#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery
MOŽNOSTI PRODUKTU

Nástroje Veeam Explorer
for Microsoft

ZKUŠEBNÍ VERZE

Všechny funkce na 30 dní

Bezproblémové granulární obnovení, které může používat každý

Nejvíce požadavků na obnovu na úrovni položek, které během týdne dostanete, se obvykle týká aplikací Microsoft, včetně SQL, Exchange, Active Directory a SharePoint. Tradiční na aplikacích založené metody obnovy celé databáze k získání jedné položky jen komplikují smlouvy SLA pro obnovení. Společnost Veeam pomáhá tuto zátěž omezovat díky integrovaným a snadno použitelným průzkumníkům, které urychlují vaše každodenní požadavky na obnovu. Vyhněte se odhadům při zjišťování a obnově položek aplikací Microsoft a umožněte svým pracovníkům plnit smlouvy SLA.
Vbr explorers for microsoft upd
Improve your recovery slas

Zlepšete plnění smluv SLA
pro obnovení

Provádějte bleskově rychlé obnovy nejběžnějších i dalších položek pomocí jednoduchého zobrazení průzkumníka, které sjednocuje obnovu klíčových aplikací Microsoft.
Make discovery easy

Usnadněte si zjišťování

Snadno vyhledávejte položky aplikací, které potřebujete obnovit, díky rychlému procházení a funkcím živého textového vyhledávání, které umožňují pohled přímo do záloh.
Explorers outcomes you don t need to be a dba

Nemusíte být správce databáze

Proveďte rozšíření a umožněte správcům databáze a podpoře vykonávat obnovu na úrovni položek bez potřeby specializovaného školení nebo nástrojů.

Strategie obnovy pro Exchange, SharePoint, SQL, Active Directory

Veeam explorer for sql

Obnova SQL s nástrojem Veeam Explorer
for Microsoft SQL Server

Rychlým prováděním obnov k časovému bodu u databází, tabulek a transakcí serveru Microsoft SQL Server ušetříte čas, když to nejvíce potřebujete.

 • Snadná obnova databáze: Obnovu do původního umístění zálohy Microsoft SQL provedete jedním kliknutím.
 • Flexibilní možnosti obnovy: Obnovujte celé databáze až do úrovně transakcí a tabulek.
 • Zálohování a přehrávání protokolu transakcí SQL: Obnovy k časovému bodu, které dokážou obnovit data až po konkrétní transakci nebo čas pomocí jednoduchého rozhraní s posuvníky.
 • Export databáze SQL: Exportování databáze do aktuálního stavu nebo konkrétního časového bodu nebo transakce přímo ze zálohy.
Veeam explorer for exchange

Obnova Exchange s nástrojem Veeam Explorer
for Microsoft Exchange

Okamžitý přehled o zálohách Exchange zajišťuje snadné granulární vyhledávání, rychlou obnovu jednotlivých objektů a dalších položek bez nutnosti obnovy celé databáze.

 • Obnovení položek na úrovni aplikací: Není třeba obnovovat vše – řešení Veeam vám posléze zobrazí obsah příslušných záloh poštovních schránek, který můžete procházet, prohledávat a exportovat.
 • Obnovení k časovému bodu: Můžete archivovat celou poštovní schránku Exchange za libovolné období jako soubor .pst ke snadné archivaci podle časových událostí.
 • Vyspělé funkce pro granulární obnovení: Můžete obnovovat trvale smazané položky, o kterých jste si mysleli, že jsou ztraceny, a umožnit své podpoře webovou obnovu položek poštovních schránek.
 • Snadné vyhledávání eDiscovery: Můžete se zaměřit přesně na ty položky Exchange, které potřebujete pro interní nebo externí zkoumání, a snadno vykonávat požadavky eDiscovery.
Veeam explorer for active directory

Obnova Active Directory v nástroji Veeam Explorer
for Microsoft Active Directory

Umožněte rychlou obnovu na úrovni objektů pro Active Directory ze zálohy bez použití agenta nebo ze snapshotu úložiště bez dalších nástrojů nebo nutnosti obnovit celý počítač.

 • Obnova na úrovni objektu: Okamžitá obnova jednotlivých objektů a atributů Active Directory nebo celých organizačních jednotek z jediné zálohy.
 • Procházení záloh Active Directory: Adresáře Active Directory můžete procházet přímo ze zálohy a rychle obnovovat přesně to, co potřebujete, ve snadno použitelném a intuitivním uživatelském rozhraní.
 • Export objektů Active Directory: Můžete snadno exportovat objekty, organizační jednotky a atributy pro hromadné uživatelské pracovní úkony pomocí formátu LDIF (Lightweight Data Interchange Format).
 • Obnovení tombstone objektů: Přímým otevřením souboru databáze Active Directory ze zálohy můžete spolehlivě obnovovat tombstone objekty, včetně těch po vypršení platnosti.
Veeam explorer for sharepoint

Obnova prostředí SharePoint pomocí nástroje
Veeam Explorer for Microsoft SharePoint

Umožněte rychlé a jednoduché obnovy položek SharePoint díky dokonalému přehledu o zálohách SharePoint, abyste mohli obnovit, cokoli potřebujete, za několik minut.

 • Obnova libovolné položky v řádu minut: Pomocí obnovy jednotlivých položek a oprávnění SharePoint můžete u běžných požadavků na obnovu dosáhnout krátkých RTO.
 • Procházení databází SharePoint: Díky možnosti otevřít SharePoint přímo ze zálohy bez nutnosti extrahovat nebo importovat data ušetříte čas.
 • Využití fulltextového vyhledávání: Můžete využívat možnosti fulltextového vyhledávání, jako je hledání přesného výrazu, výrazu, který začíná na zadaný text, podmíněné položky a dalších.
 • Export obnovených položek: Export obnovených položek a seznamů SharePoint lze vytvořit ve formátu XML, což umožňuje snadný import do serveru nebo farmy SharePoint.

Časté dotazy

Jak řešení Veeam Backup & Replication provádí zálohování služby Active Directory, SharePoint, Exchange a SQL Server?

U prostředí Microsoft SQL, Exchange, Active Directory a SharePoint řešení Veeam Backup & Replication vytváří zálohy, které fungují u všech aplikací stejně, na úrovni bitových kopií spuštěných aplikací zohledňujících VSS, čímž zajistí úspěšnou obnovu kriticky důležitých firemních aplikací a služeb a umožní scénáře obnovy podle potřeb konkrétních aplikací. 

Podle omezení společnosti Microsoft není možné udržovat aplikace zastavené po dobu delší než 60 sekund (20 sekund u Microsoft Exchange). Když Microsoft VSS Writer udržuje data zastavená po delší dobu, dojde k vypršení časového limitu zpracování VSS a nástroji Veeam Backup & Replication se nepodaří vytvořit transakčně konzistentní zálohu virtuálního počítače. Vypršení časového limitu zpracování VSS je častý problém u vysoce transakčních aplikací, jako je Microsoft Exchange. 

Aby nástroj Veeam Backup & Replication toto omezení překonal, používá k zálohování virtuálních počítačů Microsoft Exchange technologii perzistentních snapshotů VSS. Pokud je třeba Microsoft Exchange udržovat zastavené na delší dobu, než je povoleno, nástroj Veeam Backup & Replication se automaticky přepne na mechanismus perzistentního snapshotu VSS. 

Jaký typ obnovy dat řešení Veeam Backup & Replication provádí pro služby Active Directory, SharePoint, Exchange a SQL Server?

Společnost Veeam poskytuje snadno použitelné nástroje Veeam Explorer k usnadnění komplikované obnovy aplikací a položek aplikací:

 • Nástroj Veeam Explorer for Microsoft SQL Server vám umožňuje obnovovat a exportovat databáze Microsoft SQL a objekty schématu ze záloh vytvořených nástrojem Veeam Backup & Replication. 
 • Nástroj Veeam Explorer for Microsoft Exchange vám umožňuje obnovovat a exportovat objekty Microsoft Exchange ze záloh vytvořených v nástroji Veeam Backup & Replication a Veeam Backup for Microsoft 365
 • Nástroj Veeam Explorer for Microsoft Active Directory vám umožňuje obnovovat a exportovat prostředí Active Directory a objekty schématu ze záloh vytvořených nástrojem Veeam Backup & Replication. 
 • Nástroj Veeam Explorer for Microsoft SharePoint vám umožňuje obnovovat a exportovat objekty Microsoft SharePoint ze záloh vytvořených v nástroji Veeam Backup & Replication a Veeam Backup for Microsoft 365
Provádí nástroj Veeam Backup & Replication zálohování databáze a protokolu serveru Microsoft SQL?

Nástroj Veeam Backup & Replication dokáže provádět operace zálohování a zkracování protokolu databáze Microsoft SQL, které jsou potřeba k dobrému stavu a optimálnímu provozu úložiště SQL.

K zálohování protokolu transakcí nástroj Veeam Backup & Replication nainstaluje na OS hosta virtuálního počítače runtime komponentu Veeam Guest SQL Log Shipper. 

Komponenta pracuje během relace úlohy zálohování protokolu transakce. Shromažďuje informace o databázích, které vyžadují zálohování protokolu transakce. Detekuje také, zda je možné odesílat protokoly přímo do úložiště záloh, nebo zda musí nástroj Veeam Backup & Replication použít server odesílání protokolu. Když transakce úlohy zálohování protokolu transakce skončí, komponenta se zastaví a z OS hosta virtuálního počítače odstraní. Při další relaci je komponenta na OS hosta virtuálního počítače nainstalována znovu. 

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Odesláním souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
 • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.