https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovb3JhY2xlLWJhY2t1cC1yZWNvdmVyeS1leHBsb3Jlci5odG1sIiwiaGFzaCI6ImM0NTZkMGUyLWQ2MTQtNGVjNC1iMjA5LThjNWZhNjA3MzU2MCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Veeam Explorer pro Oracle

  • Flexibilní obnovení Oracle
  • Obnovení k časovému bodu
  • Integrace Oracle RMAN
  • Zkracování protokolů šetří místo v úložišti
STÁHNOUT ZKUŠEBNÍ VERZI

Žádná omezení funkcí po dobu 30 dnů

Rychlé obnovení databází Oracle na úrovni transakce

Veeam® Explorer™ pro Oracle zajišťuje vysoké cíle plnění doby obnovy a cíle bodů obnovení pomocí bezagentového zálohování a přehrávání protokolu transakcí a obnovení na úrovni transakcí u databází Oracle – takže můžete databáze Oracle obnovovat do přesného bodu v čase až do úrovně konkrétní databázové transakce.
Dosáhněte s řešením Veeam dostupnosti pro databáze Oracle

Zálohování a obnovení databází Oracle s řešením Veeam

Nemusíte být odborníkem na systém Oracle, abyste ho mohli zálohovat!

Ať už provozujete Oracle v systému Linux, Windows, nebo Solaris, Veeam se o transakčně konzistentní zálohy databází Oracle postará. Před provedením zálohy na úrovni bitové kopie automaticky zapne režim zálohování za chodu pomocí některé z metod, které Oracle poskytuje.

Díky tomu poskytuje Veeam Backup & Replication™ spolehlivé zálohy na úrovni bitové kopie bez nasazení agenta pro databáze Oracle, které běží na libovolném podporovaném operačním systému a hypervisoru, se zálohováním protokolu transakcí a s možností jeho přehrávání, abyste mohli obnovit své databáze Oracle k přesnému bodu v čase, a dokonce i ke konkrétní transakci.

Databáze Oracle se často využívají u nejkritičtějších aplikací, ale obnovení těchto databází je komplikovaný a časově náročný proces. Nyní může tento úkol provádět každý jen pomocí několika kliknutí v nástroji Veeam Explorer pro Oracle – a to i bez zkušeností se systémem Oracle.

Veeam Explorer pro Oracle otevírá databázi přímo z komprimovaného deduplikovaného souboru se zálohou Veeam a díky využití nástroje RMAN poskytuje flexibilitu v možnostech obnovy pro:

  • obnovu na úrovni transakcí díky procházení protokolu transakcí,
  • obnovu databáze k určitému bodu v čase pomocí přehrávání protokolu transakcí,
  • publikování nebo export databáze, dokonce i jako zálohy RMAN,
  • obnovu databáze Oracle do stavu uloženého v záloze na úrovni bitové kopie.

Díky těmto pokročilým funkcím je Veeam Explorer pro Oracle ideální nástroj na granulární taktické obnovení. Dokonale se hodí, když potřebujete obnovit celou databázi do určitého bodu v času nebo jen vrátit zpět poslední transakci.

A pokud budete potřebovat obnovit celý Oracle server, nejrychlejší způsob, jak ho znovu zprovoznit, je použít Okamžité obnovení VM™.

Zálohování a přehrávání protokolu transakcí Oracle

Klíčovou schopností obnovy je možnost jejího provedení s minimální ztrátou dat. Pokud například někdo odstraní záznam v tabulce databáze, obnovení celého virtuálního počítače do zálohy z minulé noci není v takové situaci nejlepší způsob obnovení, zejména v případě, kdy více aplikací používá daný databázový server s různými databázemi.

Zálohování a přehrávání protokolů transakcí přidává další možnosti obnovy s nástrojem Veeam Explorer pro Oracle tím, že ze serveru Oracle do úložiště záloh pravidelně kopíruje online soubory protokolů pro opakování akcí. Ve spojení se zálohami na úrovni bitových kopií lze zálohy protokolů transakcí používat k obnovení jednotlivých databází do konkrétního bodu v čase. Veeam Explorer pro Oracle dokáže protokoly transakcí zobrazit v čitelném formátu, což zjednodušuje úkol nalezení konkrétní transakce a obnovení na transakci, která předcházela té, která obsahovala nežádoucí operaci.

Správa archivovaných protokolů

A co archivované protokoly? Veeam Backup & Replication se dokáže postarat i o ně! Přestaňte mít strach, že vám protokoly zaplní disky serveru Oracle, protože s řešením Veeam nemusíte vytvářet, nasazovat a spravovat složité, k chybám náchylné skripty pro správu archivovaných protokolů. Díky flexibilním možnostem zkracování protokolů podle jejich stáří nebo celkové velikosti je nyní možné archivované protokoly po úspěšném provedení zálohy na úrovni bitové kopie automaticky zkrátit.

Publikování a export databáze

Nově můžete v nástroji Veeam Explorer pro Oracle publikovat nebo exportovat databáze Oracle přímo ze záloh. Prostřednictvím publikování databází můžete velké databáze Oracle dočasně přiřazovat k cílovému serveru Oracle, aniž byste je museli obnovovat.

Publikování databází je typicky rychlejší než používání standardních funkcí obnovení a může se v některých případech hodit, například když máte omezenou dobu na provedení operací zotavení po havárii. Při publikování řešení Veeam připojí disky virtuálních počítačů ze souborů záloh k cílovému počítači, načte požadované soubory databáze a připojí příslušné databáze přímo k serveru Oracle, takže můžete požadované operace provádět za použití nativních nástrojů Oracle.

Kromě publikování můžete také dosáhnout časové úspory a dopadu na produkční prostředí tím, že exportujete databáze Oracle přímo ze záloh. Můžete je dokonce exportovat přímo jako zálohy RMAN, což vám dává další flexibilitu, kterou při obnovení nebo migraci databáze Oracle potřebujete.

Podporovaná prostředí

Veeam Explorer pro Oracle podporuje následující verze databází Oracle na virtuálních počítačích s 32- a 64bitovým systémem Windows a Linux nebo systémem Solaris 10 a 11 na architekturách x86, x64 a SPARC:

  • Oracle 12
  • Oracle 11

Je plně kompatibilní s funkcí Oracle Automatic Storage Management, ale funkce Oracle Real Application Clusters podporována není. Další informace naleznete na stránce se systémovými požadavky.

Produkty a edice

Veeam Explorer pro Oracle je k dispozici od edic Enterprise produktů Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials™.

K dispozici jsou další nástroje Veeam Explorer: