Veeam Smart Plug-in (SPI) for VMware

Časteacute; dotazy tyakajiaci se procesu ukončeni podpory a vyvoje modulu Veeam Smart Plug-in

Společnost Veeam oznamuje, že s účinností od 17. srpna 2015 ukončuje prodej modulu Veeam Smart Plug-in (SPI) pro prostředí VMware a jeho další vývoj a podporu. Posledním dnem s možností nákupu modulu Veeam SPI je 31. prosinec 2015. Zákazníkům, kteří mají platné smlouvy o podpoře, bude podpora poskytována až do konce platnosti smlouvy, přičemž mají možnost si placenou podporu prodloužit až do 31. prosince 2016. Pro modul Veeam Smart Plug-in již nebudou k dispozici žádné aktualizace ani upgrady.

Na koho budou mít změny dopad?

Zákazník, který si zakoupil modul Veeam Smart Plug-in společně s nepřetržitou licencí nebo v rámci licencí pro hosting či jiné služby.

 

Jaké mají stávající zákazníci využívající modul Veeam SPI možnosti?

Stávající zákazníci s modulem Veeam SPI mohou používat verzi 5.7 s podporovanými platformami HP a VMware uvedenými níže (viz část Podporované platformy).

Zákazníci s platnou smlouvou o údržbě a podpoře mají navíc až do 31. prosince 2016 možnost migrovat licence pro modul SPI na stejný počet licencí pro produkt Veeam Management Pack for System Center, nebo Veeam ONE. V případě rozhodnutí využít tuto nabídku stačí přejít na portál pro získání podpory Veeam, podat žádost o podporu a požádat o pomoc s touto nabídkou na migraci.

 

Co když platnost smlouvy o podpoře a údržbě (SPI) již uplynula?

Zákazníci, kteří nemají nemají platnou smlouvu o podpoře a údržbě (SPI), mohou využít tuto nabídku obnovením platnosti smlouvy o podpoře SPI na portálu pro správu licencí Veeam.. Po obnovení podpory mohou zákazníci přejít přímo na portál pro získání podpory Veeam podat žádost o podporu a požádat o pomoc s touto nabídkou na migraci.

 

Mohou si zákazníci vyměnit některé licence za Management Pack a jiné za Veeam ONE?

Ne. Zákazníci mohou aktuální licence vyměnit buď pouze za licence k produktu Veeam Management Pack for System Center, nebo k produktu Veeam ONE.

 

Mohu používat licenci pro modul Veeam SPI i po migraci?

Ano. Společnost Veeam si uvědomuje, že zákazníci budou potřebovat čas na vyřazení modulu z provozu a vyzkoušení nových nasazení produktu Veeam Management Pack, nebo Veeam ONE.

 

Mohu obnovit licenci pro modul Veeam SPI po migraci na produkt MP, nebo Veeam ONE?

Ne. Dřívější podpora pro modul SPI bude k dispozici do ukončení platnosti smlouvy o údržbě k modulu SPI a po přechodu licence ji již nebude možné obnovit.

 

Co se stane při stávajících a budoucích nákupech?

Zákazníci mohou další licence k modulu Veeam SPI zakoupit až do 31. prosince 2015, kdy bude prodej ukončen. Po tomto datu již nebudou v prodeji žádné licenční kódy SKU pro modul SPI.

 

Bude podpora k dispozici, i když nevyužiji nabídky migrace na MP, nebo Veeam ONE?

Ano! Zákazníci mohou zakoupit smlouvu o podpoře na 1 nebo 2 roky. Posledním dnem s možností nákupu podpory je 31. prosinec 2016.

 

Jak postupovat v případě potřeby dalších licencí?

Zákazníci mohou další licence k modulu Veeam SPI zakoupit až do 31. prosince 2015, kdy bude prodej ukončen. Po tomto datu již nebudou v prodeji žádné licenční kódy SKU pro modul SPI.

 

Kdy bude ukončena podpora pro modul Veeam Smart Plug-in?

Smlouvy o podpoře budou platit až do data skončení platnosti dané smlouvy.

 

Proč již nebude vývoj a podpora modulu Veeam Smart Plug-in pro prostředí VMware pokračovat?

Společnost HP nedávno oznámila ukončení podpory pro modul HP Performance Insight (OVPI). Vzhledem k tomu, že modul Veeam SPI plug-in je standardně závislý na modulu OVPI, bude jeho podpora ukončena také.

 

Znamená to, že se již společnost Veeam nebude zaměřovat na řešení společnosti HP?

Ne. Společnost HP zůstává strategickým partnerem v popředí zájmu společnosti Veeam – a to díky zásadním integracím s úložišti HP, konvergovanými systémy a severy HP. ( Další informace o spolupráci společností Veeam a HP najdete po kliknutí sem.)

 

Jsou zapotřebí nové licenční klíče?

Pokud se zákazník rozhodne nadále využívat modul SPI v5, nebude nový licenční klíč potřebovat.

Pokud se zákazník rozhodne provést migraci licencí SPI na licence buď pro produkt Veeam Management Pack for System Center, nebo Veeam ONE, bude potřebovat novou licenci.

 

Dokážete integrovat výstrahy produktu Veeam Management Pack for System Center s řešením HP OpenView?

Ano. Veeam Management Pack vyžaduje nasazení aplikace Microsoft System Center. Dále bude potřeba, aby zákazníci nainstalovali a nakonfigurovali integrační balíček pro HP Operations Manager (doplněk pro aplikaci System Center 2012 – Orchestrator). Další informace získáte zde.

 

Dokážete automaticky posílat výstrahy produktu Veeam ONE do řešení HP OpenView?

Ano. Jedním z nejoblíbenějších způsobů integrace produktu Veeam ONE s řešením HP OpenView je používání SNMP trap. Další pokyny pro konfiguraci SNMP trap najdete ve středisku nápovědy Veeam.

 

Jaké platformy v současnosti modul Veeam Smart Plug-in (SPI) v5 podporuje?

Podporované platformy HP

 • Operations Manager 7.5, 8.x a 9 pro systém Windows
 • Operations Manager 8.x a 9.0 pro systém UNIX
 • Operations Manager 9.0 pro systém Linux
 • Reporter 3.x nebo novější
 • Service Navigator
 • HP Performance Agent 11
 • Performance Manager 8.x a 9.0
 • Performance Insight 5.4

Podporované platformy VMware

 • vCenter Server 4.x a 5.x
 • Virtual Center 2.5
 • ESX 2.x, 3.x a 4.x
 • ESXi 3.5, 4.x a 5.x