#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Nábor Veeam – Zásady ochrany osobních údajů Veeam

Poslední aktualizace: 29. července 2021

Společnost Veeam je odhodlána chránit a respektovat vaše osobní údaje a také jasně a transparentně informovat o tom, jak tyto údaje shromažďuje a používá, a plnit své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů řeší následující záležitosti týkající se našich procesů náboru a přijímání zaměstnanců:

Pečlivě si tyto zásady přečtěte, abyste pochopili naši pozici a postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi společnost Veeam nakládá. Upozorňujeme, že pokud se společností Veeam komunikujete způsobem mimo tradiční proces náboru a přijímání zaměstnanců – např. pokud navštívíte web Veeam, abyste si vyžádali materiály k produktům nebo si stáhli software – budou veškeré osobní údaje, které od vás shromáždíme, podléhat zásadám ochrany osobních údajů Veeam.

Kdo jsme?

Společnost Veeam je globální lídr v oblasti řešení pro správu a ochranu dat a nabízí řadu softwarových produktů pro zálohování a replikaci dat. Působíme ve více než 160 zemích a máme kanceláře ve více než 35 zemích po celém světě.

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je společnost Veeam Software Group GmbH „správcem údajů“ shromážděných osobních údajů, které jsou předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů. Adresa je:

Linden Park Lindenstrasse 16
Baar, CH-6340
Švýcarsko

Kromě toho nám můžete poslat e-mail s jakýmikoliv dotazy týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů na adresu privacy@veeam.com.

Rozsah těchto zásad

Tyto zásady se vztahují na osobní údaje (jak jsou definovány dále), které můžeme shromažďovat v rámci procesu náboru a přijímání zaměstnanců pro práci ve společnosti Veeam (včetně všech jejích přidružených subjektů).

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k přímé či nepřímé identifikaci osoby, ke které se vztahují. V těchto zásadách ochrany osobních údajů při náboru mají stejný význam jako osobní údaje také výrazy „osobní informace“, „osobní data“, „údaje, podle kterých lze identifikovat osobu“ nebo jakýkoli podobný termín uvedený v platných právních předpisech. 

Během náborového procesu bude společnost Veeam shromažďovat a zpracovávat osobní údaje uchazečů o práci. Společnost Veeam tyto údaje během procesu ucházení se o práci a náboru shromažďuje různými způsoby. Například:

 • z veřejných zdrojů,
 • od personalistů nebo náborářů,
 • od vás, když nám poskytnete osobní údaje (např. odesláním svého životopisu e-mailem) nebo
 • z poznámek pořízených během pohovoru.

V některých případech může společnost Veeam shromažďovat vaše osobní údaje od třetích stran, například reference poskytnuté bývalými zaměstnavateli, informace od poskytovatelů prověrek pro zaměstnavatele a informace z prověrek trestního rejstříku povolených zákonem. 

Účely. Společnost Veeam potřebuje zpracovávat údaje, než s vámi uzavře smlouvu. Údaje musíme zpracovávat také proto, abychom s vámi mohli uzavřít pracovní smlouvu a plnit své povinnosti vyplývající z této pracovní smlouvy. Společnost Veeam shromažďuje a zpracovává zejména osobní údaje uvedené v následující části pro následující účely:

 • k aktivnímu oslovování potenciálních zaměstnanců různými způsoby i prostřednictvím pověřených personalistů (nábor),
 • k plánování a řízení lidských zdrojů na globální úrovni, mimo jiné včetně zajištění odpovídajícího počtu zaměstnanců,
 • k investičnímu rozhodování,
 • k plánování a administrativě s ohledem na potenciální dovednosti zaměstnanců,
 • ke zpracování žádostí přijatých různými způsoby komunikace (např. e-mailem nebo přes LinkedIn),
 • k organizaci procesu ucházení se o práci,
 • k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků a
 • k získání možnosti posoudit uchazeče na jedno nebo více pracovních míst pro jiné pracovní příležitostí.

Kategorie osobních údajů

 • jméno
 • oslovení (pan/paní atd.) včetně akademických titulů
 • titul za jménem
 • fotografie (pokud byla poskytnuta)
 • pohlaví (pokud bylo uvedeno)
 • adresa
 • datum/místo narození
 • řidičský průkaz (ano/ne)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • rodinný stav a děti
 • občanství
 • vízum (pracovní povolení)
 • pas
 • pozice, o kterou se ucházíte
 • invalidita
 • typ žádosti (např. e-mail, LinkedIn, spekulativní žádost ano/ne)
 • nejdřívější datum nástupu
 • výpovědní lhůta
 • požadovaný plat
 • životopis
 • vojenská/civilní služba
 • vzdělání (škola, vysoká škola, kurzy)
 • dřívější pracovní zkušenosti
 • dovednosti a kompetence
 • podpis
 • certifikáty a zprávy
 • poznámky z pohovoru
 • údaje týkající se komunikace (včetně e-mailů)
 • všechny ostatní údaje, které nám poskytnete během náboru

Zákonné podklady. Výše uvedené kategorie osobních údajů zpracováváme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu podle článku 6 odstavce 1 písmene f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), kterým je zajištění efektivního procesu podávání žádostí a zajištění obsazení našich volných pracovních míst vhodnými uchazeči.

Společnost Veeam zpracovává údaje o zdravotním stavu, pokud potřebuje provést přiměřené úpravy náborového procesu pro uchazeče se zdravotním postižením. 

V samostatném procesu vás můžeme požádat o souhlas s uchováváním vašich osobních údajů pro účely kontaktování v souvislosti s budoucími volnými pracovními místy nebo pro zasílání marketingových sdělení (článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR).

Možné důsledky. Během náborového procesu nejste povinni poskytnout společnosti Veeam žádné údaje. Pokud však na požádání některé údaje neposkytnete, společnost Veeam nemusí být schopna vaši žádost o zaměstnání řádně nebo vůbec zpracovat. Nejste povinni poskytovat údaje pro účely sledování rovných příležitostí a neposkytnutí těchto údajů pro vás nemá žádné důsledky. Pokud je poskytnutí vašich osobních údajů povinné ze zákona, budeme vás o tom informovat zvlášť.

Automatické rozhodování. Naše rozhodování o zaměstnání není založeno pouze na automatizovaném rozhodování.

Uchovávání údajů. Společnost Veeam bude vaše osobní údaje uchovávat minimálně po dobu trvání procesu žádosti. Pokud budete souhlasit s tím, abychom si vaši žádost ponechali pro posouzení budoucích pracovních příležitostí, budeme ji uchovávat nejméně do doby, než svůj souhlas odvoláte.

V každém případě budeme vaše údaje uchovávat tak dlouho, dokud to bude nutné pro splnění zákonných nebo jiných právních povinností, které můžeme mít, včetně případných právních sporů, pokud jsou osobní údaje potřebné pro vznesení právního nároku nebo obranu proti němu.

Pokud bude vaše žádost o zaměstnání úspěšná, budou vaše osobní údaje shromážděné během náborového procesu přeneseny do vaší osobní složky a budou předmětem zásad ochrany osobních údajů zaměstnanců, které vám v tu chvíli poskytneme.

Zpřístupnění třetím stranám, poskytovatelům služeb a dalším stranám

Pro dosažení výše uvedených účelů předáme vaše osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:

 • IT a další poskytovatelé služeb, které využíváme.

Někteří z příjemců ve výše uvedených kategoriích se nacházejí nebo zpracovávají osobní údaje mimo vaši zemi. Úroveň ochrany údajů v jiné zemi nemusí být stejná jako ve vaší zemi. Vaše osobní údaje však předáváme pouze do zemí, u nichž Komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo přijímáme opatření, která zajistí, aby všichni příjemci poskytovali odpovídající úroveň ochrany údajů. Děláme to např. uzavíráním příslušných dohod o předávání údajů na základě standardních smluvních doložek (2010/87/ES nebo 2004/915/ES).

Soubory cookie

V závislosti na tom, jak se společností Veeam a našimi službami interagujete, můžete narazit na weby, reklamu, e-mail nebo jiné online služby Veeam. Ty často využívají ke shromažďování údajů, včetně osobních údajů, některé technologie automatického sběru dat, např. soubory cookie, webové majáky a pixelové značky. Tyto údaje nám pomáhají analyzovat chování našich uživatelů, vyhledávání na webových stránkách a to, které stránky uživatelé navštívili. Používáme soubory cookie, abychom rozlišili různé uživatele svého webu, abychom vám mohli nabízet vhodné služby, když náš web procházíte, a abychom mohli svůj web zlepšovat.

Další informace o tom, jak společnost Veeam používá soubory cookie a podobné technologie, naleznete v našich zásadách souborů cookie.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Obecně

Veeam je globální společnost a shromažďuje osobní údaje od osob z celého světa. Snažíme se dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení údajů po celém světě, včetně GDPR, kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů („CCPA“) a dalších platných zákonů. Za tímto účelem nabízíme řadu nástrojů, které vám pomohou maximalizovat kontrolu nad údaji, které o vás společnost Veeam může mít.

Pokud jste společnosti Veeam udělili souhlas s ukládáním osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení od společnosti Veeam, můžete uvedením komunikačních preferencí v údajích o odběru na stránce předvolby odběru spravovat, jaké informace o produktech a službách chcete od společnosti Veeam dostávat a jak je chcete dostávat.

Pokud jste udělili souhlas, ale později si přejete ukončit zasílání našich marketingových a dalších e-mailů, které nesouvisejí s transakcemi, můžete to provést v části „Můj účet“ našeho webu nebo pomocí odkazu „odhlásit“ v libovolném e-mailu nebo na stránce zrušení odběru společnosti Veeam. Tato možnost se netýká e-mailů souvisejících s transakcemi v rámci obchodního vztahu uživatele se společností Veeam.

Pokud jste společnosti Veeam udělili souhlas s ukládáním osobních údajů pro budoucí pracovní příležitosti od společnosti Veeam a přejete si tento souhlas odvolat, zašlete e-mail na adresu privacy@veeam.com a uveďte své jméno a prohlášení, že si přejete odvolat svůj souhlas se zahrnutím do budoucích pracovních příležitostí.

V případě, že se rozhodnete některé osobní údaje neposkytovat, je možné, že nebudeme schopni zpracovat vaši žádost, zcela nebo dostatečně odpovídat na vaše otázky nebo poskytovat aktualizace nebo informace o pracovních pozicích, o které se ucházíte, nebo o našich produktech a službách. Vaše osobní údaje budeme však i nadále používat pro omezené účely zasílání důležitých oznámení týkajících se informací o vašich nákupech a změnách našich zásad a smluv nebo z jiných důvodů přípustných dle platných zákonů.

Vaše práva podle GDPR a kalifornského zákona na ochranu osobních údajů.

Pokud se na námi shromážděné osobní údaje vztahuje GDPR nebo CCPA, můžete mít určitá práva, která můžete za určitých okolností uplatnit. Mezi ně může patřit:

 • Právo na přístup / právo znát /právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat, aby vám společnost Veeam sdělila osobní údaje, které o vás shromažďuje, používá nebo sdílí, a informace o svých postupech ochrany osobních údajů.
 • Právo na výmaz/odstranění: Můžete nás požádat o vymazání osobních údajů, které jsme od vás nebo o vás shromáždili.
 • Právo vznést námitku: Můžete mít právo vznést námitku proti určitému zpracování vašich osobních údajů, které společnost Veeam provádí, nebo se z něj odhlásit.
 • Právo na opravu: Můžete mít právo na opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které o vás společnost Veeam uchovává.
 • Právo na nediskriminaci: Společnost Veeam vás nebude diskriminovat za uplatnění kteréhokoli z těchto práv.
 • Právo podat stížnost: Podle GDPR máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pochybnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Společnost Veeam vaše osobní údaje „neprodává“.

Některá z těchto práv lze uplatnit na stránce předvoleb odběru. Můžete například opravit některé osobní údaje, které o vás máme, odvolat souhlas nebo vznést námitku proti určitému zpracování a můžete určité zpracování omezit.

V případě jakýchkoli dalších žádostí o uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů podle GDPR a CCPA nám napište na e-mail privacy@veeam.com.

Za účelem ochrany zabezpečení, důvěrnosti a integrity vašich osobních údajů můžeme před zpracováním vaší žádosti potřebovat ověřit vaši totožnost. V některých případech můžeme potřebovat další informace k ověření vaší totožnosti, například občanský průkaz vydaný úřady.

A konečně, podle zákona CCPA můžete tato práva uplatnit sami nebo můžete určit oprávněného zástupce, který tyto žádosti podá vaším jménem. Pokud se tak rozhodnete, můžeme si vyžádat další informace, abychom se ujistili, že jste skutečně určili zástupce, který má žádost podat.

Zabezpečení údajů

Společnost Veeam bere zabezpečení osobních údajů vážně. K ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně společnost Veeam používá technická a organizační bezpečnostní opatření na základě rizika přiměřeně navržená k zabránění nezákonnému zveřejnění nebo přístupu. Společnost Veeam například zavedla přísné bezpečnostní kontrolní mechanismy, software pro detekci narušení a procesy upozorňující na potenciální nebo skutečné narušení informačních systémů.

Ukládání osobních údajů a jejich přenos

Veeam je globální organizace, takže údaje, které společnosti Veeam poskytnete, mohou být přeneseny nebo zpřístupněny právnickým osobám Veeam ve Švýcarsku a dalších zemích po celém světě. Bez ohledu na to, kde společnost Veeam ukládá osobní údaje nebo k nim přistupuje, jsou shromažďovány, používány, sdíleny a chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost Veeam pro předávání osobních údajů shromážděných v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku do třetích zemí používá standardní smluvní doložky.

Společnost Veeam také dodržuje systém přeshraničních pravidel pro ochranu osobních údajů Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC). Tento systém organizace APEC poskytuje organizacím rámec k zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi ekonomikami členských států APEC. 

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Veeam nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od žádné osoby, která není právně zletilá podle definice místních zákonů, aniž by od ní předem nepožadovala souhlas rodičů, pokud je tento souhlas vyžadován platnými zákony. V případě, že společnost Veeam použije nebo zpřístupní osobní údaje osoby, která není právně zletilá, bude usilovat o souhlas rodičů v souladu s místními zákony a předpisy, aby tuto osobu chránila.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů náboru

Protože jsme technologická společnost, naše systémy se budou stejně jako zásady ochrany osobních údajů náboru vyvíjet a měnit. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů náboru s nejaktuálnějším datem revize budou uveřejněny na webu www.veeam.com. Pokud dojde k podstatným změnám těchto zásad ochrany osobních údajů náboru, budeme vás informovat zveřejněním změn zde nebo zasláním e-mailu.

Dotazy

Společnost Veeam se zavázala reagovat na odůvodněné žádosti o přezkoumání jakýchkoli osobních údajů, které o vás může mít v držení, a upravit, opravit či odstranit všechny nepřesnosti. Pokud chcete své údaje nechat upravit, opravit nebo vymazat, případně pokud máte jakékoli dotazy, které v těchto zásadách ochrany osobních údajů nejsou zodpovězeny, můžete nás kontaktovat na adrese Veeam Software Group GmbH, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340, Švýcarsko, nebo nám napsat na e-mailovou adresu privacy@veeam.com.