Zásady ochrany osobních údajů Veeam

Poslední aktualizace: 29. července 2021

Společnost Veeam se zavazuje chránit vaše osobní údaje a dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o postupech společnosti Veeam týkajících se shromažďování, používání, zpracování, ukládání, přenosu, ochrany a zveřejňování osobních údajů. Společnost Veeam neshromažďuje, nepoužívá ani nesdílí osobní údaje jinak, než jak je popsáno v tomto dokumentu.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se zabýváme následujícími záležitostmi:

Kdo jsme?

Společnost Veeam je globální lídr v oblasti řešení pro správu a ochranu dat a nabízí řadu softwarových produktů pro zálohování a replikaci dat. Působíme ve více než 160 zemích a máme kanceláře ve více než 35 zemích po celém světě. 

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je společnost Veeam Software Group GmbH „správcem údajů“ shromážděných osobních údajů, které jsou předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů. Adresa společnosti Veeam Software Group GmbH je:

Linden Park Lindenstrasse 16
Baar, CH-6340
Švýcarsko

Kromě toho nám můžete poslat e-mail s jakýmikoliv dotazy týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů na adresu privacy@veeam.com.

Rozsah těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje (jak jsou definovány dále), které můžeme shromažďovat následujícími způsoby:

 • náš web www.veeam.com, včetně všech subdomén nebo přidružených webů, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů, i veškerého ostatního digitálního majetku pod značkou Veeam,
 • interakce se stávajícími a potenciálními zákazníky, včetně například bezplatného stahování produktů, žádostí o marketingové materiály nebo jiných informací o produktech,
 • odborné akce, oborové konference, včetně akcí pořádaných nebo sponzorovaných společností Veeam a
 • weby a platformy třetích stran, kde jsou vaše kontaktní údaje nebo jiné osobní údaje veřejné a dostupné ostatním uživatelům.

Poznámka: Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které společnost Veeam může shromažďovat v rámci procesu náboru zaměstnanců. Další informace o osobních údajích, které v rámci tohoto procesu shromažďujeme, a o tom, jak tyto údaje používáme, sdílíme a zabezpečujeme, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů při náboru.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k přímé či nepřímé identifikaci osoby, ke které se vztahují. V těchto zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako osobní údaje také výrazy „osobní informace“, „osobní data“, „údaje, podle kterých lze identifikovat osobu“ nebo jakýkoli podobný termín uvedený v platných právních předpisech. Kromě veřejně dostupných informací jsou osobní údaje, které společnost Veeam shromažďuje, funkcí toho, jak s námi komunikujete. Níže je uvedena tabulka, která obsahuje informace, jaké osobní údaje mohou být shromažďovány:
Činnost Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat
Návštěva našich webů
 • Identifikátory zařízení (včetně IP adresy)
 • Název domény webové stránky, ze které jste na náš web přišli
 • Kolikrát jste náš web navštívili
 • Průměrná doba, kterou jste na stránce strávili
 • Které stránky jste zobrazili

Další informace najdete níže v části „Soubory cookie“.

Profesionální události
 • Kontaktní údaje, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a preferovaného způsobu kontaktování.
Weby nebo platformy třetích stran
 • Kontaktní údaje, případně včetně vašeho jména a e-mailové adresy
 • Jakékoli uživatelské jméno, které můžete mít na jiném webu nebo platformě
 • Veškeré další údaje, které můžete zpřístupnit veřejně nebo oprávněným uživatelům na daném webu nebo platformě
Účast v online fórech Veeam
 • Kontaktní údaje, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a preferovaného způsobu kontaktování
 • Přihlašovací údaje (číslo účtu, heslo)
 • Údaje o účtech na sociálních sítích
Žádost o marketingové materiály (včetně zpravodajů, dokumentů white paper atd.)
 • Kontaktní údaje, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a preferovaného způsobu kontaktování
 • Přihlašovací údaje (číslo účtu, heslo)
 • Marketingové předvolby
 • Údaje o účtech na sociálních sítích
Žádost o stažení produktů
 • Kontaktní údaje, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a preferovaného způsobu kontaktování
 • Přihlašovací údaje (číslo účtu, heslo)
 • Marketingové předvolby
 • Údaje o účtech na sociálních sítích
Služby zákazníkům
 • Kontaktní údaje
 • Informace o otázce nebo problému, se kterým se na nás obracíte, které jste se nám rozhodli dobrovolně poskytnout
Interaktivní prvky webu (např. fóra nebo komentáře na blogu)
 • Uživatelské jméno a další kontaktní údaje
 • Veškeré informace, které zveřejníte na fórech nebo ve veřejných diskusích
Potažením zobrazíte celou tabulku

S výjimkou veřejně dostupných údajů nebo údajů, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií (viz níže), jsou všechny výše uvedené osobní údaje shromažďovány od vás. V některých případech je od vás shromažďuje přímo společnost Veeam (například když zadáváte údaje na našem webu za účelem stažení určitých materiálů), v jiných případech je shromažďuje partner společnosti Veeam a sdílí je se společností Veeam (například když (i) se zaregistrujete na oborovou konferenci, kde je společnost Veeam sponzorem, (ii) kliknete na reklamu společnosti Veeam na platformě třetí strany, (iii) zakoupíte produkt od autorizovaného prodejce produktů Veeam a objednávka je předána společnosti Veeam, nebo (iv) se zaregistrujete na kurz týkající se softwaru Veeam nebo požádáte o certifikaci od společnosti Veeam). 

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nutnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákony nevyžadují či nepovolují jinak.

Použití osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:

 • K poskytování požadovaných informací nebo materiálů nebo registraci na akce, programy nebo konference. Osobní údaje můžeme například použít k doručení požadovaných materiálů o konkrétním produktu, k zodpovězení dotazu na fungování produktu, k doručení požadovaného produktu ke stažení nebo licenčních klíčů k zakoupeným licencím k produktu nebo k registraci na konferenci nebo akci Veeam, na kterou jste se přihlásili.
 • K propagaci našich produktů a služeb. Osobní údaje můžeme například používat k poskytování marketingových a propagačních informací o produktech a službách, které společnost Veeam nabízí. Údaje, které jste poskytli třetím stranám, mohou být kombinovány s údaji, které o vás již máme, a mohou být použity k vytvoření individuálně přizpůsobené reklamy a produktů. Informace o tom, jak se můžete kdykoli odhlásit ze zasílání marketingových sdělení od nás nebo odvolat svůj souhlas se zasíláním takových sdělení, najdete v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“.
 • K obchodní analýze. Osobní údaje můžeme například používat ke sledování chování na souhrnné/anonymní úrovni, abychom zjistili a pochopili trendy v používání a různé interakce s našimi weby a marketingovým obsahem a zjistili účinnost svého marketingu.
 • K optimalizaci webu. Osobní údaje můžeme například používat ke správě našeho webu a k internímu fungování webu, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu a statistických účelů, ke zlepšení uživatelského prostředí a v rámci své snahy o zajištění bezpečnosti a zabezpečení našeho webu.
 • K plnění našich zákonných povinností. Osobní údaje můžeme například použít k identifikaci návštěvníků webu, včetně ověření účtu, k plnění našich povinností a vymáhání našich práv vyplývajících z jakékoli smlouvy, jejíž smluvní stranou je společnost Veeam, a k reakci na platné zákonné žádosti o údaje.
 • Předcházení podvodům. Osobní údaje můžeme například použít k prevenci, vyšetřování nebo stíhání podvodů, neoprávněného použití nebo jiného zneužití či nezákonné činnosti při používání našich produktů nebo služeb a ochraně před nimi.
 • Právní nároky. Osobní údaje můžeme použít k uplatnění nebo zajištění právního nároku nebo při obraně před právním nárokem.
 • Další účely související s vaší interakcí se společností Veeam. Osobní údaje můžeme například použít k tomu, abychom vás zaregistrovali na událost, nabídli vám možnost účastnit se soutěží nebo propagačních akcí, poskytli vám ceny ze soutěží nebo propagační materiály (v souladu s podmínkami a pravidly takové soutěže nebo propagační akce), vytvořili vám účet na svém webu, poskytli zákaznické služby (pokud jste zákazníkem), odpověděli na konkrétní dotaz nebo vás zaregistrovali do kurzů nebo certifikací, které společnost Veeam nebo její partneři mohou nabízet.

Společnost Veeam bude shromažďovat, používat a sdílet osobní údaje pouze pro účely, které jsou vám sděleny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Některé z webů společnosti Veeam obsahují interaktivní prvky (např. diskusní fóra a blogy), které umožňují jednotlivým uživatelům publikovat vlastní obsah, který je poté dostupný ostatním uživatelům. Veškeré informace uvedené na těchto blozích a fórech se stávají veřejnými. To znamená, že ostatní uživatelé je mohou číst, shromažďovat či libovolně používat.

Zákonný důvod pro zpracování. V některých jurisdikcích můžeme zpracovávat osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme zákonný důvod. Zákonné důvody pro výše popsané zpracování zahrnují:

 • Plnění smlouvy. Někdy, například když používáme vaše kontaktní údaje k zaslání informací, které jste si vyžádali, je důvodem zpracování osobních údajů vykonání služby, o kterou jste společnost Veeam požádali.
 • Oprávněné zájmy. V mnoha případech zpracováváme údaje, protože je to v našem oprávněném zájmu a tento zájem převažuje nad vaším zájmem o ochranu osobních údajů. To platí například v případech, kdy zpracováváme osobní údaje v rámci programu prevence podvodů, kdy je naším oprávněným zájmem zajistit řádné využívání našich služeb a produktů, nebo za účelem shromažďování obchodních analytických údajů, kdy je naším oprávněným zájmem zlepšit naše podnikání, služby a produkty.
 • Souhlas. V některých případech vaše osobní údaje nezpracováváme, pokud k tomu nemáme váš souhlas. Zejména vám nebudeme zasílat marketingové materiály, pokud jste s jejich zasíláním nesouhlasili.
 • Právní povinnost. V některých případech osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a sdílíme, protože k tomu máme zákonnou povinnost. Pokud jsme například účastníkem soudního procesu, nemusíme mít jinou možnost než požadované informace poskytnout.

Zpřístupnění třetím stranám, poskytovatelům služeb a dalším stranám

Společnost Veeam může sdílet osobní údaje se svými partnery po celém světě (např. marketingovými, vzdělávacími, distribučními a prodejními partnery, online obchody, hostiteli dat a dalšími poskytovateli služeb pro společnost Veeam), aby jménem společnosti Veeam vykonávali jednu nebo více výše uvedených funkcí nebo účelů.

Konkrétně můžeme osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytnete, sdělit za následujících okolností:

 • Našim partnerům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, s nimiž sdílíme osobní údaje, abychom podpořili svou snahu o poskytování nabízených služeb a produktů (např. za účelem analýzy dat, hostování dat, poskytování zákaznické podpory, nabízení kurzů souvisejících s našimi produkty a poskytování online a offline marketingových sdělení).
 • Pokud to vyžaduje zákon, například ke splnění soudního příkazu, předvolání nebo jiného zákona nebo právního postupu, nebo pokud se v dobré víře domníváme, že je zveřejnění nezbytné pro ochranu našich práv, ochranu vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodů nebo v reakci na státní nebo zákonné požadavky.
 • Sesterským subjektům společnosti Veeam pro účely zákaznické podpory, marketingu, technického provozu a správy účtů.
 • Kupujícímu nebo jinému nástupci v případě fúze, prodeje nebo převodu části nebo všech aktiv společnosti Veeam.
 • Společnost Veeam může osobní údaje sdílet také s některými obchodními partnery, jako jsou spolusponzoři akce nebo konference, k provádění transakcí, které jste si vyžádali, nebo k tomu, aby vám poskytla informace o produktech a službách, nebo pro účely analýzy související s libovolnou akcí nebo konferencí, na kterou jste se přihlásili, nebo v případech, kdy k tomu má obchodní partner právní důvod.

Třetí strany, se kterými osobní údaje sdílíme, musí dodržovat všechny příslušné a platné zákony o ochraně osobních údajů a podmínky důvěrnosti.

Soubory cookie

Weby, reklamy, e-maily a online služby společnosti Veeam mohou využívat ke shromažďování údajů včetně osobních údajů některé technologie automatického shromažďování údajů (např. soubory cookie, webové majáky a pixelové značky). Tyto údaje nám pomáhají analyzovat chování našich uživatelů, vyhledávání na webových stránkách a to, které stránky uživatelé navštívili. Používáme soubory cookie, abychom rozlišili různé uživatele svých webů, abychom vám mohli nabízet vhodné služby, když naše weby procházíte, a abychom mohli svůj web zlepšovat.

Další informace o tom, jak společnost Veeam používá soubory cookie a podobné technologie, naleznete v našich zásadách souborů cookie.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Obecně

Veeam je globální společnost a shromažďuje osobní údaje od osob z celého světa. Snažíme se dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení údajů po celém světě, včetně GDPR, kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů („CCPA“) a dalších platných zákonů. Za tímto účelem nabízíme řadu nástrojů, které vám pomohou maximalizovat kontrolu nad údaji, které o vás společnost Veeam může mít.

Pokud jste souhlasili se zasíláním sdělení, můžete uvedením komunikačních preferencí v údajích o odběru na stránce předvolby odběru spravovat, jaké informace o produktech a službách chcete od společnosti Veeam dostávat a jak je chcete dostávat.

Pokud jste udělili souhlas, ale později si přejete ukončit zasílání našich marketingových a dalších e-mailů, které nesouvisejí s transakcemi, můžete to provést v části „Můj účet“ našeho webu nebo pomocí odkazu „odhlásit“ v libovolném e-mailu nebo na stránce zrušení odběru společnosti Veeam. Tato možnost se netýká e-mailů souvisejících s transakcemi v rámci obchodního vztahu uživatele se společností Veeam.

V případě, že se rozhodnete některé osobní údaje neposkytovat, je možné, že nebudeme schopni zcela nebo dostatečně odpovídat na vaše otázky, poskytovat aktualizace nebo informace o našich produktech a službách. Vaše osobní údaje budeme však i nadále používat pro omezené účely zasílání důležitých oznámení týkajících se informací o vašich nákupech a změnách našich zásad a smluv nebo z jiných důvodů přípustných dle platných zákonů.

Vaše práva podle GDPR a kalifornského zákona na ochranu osobních údajů.

Pokud se na námi shromážděné osobní údaje vztahuje GDPR nebo CCPA, můžete mít určitá práva, která můžete za určitých okolností uplatnit. Mezi ně může patřit:

 • Právo na přístup / právo znát /právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat, aby vám společnost Veeam sdělila osobní údaje, které o vás shromažďuje, používá nebo sdílí, a informace o svých postupech ochrany osobních údajů.
 • Právo na výmaz/odstranění: Můžete nás požádat o vymazání osobních údajů, které jsme od vás nebo o vás shromáždili.
 • Právo vznést námitku: Můžete mít právo vznést námitku proti určitému zpracování vašich osobních údajů, které společnost Veeam provádí, nebo se z něj odhlásit.
 • Právo na opravu: Můžete mít právo na opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které o vás společnost Veeam uchovává.
 • Právo na nediskriminaci: Společnost Veeam vás nebude diskriminovat za uplatnění kteréhokoli z těchto práv.
 • Právo podat stížnost: Podle GDPR máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pochybnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Společnost Veeam vaše osobní údaje „neprodává“.

Některá z těchto práv lze uplatnit na stránce předvoleb odběru. Můžete například opravit některé osobní údaje, které o vás máme, odvolat souhlas nebo vznést námitku proti určitému zpracování a můžete určité zpracování omezit.

V případě jakýchkoli dalších žádostí o uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů podle GDPR a CCPA nám napište na e-mail privacy@veeam.com nebo nám svůj požadavek sdělte vyplněním tohoto formuláře.

Za účelem ochrany zabezpečení, důvěrnosti a integrity vašich osobních údajů můžeme před zpracováním vaší žádosti potřebovat ověřit vaši totožnost. V některých případech můžeme potřebovat další informace k ověření vaší totožnosti, například občanský průkaz vydaný úřady.

A konečně, podle zákona CCPA můžete tato práva uplatnit sami nebo můžete určit oprávněného zástupce, který tyto žádosti podá vaším jménem. Pokud se tak rozhodnete, můžeme si vyžádat další informace, abychom se ujistili, že jste skutečně určili zástupce, který má žádost podat.

Zabezpečení dat

Společnost Veeam bere zabezpečení osobních údajů vážně. K ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně společnost Veeam používá technická a organizační bezpečnostní opatření na základě rizika přiměřeně navržená k zabránění nezákonnému zveřejnění nebo přístupu. Společnost Veeam například zavedla přísné bezpečnostní kontrolní mechanismy, software pro detekci narušení a procesy upozorňující na potenciální nebo skutečné narušení informačních systémů.

Ukládání osobních údajů a jejich přenos

Veeam je globální organizace, takže údaje, které společnosti Veeam poskytnete, mohou být přeneseny nebo zpřístupněny právnickým osobám Veeam ve Švýcarsku a dalších zemích po celém světě. Bez ohledu na to, kde společnost Veeam ukládá osobní údaje nebo k nim přistupuje, jsou shromažďovány, používány, sdíleny a chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost Veeam pro předávání osobních údajů shromážděných v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku do třetích zemí používá standardní smluvní doložky.

Společnost Veeam také dodržuje systém přeshraničních pravidel pro ochranu osobních údajů Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC). Tento systém organizace APEC poskytuje organizacím rámec k zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi ekonomikami členských států APEC. 

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Veeam nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od žádné osoby, která není právně zletilá podle definice místních zákonů, aniž by od ní předem nepožadovala souhlas rodičů, pokud je tento souhlas vyžadován platnými zákony. Společnost Veeam ve spojitosti se svými produkty, službami a weby necílí na děti. V případě, že společnost Veeam použije nebo zpřístupní osobní údaje osoby, která není právně zletilá, bude usilovat o souhlas rodičů v souladu s místními zákony a předpisy, aby tuto osobu chránila.

Odkazy na weby třetích stran

Společnost Veeam má odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů společnosti Veeam a jejích webů. Webové stránky společnosti Veeam mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky poskytující další informace nebo sloužící k usnadnění. Společnost Veeam tyto jiné weby neřídí, nedoporučuje ani o jiných webech nic neprohlašuje a není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných webů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Protože jsme technologická společnost, naše systémy se budou stejně jako zásady ochrany osobních údajů vyvíjet a měnit. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů s nejaktuálnějším datem revize budou uveřejněny na webu www.veeam.com. Pokud dojde k podstatným změnám těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás informovat zveřejněním změn zde nebo zasláním e-mailu.

Dotazy

Společnost Veeam se zavázala reagovat na odůvodněné žádosti o přezkoumání jakýchkoli osobních údajů, které o vás může mít v držení, a upravit, opravit či odstranit všechny nepřesnosti. Pokud chcete své údaje nechat upravit, opravit nebo vymazat, případně pokud máte jakékoli dotazy, které v těchto zásadách ochrany osobních údajů nejsou zodpovězeny, můžete nás kontaktovat na adrese Veeam Software Group GmbH, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340, Švýcarsko, nebo nám napsat na
e-mailovou adresu privacy@veeam.com.