#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Monitorování a analýza pro celé prostředí IT

Veeam ONE – součást sady Veeam Availability Suite – se hladce integruje do celého prostředí IT a poskytuje jasný přehled o virtuálních pracovních prostředích a cloudových a fyzických pracovních prostředích chráněných řešením Veeam. Poskytuje monitorování, reportování a inteligentní nástroje, které ochrání před potenciálními problémy dříve, než mají dopad na provoz, a pomáhají vaší firmě s automatizací a řízením, které potřebujete k udržení dostupnosti. K jeho vlastnostem patří:

  • Výkonné monitorování infrastruktury a reportování
  • Inteligentní diagnostika a automatické řešení
  • Využití infrastruktury a plánování kapacity
Nástroj Veeam ONE vám pomáhá vyhýbat se prostojům a plnit smlouvy SLA díky nepřetržitému monitorování, reportování a výstrahám v reálném čase pro zálohovací, virtuální a fyzická prostředí.

Preventivní výstrahy a reportování

Buďte ostražití a zmírněte dopad potenciálních problémů, ještě než se z nich stanou hrozby pro vaše prostředí, díky více než 340 přednastaveným výstrahámvíce než 150 předem sestaveným reportům, mezi které patří hodnocení výkonu infrastruktury a konfigurace.

Heatmaps

MapováníVYLEPŠENO

Buďte připraveni na rychlé řešení potíží udržováním jasného přehledu o využití prostředků zálohovací infrastruktury, včetně podrobných přehledů o škálovatelných úložištích záloh, díky mapování.

Nutanix ahv

Zálohy Nutanix AHVNOVINKA

Jednejte proaktivně a čiňte informovaná rozhodnutí pomocí monitorování ochrany dat, reportování a výstrah pro virtuální počítače Nutanix AHV.

Nas backups

Zálohování NASNOVINKA

Udržujte si přehled v reálném čase a zároveň sledujte ochranu sdílených souborů, výkonu a dalších ukazatelů s monitorováním a reportováním pro zálohy NAS.

Veeam one reporting and alerting for ibm aix and or solaris oracle v11a

IBM AIX a Oracle SolarisNOVINKA

Využijte monitorování a výstrahy v reálném čase pro zálohování IBM AIX a Oracle Solaris ke zmírnění důsledků možných havárií a prostojů spojených se selháním zálohování.

Veeam one backup visibility into gcp backups v11a

Google CloudNOVINKA

Mějte kompletní přehled o zálohování a využití v celém nástroji Veeam Backup for Google Cloud, a zajistěte tak kompletní správu životního cyklu bez rizika ztráty dat související s nechráněnými prostředky.

Veeam Reporter Veeam Reporter
Veeam Reporter Veeam Reporter
Heatmaps Heatmaps
Mapování Mapování
Backup Infrastructure Assessment report Backup Infrastructure Assessment report
Report analýzy zálohovací infrastruktury Report analýzy zálohovací infrastruktury
Snižte náklady a zkraťte dobu na reakci rychlým řešením běžných problémů s infrastrukturou a zálohováním díky Inteligentní diagnostice Veeamnápravným činnostem.
Veeam intelligent diagnostics

Inteligentní diagnostikaVYLEPŠENO

Zdržují vás volání na podporu? Minimalizujte prostoje a dobu, kterou trávíte voláním, díky preventivnímu řešení běžných problémů se zálohovací infrastrukturou. Veeam proaktivně identifikuje známé problémy v prostředí a upozorňuje vás pomocí automatických rekonfigurací a hotfixů.

Remediation actions

Nápravné činnostiVYLEPŠENO

Omezte rizika prostojů, aniž byste museli hnout prstem! Eliminujte nutnost ručně reagovat na výstrahy u běžných problémů se zálohováním a infrastrukturou nastavením automatických, samoopravných záplat založených na zásadách, které spouštějí automatické změny a schválení činností.

Nastavení nápravných činností Nastavení nápravných činností
Víte, kdo jsou vaši největší zákazníci, kolik toho spotřebovávají a kdy budete muset přidat další prostředky?
Veeam ONE vám může pomoci.
Capacity planning

Plánování kapacity

Přestaňte hádat! Můžete snadno předpovídat využívání a trendy spotřeby pro VMware, Hyper-V a prostředí zálohování, abyste určili, kdy dojde k vyčerpání prostředků / výpočetního výkonu.

Chargeback and billing

Rozúčtování a fakturace

Ušetřete čas a snižte složitost plánování kalkulací nákladů na počítače a úložiště podle oddělení/zákazníka a pak podle těchto údajů vytvářejte faktury.

Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače
Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače
Vyhněte se výpadkům! Udržujte si neustálý úplný přehled o tom, kde jsou vaše data umístěna a jaká data ve svém prostředí máte.
Backup compliance reporting icon

Vytváření reportů o dodržování souladu záloh

Nedá vám GDPR spát? Udržujte si neustálý přehled o tom, kde máte svá data. Udržujte si soulad s předpisy seskupováním objektů podle umístění v nástroji Business View a využíváním reportů, které obsahují zdroje dat seskupené podle produkčního umístění i kopií/replik.

Vytváření reportů o dodržování souladu záloh Vytváření reportů o dodržování souladu záloh
Stop ransomware

Vykolejte ransomware

Řešení Veeam pomáhá bojovat s malwarem řadou výstrah, které vám umožní rozpoznat neobvyklé situace ve vašem prostředí, a monitorováním neměnnosti s reportováním v celém životním cyklu zálohy.

Přečtěte si, jak vám může pomoct řešení Veeam ONE

Výstraha možného ransomwaru Výstraha možného ransomwaru
Potřebujete ještě něco dalšího? Veeam ONE to má. Podívejte se na tyto další možnosti, které vám pomáhají udržovat jasný přehled
o celém vašem prostředí.
Identify every unprotecte vm

Identifikujte VŠECHNY nechráněné virtuální počítače a agenty

Máte úplnou ochranu? Zkraťte prostoje a minimalizujte ztrátu dat díky informacím o tom, které virtuální počítače, fyzické servery a pracovní stanice jsou chráněny. Zjistíte také stav zálohování, výstrahy a selhání a důvody, proč nejsou úlohy chráněny.

Change tracking and auditing

Sledování změn a audit

Jedna nesprávná změna může mít vliv na měsíce práce! Udržujte si díky automatickému zálohování a sledování změn VMware neustálý přehled o tom, kteří členové týmu mění konfiguraci nebo do zálohovacích a virtuálních infrastruktur přidávají nové objekty.

Business view

Business View

Chcete jednodušší způsob organizace, přiřazování a spravování různých úloh? Rozdělujte je do kategorií vytvářením skupin na základě obchodní jednotky, zeměpisného umístění, oddělení a dalších kritérií. Můžete využívat dokonce značky VMware podle CPU, pamětiumístění.

Business View Business View
Raw data analysis

Analýza nezpracovaných dat a přizpůsobení reportů

Potřebujete nezpracovaná data? Získejte snadný přístup k nezpracovaným datům o výkonu a vlastním reportům o infrastruktuře pro prostředí vSphere, Hyper-V a prostředí zálohování včetně metrik CPU, paměti, sítě a disků. Díky nástroji na vytváření reportů můžete dokonce konsolidovat data z více reportů do jednoho.

Nástroj pro vytváření reportů Nástroj pro vytváření reportů

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Odesláním souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.