https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovc3VjY2Vzcy1zdG9yaWVzL2N6ZWNoLXRlbGV2aXNpb24tc3VjY2Vzcy1zdG9yeS5odG1sIiwiaGFzaCI6ImQwNjhhN2ZkLTE5MzItNDEwNC1iMzk3LTg0OGVlNTkwNTBiMCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
Díky společnosti Veeam Česká televize poskytuje nepřetržité TV vysílání a snižuje náklady na zálohování a obnovu dat o 60 %

Podnikatelská výzva

Česká televize je veřejnoprávní televizí a v současné době vysílá celkem 6 kanálů. Všechny stanice vysílají 24 hodin denně a jakýkoli dlouhodobý výpadek by znamenal pozastavení vysílání i výroby pořadů v České televizi, a navíc by významně ohrozil vnitřní provoz. V roce 2016 ČT dosáhla průměrného podílu na publiku 30,96 %, a stala se tak z hlediska sledovanosti nejúspěšnějším vysílatelem na tuzemském televizním trhu. IT oddělení musí z důvodu vysoké sledovanosti i nepřetržitého provozu zajistit, že v případě jakéhokoli selhání bude schopné provoz rychle a spolehlivě obnovit. Tím garantuje dostupnost podnikové informační architektury, systémů a aplikací všem uživatelům bez výpadku provozu a bez ohrožení kritického procesu – tedy nepřetržitého vysílání. Stoprocentní naplnění tohoto zodpovědného úkolu přitom očekávají nejen hlavní redakce v Praze, ale také regionální studia v Brně a Ostravě.

Podniková informační architektura České televize obsluhuje na tři tisícovky zaměstnanců a skládá se z 6 VMware clusterů ve třech různých lokalitách (5 v Praze a 1 v Ostravě), které zahrnují 32 CPU packetů a více než 250 virtuálních strojů. Na těchto strojích využívá Česká televize řadu nejdůležitějších systémů včetně komunikačních a databázových platforem. Celkový objem zpracovávaných dat přesahuje 250 TB.

„S virtualizací jsme začínali v roce 2010 a již během prvního roku tohoto typu provozu se ukázala potřeba efektivního zálohování i případné obnovy. Tehdejší hodnoty ukazatelů času a bodu obnovy byly naprosto nevyhovující – trvaly i několik hodin, například u exchange trvala obnova celý den. Z tohoto důvodu jsme začali vybírat nové řešení, které by bylo komplexní, snadno použitelné a umožnilo integraci s klíčovými aplikacemi,“ vysvětluje René Pisinger, který má problematiku zálohování v České televizi na starosti.

Řešení Veeam®

Česká televize se pro nasazení prvních licencí Veeam Backup & Replication™ do virtuálního prostředí rozhodla již v roce 2011. V současnosti jsou technologie značky Veeam využívány v kombinaci s technologiemi HP, Dell a Huawei a platí, že drtivá většina zálohovacích procesů je prováděná pomocí technologií Direct SAN. Celková kapacita zálohovacího úložiště je 96 TB při průměrném zaplnění cca 70 procent a umožňuje držet zálohy po dobu 30 dní. Mezi zálohované aplikace a systémy patří například MS Exchange, MS SQL, Oracle DB, MS AD a další. „Největší naší zálohou je MS Exchange v objemu 2x 15 TB – v případě problémů jsme schopni ji obnovit do několika minut (jedná se o jednotlivé položky pošty nikoliv celý server),“ dodává René Pisinger.

Veeam Backup & Replication™ je v prostředí České televize vedle zálohování nejčastěji využíván pro obnovu souborů, elektronické pošty a serverů. „Tyto činnosti spojené se zálohováním a obnovou jsou sice typické, nicméně je pro nás velmi důležité, že můžeme kdykoli a prakticky jakkoli naši strategii upravit a plně ji přizpůsobit reálným požadavkům. Snadno a rychle,“ upřesňuje René Pisinger. Platforma Veeam Backup & Replication™ využívá virtualizaci serverů a dalších moderních technologií tak, aby zajistila hodnoty dob i bodů obnovy do 15 minut, a to pro všechny aplikace.

Vzhledem k tomu, že Česká televize využívá celou sadu Veeam Availability Suite™, je nad její podnikovou informační architekturou nasazený i Veeam ONE™ pro efektivní správu virtualizace, který poskytuje neustálé bezobslužné monitorování zálohovacích a virtuálních infrastruktur v reálném čase bez speciálních agentů. „V technologiích společnosti Veeam® jsme získali opravdovou oporu, díky které si můžeme být jisti, že vždy a dostatečně rychle zajistíme dostupnost našeho IT a podpoříme tak naplnění klíčové veřejnoprávní úlohy České televize,“ uzavírá René Pisinger.

Výsledky

  • Komplexní řešení, prostor pro další rozšiřování a nižší náklady
    Sada Veeam Availability Suite™ umožnila České televizi vybudovat komplexní prostředí, které pomáhá efektivně zajistit nepřetržitý provoz v režimu 24.7.365. Oproti původnímu řešení postavenému na technologii HP Omniback je dnešní podniková informační architektura z pohledu zálohování mnohem flexibilnější a umožňuje rychlé, snadné a bezpečné přidávání dalších prvků. Pružnost technologií Veeam® navíc umožnila snížit celkové náklady spojené se zálohováním o 60 procent (provozní výdaje i investiční výdaje na zálohovací infrastrukturu).
  • Snadná použitelnost a rozsáhlé možnosti integrace
    Veeam Backup & Replication™ se může pochlubit velmi snadnou implementací, nastavitelností i jednoduchým ovládáním. Pro Českou televizi byla navíc vedle skvělé použitelnosti důležitá i integrace s dalšími prvky podnikové informační architektury a technologie značky Veeam® skvěle naplnily i tento požadavek.
Česká televize
Ohodnoťte prosím, jak byl pro vás tento článek přínosný:
4.7 z 5 na základě 9 hodnocení
Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat se!
An error occurred during voting. Please try again later.

Společnost:

Česká televize je institucí veřejné služby provozující televizní vysílání. Jejím hlavním úkolem je tvorba a šíření televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky. Rok 2016 byl pro Českou televizi divácky nejúspěšnějším za posledních osm let – dosáhla totiž průměrného podílu na publiku ve výši 30,96 %. Česká televize zaměstnává více než 2 900 lidí.

Výzva:

Česká televize v současné době vysílá celkem 6 kanálů v režimu 24 hodin denně, a to s vysokým podílem sledovanosti. Jakýkoli dlouhodobý výpadek by znamenal pozastavení vysílání i výroby pořadů v České televizi a navíc by významně ohrozil vnitřní provoz celé organizace. Původní řešení s hodnotami ukazatelů času a bodu obnovy v řádu hodin nemohlo naplnit očekávané požadavky, a bylo proto nutné vybrat nové, komplexní, snadno použitelné a plně integrovatelné řešení umožňující rychlé a efektivní zotavení po případné havárii.

Výsledky:

  • Komplexní řešení, prostor pro další rozšiřování a nižší náklady
  • Snadná použitelnost a rozsáhlé možnosti integrace
Česká televize
Ohodnoťte prosím, jak byl pro vás tento článek přínosný:
4.7 z 5 na základě 9 hodnocení
Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat se!
An error occurred during voting. Please try again later.