https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovc2VjdXJlLWJhY2t1cC1zb2x1dGlvbi1kYXRhbGFicy5odG1sIiwiaGFzaCI6ImQ0OTA4YzlkLTRmMTEtNGFiMi04N2FiLTgyNDNhZTRiZTg4NCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Opětovné využití dat

Využijte sílu dat zálohování a udělejte více práce než kdy předtím!

Ve vašich zálohách a replikách je ukryt datový zlatý důl. Tyto kopie vašich produkčních dat obvykle leží ladem, sedá na ně prach a čekají na využití v rámci scénáře obnovení. Věděli jste, že můžete tato data kopie využít i mimo tradiční zálohování a obnovení? S nástrojem Veeam® DataLabs™ – který je součástí produktu Veeam Backup & Replication™ – můžete!

Vedle tradiční možnosti ověřovat obnovitelnost záloh a replik nástroj Veeam DataLabs zpřístupňuje několik případů použití dat kopírování, které nekončí u ochrany dat, čímž se zvyšuje efektivita nákladů a provozu a zlepšuje agilita podnikání. Mezi ně patří možnost zajistit rychlejší nasazování aplikací, snižování rizika testováním nových upgradů a oprav před jejich nasazením, vývoj a provoz, vývojové testování, a dokonce ověření zabezpečení a souladu s předpisy.

Podívejte se na toto video a zjistíte, jak vám nástroj Veeam DataLabs může pomoci využívat data k rychlejšímu rozvoji podnikání

NOVINKA Veeam API rozhraní integrace dat

Zvyšte přenosnost dat a nechte data záloh pracovat za vás!

Rozšiřte svůj ekosystém správy dat o automatizaci a ušetřete čas. Umožněte externím odborníkům okamžitý přístup k obsahu libovolné zálohy Veeam za účelem dolování dat, analýzy zabezpečení a opětovného využití dat.

  • Umožněte specializovaným třetím stranám provádět pokročilou analýzu vašich dat, a ušetřete tak čas rychlejším zapojením obchodních informací než kdy dříve.
  • Dolování dat z obsahu záloh napomáhá procesům zajištění souladu s předpisy a snižuje dopad na produkční prostředí.
  • Automatizace analýzy zabezpečení dat záloh ke snížení zátěže při provádění auditů zabezpečení.

Veeam DataLabs On-Demand Sandbox

Urychlete inovaci a podnikání izolovanými kopiemi produkčního prostředí

Snižte náročnost nasazování a testování s řešením Veeam DataLabs® On-Demand Sandbox™, které vám umožňuje snadno spustit kopírování produkčního prostředí, a umožnit tak různé testování, zabezpečení, školení nebo řešení problémů včetně těchto:

  • Školení pracovníků ve skutečných produkčních prostředích a s autentickými daty.
  • Řešení potíží, než ovlivní produkční prostředí.
  • Bezpečnostní testování provedených kroků a vyšetřování bezpečnostních incidentů a označených událostí.
  • Testování zranitelnosti aplikace a kontrola zranitelnosti zabezpečení nebo souladu s předpisy.
  • Zajištění úplné izolované kopie produkčního prostředí spouštěním kopií produkčních virtuálních počítačů přímo ze snapshotů úložiště. 

Veeam DataLabs
Vícefázové obnovení

Zajistěte soulad s předpisy, včetně „práva být zapomenut“ podle nařízení GDPR

Obnovení nanečisto dokáže zajistit soulad s předpisy, jako je například „právo být zapomenut“ v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Obnovení nanečisto umožňuje automatizovat okamžité testování záloh před jejich obnovením do produkčního prostředí, což zajišťuje odstranění citlivých údajů.

Zabezpečené obnovení
Veeam DataLabs

Ověřujte, že jsou zálohy bezpečné
a bez malwaru

Zabezpečené obnovení zvyšuje zabezpečení dat a snižuje přerušení, která jsou způsobena křížovou kontaminací, tím, že ověřuje, že jsou zálohy bez virů a malwaru. Obnovení nanečisto je automaticky prohledává integrovanými antivirovým softwarovým rozhraním, u kterého bylo zažádáno o patent.

Ověření
obnovitelnosti

Maximalizujte úspěšnost
obnovení

Dejte své organizaci jistotu a zlepšete provoz obnovování automatickým ověřováním obnovitelnosti každé zálohy, repliky i snapshotu v izolovaném nedestruktivním prostředí bez narušení. Díky automatickému kroku prohledávání záloh na malware už se ransomware nikdy nedostane dovnitř, a vy tak budete mít u následujících obnov jistotu.

Vybrané funkce: Opětovné využití dat

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.