800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Monitorování a analýza pro celé prostředí IT

Veeam® ONE™ – součást sady Veeam Availability Suite – se hladce integruje do celého prostředí IT a poskytuje jasný přehled o virtuálních pracovních prostředích a cloudových a fyzických pracovních prostředích chráněných řešením Veeam. Poskytuje monitorování, reportování a inteligentní nástroje, které ochrání před potenciálními problémy dříve, než mají dopad na provoz, a pomáhají vaší firmě s automatizací a řízením, které potřebujete k udržení dostupnosti. K jeho vlastnostem patří:

  • Výkonné monitorování infrastruktury a reportování
  • Inteligentní diagnostika a automatické řešení
  • Využití infrastruktury a plánování kapacity
  • Monitorování a reportování
  • Inteligentní automatizace
  • Plánování kapacit a rozúčtování nákladů
  • Správa a soulad s předpisy
  • Další možnosti
Nástroj Veeam ONE vám pomáhá vyhýbat se prostojům a plnit smlouvy SLA díky nepřetržitému monitorování, reportování a výstrahám v reálném čase pro zálohovací, virtuální a fyzická prostředí.

Preventivní výstrahy a reportování

Buďte ostražití a zmírněte dopad potenciálních problémů, ještě než se z nich stanou hrozby pro vaše prostředí, díky více než 340 přednastaveným výstrahámvíce než 150 předem sestaveným reportům, mezi které patří hodnocení výkonu infrastruktury a konfigurace.

MapováníVYLEPŠENO

Buďte připraveni na rychlé řešení potíží udržováním jasného přehledu o využití prostředků zálohovací infrastruktury, včetně podrobných přehledů o škálovatelných úložištích záloh, díky mapování.

Zálohy Nutanix AHVNOVINKA

Jednejte proaktivně a čiňte informovaná rozhodnutí pomocí monitorování ochrany dat, reportování a výstrah pro virtuální počítače Nutanix AHV.

Zálohování NASNOVINKA

Udržujte si přehled v reálném čase a zároveň sledujte ochranu sdílených souborů, výkonu a dalších ukazatelů s monitorováním a reportováním pro zálohy NAS.

Agenty

Zjednodušte správu fyzických a cloudových záloh počítačů pomocí monitorování a reportování agentů.

Více klientů

Poskytovatelé služeb získají díky multitenantnímu dohledu a reportování jasný přehled o činnosti a spotřebě zákazníků, a navíc funkce rozúčtování a fakturace.

Veeam Reporter Veeam Reporter
Veeam Reporter Veeam Reporter
Mapování Mapování
Mapování Mapování
Report analýzy zálohovací infrastruktury Report analýzy zálohovací infrastruktury
Report analýzy zálohovací infrastruktury Report analýzy zálohovací infrastruktury
Snižte náklady a zkraťte dobu na reakci rychlým řešením běžných problémů s infrastrukturou a zálohováním díky Inteligentní diagnostice Veeamnápravným činnostem.

Inteligentní diagnostikaVYLEPŠENO

Zdržují vás volání na podporu? Minimalizujte prostoje a dobu, kterou trávíte voláním, díky preventivnímu řešení běžných problémů se zálohovací infrastrukturou. Veeam proaktivně identifikuje známé problémy v prostředí a upozorňuje vás pomocí automatických rekonfigurací a hotfixů.

Nápravné činnostiVYLEPŠENO

Omezte rizika prostojů, aniž byste museli hnout prstem! Eliminujte nutnost ručně reagovat na výstrahy u běžných problémů se zálohováním a infrastrukturou nastavením automatických, samoopravných záplat založených na zásadách, které spouštějí automatické změny a schválení činností.

Nastavení nápravných činností Nastavení nápravných činností
Víte, kdo jsou vaši největší zákazníci, kolik toho spotřebovávají a kdy budete muset přidat další prostředky?
Veeam ONE vám může pomoci.

Plánování kapacity

Přestaňte hádat! Můžete snadno předpovídat využívání a trendy spotřeby pro VMware, Hyper-V a prostředí zálohování, abyste určili, kdy dojde k vyčerpání prostředků / výpočetního výkonu.

Rozúčtování a fakturace

Ušetřete čas a snižte složitost plánování kalkulací nákladů na počítače a úložiště podle oddělení/zákazníka a pak podle těchto údajů vytvářejte faktury.

Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače
Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače
Vyhněte se výpadkům! Udržujte si neustálý úplný přehled o tom, kde jsou vaše data umístěna a jaká data ve svém prostředí máte.

Vytváření reportů o dodržování souladu záloh

Nedá vám GDPR spát? Udržujte si neustálý přehled o tom, kde máte svá data. Udržujte si soulad s předpisy seskupováním objektů podle umístění v nástroji Business View a využíváním reportů, které obsahují zdroje dat seskupené podle produkčního umístění i kopií/replik.

Vytváření reportů o dodržování souladu záloh Vytváření reportů o dodržování souladu záloh

Vykolejte ransomware

Jste připraveni na boj s ransomwarem? Veeam pomáhá bojovat s malwarem pomocí řady výstrah, které pomáhají identifikovat abnormality, k nimž ve vašem prostředí dochází a které mohou být známkou škodlivé činnosti.

Přečtěte si, jak vám může Veeam ONE pomoci.

Výstraha možného ransomwaru Výstraha možného ransomwaru
Potřebujete ještě něco dalšího? Veeam ONE to má. Podívejte se na tyto další možnosti, které vám pomáhají udržovat jasný přehled
o celém vašem prostředí.

Identifikujte VŠECHNY nechráněné virtuální počítače a agenty

Máte úplnou ochranu? Zkraťte prostoje a minimalizujte ztrátu dat díky informacím o tom, které virtuální počítače, fyzické servery a pracovní stanice jsou chráněny. Zjistíte také stav zálohování, výstrahy a selhání a důvody, proč nejsou úlohy chráněny.

Sledování změn a audit

Jedna nesprávná změna může mít vliv na měsíce práce! Udržujte si díky automatickému zálohování a sledování změn VMware neustálý přehled o tom, kteří členové týmu mění konfiguraci nebo do zálohovacích a virtuálních infrastruktur přidávají nové objekty.

Business View

Chcete jednodušší způsob organizace, přiřazování a spravování různých úloh? Rozdělujte je do kategorií vytvářením skupin na základě obchodní jednotky, zeměpisného umístění, oddělení a dalších kritérií. Můžete využívat dokonce značky VMware podle CPU, pamětiumístění.

Business View Business View

Analýza nezpracovaných dat a přizpůsobení reportů

Potřebujete nezpracovaná data? Získejte snadný přístup k nezpracovaným datům o výkonu a vlastním reportům o infrastruktuře pro prostředí vSphere, Hyper-V a prostředí zálohování včetně metrik CPU, paměti, sítě a disků. Díky nástroji na vytváření reportů můžete dokonce konsolidovat data z více reportů do jednoho.

Nástroj pro vytváření reportů Nástroj pro vytváření reportů

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.