Snímky obrazovek produktů

Veeam Backup & Replication

V zájmu zvýšení rychlosti syntetických operací v systému Microsoft Windows a sdílených úložištích adresářů využívá řešení Veeam Backup & Replication technologii rychlého klonování.
Afinita proxy serverů umožňuje ovládat přiřazování zdrojů v zálohovací infrastruktuře a snižuje administrativní zátěž.
Virtuální i fyzické počítače můžete obnovit ze záloh Veeam přímo do prostředí Microsoft Azure.
Úloha uchovává snapshot virtuálního počítače jen na malou chvíli, prostředky virtuálního počítače jsou tedy po snapshotu uvolněny téměř okamžitě
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint zobrazuje důležité informace o položkách, které hodláte obnovit.
Můžete obnovovat položky služby Microsoft SharePoint během několika minut.
Veeam Explorer pro SharePoint je integrovaný nástroj, který umožňuje procházet databáze obsahu služby Microsoft SharePoint v zálohách Veeam.
Můžete rychle vyhledat položky SharePointu a obnovit je na původní nebo nový web služby SharePoint, odeslat je e-mailem nebo je uložit do konkrétního umístění.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint umožňuje obnovovat dokumenty, položky, knihovny dokumentů a seznamy služby SharePoint.
Můžete zálohovat protokoly transakcí databázových systémů Oracle.
Veeam Explorer pro Microsoft Exchange umožňuje procházet, vyhledávat a exportovat vybrané položky (e-maily, poštovní schránky, poznámky, kontakty atd.) přímo ze záloh virtuálních počítačů se systémy Exchange 2010 a 2013
Výběr položek k obnovení ze seznamu v nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint
Můžete nakonfigurovat úložiště Scale-Out Backup Repository, které lze kdykoli rozšířit.
Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory umožňuje obnovu atributů jednotlivých objektů, celých objektů i celých organizačních jednotek spolu s hierarchií
Lze exportovat kontejnery, objekty i atributy jako soubory LDF
Veeam Cloud Connect je rychlý a bezpečný způsob zálohování, replikace a obnovy virtuálních počítačů pomocí cloudu
Připojovací server umožňuje optimálním způsobem směrovat provoz, snižovat zatížení sítě a zrychlit obnovovací proces.
Proxy servery pro interakce s hostem minimalizují provoz na síti WAN a snižují zatížení zálohovacího serveru.
Veeam Backup & Replication umožňuje archivovat zálohy souborů a virtuálních počítačů na pásku.
Můžete povolit paralelní zpracování pro několik páskových jednotek.
Můžete si nastavit "globální" fond médií, který používá několik páskových knihoven či samostatných jednotek.
Virtuální plné zálohy umožňují optimalizaci pro archivaci řetězců trvale přírůstkových záloh na pásku.
Veeam nabízí pohodlné možnosti nastavování úloh zálohování na pásku a kopírování souborů na pásku.
Na svou pracovní stanici si můžete nainstalovat samostatnou konzoli a vzdáleně spravovat zálohovací server přes síť.
Položky aplikací můžete obnovovat z požadovaného bodu obnovení
Veeam Backup & Replication zaručuje zabezpečení dat během jejich přenosu mezi komponentami Veeam.
Spusťte plán převzetí služeb při selhání jedním kliknutím
Usnadněte si migraci datových center nebo provádějte údržbu pomocí funkce plánovaného převzetí služeb při selhání.
Veeam nabízí Veeam Cloud Connect Replication – rychlé a bezpečné řešení zotavení po havárii (DR) pomocí cloudu.
Akcelerátory sítě WAN jsou vyhrazené komponenty zodpovědné za ukládání globálních dat do mezipaměti a deduplikaci dat.
Chcete-li povolit akceleraci sítě WAN, je třeba zavést dvojici akcelerátorů sítě WAN do vaší infrastruktury zálohování.
Jak funguje zálohování ze snapshotů úložiště
Okamžité obnovení virtuálních počítačů lze využít k obnovení produkčního virtuálního počítače i pro potřeby testování obnovení po havárii.
Obnovení virtuálního počítače můžete dokončit migrací obnoveného virtuálního počítače do produkčního prostředí.
Veeam Backup & Replication v režimu přímého NFS přístupu obchází hostitele ESX(i) a čte a zapisuje přímo z a na úložiště NFS.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint zajišťuje okamžitý přehled o zálohách SharePointu a umožňuje rychlé vyhledávání a obnovu jednotlivých položek nebo seznamů služby SharePoint.
Pokud Microsoft SQL Server selže, můžete nástrojem Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server obnovit databáze do požadovaného bodu v čase.
Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server umožňuje snadno vybrat požadovaný stav databáze.
Databázi můžete obnovit do posledního stavu nebo do požadovaného bodu obnovení.
Databáze můžete obnovovat dokonce do stavu podle konkrétní transakce.
Veeam poskytuje podporu pro úložné systémy Dell EMC, HP a NetApp
Databázi Microsoft Active Directory můžete procházet přímo ze zálohy či repliky
Veeam Backup & Replication umožňuje delegovat úlohy obnovy na administrátory technické podpory nebo i povolit uživatelům, ať si soubory obnovují sami
Veeam umožňuje obnovit položky aplikací ze záloh během pár minut.
Data virtuálních počítačů můžete získat přímo ze souborového (NFS) primárního úložiště pomocí vlastního NFS klienta Veeam.
Zmenšení potřebného prostoru v úložišti odstraněním nadbytečných dat virtuálního počítače pomocí deduplikace dat Veeam.
Veeam Backup & Replication nezálohuje "zbytečné bloky dat" operačního systému hosta ve virtuálním počítači.
Veeam Backup & Replication nabízí 5 úrovní komprimace pro zmenšení velikosti souborů se zálohami a nižší zatížení síťových zdrojů.
Veeam vylepšuje rychlost zálohování vyžitím funkcí deduplikace u zdroje, které nabízí rozhraní HP StoreOnce Catalyst.
Integrovaná akcelerace sítě WAN
Přesný výběr bodu obnovení v nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server
S řešením SureBackup a SureReplica můžete ve virtuální laboratoři automaticky kontrolovat všechny zálohy a repliky používaných virtuálních počítačů
Nastavení voleb pro ověřování v nové úloze SureBackup Přidání úložiště Data Domain
Nastavení voleb pro ověřování v nové úloze SureBackup
Nastavení doby uchovávání pro pásky
Nastavení integrace úložiště
Můžete obnovovat celé objekty kontejnerů a atributy do původního umístění nebo do jiného umístění Active Directory
Veeam Explorer pro Active Directory má unikátní schopnost obnovy hesel
Pomocí komplexního 256bitového šifrování AES můžete zabezpečit své zálohy u zdroje, během přenosu a při uložení
Můžete využívat snapshoty úložišť k vytváření kompletních izolovaných kopií produkčního prostředí jen pomocí několika kliknutí.
Zálohování a replikace virtuálních počítačů na pracovišti pro zajištění vysoké dostupnosti nebo mimo pracoviště pro zotavení po havárii
Pomocí okamžitého obnovení virtuálních počítačů můžete za pár minut ze zálohy obnovit celý počítač.
Můžete zálohovat virtualizované systémy Microsoft SQL Server a jejich protokoly transakcí.
Zadání podrobností o uživateli Cloud Connect

Veeam ONE

Souhrnný náhled na Veeam Backup & Replication
Vytváření vlastních reportů
Sledování změn infrastruktury
Technická a obchodní perspektiva
Monitorování zdrojů oddělení
Historická statistika výkonu virtuálních počítačů
Potenciální potíže s konfigurací zálohování virtuálních počítačů
Analýza cloudových úložišť
Monitorování z obchodní perspektivy
Monitorování z obchodní perspektivy Sledování zdrojů podle oddělení
Souhrnné informace o monitorování virtuálních počítačů v prostředí Hyper-V
Vytváření vlastních sestav
Určení potencionálních potíží v konfiguraci zálohování
Odhad využití zdrojů a modelování scénářů nasazení
Sledování data poslední zálohy virtuálních počítačů
Vyhledání záloh, které nesplňují RPO
Reporty o výkonu zálohovací infrastruktury a účinnosti ochrany dat
Delegování monitorovacích a reportovacích úloh vlastníkům virtuálních počítačů
Monitorování úložišť Scale-Out Backup Repository

Veeam Management Pack™ pro System Center

Záložka se servery VMware
Report předimenzovaných úložišť záloh
Report analýzy zálohovací infrastruktury
Spravovaná infrastruktura Veeam MP
Náhled Morning Coffee
Topologie Veeam Backup Enterprise Manager
Počítačová topologie Hyper-V
Mapování výpočetního prostředí hostitelů
Žebříčky hostitelů
Report plánování kapacity pro hybridní cloud VMware
Výstrahy
Předimenzováno
Reportování nečinných virtuálních počítačů
Záložka Collectors
Záložka Dashboard