https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovcHJvZHVjdHMtZWRpdGlvbi1jb21wYXJpc29uLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiYmVjZWY3YzQtZDc4Yy00NWYzLTgzZjMtZjhlNmE5ZGJlOGU3In0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Veeam Availability Suite: Porovnání produktů

Společnost Veeam® nabízí několik produktů v balíčcích, které splňují vaše rostoucí potřeby na úlohy. Ať už právě začínáte, nebo spravujete velký podnikový provoz, společnost Veeam má produkt právě pro vás. Nová univerzální licence Veeam (VUL) je přenosná licence, která vám umožňuje libovolně chránit cloudové, virtuální i fyzické úlohy. Široké možnosti funkcí nástroje Veeam Backup & Replication™ jsou stejné pro sadu Veeam Availability Suite™ i Veeam Backup Essentials™.

Podrobné informace o cenách naleznete zde:

STRÁNKA S CENAMI
Cenová kalkulačka

  • Veeam Backup & Replication
  • Veeam ONE
  • Veeam Agent for Linux
  • Veeam Agent for Microsoft Windows
Produkty Community Edition Veeam Backup & Replication
Předplacená licence VUL na úlohu nebo nepřetržitá licence podle počtu soketů

Až 10 úloh zdarma

Podnikové řešení se všemi funkcemi
Součástí je produkční podpora

PRODEJNÍ TÝM

STÁHNOUT ZDARMA

ZÁLOHOVÁNÍ A REPLIKACE
Zálohování
Podpora pro hypervizory vSphere, Hyper-V a AHVUcelená ochrana dat s obnovou v plném spektru pro přední hypervizory na trhu. Chraňte svá VM, data, aplikace mnoho dalšího díky možnosti okamžitě obnovit kompletní VM, jakož i provádět granulární obnovu klíčových položek aplikací.
   
Zálohování na úrovni bitových kopií a s ohledem na aplikaceDíky zpracování s ohledem na aplikace můžete vytvářet zálohy virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií, které fungují u všech aplikací stejně (zálohování protokolů transakcí pro SQL je k dispozici pouze v edicích Enterprise a Enterprise Plus).
   
Orchestrace primárního snapshotuNa podporu zákazníků při implementaci lepších časových oken RTO a RPO je na polích primárního úložiště možné vytvářet další snapshoty úložiště, včetně možnosti zpracování snapshotů úložiště, pro širokou řadu systémů úložiště. Součástí edice Enterprise a vyšší je orchestrace snapshotů sekundárního úložiště pro několik dodavatelů úložišť. (Orchestrace snapshotů sekundárního úložiště vyžaduje zapnutou a nakonfigurovanou replikaci snapshotů konkrétního dodavatele) (zobrazit partnery úložiště)1NEW    
Zálohování NASEfektivně a škálovatelně zálohujte, chraňte a obnovujte sdílené adresáře souborů na disku NAS, včetně formátů SMB a NFS. Zálohujte přímo do úložišť Veeam s ohledem na cíle krátkodobého a dlouhodobého ukládání. Prvních 250 GB v každém sdíleném adresáři je zdarma a další kapacita je licencována pomocí VUL, přičemž jedné licenci odpovídá 250 GB. Podpora dlouhodobé archivace pro data NAS není k dispozici u edic Community ani Starter. NEW Částečné  
Nativní zálohování a obnova AWSVytvářejte nativní snapshoty AWS instancí Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), včetně zálohování do služby Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pro dlouhodobé uchovávání informací a soulad s předpisy nebo úlohu záložního kopírování do onsite úložiště. K možnostem obnovy patří úplná obnova nebo obnova na úrovni souboru v prostředí AWS, onsite a v Microsoft Azure a okamžité obnovení VM.    
Veeam Cloud TierVyužívejte nativní integrací objektových úložišť s nabídkami úložiště onsite a úložišť kompatibilních se službou AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud a S3. Ta pomáhá eliminovat „daň za veřejný cloud“ a závislost na dodavateli, které jsou spojené se sekundárními zařízeními úložiště. Společnost Veeam nabízí funkce kopírování i přesouvání za účelem vylepšování a automatizace možností fyzicky odpojeného úložiště pro dlouhodobé uchovávání informací na objektovém úložišti. Pomocí neměnnosti zámku objektu S3 pro uzamykání objektových úložišť záloh se můžete chránit také před ransomwarem. NEW    
Zálohování ze snapshotů úložištěVytvářejte zálohy a repliky na základě bitových kopií ze snapshotů primárního a sekundárního úložiště tak často, jak je třeba, s minimálním nebo žádným dopadem na produkci, od předních světových poskytovatelů úložišť. Seznam aliančních partnerů úložiště a ekosystému stále roste. (Zálohování ze snapshotů sekundárního úložiště vyžaduje zapnutou a nakonfigurovanou replikaci snapshotů konkrétního dodavatele) (zobrazit partnery poskytujících úložiště)1    
Ukládání záloh
Integrovaná deduplikace, komprese a eliminace stránkovacích souborůDíky integrované deduplikaci se snižují požadavky na úložiště záloh a omezuje související síťový provoz. Různé možnosti komprimace umožňují vyvážit využití úložiště s ohledem na výkon a zatížení mezilehlých zálohovacích komponent. Eliminace swap souboru snižuje velikost záloh a zvyšuje výkon.
   
Ukládání záložních kopiíSoučástí automatického kopírování všech nebo jen vybraných záloh do vybraného umístění pro zotavení po havárii je validace a opravování v zájmu dostupnosti a spolehlivosti kopií. Verze 10 nově obsahuje podporu jednodušší možnosti sekundárního kopírování a možnost kopírovat zálohy protokolů SQL a Oracle. Navíc jsou nyní zpracovávány moduly plug-in pro podnikové aplikace jako SAP HANA a Oracle. Společnost Veeam také přidala podporu použití replikace na základě úložiště kopírováním HPE Catalyst u konkrétních úloh. NEW    
Komplexní šifrováníZabezpečení dat záloh a síťových přenosů pomocí komplexního 256bitového šifrování AES bez nepříznivého vlivu na snížení kompresního poměru integrovaných funkcí komprimace a akcelerace sítě WAN. Všechny edice obsahují šifrování u zdroje (během zálohování), při zpracování (síťový provoz) a v nečinném stavu (páska). Edice Enterprise a Enterprise Plus také zahrnují ochranu proti ztrátě hesla.
Částečné  
Nativní podpora páskových úložišťMožnost zálohování souborů do libovolných páskových zařízení kompatibilních s LTO. Všechny edice podporují úlohy zálohování souborů na pásku. Edice Enterprise a Enterprise Plus nově obsahují užší integraci s primárními zálohovacími úlohami, specializovaný typ fondu médií k zjednodušení uchovávání informací GFS a globální fondy médií k jednoduššímu používání více páskových zařízení. Edice Enterprise Plus obsahuje také podporu NDMP zálohování na pásku pro zařízení NAS. Částečné  
Zálohování Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu s využitím vybraného poskytovatele služeb. Edice Community Edition a Veeam Backup Starter nepodporují Cloud Connect.    
Zálohovací soubory po jednotlivých virtuálních počítačích pro deduplikační úložištěUkládání každého virtuálního počítače v samostatném souboru zálohy zvyšuje výkon zálohování do úložiště s deduplikací. Toho je dosaženo díky využití paralelního zpracování virtuálních počítačů v zájmu umožnění více souběžných streamů zápisu. Vyšší výkon zálohování díky integraci deduplikačních úložišť (Dell EMC Data Domain Boost, HP StoreOnce Catalyst a ExaGrid Accelerated Data Mover).
   
Úložiště Scale-out Backup Repository™Abstraktní vrstva nad jednotlivými úložnými zařízeními, která vytváří jediný virtuální fond úložišť záloh. S edicí Enterprise mohou uživatelé vytvořit dvě škálovatelná úložiště záloh se třemi aktivními instancemi a jednou neaktivní instancí (v režimu údržby). Edice Enterprise Plus není nijak omezena počtem úložišť ani instancí. Ve verzi v10 mohou uživatelé využívat uzavřený režim k uzavření rozsahů za účelem ochrany a zabezpečení nebo plynulému vyřazení úložných zařízení v souladu s harmonogramem. NEW    
Integrovaná WAN akceleracePřesun replik offsite až 50krát rychleji a nižší využití šířky pásma. Edice Enterprise podporuje integrovanou akceleraci sítě WAN do rychlosti až 1 Gb/s, a to pouze pro službu Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou akceleraci sítě WAN pro libovolný cíl. NEW    
Modul plug-in Veeam for Oracle RMAN a SAP HANA Zálohy SAP HANA a Oracle RMAN můžete snadno streamovat do úložišť Veeam, obnovovat je a využívat při tom nativní funkce zálohování a obnovení SAP a Oracle, včetně současného kopírování záloh do více cílů zálohování v edici Enterprise databáze Oracle. Modul plug-in Oracle RMAN obsahuje podporu pro Oracle RAC, fyzické ASM, databáze kontejnerů Oracle a Solaris. Když není možné použít nativní obnovení, můžete provést obnovení pomocí nástroje Veeam Explorer™ pro Oracle. Mezi vylepšení ve verzi v10 patří zpracování kopie zálohování, vyšší výkon a paralelní zpracování zálohování pro cluster. NEW    
Replikace
Replikace na základě bitových kopiíReplikujte virtuální počítače onsite pro zajištění vysoké dostupnosti offsite pro účely zotavení po havárii.
   
Asistovaný failover a failbackVracení replik a asistované převzetí a navrácení služeb při selhání.
   
Replikace ze zálohyVytváření replik přímo ze souborů záloh virtuálních počítačů bez vlivu na provoz.
   
Plánovaný failoverUsnadnění migrace datových center s nulovou ztrátou dat.
   
Veeam Cloud Connect ReplicationZajistěte dostupnost klíčových aplikací s plně integrovaným, rychlým a bezpečným cloudovým zotavením po havárii jako službou (DRaaS) dle svého výběru. Veeam Backup Starter nepodporují Cloud Connect.
   
Failover jedním kliknutímIntegrovaná orchestrace umožňující jednoduchý failover jedním kliknutím a minimalizaci neplánovaných odstávek.
   
OBNOVENÍ
Obnova celého virtuálního počítače
Úplná obnova virtuálního počítačeObnovujte celé virtuální počítače do původního nebo jiného hostitele. Zahrnuje funkci rychlého vrácení akce zpět pro obnovení pouze změněných bloků.
   
Instant VM Recovery®Získejte rychlejší zotavení po havárii a nižší RTO pomocí hromadného okamžitého obnovení využívajícího modul okamžitého obnovení Veeam nové generace. Můžete okamžitě spustit virtuální počítač ze souboru záloh uloženého v úložišti záloh. A zároveň můžete zvyšovat agilitu, aby bylo možné okamžité obnovení pro VŠECHNY zálohy do VMware vSphere. NEW
   
Obnovení souborů a virtuálních disků VMObnovení jednotlivých souborů VM (například VMX) a virtuálních disků.
   
Direct Restore to AWS, Microsoft Azure a Microsoft Azure Stack Obnova nebo migrace onsite virtuálních počítačů se systémem Windows nebo Linux, fyzických serverů a koncových bodů přímo do prostředí AWS, Microsoft Azure a Microsoft Azure Stack.    
Obnova na úrovni souborů
Okamžité obnovení na úrovni souborůObnova souborů z 19 běžně používaných souborových systémů pro Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris a Unix.2
   
Obnovení na úrovni položky
Veeam Explorer™ pro snapshoty úložištěObnovení jednotlivých virtuálních počítačů, souborů hosta a položek aplikace ze snapshotů úložiště (viz úplný seznam partnerů poskytujících úložiště). Sem patří také zpracování protokolů transakcí v úlohách snapshotů při obnovení v časovém bodě za snapshotů Oracle a SQL.1NEW
   
Veeam Explorer for Microsoft Active Directory Vyhledávání a obnova všech typů objektů služby Active Directory (AD), například uživatelů, skupin, počítačových účtů a kontaktů, včetně obnovy uživatelských a počítačových hesel. Všechny edice, včetně edice Community, podporují obnovu jednotlivých uživatelských a počítačových účtů prostřednictvím exportu ve formátu LDIFDE nebo obnovy zpět do AD i možnost obnovy hesel. Edice Enterprise a Enterprise Plus umožňují obnovu hromadného výběru, kontejnerů, objektů skupinových politik (GPO), záznamů DNS integrovaných v AD a objektů oddílů konfigurace.
Částečné  
Veeam Explorer for Microsoft ExchangeOkamžitá viditelnost záloh Microsoft Exchange pro obnovu jednotlivých položek služby Exchange (e-maily, schůzky, poznámky, kontakty atd.), archivovaných poštovních schránek online a trvale odstraněných položek. Je možné využít komplexní funkce e-Discovery včetně odhadu velikosti výsledku dotazu a podrobných reportů o exportech.
Částečné  
Veeam Explorer for Microsoft SQL ServerObnovení jednotlivých databází SQL bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka SQL nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí. Všechny edice, včetně edice Community, podporují místní export souborů databází SQL k bodu v čase. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování a přehrávání protokolu transakcí bez nasazení agenta, obnovu databází a objektů SQL (tabulky, uložené postupy, zobrazení atd.) na úrovni transakcí zpět na původní nebo nový server SQL.
Částečné  
Veeam Explorer for Microsoft SharePointOkamžitá viditelnost záloh prostředí SharePoint a pokročilé možnosti vyhledávání a procházení pro rychlou obnovu jednotlivých položek SharePoint a celých webů. Všechny edice, včetně edice Community, podporují obnovu položek SharePoint prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů. Edice Enterprise a Enterprise Plus také podporují obnovu celých webů i obnovu do původního umístění.
Částečné  
Veeam Explorer for Oracle Obnovení jednotlivých databází Oracle bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka Oracle nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování protokolu transakcí bez nasazení agenta, správu archivovaných protokolů, obnovu databází na úrovni transakce na původní server Oracle nebo na nový server a také možnost publikovat a exportovat databáze Oracle. Edice Enterprise umožňuje správcům databáze Oracle při zálohování a obnovení využívat nástroj Oracle Recovery Manager (RMAN) a nástroj Veeam Explorer pro Oracle poskytuje ostatním správcům jednoduché uživatelské rozhraní na obnovení databáze z těchto záloh RMAN v nouzových situacích. NEW
   
Samoobslužné funkce
Portál pro obnovu souborů a virtuálních počítačů jedním kliknutím pro pracovníky technické podporyObnova souborů hosta a virtuálních počítačů jedním kliknutím z webového rozhraní.
   
Portál pro obnovu položek systému Microsoft Exchange pro pracovníky technické podporyObnova chybějících položek poštovních schránek zpět do původní poštovní schránky jediným kliknutím z webového rozhraní.
   
Portál pro obnovení databází systému Microsoft SQL Obnova jednotlivých databází zpět na původní server nebo na nový SQL server jediným kliknutím z webového rozhraní.
   
Portál pro obnovu databází Oracle Obnova databází Oracle na původní server nebo na nový server Oracle jediným kliknutím z webového rozhraní.
   
Portál pro samoobslužnou obnovu souborůPortál pro obnovu souborů s automatickou detekcí virtuálních počítačů a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách pro správu.
   
Delegování obnoveníAktivace plné samoobsluhy pro všechny funkce obnovy uživatelského rozhraní prostřednictvím delegování obnovy pro jednotlivé virtuální počítače a skupiny virtuálních počítačů konkrétním uživatelům nebo skupinám, jako jsou například místní pracovníci IT, majitelé aplikací, členové oddělení atd.
   
Veeam DataLabs
Zabezpečené obnoveníProhledávání a ověřování záloh za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení počtu přerušení způsobených viry prostřednictvím volitelného antivirového skenování v reálném čase, obnovení zpět do bezpečného, nenarušeného bodu obnovení, nezávislá podpora nástrojů Windows Defender, ESET a Symantec Protection Engine i možnost snadné rozšiřitelnosti na další antivirové nástroje třetích stran.    
SureBackup®Automatické testování a ověření každého zálohovaného virtuálního počítače (VM) a jeho obnovitelnosti spuštěním přímo ze souboru zálohy (není nutné úplné obnovení VM); včetně podpory pro vlastní testovací skripty.
   
SureReplicaAutomatické testování a ověření každé repliky VM z hlediska obnovitelnosti; včetně podpory pro vlastní testovací skripty.2
   
Obnovení nanečisto Optimalizujte proces odstraňování citlivých dat jako podle nařízení GDPR (právo být zapomenut) s vlastními skripty a automatizací; testujte data v uzavřeném prostředí podobném produkčnímu před bezpečným a rychlým obnovením do produkčního prostředí.    
On-Demand Sandbox™Spouštění jednoho či více virtuálních počítačů přímo ze zálohy v izolovaném prostředí a řešení potíží, testování a školení s využitím pracovní kopie produkčního prostředí bez dopadu na provoz.
   
On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsVyužití snapshotů úložiště k vytvoření zcela izolovaných kopií provozního prostředí pro rychlé a snadné testování a odstraňování problémů.
   
SPRÁVA
Podpora pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-VPodpora prostředí VMware vSphere 5.x a novějších a Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 a novějších. Zobrazení obou hypervisorů v jedné konzoli.
   
Integrovaná správa nástrojů Veeam AgentMožnost organizovat, automatizovat a nasazovat zálohovacího agenta Windows a Linux s využitím ochranných skupin Veeam Agent. Skupiny můžete vytvářet na základě Active Directory nebo souborů CSV, jejichž pomocí nakonfigurujete harmonogramy vlastní automatické aktualizace a nasazení.
   
Zásuvný modul webového klienta vSphereProvádění archivace VeeamZIP™ a rychlého zálohování; monitorování záloh, snadná identifikace nechráněných VM a jednodušší plánování kapacit – vše přímo z webového klienta vSphere.2
   
Samostatná konzoleInstalace konzole odděleně od serveru záloh pro instalaci na počítačích a noteboocích bez nutnosti relací RDP (Remote Desktop Protocol) na server záloh.
   
Indexování souborového systému hostaKatalog souborů hosta umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání. Všechny edice nabízejí katalog souborů hosta v zálohách aktuálně se nacházejících na disku. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc nabízejí katalog archivovaných souborů záloh s integrovanou možností obnovení souboru jedním kliknutím přímo z výsledků hledání.
Částečné  
Podpora služby vCloud DirectorZálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů a obnova aplikací vApp a virtuálních počítačů přímo do služby vCloud s plnou podporou rychle zajišťovaných virtuálních počítačů. Všechny edice nabízejí integrovaný přehled infrastruktury vCloud Director, zálohování s využitím funkce VeeamZIP (včetně zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů) a přímé obnovení do služby vCloud. Edice Enterprise podporuje plánované úlohy přírůstkového zálohování pro virtuální počítače vCloud i integraci zákaznického portálu přes rozhraní API RESTful. Edice Enterprise Plus podporuje samoobslužné funkce, klientsky spravované zálohování a obnovu pomocí nástroje Enterprise Manager, a také nativní autentizaci vCloud Director.2
Částečné  
Veeam Backup Enterprise Manager – webové rozhraní pro centralizovanou správuKonsolidované webové zobrazení různě nasazených nástrojů z jediného panelu bez potřeby se přihlašovat k jednotlivým záložním serverům, včetně federace několika serverů záloh, centralizovaného vytváření reportů a konsolidovaných výstrah. Placené edice zahrnují monitorování a reportování pro více serverů záloh i možnost spouštět a ukončovat úlohy. Edice Enterprise a Enterprise Plus rovněž zahrnují funkci úplného řízení úloh a možnost provádět obnovu. Community Edition ani Veeam Backup Starter nástroj Enterprise Manager nepodporují. NEW
   
Řízení přístupu podle rolí (RBAC)Delegujte uživatelům role a oprávnění k vytváření, obnovování a monitorování záloh, synchronizujte oprávnění vytvořená v systémech delegování třetích stran s oprávněními VMware vSphere, využívejte individuální účty nebo skupiny zabezpečení k řízení umístění a kvót úložiště záloh, dejte uživatelům možnost bezpečně spravovat zálohy a obnovy vlastních virtuálních počítačů prostřednictvím portálu samoobslužného zálohování a obnovy pro VMware vSphere s využitím pravidel delegace přístupu na základě rolí.2    
DALŠÍ FUNKCE
Možnosti přístupu k více úložištímZálohování a replikace přímo ze sítě SAN a z úložiště NFS, prostřednictvím sady ovladačů vstupu a výstupu hypervizoru, případně přes LAN.
   
Sledování změněných blokůMinimalizace doby zálohování a možnost častějšího zálohování a replikace. Podpora v prostředí VMware i Hyper-V.
   
Správce souborůIntegrace správy souborů (Veeam FastSCP™) do konzole operátora.
   
Rychlá migraceMigrace virtuálních počítačů VMware mezi hostiteli nebo úložišti dat pomocí řešení VMware vMotion, Storage vMotion nebo migrační technologie od společnosti Veeam.2    
Automatizace úlohVšechny edice podporují PowerShell. Edice Enterprise Plus navíc podporuje rozhraní API RESTful. Poskytovatelé služeb využívající licence pronájmu mají přístup k rozhraní API ve všech edicích.
Částečné  
1 Některé souborové systémy podporovány pouze pro VMware
2 Pouze VMware
Veeam ONE
Community
LICENCOVANÉ EDICE  
K dispozici jako součást sady Veeam Availability Suite nebo k prodeji samostatně

STÁHNOUT ZDARMA

STÁHNOUT ZDARMA

MONITOROVÁNÍ A REPORTOVÁNÍ
Monitorování a výstrahy pro Veeam Backup & Replication
Monitorování výkonu a výstrahy pro zálohovací činnostiMonitorování a výstrahy výkonu pro činnosti zálohování zobrazují úlohy Veeam Backup & Replication™ včetně aktuálních údajů o jejich stavu a výkonu. Řešení Veeam ONE není omezeno počtem serverů Veeam Backup & Replication, které lze monitorovat. Edice Community Edition je omezena na jeden server.
ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
E-mailová upozornění a výstrahyMůžete si nechat zasílat upozornění na výstrahy pomocí e-mailů s vlastním nastavením. V edici Community není nastavení vlastních e-mailů k dispozici a e-maily neobsahují všechny informace, např. čas a zasažený objekt.
ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
Obecné reportování u záloh VeeamNástroj Veeam ONE obsahuje řadu reportů, mezi které patří přehledy konfigurací Veeam Backup & Replication, audity zálohovací infrastruktury, reporty za účelem shody s předpisy, přehled chráněných virtuálních počítačů, plánování kapacity, reporty o páskových úložištích a nejen to.
ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
Monitorování a reportování záloh NASMůžete monitorovat zálohy NAS, a sledovat tak ochranu úložišť souborů, množství a výkon zálohovaných dat, počet sdílených složek souborů v úložišti záloh a na páskách, stav zálohovacích úloh v reálném čase a historické statistiky úloh. Součástí jsou také výstrahy na základě stavu zálohovacích úloh a stav a výkon připojení serverů proxy zálohování. NEW
ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
Nativní zálohování a obnova AWSSoučástí podpory pro nativní zálohování a obnovu AWS jsou relace úloh, výstrahy stavu úloh a report chráněných virtuálních počítačů (včetně nechráněných virtuálních počítačů). Není podporováno v edici Veeam Backup & Replication Community.
ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
Monitorování a reportování ochrany dat pro Nutanix AHVMonitorování a reportování pro ochranu virtuálních počítačů Nutanix AHV, včetně stavu zálohovací úlohy a statistiky výkonu. NEW
ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
Monitorování agentů a reportováníSoučástí podpory zálohovacích agentů Veeam je řada výstrah a reportů, které uživatelům pomáhají analyzovat trendy, určovat, jak se vyvíjí zásady a zálohovací úlohy, určovat stav zálohování agentů včetně toho, které agenty nemají záložní kopie a kolik z nich je a není chráněno, a také stav zálohování s celkovým počtem úspěšných pokusů, varování a selhání.
ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
Reportování Veeam Cloud ConnectSoučástí reportů jsou informace o infrastruktuře Veeam Cloud Connect – využití kvót uživatelů, plánování kapacity pro cloudová úložiště a konfigurační data pro cloudové brány a úložiště.    
Monitorování a výstrahy týkající se výkonu pro nástroj Veeam Cloud ConnectMonitorování výkonu a výstrahy pro Veeam Cloud Connect zobrazují pouze úlohy pro zálohovací servery Veeam Cloud Connect včetně aktuálních statistik o jejich stavu a výkonu. Poznámka: K monitorování a reportování spravovaných klientů je třeba, aby byla na místě klienta nasazena služba Veeam ONE™. Edice Community je omezena na jeden týden výkonu.
   
MapováníMapování pomáhá plánovat využívání zdrojů a jednoduše optimalizovat činnosti zálohování s přehledem o úložištích záloh a serverech proxy v reálném čase. Edice Community je omezena na tři proxy servery a tři úložiště záloh. ENHANCED ČástečnéOmezeno na 10 úloh  
Monitorování a výstrahy pro virtuální infrastrukturu
Monitorování výkonu a výstrahy pro virtuální infrastrukturyZobrazení hostitelů, úložišť dat a statistiky virtuální infrastruktury. V edici Community obsahují grafy výkonu pouze jeden týden výkonu a v e-mailech je pouze omezené množství informací o výstraze. Částečné  
Monitorování a správa na úrovni aplikacíZajistěte dostupnost kritických aplikací; monitorujte vybranou skupin aplikací; vytvářejte další výstrahy k monitorování stavů služeb virtuálních počítačů; zajistěte, aby procesy nepřekračovaly využití dostupných prostředků; zjistěte, zda nebyly kritické aplikace, například antivirový software, zakázány nebo zda nedošlo k nežádoucím změnám. S edicí Community můžete monitorovat neomezený počet aplikací až na třech virtuálních počítačích. ENHANCED Částečné  
Reportování VMware vSphere a Microsoft Hyper-VJednotlivé sady reportů pro prostředí vSphere a Hyper-V obsahují obecné přehledy o konfiguraci nástrojů vCenter Server, úložišť dat, hostitelů clusterů a virtuálních počítačů a také modulů SCVMM, svazků, clusterů, hostitelů a virtuálních počítačů, a to včetně informací o nejčastějších výstrahách v objektech virtuální infrastruktury. Sada reportů pro optimalizaci také umožňuje uživatelům posoudit efektivitu využívání prostředků a optimalizovat zajišťování prostředků pro virtuální počítače. Díky ní mohou získat lepší výsledky a zvýšit návratnost investice do virtualizovaných prostředí. V edici Community Edition jsou reporty pro optimalizaci omezeny na zobrazení pouze tří virtuálních počítačů a historické reporty o výkonu jsou omezeny na data za posledních 24 hodin.
Částečné  
Vytváření sestav a monitorování pro několik klientůDelegujte reportování správcům systémů pro omezený rozsah přiřazených virtuálních počítačů (pouze VMware vSphere).
   
Analýza infrastruktury
Analýza infrastruktury – Veeam Backup & Replication™Reporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše instalace produktu Veeam Backup & Replication odpovídá všem známým doporučeným postupům.
   
Analýza virtuální infrastruktury (vSphere a Hyper-V)Reporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše infrastruktura VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V odpovídá všem známým osvědčeným postupům.
   
Vlastní přizpůsobení a automatizace reportů
Analýza základních datVytvářejte vlastní reporty v aplikaci Microsoft Excel pomocí šablon, které si sami definujete.
   
Přizpůsobené, předem definované šablony reportů Upravte si a uložte předem definované šablony a vytvářejte z nich reporty podle toho, jaké informace a formátování potřebujete. Edice Community je omezena na uložení jedné upravené vlastní šablony sestavy.
Částečné  
Automatizované vytváření a zasílání reportůNaplánujte automatické vytváření reportů a jejich zasílání přímo do poštovní schránky, na panely s náhledy, webové portály nebo do archivů. V edici Community lze vytvořit a naplánovat jeden vlastní report.
   
Obecné
Business ViewV nástroji pro monitorování Veeam ONE můžete kategorizovat a seskupovat clustery, hostitele, virtuální počítače a datová úložiště podle kritérií, jako je obchodní jednotka, oddělení, účel nebo smlouva SLA. Využívejte značky VMware, které vám pomohou s řízením přístupu podle rolí a eliminují lidské chyby, včetně označování citlivých dat podle umístění kvůli dodržování předpisů. Snadno monitorujte aplikace bez ohledu na jejich geografickou lokalitu a kategorizujte objekty Business View podle několika parametrů – budete mít přehled o využití investic do infrastruktury. Dále můžete správcům přiřazovat správu konkrétních parametrů. Enhanced
   
Přizpůsobení a modelování výstrahZajistěte si kompletní sledování díky tvorbě vlastních výstrah pro události, které jsou ve vašem virtuálním prostředí jedinečné. Modelujte výstrahy na základě předchozích dat o výkonu, abyste získali představu o četnosti potenciálních výstrah a vyhnuli se neočekávané záplavě výstrah a zmeškaných událostí.
   
INTELIGENTNÍ AUTOMATIZACE
Inteligentní diagnostika VeeamPreventivní identifikace známých problémů v prostředí Veeam a upozorňování na ně, takže uživatelé mohou sami problémy řešit prostřednictvím oprav a rekonfigurací. V edici Community všechny výstrahy nadále fungují, ale nezobrazují se podrobnosti o jednotlivých výstrahách. ENHANCED Částečné  
Nápravné činnostiPředdefinované a automatizované řešení běžných problémů se zálohováním a virtuální infrastrukturou pomocí samoopravných nápravných činností, a tím snížení nákladů na správu IT. V edici Community jsou k dispozici nápravné činnosti, ale vyžadují ruční schválení. ENHANCED Částečné  
NÁHLEDY
Předdefinované náhledy pro sledování výkonu zálohovacích a virtuálních infrastrukturZískáte přehled o zálohovacích úlohách a zálohovací infrastruktuře a budete se také moci podívat na virtuální počítače, hostitele a clustery, které nejvíce zatěžují procesor, paměť, síť a datová úložiště. Můžete vidět také metriky využití datového úložiště, včetně metrik týkajících se snapshotů virtuálních počítačů a využití diskového prostoru hostů. Edice Community Edition obsahuje omezená zobrazení ovládacího panelu, přičemž nejsou k dispozici následující ovládací panely: Hostitelé a clustery VMware, Úložiště dat VMware, Virtuální počítače VMware, Plánování kapacity VMware, Hostitelé a clustery Hyper-V, Úložiště dat Hyper-V a virtuální počítače Hyper-V.
Částečné  
Přizpůsobitelné náhledy reportůVytvářejte si vlastní přehledné pohledy na své virtuální prostředí. V edici Community lze vytvořit jeden vlastní náhled reportu.
Částečné  
PLÁNOVÁNÍ KAPACITY
Plánování kapacity – VMware vSphere a Microsoft Hyper-VJednotlivé sady reportů (pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V) umožňují předvídat, kdy dosáhnou dostupné prostředky virtuální infrastruktury své minimální úrovně. Sady poskytují doporučení pro alokaci prostředků a rozložení zátěže, můžete tedy ve vašem prostředí optimalizovat výkon a využití prostředků a vyhnout se možným kritickým bodům.    
Reporty pro projekty nasazeníVyužijte plně automatizovaných scénářů modelování potenciálních situací k bezpečnému přidávání a odebírání virtuálních počítačů a hostitelů z infrastruktury a k přesným výpočtům prostředků nezbytných pro jednotlivé projekty.
   
ROZÚČTOVÁNÍ A FAKTURACE
Reporty s analýzou rozúčtování nákladůReporty rozúčtování nákladů vám pomáhají chápat náklady spojené s jednotlivými uživateli virtuální infrastruktury a také provádět rozúčtování nákladů pomocí analýzy konfigurace virtuálního počítače a využití prostředků CPU, paměti a úložiště. Součástí jsou čtyři reporty: rozúčtování konfigurace hostitele, rozúčtování využití prostředků hostitele, rozúčtování konfigurace virtuálního počítače a rozúčtování výkonu virtuálního počítače.    
Veeam Backup – fakturaceTyto reporty poskytují možnosti rozúčtování nákladů pro nástroj Veeam Backup & Replication, pomáhají analyzovat náklady na správu úložiště u operací zálohování a replikace a poskytují údaje, které lze používat ve finančních a fakturačních reportech.
   
VEEAM AGENT FOR LINUX
Free WORKSTATION SERVER

Vyžaduje univerzální licenci Veeam

STÁHNOUT ZDARMA

STÁHNOUT ZDARMA

ZÁLOHOVÁNÍ
Kompletní počítačZálohování na základě bitových kopií pro celý počítač u obnovení na prázdný hardware.
     
Úroveň svazkůZálohování na základě bitových kopií konkrétních svazků.
     
Úroveň souborůZálohování konkrétních souborů a adresářů.
     
Integrované snapshoty svazku a sledování změněných blokůZískejte konzistentní přírůstkové online zálohování pomocí modulu jádra veeamsnap s integrovanými možnostmi snapshotu svazku a CBT.
     
OBNOVENÍ
Obnovení na prázdný hardwareObnovení celého systému na stejný nebo jiný hardware.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovení disku nebo oddílu, který měl poruchu.
     
Obnova na úrovni souboruObnovení jednotlivých souborů za několik minut.
     
Export jako virtuální disk
Obnova disků jako souborů VHD.
     
ZPRACOVÁNÍ S OHLEDEM NA APLIKACE
Zpracování s ohledem na aplikace pro OracleVytvářejte aplikačně konzistentní zálohy pomocí pokročilého zpracování s ohledem na aplikace pro databáze Oracle.      
Zpracování s ohledem na aplikace pro MySQLVytvářejte aplikačně konzistentní zálohy pomocí pokročilého zpracování s ohledem na aplikace pro MySQL.
     
Zpracování s ohledem na aplikace pro PostgreSQLVytvářejte aplikačně konzistentní zálohy pomocí pokročilého zpracování s ohledem na aplikace pro PostgreSQL.
     
Skripty snapshotů před přerušením a po obnoveníKatalog souborů umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů, takže můžete pomocí nástroje Veeam Backup Enterprise Manager vyhledávat a obnovovat soubory bez znalosti jejich přesného umístění nebo času vymazání.
     
Indexování a vyhledávání souborůKatalog souborů umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů, takže můžete pomocí nástroje Veeam Backup Enterprise Manager vyhledávat a obnovovat soubory bez znalosti jejich přesného umístění nebo času vymazání.
     
CÍLE ZÁLOHOVÁNÍ
Lokální úložištěZálohování do lokálně připojeného úložiště.
     
Sdílená složkaZálohování do sdílené složky SMB nebo NFS.
     
Úložiště záloh VeeamDefinujte libovolné úložiště Veeam Backup & Replication™ jako cíl úloh Veeam Agent a eliminujete tak složitost zálohovací infrastruktury. Tato možnost se týká řešení HPE StoreOnce Catalyst, EMC Data Domain a ReFS.NEW
     
Úložiště Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu prostřednictvím vybraného poskytovatele služeb využívajícího technologii Veeam.
     
MOŽNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
Zálohování na úrovní souborů bez snapshotůZálohujte soubory u systémů souborů, které nejsou podporovány modulem jádra veeamsnap.      
Více úloh zálohováníVyužití více plánů zálohování pro různé datové sady vytvořením více úloh zálohování pomáhá dosahovat požadovaných RPO. Edice Workstation podporuje neomezené množství úloh zálohování do úložiště Cloud Connect.   Částečné  
Šifrování na straně zdrojeZajištění zálohovaných dat a přenosů po síti pomocí šifrování u zdroje bez negativních dopadů na zpracování zálohování.      
KompreseDíky integrované kompresi se snižují požadavky záloh na úložný prostor a síťový provoz. Volba z více stupňů komprese umožňuje vyvážit spotřebu úložného prostoru a rychlost.
     
Skriptování před úlohou / po úlozeSpouštějte vlastní skripty před úlohou zálohování nebo po ní.
     
Odesílání souborů na médium pro obnoveníUchovávání nejdůležitějších souborů jako nastavení sítě nebo úložiště na médiu pro obnovení.
     
UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ A PLÁNOVÁNÍ
PlánPlánovač na bázi nástroje cron umožňuje zvolit, kdy zálohovat servery nebo pracovní stanice.
     
Uchovávání informací založené na bodech obnoveníZadejte přesný počet bodů obnovení, které chcete zachovat.
     
SAMOSTATNÉ NASAZENÍ A KONFIGURACE
Předem sestavené binární soubory modulu jádra snapshotu digitálně podepsané společností VeeamZajišťují zabezpečení a snadnější instalaci modulu jádra veeamsnap.
     
Zdrojové balíčky modulu jádra snapshotu .deb a .rpm. DKMS může modul jádra veeamsnap automaticky znovu sestavit, pokud systém neposkytuje stabilní kABI.
     
Konfigurace, zálohování a obnovení prostřednictvím uživatelského rozhraní konzole nebo příkazového řádkuMůžete si vybrat mezi rozhraním příkazového řádku a klasickým textovým uživatelským rozhraním, které lze spustit z příkazového řádku, což umožňuje použití i u serverových instalací bez systému s okny.
     
Import a export konfiguračních souborů .xml.Stávající konfiguraci můžete exportovat do souboru .xml a později do jiného počítače, a rychle tak agenta nakonfigurovat.
     
INTEGRACE S PRODUKTEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
Správa agentůNasazování a správa zálohovacích agentů prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication. Upozornění: K aktivaci funkce správy agentů je nutné mít licenci nainstalovanou na serveru Veeam Backup & Replication.
     
Spravované úlohyMožnost organizovat, automatizovat a nasazovat zálohování Linux s využitím ochranných skupin Veeam Agent. Skupiny můžete vytvářet na základě Active Directory nebo souborů CSV, jejichž pomocí nakonfigurujete harmonogramy vlastní automatické aktualizace a nasazení.
     
Spravované zásadyVytvářejte a distribuujte konfigurace zálohovacích úloh mezi notebooky, stolními počítači a servery.
     
Export jako virtuální diskObnovení počítačových disků jako souborů VMDK, VHD nebo VHDX.
     
Okamžité obnovení VMPoskytuje další možnosti obnovení a přenosnosti dat, takže umožňuje okamžitě obnovit LIBOVOLNOU zálohu Veeam do prostředí VMware vSphere a Hyper-V během několika minut – což zkrátí prostoje
     
Direct Restore to AWS, Microsoft Azure, Azure Stack – součást mobility Veeam CloudObnovuje a migruje onsite fyzické servery se systémem Linux, pracovní stanice a koncové bodů přímo do prostředí AWS, Microsoft Azure a Microsoft Azure Stack.
     
Vyhledávání a obnovení jedním kliknutímObnovujte soubory počítačů jedním kliknutím z webového rozhraní.
     
Obnovení položek na úrovni aplikacíVyužívání nástroje Veeam Explorer™ k vyhledávání a obnově položek z prostředí Oracle.
     
PODPOROVANÉ DISTRIBUCE
Red Hat Enterprise LinuxAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
SUSE Linux Enterprise Server Aktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
SUSE Linux Enterprise Server for SAPAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
Oracle Linux RHCKAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
Oracle Linux UEKAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
DebianAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
UbuntuAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
CentOSAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
FedoraAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
openSUSE LeapAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
TECHNICKÁ PODPORA
Nepřetržitá technická podporaZískejte technickou podporu na úrovni velkých podniků v pravou chvíli.
Částečné    
VEEAM AGENT FOR MICROSOFT WINDOWS
Free WORKSTATION SERVER


Vyžaduje univerzální licenci Veeam

STÁHNOUT ZDARMA

STÁHNOUT ZDARMA

ZÁLOHOVÁNÍ
Kompletní počítačProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň svazkůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň souborůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
OBNOVENÍ
Obnovení na prázdný hardware Obnovení celého systému na stejný nebo jiný hardware pomocí spustitelné bitové kopie počítače obsahující nástroje pro obnovení, které využijete v případě, že počítač nepůjde spustit.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovení disku nebo oddílu, který měl poruchu.
     
Obnova na úrovni souboruObnovení jednotlivých souborů za několik minut.
     
ZPRACOVÁNÍ S OHLEDEM NA APLIKACE
Zpracování s ohledem na aplikaceVytváření záloh konzistentních v aplikacích s pokročilým zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
     
Indexování a vyhledávání souborůKatalog souborů umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání.
     
Zálohování protokolu transakcíDosahování nízkých RPO v databázích Microsoft SQL a Oracle.
     
CÍLE ZÁLOHOVÁNÍ
Lokální úložištěZálohování do lokálně připojeného úložiště
     
Obměňovaná média USBUkládání souborů záloh na více externích pevných disků
     
Sdílená složkaZálohování do sdílené složky SMB
     
Úložiště záloh VeeamDefinujte libovolné úložiště Veeam Backup & Replication™ jako cíl úloh Veeam Agent a eliminujete tak složitost zálohovací infrastruktury. Tato možnost se týká řešení HPE StoreOnce Catalyst, EMC Data Domain a ReFS.ENHANCED
     
Úložiště Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu prostřednictvím vybraného poskytovatele služeb využívajícího technologii Veeam.
     
Microsoft OneDrive Zálohujte si stolní počítač nebo notebook přímo do úložiště Microsoft OneDrive. Přímé zálohování do služby OneDrive je podporováno pouze pro neserverový operační systém. Bezplatná verze je omezena pouze na zálohování operačního systému.
Částečné    
MOŽNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
Zálohování externí jednotky USBOchrana pravidelně připojovaných disků USB bez narušení každodenního zálohování.      
Paralelní zpracování diskůDíky lepší ochraně zálohovacích úloh při ochraně serverů Windows s možností zpracovávat více disků současně při zálohování do úložiště Veeam B&R nebo Veeam Cloud Connect dosáhnete svých cílů bodů obnovy (RPO). NEW      
Více úloh zálohováníDosahujte požadovaných RPO využitím více plánů zálohování pro různé datové soubory a vytvářením více zálohovacích úloh. Edice Workstation podporuje neomezené množství úloh zálohování do úložiště Cloud Connect.   Částečné  
Ochrana koncových bodů mobilních uživatelůZálohování do místní mezipaměti, když není specifikovaný cíl k dispozici, a synchronizace se zálohami v mezipaměti po obnovení připojení.
     
Správa sítěStanovení rozsahu síťových pravidel pro zálohovací agenty a efektivnější využívání šířky pásma. NEW      
Syntetická plnáOdstranění potřeby pravidelného úplného zálohování vytvořením trvale přírůstkového zálohování, které ušetří čas i kapacitu úložišť.
     
Šifrování na straně zdroje Zajištění zálohovaných dat a přenosů po síti pomocí šifrování u zdroje bez negativních dopadů na zpracování záloh.
     
Komprese a deduplikaceDíky integrované deduplikaci se snižují požadavky záloh na úložný prostor a síťový provoz. Volba z více stupňů komprese umožňuje vyvážit spotřebu úložného prostoru a rychlost.
     
Ovladač sledování změněných bloků (CBT)Optimalizujte výkon u kritických serverových pracovních úloh.
     
UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ A PLÁNOVÁNÍ
Uchovávání informací podle počtu dnů, po které byl počítač používánZískejte uživatelsky přívětivá pravidla uchovávání dat na základě dnů, kdy byl počítač v provozu.Získejte uživatelsky přívětivá pravidla uchovávání dat na základě dnů, kdy byl počítač v provozu.
     
Uchovávání informací založené na bodech obnovení. Využívejte serverovou logiku uchovávání k ochraně klíčových serverových aplikací.
     
Denní plán a události zálohováníOchrana notebooků a stolních počítačů denně nebo na základě činnosti uživatelů prostřednictvím událostí zálohování.
     
Nepřetržitý denní, týdenní a měsíční plánVyberte si z flexibilních možností uzpůsobených k zálohování vašich kriticky důležitých aplikačních serverů tak často, jak je potřeba.
     
Nastavitelné časové okno pro zálohováníStanovení časových intervalů pro úlohy zálohování, aby se předešlo vzniku nežádoucích režijních nákladů na produkční aplikace.
     
NASAZENÍ A KONFIGURACE
Tichá instalace a upgradeNasazování nebo upgrade agentů v bezobslužném režimu.
     
Konfigurační rozhraní APIKonfigurace agentů pomocí jednoduchého rozhraní příkazového řádku.
     
INTEGRACE S PRODUKTEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
Správa agentůMožnost organizovat, automatizovat a nasazovat zálohování Windows s využitím ochranných skupin Veeam Agent. Skupiny můžete vytvářet na základě Active Directory nebo souborů CSV, jejichž pomocí nakonfigurujete harmonogramy vlastní automatické aktualizace a nasazení.
     
Spravované úlohyOvládejte a spravujte činnosti zálohování pro serverové clustery a clustery s převzetím služeb při selhání prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication™.
     
Spravované zásadyVytvářejte a distribuujte konfigurace zálohovacích úloh mezi notebooky a stolními počítači prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication.
     
Instant VM Recovery®Poskytuje další možnosti obnovení a přenosnosti dat, takže umožňuje okamžitě obnovit LIBOVOLNOU zálohu Veeam do prostředí VMware vSphere a Hyper-V během několika minut – což zkrátí prostoje.
     
Direct Restore to AWS, Microsoft Azure, Azure Stack – součást mobility Veeam Cloud Obnova nebo migrace onsite virtuálních počítačů se systémem Windows nebo Linux, fyzických serverů a koncových bodů přímo do prostředí AWS, Microsoft Azure a Microsoft Azure Stack.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovujte celé svazky ze serveru Veeam Backup & Replication přímo do počítače.
     
Export jako virtuální diskObnovení počítačových disků jako souborů VMDK, VHD nebo VHDX.
     
Obnova položek na úrovni aplikacíVyužívání nástrojů Veeam Explorer™ k vyhledávání a obnově položek ze služeb Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server a Oracle.
Částečné Částečné  
Vyhledávání a obnovení jedním kliknutímObnovujte soubory počítače jedním kliknutím z webového rozhraní.
  Částečné  
Samoobslužný portálPortál pro obnovu souborů s automatickou detekcí záloh a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách správců.
Částečné Částečné  
PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY
Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších operačních systémů společnosti Microsoft.
     
Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 a 2019Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších operačních systémů společnosti Microsoft.
     
TECHNICKÁ PODPORA
Nepřetržitá technická podporaZískejte technickou podporu na úrovni velkých podniků v pravou chvíli.
Částečné    

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.