Obnovení podpory

Obnovení podpory

 • Součástí každé nově zakoupené trvalé licence je jeden rok základní podpory a údržby.
 • Cena ročního obnovení základní podpory společnosti Veeam® pro každý produkt zakoupený s trvalou licencí odpovídá 20 % z místní maloobchodní ceny za novou licenci v okamžiku obnovení.
 • Upozorňujeme, že zákazníkům, kteří nemají zajištěnou aktuální podporu, nebudou až do obnovení smlouvy o údržbě přiděleny nové licenční klíče a zůstanou bez možnosti sloučení licencí, upgradu či downgradu edice.
 • Během prvních šesti měsíců od podepsání smlouvy je možné zakoupit zlevněné předplacené jednotky SKU. Po uplynutí tohoto období je nutné uhradit standardní jednotku SKU za roční obnovení.
 • Smlouvy o údržbě jsou u všech objednávek omezeny na maximální dobu pěti let (nová licence s roční podporou v ceně nebo roční obnovení a možnost zakoupení maximálně čtyř let předplacené údržby). Vezměte prosím na vědomí, že zvýšením počtu položek SKU nelze prodloužit dobu trvání podpory.
 • Zákazníci, kteří upgradují edici produktů se zbývajícími roky podpory podle smlouvy k produktu, musí rovněž zakoupit kódy SKU pro upgrade roční podpory dané edice. Tyto upgrady jsou roční a fungují podobně jako obnova kódů SKU podpory. Pro smlouvy, které končí ve stejný rok, jako byl zakoupen upgrade, není nutné upgrade podpory kupovat.
 • Jednotky SKU za další roky předplacené prémiové podpory obsahují také vyšší úroveň (nepřetržité) podpory po dobu prvního roku.
 • Obnova supportu, která vypršela před více jak třemi měsíci, je stanovena na poplatek ve výši 25% z ceny roční obnovy. Poplatek je zahrnut v “Expired Renewal“ SKUs, který je požadovaný při obnově smlouvy, jež vypršela více jak tři měsíce od doby zakoupení. “Expired Fee Waived“ SKUs může být použit jen se souhlasem společnosti Veeam. Pokud vypršel support před více jak 15 měsíci, prosím, kontaktujte Veeam Renewals team pro potvrzení potřebného SKUs.
 • Aby bylo možné získat nejvyšší úroveň podpory, musí mít všechny patice s produkční licencí pro daný produkt také licenci na produkční úroveň podpory, jinak bude poskytována základní úroveň podpory.
 • Zákazníci, jimž vypršela smlouva o podpoře, musejí obnovit své licence pomocí odpovídajícího licenčního kódu SKU pro roční podporu a obnovení, synchronizovat SKU nebo uhradit zpětné poplatky za údržbu (s poplatkem za znovuzřízení ve výši 25 %) podle potřeby. Zákazníci, jimž vypršela smlouva o podpoře před více než dvěma lety, však mohou mít s předchozím písemným schválením společnosti Veeam nárok na zakoupení nových licencí za ceníkovou cenu namísto roční licence na podporu a obnovení. Další informace zjistíte u svého zástupce společnosti Veeam.

Které datum se po nákupu obnovení podpory považuje za datum zahájení podpory?

Obnovení prodlužuje dobu poskytování podpory od data konce platnosti podpory. Pokud například zákazníkova podpora skončí v prosinec 2015 a zákazník si říjen 2015 zakoupí roční obnovení, nové obnovení podpory bude platit od procinece 2015 do procinece 2016.

To samé platí také pro licence, jejichž podpora již skončila dříve. Pokud zákazníkovi skončí podpora v účerven 2015 a obnovení provede v říjen 2015, nové obnovení podpory bude platit od účerven 2015 do účerven 2016.

Kdy začíná podpora nových licencí? Je možné na přání zákazníka odložit datum zahájení podpory?

Podpora nových licencí začíná ke dni, kdy společnost Veeam obdrží od distributora objednávku. Datum zahájení podpory nelze odložit.

Poté, co zákazník provede obnovení, kdy obdrží nový licenční soubor a co by s ním měl udělat?

Poté, co společnost Veeam obdrží objednávku od distributora, bude trvat dalších max. 24 hodin, než bude tato objednávka zpracována.

Kdy začíná podpora nových licencí? Je možné na přání zákazníka odložit datum zahájení podpory?

Podpora nových licencí začíná ke dni, kdy společnost Veeam obdrží od distributora objednávku. Datum zahájení podpory nelze odložit.

Pokud nová verze dosud nevyšla, lze stále používat starý licenční soubor, který zákazník vlastní. Není třeba instalovat nový licenční soubor (avšak doporučujeme, aby si zákazníci všechny licenční soubory, které obdrží, vždy ukládali).

Bude-li třeba nainstalovat nový licenční soubor, postupujte dle níže uvedených kroků:

 1. Uložte licenční soubor do systému, v němž máte instalován software Veeam.
 2. Otevřete svou konzolu Veeam.
 3. Na panelu nástrojů vyberte možnost „Nápověda“.
 4. Zvolte možnost „Informace o licencích“.
 5. Zvolte možnost „Instalovat licenci“.

Společnost Veeam nabízí tři úrovně podpory:

Program podpory – dostupnost

VyhodnoceníPo – pá, 8:00–17:00
Testovací podporaPo – pá, 8:00–20:00
Produkční podporaNepřetržitá

Podrobnosti o zásadách podpory společnosti Veeam naleznete na webu podpory společnosti Veeam.

Podpora sloučení termínů

Při sloučení dojde ke spojení dat ukončení platnosti několika nákupů nebo smluv. Výsledkem je zjednodušení procesu obnovení pro všechny strany a zajištění podpory pro zákazníka. Společnost Veeam nabízí jednotky SKU pro obnovení roční i měsíční smlouvy o údržbě. Měsíční jednotky SKU jsou určeny pouze ke zjednodušení slučování a spojování smluv tak, aby jejich platnost vypršela ve stejný měsíc.

Příklad sloučení termínů podpory pro zákazníka s řešením Veeam Backup & Replication™ u dvou nákupů:

První nákup: Tři patice s podporou končící v listopadu 2013.

Druhý nákup: Dvě patice s podporou končící v březene 2014.

Jednotky SKU potřebné ke sloučení podpory do listopadu 2014:

V-VBRENT-VS-P01AR-00Množství: 3Měsíční obnovení podpory – Veeam Backup & Replication Enterprise pro prostředí VMware
V-VBRENT-VS-P01MR-00Množství: 14Roční obnovení podpory – Veeam Backup & Replication Enterprise pro prostředí VMware

Roční jednotky SKU: 3 = 3 patice x 1 rok (listopad 2013 – listopad 2014)

Měsíční SKU: 14 = 2 patice x 7 měsíců (březen 2014 – listopad 2014)