#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Časté dotazy k obnovení podpory

Zde naleznete obecné pokyny pro obnovení podpory u společnosti Veeam:

 • Licence k produktům Veeam zahrnují nepřetržitou produkční podporu.
  • Starší licence podle počtu soketů v závislosti na nákupu obsahují produkční nebo základní podporu.
  • Zákazníci z řad velkých podniků mohou dostat za další poplatek prémiovou úroveň podpory.
 • Nejaktuálnější ceny a náklady na nepřetržitou údržbu vám sdělí zástupce pro obnovení.
  • Obnovení trvalé licence na rok stojí v současné době 27 % z plné MOC za novou licenci pro produkční podporu v době obnovení. Obnovení na rok u starších licencí podle počtu soketů se základní podporou stojí 22 % z plné MOC nové licence. MOC nezahrnuje případné místní daně (DPH, daň z obratu nebo prodejní daň).
 • Společnost Veeam může poskytovat slevy na obnovení předplatného pro veřejný a vzdělávací sektor. Na obnovení nepřetržitých smluv o údržbě nejsou žádné sektorové slevy. Informace o slevách dostupných ve vašem regionu vám sdělí tým Veeam pro obnovení.
 • Obnovení podpory, která vyprší v aktuálním roce, vyžaduje prodloužení o celý rok.
 • Předplacené smlouvy jsou pro všechny objednávky od aktuálního data omezeny na maximálně pět let. Smlouvy o údržbě jsou pro všechny objednávky od aktuálního data omezeny na maximálně tři roky. Objednávky nových licencí (zahrnujících jeden rok podpory) a objednávky obnovení na rok lze zakoupit s maximálně dvěma lety předplacené údržby. Zvýšením počtu SKU nelze prodloužit dobu trvání podpory.
 • Pro zákazníky edice Starter je určena následující stránka.
Jak mohu provést migraci ze starší trvalé licence podle počtu socketů na plně funkční přenosnou předplacenou licenci Veeam Universal License (VUL)?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle počtu soketů na licence VUL zakoupením SKU pro migraci. Nákup těchto jednotek SKU znamená převedení smlouvy z trvalé licence podle počtu soketů na licenci Veem Universal License a ve většině případů prodlužuje období podpory o jeden rok. Migrace produktů z trvalé licence dle počtu socketů na VUL musí proběhnout u všech soketů v zákazníkově prostředí. Nákup nových licencí typu VUL, které mají nahradit trvalé licence podle počtu soketů, bez použití autorizované jednotky SKU pro migraci není možný. Po migraci budou všechny cenové nabídky obsahovat jednotky SKU s VUL. Podrobné informace o migraci a cenách vám poskytne vámi upřednostňovaný prodejce nebo tým Veeam pro obnovení.
Proč mám provést migraci na licenci VUL?
Při migraci licence podle počtu soketů na VUL získáte výhodu větší přenositelnosti licencí pro agilní, hybridní a vícecloudová prostředí. Licence VUL umožňuje zálohování nejen virtuálních počítačů VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, ale také podnikových aplikací pro Microsoft, Oracle, SAP HANA a dalších pracovních zatížení včetně úložiště NAS (od v10). Podrobnější informace naleznete zde. Funkce VUL budou k dispozici ihned po zpracování nákupní objednávky.
Platnost podpory vypršela. Co mám očekávat?

Po skončení licenčního období předplatného nejsou funkce zálohování produktu ani podpory k dispozici, dokud není předplatné obnoveno.

Po konci smlouvy o údržbě u nepřetržité licence podle počtu soketů se dá produkt používat ve verzi nainstalované v době vypršení, ale podpora není k dispozici.

Žádný zákazník, který nemá aktuální podporu, nemá přístup k aktualizacím produktů, nově uvedeným produktům ani včasné technické podpoře a nemůže spravovat licence na licenčním portálu. Na smlouvy po vypršení nebudou do obnovení údržby vydávány žádné nové licenční klíče (včetně sloučení licencí, upgradů edic a downgradů edic).

Mohu smlouvu obnovit před vypršením?

Ano, rozhodně. Není třeba nákup obnovení odkládat na vypršení smlouvy. Brzké obnovení vám zajistí nepřetržitý přístup ke všem výhodám podpory.

Vaše období podpory bude prodlouženo od data expirace.

Co když smlouvu obnovím po vypršení podpory?

Aktivní smlouva o podpoře vám zajistí plné využití všech výhod. 

 • Nové hlavní verze, nové funkce a dílčí aktualizace produktů ZDARMA
 • Správa a slučování licencí
 • Zkušená technická podpora Veeam
 • Aktualizace kompatibility pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V

Za obnovení nepřetržité podpory po skončení platnosti smlouvy bude účtován 25% poplatek za znovuzřízení. Poplatek je součástí SKU s ukončenou platností obnovení. Vaše podpora bude prodloužena od data vypršení původní smlouvy.

Obnovení smlouvy o předplatném po vypršení není spojeno s žádným dalším poplatkem za znovuzřízení. Podpora začíná datem zpracování nákupní objednávky. 

Když smlouva vypršela před více než rokem, má zákazník nárok na obnovení doplacením podpory zpětně a zaplacením poplatků za znovuzřízení, nebo může s písemným svolením společnosti Veeam zakoupit nové licence za ceníkovou cenu. Nejlepší způsob další podpory vám pomůže vybrat tým Veeam pro obnovení

Mohu si zakoupit upgrade smlouvy před jejím vypršením?
Ano, rozhodně. U modelu předplatného a trvalé licence jsou k dispozici upgrady produktů. U modelu trvalé licence podle počtu soketů lze také upgradovat jednotlivé edice. Zákazníci, kteří svůj produkt upgradují, budou muset uhradit cenový rozdíl v podpoře mezi předchozím a novým produktem.
Které datum se po nákupu obnovení podpory považuje za datum zahájení podpory?

Nepřetržité smlouvy
Smlouvy o nepřetržité údržbě se prodlužují od data vypršení podpory.

Příklad: Zákazníkova podpora skončí v prosinci 2022.Zákazník si v říjnu 2022 zakoupí roční obnovení – nové obnovení podpory bude platit od prosince 2022 do prosince 2023. Stejně se postupuje u licencí na podporu, jejichž platnost vypršela. Pokud zákazníkovi vypršela podpora v prosinci 2021 a obnovení na rok provedl v dubnu 2022, nové období podpory bude od prosince 2021 do prosince 2022. 

Předplacené smlouvy
Aktivní předplacené smlouvy se prodlužují od data vypršení podpory. Předplacené smlouvy, jejichž platnost vypršela, se prodlužují od data zpracování nákupní objednávky.

Kdy začíná podpora pro nové licence? Můžeme odložit datum zahájení podpory, pokud si to zákazník přeje?
Podpora pro nové licence začíná dnem, kdy společnost Veeam z distribuce obdrží nákupní objednávku a doručí zákazníkovi nové licenční klíče. Datum zahájení podpory nelze odložit.
Poté, co zákazník provede obnovení, kdy obdrží nový licenční soubor?

Dopřejte prosím společnosti Veeam až 48 hodin na zpracování objednávky od okamžiku jejího obdržení od distributora (mimo víkendy).

Pokud potřebujete s aktualizací stávajících licencí pomoci, podívejte se do centra nápovědy na téma Instalace licencí.

Jak mohu upgradovat novou verzi softwaru?
Navštivte Centrum podpory Veeam a podívejte se do uživatelské příručky pro svůj produkt (např. Upgrade na verzi Veeam Backup & Replication v11).
Momentálně mám smlouvu VIL. Budu muset po obnovení licencí VUL produkt přeinstalovat?
Přijde na to. Pokud jste měli VIL Enterprise Plus, můžete jednoduše nahradit licenční soubor VIL souborem VUL a to je vše. Můžete se také podívat na toto krátké video, Upgrade licence Veeam Backup & Replication v10, na našem blogu, ve kterém se dozvíte, jak upgradovat stávající licenci. Pokud jste měli edici Standard nebo Enterprise, možná budete muset změnit některá nastavení, protože licencí VUL provedete upgrade na plnou funkční úroveň edice Enterprise Plus
Momentálně využívám starší smlouvu na nástroj Veeam Agent. Jaké mám možnosti obnovení?
Nástroje Veeam Agent for Microsoft Windows a Veeam Agent for Linux jsou nyní součástí nástroje Veeam Backup & Replication jako modul. Při obnovení si můžete vybrat libovolnou nabídku produktu VUL, a to podle velikosti svého prostředí, potřeby funkce monitorování a dalších produktů Veeam, které již máte. Tým Veeam pro obnovení vám poskytne radu ohledně nejvhodnější možnosti obnovení pro vaše prostředí.
Když používám soubor sloučené licence pro smlouvy podle počtu soketů se základní a produkční podporou, jakou úroveň podpory budu mít? 
Aby bylo možné získávat produkční podporu, všechny sokety s produkční licencí na daný produkt musí mít licenci na podporu produkční úrovně, jinak bude poskytována základní podpora.
Co mám dělat, když od zástupců společnosti Veeam obdržím jednotky SKU?
Když od zástupců společnosti Veeam obdržíte SKU, vyžádejte si oficiální nabídku od svého prodejce.
Funkce které edice získám, když mám ve stejné centrálně spravované konzoli licence podle počtu soketů i licence VUL?
Při centrální správě (sloučení) licencí podle počtu soketů a licencí VUL určuje edici produktu celého sloučeného prostředí licenční klíč podle počtu soketů, takže sokety edice STD/ENT mají přednost před plně funkčními licencemi VUL (úroveň ENT+). Srovnání edic naleznete zde
Jakou úroveň podpory získám, když mám ve stejné centrálně spravované konzoli licence podle počtu patic i licence VUL?
Úroveň podpory a ID podpory celého sloučeného prostředí určuje licenční klíč podle počtu soketů. Aby bylo možné získat produkční podporu v celém sloučeném prostředí, je třeba zakoupit produkční podporu pro licence podle počtu soketů. V opačném případě může být poskytována pouze základní podpora.

Podpora synchronizace

Synchronizace konsoliduje několik nákupů nebo smluv do jednoho data vypršení platnosti, čímž se zjednodušuje proces obnovy pro všechny strany a zajišťuje podpora zákazníkovi. Společnost Veeam nabízí jednotky SKU podle počtu soketů na roční a měsíční obnovení údržby a jednotky SKU pro měsíční a roční obnovení licence VUL na produkty. Měsíční jednotky SKU se používají pouze ke konsolidaci a zarovnání smluv, aby vypršely ve stejný měsíc.

Pokud chcete smlouvy podle počtu soketů synchronizovat (nebo konsolidovat), je třeba počet požadovaných měsíců vynásobit počtem patic v konsolidované smlouvě. U smluv VUL je třeba počet požadovaných měsíců vynásobit desítkami licencí VUL v konsolidované smlouvě. 

Zde je příklad synchronizace období platnosti podpory pro zákazníka s řešením Veeam Backup & Replication edice Enterprise Plus u dvou nákupů:

První nákup

3 sokety

Expirace podpory: listopad 2021

Druhý nákup

2 sokety

Expirace podpory: březen 2022

Potažením zobrazíte celou tabulku
Jednotky SKU potřebné ke sloučení podpory do listopadu 2022:
V-VBRPLS-VS-P0PAR-00 Počet: 3
Obnovení produkční (nepřetržité) údržby na rok (zahrnuje další prodej nepřetržité podpory)
– Veeam Backup & Replication Enterprise Plus
Roční SKU: 3 = 3 sokety × 1 rok (listopad 2021 – listopad 2022)
V-VBRPLS-VS-P0PMR-00 Počet: 16
Obnovení produkční (nepřetržité) údržby na měsíc (zahrnuje další prodej nepřetržité podpory)
– Veeam Backup & Replication Enterprise Plus
Měsíční SKU: 16 = 2 sokety × 8 měsíců (březen 2022 – listopad 2022)
Potažením zobrazíte celou tabulku
Budete-li mít dotazy ohledně obnovení produktů Veeam nebo potvrzení jednotek SKU pro potřeby sjednocení podpory, obraťte se na tým vyplněním formuláře žádosti o obnovení zde.