https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovc3VjY2Vzcy1zdG9yaWVzL2tiLXN1Y2Nlc3Mtc3RvcnkuaHRtbCIsImhhc2giOiJkN2ZhODljYi05MGY0LTRkY2MtODhiZC1jNDBlYjAwNGM1YWYifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
Řešení společnosti Veeam šetří Komerční bance 30 % nákladů a umožňují dostupnost systémů v režimu 24.7.365

Podnikatelská výzva

KB má rozsáhlou podnikovou IT architekturu, která musí obsloužit nároky více než 8 000 zaměstnanců a téměř 2 miliónů klientů. IT zázemí společnosti je rozdělené do dvou hlavních lokalit a dvou datových center a využívá na 120 fyzických hostitelů při přibližně 2 000 virtuálních strojů postavených na hypervizoru VMware ESXi 6. Virtualizováno je 70 % celého IT (80 % veškerých aplikačních a 90 % webových serverů). Banka zálohuje více než 100 terabajtů dat.

Komerční banka potřebovala vybudovat prostředí, které by místo neustálého zvyšování počtu pásek a propustnosti síťových prvků stálo na zajištění zálohování ve skutečně potřebném rozsahu bez nutnosti složité konfigurace. A samozřejmě prostředí, které by umožnilo dosáhnout velmi dobrých hodnot ukazatelů času a bodu obnovy.

Výběr vhodného řešení měl na starosti tým pod vedením Petra Kubaníka, IT Architecta Komerční banky, který důsledně zhodnotil požadavky jednotlivých typů systémů i uživatelů a měl neustále na paměti možnost fatálních důsledků v případě nedostupnosti některého z klíčových systémů banky. „Po technologické a výkonnostní stránce byla rozhodovací kritéria pro výběr nového řešení velmi přísná — dostupnost našich systémů je opravdu velmi důležitá a zálohujeme více než 100 terabajtů dat. Navíc jsme vyžadovali prostředí, které bude dostatečně flexibilní a škálovatelné směrem k naplnění budoucích požadavků,“ vysvětluje Petr Kubaník.

Řešení Veeam

Komerční banka se po pečlivém zvážení požadavků a možných řešení rozhodla pro řešení značky Veeam, konkrétně pro Veeam Backup and Replication. Aktuálně jsou tyto technologie využívány v kombinaci s deduplikační jednotkou EMC DataDomain, na kterou je z úložiště EMC VMAX zálohováno 105 TB dat a v rámci které je řešeno i škálování zálohovací kapacity.

„Spojení uvedených technologií nám umožnilo výrazně zkrátit dobu zálohování, zejména pak v případě času nutného pro dopočítávání úplných virtuálních záloh. Navíc jsme uspořili drahocenné lidské i finanční zdroje, které tak můžeme využít pro další IT projekty. Ve srovnání s dříve používaným řešením patří mezi hmatatelné výsledky zkrácení zálohovacího okna z cca 9 na přibližně 5 hodin a 30% úspora finanční prostředků,“ vysvětluje Petr Kubaník.

Veeam Backup and Replication využívá virtualizaci serverů, moderní úložiště a cloud k zajištění řešení dostupnosti a cílových dob i bodů obnovy do 15 minut, a to pro všechny aplikace. S jediným řešením a bez dalších investic lze vylepšit firemní strategie dostupnosti a průběžně je doplňovat o nové prvky podnikové informační architektury. Mezi nejvíce využívané technologie patří v rámci nasazeného řešení Instant VM Recovery a SureBackup, o monitorování se pak stará VMware Operations Manager. Právě díky VM Recovery se již podařilo v řádu několika minut napravit fatální selhání operačního systému virtuálního serveru, které by před nasazením řešení Veeam zabralo minimálně 2 hodiny.

„Riziko výpadku nám sice technologie Veeam nesníží, ale v případě potřeby nám pomohou s rychlým obnovením — a to je přesně to, co je pro nás i naše klienty nejdůležitější,“ uzavírá Petr Kubaník.

Výsledky

 • Komplexnost řešení a snížení nároků na zálohování
  Řešení značky Veeam zajišťují nepřetržitý provoz v režimu 24.7.365. Zálohovací okno se zkrátilo z 9 na 5 hodin a došlo k 30% úspoře finanční prostředků.
 • Snadná konfigurace a rozsáhlé možnosti inteligentní správy výjimek
  Za snadnou implementací zálohování, které dnes pokrývá požadované systémy, aplikace a data, stála i inteligentní a jednoduše použitelná správa výjimek.
 • Nasazení víceuživatelského portálu pro obnovy
  Díky implementaci nástroje Veeam Backup Enterprise Manager je nyní možné delegovat obnovy jednotlivých virtuálních serverů a souborů hostů přímo administrátorům. Tím se významně zrychlil celý proces obnovy.
 • Vysoká rychlost zálohování a případné obnovy
  Selhání operačního systému virtuálního serveru se díky Instant VM Recovery daří vyřešit v řádu jednotek minut, což si před nasazením technologií Veeam žádalo nejméně 2 hodiny.
 • Prostor pro další rozšiřování podnikové informační architektury
  Bez dostatečně robustního řešení pro zálohování a případné zotavení po havárii by rozšiřování podnikového IT, ke kterému kontinuálně dochází, zákonitě vedlo ke kolapsům IT týmů i celého prostředí.
 • O dodavateli
  Společnost COMPAREX CZ působí v České republice od roku 1995 a nabízí služby v oblasti datových center, dodávky a správu softwarových licencí a také vlastní softwarová řešení. Využívá zázemí silné nadnárodní skupiny COMPAREX, která úspěšně působí ve 34 zemích světa.
Komerční banka
Ohodnoťte prosím, jak byl pro vás tento článek přínosný:
4.7 z 5 na základě 5 hodnocení
Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat se!
An error occurred during voting. Please try again later.

Společnost:

Komerční banka (KB) je mateřskou společností Skupiny KB a také součástí mezinárodní skupiny Société Générale. V České republice i v regionu střední a východní Evropy patří mezi přední bankovní instituce. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí i další specializované služby jako penzijní připojištění, stavební spoření nebo pojištění. Více než 80 % klientů využívá alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet, telefonní nebo mobilní bankovnictví. Společnost zaměstnává více než 8 000 lidí.

Výzva:

Případná nedostupnost IT systémů by mohla mít pro Komerční banku doslova fatální důsledky. V dnešním propojeném světě vyžadujícím neustálou dostupnost nemůže bez stabilní podnikové informační architektury fungovat žádná banka, a tedy ani její obchodní týmy. Komerční banka potřebovala vybudovat prostředí, které by místo neustálého zvyšování počtu pásek a propustnosti síťových prvků stálo na zajištění zálohování ve skutečně potřebném rozsahu bez nutnosti složité konfigurace. A samozřejmě prostředí, které by umožnilo dosáhnout rychlého a efektivního zotavení po havárii – tj. díky velmi dobrým hodnotám ukazatelů času a bodu obnovy.

Výsledky:

 • Komplexnost řešení a snížení časových nároků na zálohování
 • Snadná konfigurace a rozsáhlé možnosti inteligentní správy výjimek
 • Nasazení víceuživatelského portálu pro obnovy
 • Vysoká rychlost zálohování i případné obnovy (na řády minut)
 • Prostor pro další rozšiřování podnikové informační architektury
Komerční banka
Ohodnoťte prosím, jak byl pro vás tento článek přínosný:
4.7 z 5 na základě 5 hodnocení
Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat se!
An error occurred during voting. Please try again later.