat.
  • Obnovení virtuálních serverů je pouze o málo rychlejší než v případě fyzických serverů (5 hodin oproti 6 hodinám). Situace je dokonce horší než v roce 2011, kdy obnovení trvalo 4 hodiny (5 u fyzických serverů)
  • Každá hodina prostojů stojí společnost 324,793 USD: znamená to, že prostoje při každé havárii stojí společnosti v průměru minimálně 1,6 milionu USD.
  • Obnovení jednotlivých souborů a položek v aplikaci může trvat ještě déle: například obnovení jednotlivých e-mailů trvá přibližně 14 hodin.
  • Bez ohledu na délku obnovy společnosti zaznamenávají také potíže minimálně s jedním ze šesti procesů obnovení.
  • 88 % ředitelů informačního oddělení zaznamenalo při zálohování a obnovení potíže v oblasti dostupných funkcí, 84 % se složitostí a 87 % s náklady: z těchto výsledků je patrné, že ochrana dat skutečně není snadná.
  • 58 % ředitelů plánuje do roku 2014 změnit způsob zálohování přechodem do virtuálního prostředí.
 • Virtuální infrastruktura je aktuálně součástí 51 % firemních serverů s předpokládaným zastoupením 63 % v roce 2014.
 • Ředitelé informačního oddělení si jsou zcela vědomi potíží s ochranou dat, které tyto rostoucí infrastruktury doprovází. 88 % ředitelů informačního oddělení zaznamenalo u zálohování a obnovy virtuálních serverů potíže s dostupnými funkcemi, 84 % potíže se složitostí a 87 % potíže s náklady. Stejně tak 77 % těchto společností využívajících nástroje pro zálohování s nasazením agentů zaznamenalo problémy nebo potíže při správě použité technologie. Jednalo se především o nadměrně složitou správu (43 %), nadměrnou četnost neúspěšného zálohování (32 %) a obnovení (28 %), náklady spojené s danou technologií (20 %) a o agenty, které snižovaly efektivitu serverů (18 %).
 • Jedním z důkazů povědomí o těchto potížích je to, že 58 % společností plánuje do roku 2014 změnu nástrojů pro zálohování virtuálních serverů. Hlavním důvodem je finanční stránka, kde 51 % přechází kvůli celkovým nákladům na vlastnictví a 42 % kvůli stávajícím cenám hardwaru a softwaru. Nadměrná složitost je důvodem pro změnu u 47 % společností, neúspěšné plnění cílů doby zotavení u 32 % a bodů zotavení u 24 % z nich.

Citáty:

 Ratmir Timashev, prezident a CEO, Veeam Software

„Při prvním pohledu jsou obavy ředitelů informačního oddělení oprávněné: bez ohledu na potenciálně rychlejší a efektivnější ochranu dat, kterou virtualizace nabízí a výhody nástrojů využívajících technologii Modern Data Protection došlo od roku 2011 k nárůstu doby potřebné k obnovení dat. Tato zjevná ztráta hybného momentu v oblasti ochrany dat má dvě příčiny. První je neustále se rozrůstající virtuální infrastruktura: nejenže tvoří většinový podíl dnešní infrastruktury IT, ale její objem v budoucnu bude dále narůstat. Druhou jsou následky toho, že společnosti neupravují používané strategie a nástroje pro ochranu dat podle stávajících potřeb. Většina společností například i nadále při zálohování a obnově využívá nasazené agenty. Tento přístup lze používat ve fyzickém prostředí, pro virtuální infrastrukturu je však nevhodný. Dokud nepřestanou společnosti na tuto technologii pohlížet stejně jako na fyzické prostředí, nebudou schopny plně využít její plný potenciál.“

„Virtualizace se přiblížila zlomovému bodu. Společnosti si uvědomily výhody, které technologie dokáže sama o sobě nabídnout: nyní začínají přicházet na její skutečné možnosti dostupné při správném využití a správě. Nástroje využívající technologii Modern Data Protection navržené pro virtualizaci dokážou tento potenciál plně využít a odvrátit řadu potíží s dostupnými funkcemi, složitostí a náklady, kterým musí oddělení IT čelit. Snížením nákladů za vhodné postupy (například za replikaci) mohou společnosti chránit mnohem větší podíl své nejdůležitější infrastruktury před výpadky serverů a ušetřit tak miliony dolarů. Virtualizace obnovení umožňuje společnostem testovat mnohem vyšší objem záloh (oproti stávajícím pravidelně testovaným 7 %). Co je ale nejdůležitější, s použitím nejvhodnějšího nástroje pro danou úlohu mohou ředitelé informačního oddělení obnovit jednotlivé položky nebo i celé servery za mnohem méně než 5 hodin.“

O tomto průzkumu:

Nezávislá organizace zabývající se průzkumem trhu, Vanson Bourne, provedla během listopadu a prosince 2012 online průzkum zaměřený na 500 ředitelů informačního oddělení působících ve společnostech s více jak 1 000 zaměstnanci v USA, Velké Británii, Německu a Francii. Úplnou zprávu si můžete stáhnout na adrese http://www.veeam.com/survey.

 O společnosti Veeam Software

Společnost Veeam Software vyvíjí inovativní řešení pro zálohování VMware, zálohování Hyper-Vsprávu virtualizace. Produkty Veeam Backup & Replication jsou jedničkou v řešení zálohování virtuálních počítačů. Veeam ONE je ucelené řešení určené k monitorování v reálném čase, optimalizaci zdrojů a tvorbě reportů pro správu platformy VMware a Hyper-V. Produkty Veeam Management Pack (MP) a Smart Plug-in (SPI) poskytují rozšíření podnikového monitorování na prostředí VMware skrze aplikace Microsoft System Center a HP Operations Manager. Společnost Veeam nabízí také bezplatné nástroje pro virtualizaci. Další informace najdete na webové stránce na adrese http://www.veeam.com/cz.