Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam ONE a Veeam ONE Free  Edition 9.5

Součást sady Veeam Availability Suite

Časté dotazy k Veeam ONE

Co je Veeam ONE?
Veeam® ONE™, součást sady Veeam Availability Suite™, poskytuje úplný přehled o celém IT prostředí, včetně virtuálních úloh a fyzických a cloudových úloh chráněných řešením Veeam. Díky podpoře řešení Veeam Backup & Replication™ a nástrojů Veeam Agent i prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V poskytuje nástroj Veeam ONE hloubkové, inteligentní monitorování, reportování a automatizaci prostřednictvím interaktivních nástrojů, takže se o potenciálních problémech dozvíte a můžete je řešit dříve, než ovlivní provoz.
Co je nového ve verzi Veeam ONE 9.5?

NOVINKA Veeam ONE 9.5 Update 4 zavádí nové možnosti určené ke zjednodušení a zefektivnění provozu. Patří mezi ně:

  • Snížení nákladů na správu prostřednictvím preventivní identifikace známých problémů v prostředích Veeam a upozorňování na ně, takže uživatelé mohou řešit problémy sami prostřednictvím záplat a rekonfigurací v NOVINCE Veeam Intelligent Diagnostics.
  • Zkrácení reakční doby prostřednictvím předdefinovaného a automatizovaného řešení běžných problémů se zálohováním a virtuální infrastrukturou pomocí samoopravných činností nápravy, a tím snížení nákladů na správu IT.
  • Jednodušší používání, přehled a správa souladu s předpisy prostřednictvím přepracovaného nástroje Veeam Business View, který je optimalizovaný pro snadnou organizaci virtuálních počítačů a agentů do skupin a efektivnější sledování výkonu a stavu. Prostřednictvím kategorizací virtuálních počítačů a agentů mohou vlastnící aplikací snadno sledovat, monitorovat a přiřazovat výstrahy kritickým aplikacím spuštěným ve virtuálním počítači, a to bez ohledu na umístění.

Navíc přehled o úložištích záloh a serverech proxy v reálném čase prostřednictvím podrobného mapování a nejen to. Další informace

Co je Veeam ONE Community Edition?

Veeam ONE Community Edition nabízí vynikající úvod do vlastností a funkcí nástroje Veeam ONE. Community Edition má podobné funkce jako Veeam ONE, ale je k dispozici zdarma až pro 10 instancí.

Porovnání funkcí verze Veeam ONE a Veeam ONE Community Edition

Nahrazuje verze Veeam ONE Community Edition verzi Veeam ONE Free Edition?
Ano, od verze Veeam ONE 9.5 Update 4 budou zákazníci využívající verzi Veeam ONE Free Edition muset přejít na verzi Veeam ONE Community Edition.

Licenční politika

Obecné informace o licencování produktů Veeam včetně podmínek pro licencování a související terminologie naleznete zde.
Jaké má Veeam ONE licence?

Veeam ONE lze zakoupit dvěma způsoby:

  1. využitím nepřetržité licence podle počtu soketů se základní nebo produkční podporou údržby,
  2. Využitím přenositelné licence na instanci, jejíž součástí je nepřetržitá podpora produktu.

Trvalé licence řešení Veeam ONE je licencováno na základě počtu patic procesoru v hostitelích s virtuálními počítači, které chcete monitorovat, nebo k nimž chcete vytvářet zprávy. Pro každý obsazený soket základní desky reportovaný rozhraním API hypervisoru.

Licence produktu Veeam ONE na instanci jsou přenositelné předplacené licence, jsou licencovány podle počtu instancí a tyto instance lze používat střídavě u mnoha různých produktů a úloh. K dispozici jsou jedno- až pětileté licence na instanci a zákazníci se mohou rozhodnout, zda zakoupí celé svazky instancí najednou, nebo zda budou platit po jednotlivých letech. Další informace o licencích na instance se dozvíte zde

Jak je verze Veeam ONE Community Edition licencována?

Veeam ONE Community Edition je bezplatná a uživatelé mohou monitorovat a vytvářet reporty až u 10 instancí. Verze Community Edition neobsahuje omezení počtu monitorovaných objektů / instancí virtuální infrastruktury (VMware vSphere a Microsoft Hyper-V), obsahuje však omezení pro reporty, datové pohledy a výstrahy. Veeam ONE Community Edition také umožňuje monitorování infrastruktur Veeam Backup & Replication, včetně nástrojů Veeam Agent, ale existují určitá omezení. Například lze přidat jeden server Veeam Backup & Replication a v rámci mapování monitorovat tři proxy servery a tři úložiště záloh.

Podrobné srovnání verzí Veeam ONE a Veeam ONE Community Edition naleznete na stránce Srovnání edic produktu Veeam ONE.

Pokud momentálně využívám verzi Veeam ONE Free Edition, budu muset přejít na verzi Veeam ONE Community Edition?
Ano, u všech stávajících instalací verze Veeam ONE Free Edition bude nutné přejít na nový licenční model založený na počtu instancí.

Upgrady

Kdo má nárok na upgrade na nejnovější verzi řešení Veeam ONE 9.5?
Zákazníci s trvalými licencemi produktu Veeam ONE, kteří mají aktuálně údržbu, a zákazníci s předplacenými licencemi / licencemi na instanci mohou přejít na nejnovější verzi produktu Veeam ONE.
Jak u trvalé licence produktu Veeam ONE obnovím podporu?
Pokud chcete obnovit podporu, vyplňte žádost o nabídku obnovení podpory.
Jsem současný zákazník Veeam ONE. Potřebuji k upgradu na nejnovější verzi 9.5 nový licenční klíč?
Ano, přejděte na Portál správy licencí Veeam a vygenerujte si nový licenční klíč. Tento licenční klíč bude požadován při instalaci nejnovější verze Veeam ONE 9.5.
V současnosti používám produkt Veeam ONE a chci provést upgrade na produkt Veeam Availability Suite. Jak to udělám?
Zákazníci s nepřetržitými licencemi produktu Veeam ONE, kteří mají aktuálně údržbu, mohou provést upgrade na sadu Veeam Availability Suite za cenu, která bude zohledňovat jejich původní investici do řešení Veeam ONE. Zákazníci s licencemi na instanci mohou využívat své stávající instance předplatného na jiné produkty, včetně sady Veeam Availability Suite, a podle potřeby si mohou zakoupit další instance předplatného.

Máte další konkrétní otázky?

Zúčastněte se některého z našich živých představení produktu nebo se obraťte na obchodního zástupce společnosti Veeam.