Technologie společnosti Veeam pomáhají Českému vysokému učení technickému v Praze zajistit dostupnost klíčových systémů

Díky řešení společnosti Veeam má České vysoké učení technické v Praze jistotu neustálé dostupnosti svých klíčových IT systémů důležitých pro vzdělávací, výzkumné i vědecké aktivity. Zálohování i obnova jsou dnes vysoce efektivní a uspořený čas mohou pracovníci Výpočetního a informačního centra věnovat na další zkvalitňování poskytovaných služeb.
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ředitel výpočetního a informačního centra
České vysoké učení technické

Podnikatelská výzva

ČVUT poskytuje prostřednictvím svého Výpočetního a informačního centra IT služby zaměstnancům, studentům a v odpovídajícím rozsahu i návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Informační systémy, od autentizačních a poštovních serverů přes úložiště až po speciální aplikace, obsahují 70 TB dat, které je nutné za účelem zajištění neustálé dostupnosti efektivně zálohovat a v případě potřeby rychle a s co nejmenšími ztrátami obnovit. Mezi kritické aplikace patří například Studijní systém KOS, podpora vědy a výzkumu V3S a kompletní podpora interní administrativy.

Pomyslným srdcem informační architektury Českého vysokého učení technického v Praze je datové centrum s 10 fyzickými nody a 222 virtuálními stroji. Sítě univerzity přenesou ročně 7 850 TB dat a ve školním informačním systému je evidováno na 560 uživatelských rolí s tím, že každý rok vzniká okolo 5 tisíc nových uživatelských účtů.

„Funkčnost a dostupnost mnoha našich systémů je základním předpokladem pro práci zaměstnanců univerzity, pro plnění výzkumných cílů a samozřejmě i pro řádný průběh vzdělávacího procesu. Abychom mohli tato očekávání naplnit, musíme mít k dispozici špičkové zálohovací technologie s jistotou včasné obnovy“, vysvětluje Marek Kalika, ředitel Výpočetního a informačního centra.

Řešení Veeam

České vysoké učení technické v Praze mělo na základě vlastních zkušeností s předchozími systémy dostatek podkladů a znalostí pro výběr nového řešení, které by efektivně pokrylo veškeré potřeby spojené se zálohováním a využilo informační architektury univerzity. Mezi hlavní kritéria výběru patřila podpora plného i částečného zálohování a obnovy virtuálních strojů, kompatibilita s úložišti Hitachi a IBM, efektivní správa i snadné ovládaní. V rámci výběrového řízení byla posuzována pětice produktů a stanovené požadavky nejlépe splnily technologie značky Veeam.

České vysoké učení technické v Praze se rozhodlo pro technologie značky Veeam a o 3 měsíce později bylo nové řešení kompletně nasazené, odladěné a plně funkční. Díky sadě Veeam® Availability Suite™ a agentům Veeam pro zálohování fyzických strojů se může více než 20 tisíc studentů a 5 tisíc zaměstnanců univerzity plně spolehnout, že využívané systémy jsou neustále dostupné a plně připravené podporovat jejich vzdělávací, výzkumné i vědecké aktivity.

Na úspěšném nasazení nového řešení měl podíl i certifikovaný partner společnosti Veeam, společnost AutoCont, který vedle poskytnutí implementačních a konzultačních služeb proškolil pracovníky Výpočetního a informačního centra. „Profesionální podpora je pro nás opravdu důležitá, protože jen tak se můžeme spolehnout, že se nám podaří společně vyřešit i ty nejobtížnější problémy“, vysvětluje Marek Kalika.

Celý projekt implementace realizovali IT experti ČVUT během pouhých 14 dnů, přičemž využívali implementační, konzultační i školící služby certifikovaného partnera společnosti Veeam.

Technologie značky Veeam vyhovují požadavkům ČVUT nejen z pohledu nabízené funkcionality a kompatibility se stávajícími prvky, ale také díky snadné implementaci a podstatnému zjednodušení správy zálohování. Důležitou roli, i když ne zcela zásadní, hrála otázka nákladů – ve srovnání s konkurenčními produkty ušetřila univerzita kvalifikovaným odhadem okolo 60 procent investičních prostředků a provozní výdaje spojené se zajištěním dostupnosti snížila na polovinu.

Celkově dnes mají produkty Veeam na starosti zálohu třech hypervizorů (jeden Microsoft Hyper-V cluster s více než 80 aplikačními servery a dva VmWare vSphere clustery s více než 150 linuxovými virtuálními stroji) a přes 70 TB dat.

„Zatím jsme se nesetkali s fatálními problémy, které by vyžadovaly obnovu celé nebo podstatné části naší informační architektury. Všechny dosavadní zásahy se týkaly obnovy lokálních uživatelských dat a vždy proběhly rychle i vysoce efektivně. Jsem si ale naprosto jistý, že stejného výsledku bychom dosáhli i v případě rozsáhlejších událostí – a mít takovou jistotu je prostě skvělé“, uzavírá Marek Kalika.

Výsledky

 • Komplexní řešení podporující všechny IT potřeby univerzity při snížení provozních nákladů o polovinu oproti konkurenci Oproti dříve využívaným technologiím a zvažovanému konkurenčnímu řešení je nové řešení od společnosti Veeam výrazně flexibilnější, snadněji spravovatelné a kompatibilní a umožnilo snížit celkové investiční a provozní náklady řádově o polovinu.
 • Jistota dostupnosti klíčových systémů
  Díky technologiím značky Veeam může ČVUT svým zaměstnancům i studentům zaručit, že používané systémy budou prakticky vždy dostupné a že si poradí i s požadavky na obnovu dat jednotlivých uživatelů.
 • Výrazné zjednodušení správy
  Nasazení technologií značky Veeam umožnilo podstatné zefektivnění zálohovacích procesů a zjednodušení správy celého prostředí včetně snadné aktualizace na nové verze. Ušetřený čas umožňuje zálohování dále zdokonalovat a podrobně testovat jednotlivé možné scénáře.
 • Snížení hodnot ukazatelů bodu a času obnovy na polovinu
  Celé prostředí je dimenzováno tak, aby bylo možné zálohovat data v celkovém objemu přes 70 TB a zálohy držet zpětně dle potřeb vybraného typu agendy. Díky technologiím značky Veeam se navíc podařilo výrazně snížit hodnoty ukazatelů bodu a času obnovy z dřívějších jednotek dnů na nynější minuty až hodiny.

Společnost:

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době pod ČVUT spadá šest vysokoškolských ústavů a osm fakult – stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná, fyzikálně inženýrská, dopravní, fakulta architektury, biomedicínského inženýrství a informačních technologií.

Univerzita s téměř 5 tisíci zaměstnanci vytváří studijní prostředí pro více než 20 000 studentů, ze kterých vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce i manažery se znalostí cizích jazyků, jež jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4 500 světových univerzit, mezi 500 nejlepšími světovými univerzitami. Informační technologie univerzity má na starosti Výpočetní a informační centrum s více než 60 zaměstnanci.

Výzva:

Dostupnost v pojetí ČVUT představuje jeden z klíčových prvků úspěšného naplnění základního poslání univerzity. Nehovoříme zde o bance či internetovém obchodě, ale očekávání zaměstnanců i studentů na dostupnost a plnou funkčnost používaných systémů je 24 hodin denně. Tedy nejen během standardní pracovní doby či vyučovacích hodin, ale stále, a to na vysoké úrovni. Neustálá dostupnost je navíc kriticky důležitá nejen pro systémy podporující studium, výzkumné a vědecké činnosti, ale i pro spolupráci s průmyslem a zahraničními partnery.

Původní řešení zálohování pokrývalo tyto náročné požadavky pouze částečně a bylo stále obtížnější zajistit kompatibilitu s novými technologiemi a používanými systémy. Nemalé problémy způsobovala také věcně i časově náročná správa. Bylo proto nezbytné vybrat novou platformu, která by tyto nedostatky odstranila a současně poskytla univerzitě prostor pro další rozvoj IT.

Výsledky:

 • Komplexní řešení podporující všechny IT potřeby univerzity při snížení provozních nákladů o polovinu oproti konkurenci
 • Jistota dostupnosti klíčových systémů
 • Výrazné zjednodušení správy
 • Snížení hodnot ukazatelů bodu a času obnovy na polovinu