https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovc3VwcG9ydC1yZW5ld2Fscy5odG1sIiwiaGFzaCI6IjljYzdiOGVjLTNlOWUtNDNlZi1iMzdjLWMwZjdjNTAzMTZlNiJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Často kladené otázky

Časté dotazy k obnovení podpory

Níže naleznete obecné pokyny pro obnovení podpory u společnosti Veeam:

 • Trvalé licence jsou k dispozici s produkční a základní podporou a součástí každé nově zakoupené trvalé licence je jeden rok údržby.
 • Cena ročního obnovení základní podpory společnosti za každý produkt zakoupený s trvalou licencí odpovídá 22 % místní maloobchodní ceny za novou licenci v okamžiku obnovení.
 • Cena prodloužení produkční podpory za každý produkt zakoupený s trvalou licencí odpovídá 27 % místní maloobchodní ceny za novou licenci v okamžiku obnovení.
 • Společnost Veeam neposkytuje slevy na obnovení podpory pro veřejnou správu, vzdělávací instituce nebo interní použití (tyto slevy platí pouze pro nákup nových licencí).
 • Je třeba si uvědomit, že zákazníkům, kteří nemají zajištěnou aktuální podporu, nebudou až do obnovení smlouvy na údržbu přiděleny nové licenční klíče, sloučené licence ani upgrade/downgrade edicí.
 • Během prvních šesti měsíců platnosti nové licence od podepsání smlouvy je možné zakoupit zlevněné předplacené jednotky SKU. Po uplynutí této lhůty je nutné mít SKU pro standardní roční obnovení.
 • Smlouvy o údržbě jsou u všech objednávek omezeny na maximální dobu pěti let (nová licence s roční podporou v ceně nebo roční obnovení a možnost zakoupení maximálně čtyř let předplacené údržby). Vezměte prosím na vědomí, že zvýšením počtu položek SKU nelze prodloužit dobu trvání podpory.
 • Zákazníci, kteří upgradují produkt se smlouvou, u níž zbývá několik let nebo měsíců podpory, musí také zakoupit jednotky SKU upgradu údržby roční a měsíční edice, jejichž účelem je pokrýt cenový rozdíl za podporu starého a nového produktu.
 • Za obnovení podpory po více než třech měsících od skončení platnosti smlouvy vám bude naúčtováno 25 % z ceny obnovení smlouvy na rok jako poplatek za znovuzřízení. Poplatek je součástí SKU s ukončenou platností obnovení, které jsou potřebné k obnovení smluv, jejichž platnost ke dni nákupu skončila před více než měsícem. Prominutí poplatku u SKU s ukončenou platností obnovení lze použít pouze se svolením společnosti Veeam. V případě, kdy podpora skončila před více než 13 měsíci, se prosím obraťte na tým obnovení podpory společnosti Veeam, který zjistí potřebné SKU.
 • Aby bylo možné získat produkční podporu, musí mít všechny patice s produkční licencí pro daný produkt licenci na produkční podporu, jinak bude poskytována základní úroveň podpory.
 • Zákazníci, jimž vypršela smlouva o podpoře, musejí obnovit své licence pomocí odpovídajícího licenčního kódu SKU pro roční podporu a obnovení, synchronizovat SKU nebo uhradit zpětné poplatky za údržbu (s poplatkem za znovuzřízení ve výši 25 %) podle potřeby. Zákazníci, jimž vypršela smlouva o podpoře před více než dvěma lety, však mohou mít s předchozím písemným schválením společnosti Veeam nárok na zakoupení nových licencí za ceníkovou cenu namísto roční licence na podporu a obnovení. Další informace zjistíte u svého zástupce společnosti Veeam.

MOC neobsahuje případné místní daně (DPH, daň z obratu nebo prodejní daň).

Které datum se po nákupu obnovení podpory považuje za datum zahájení podpory?

Obnovením dojde k prodloužení podpory od data expirace podpory. Pokud například zákazníkova podpora skončí v prosinci 2020 a zákazník v říjnu 2020 zakoupí roční obnovení, nové obnovení podpory bude platit od prosince 2020 do prosince 2021.

Stejně se postupuje u licencí na podporu, jejichž platnost skončila. Pokud zákazníkovi skončí podpora v červnu 2020 a obnovení na rok provede v říjnu 2020, nové obnovení podpory bude platit od června 2020 do června 2021.

Kdy začíná podpora pro nové licence? Můžeme odložit datum zahájení podpory, pokud si to zákazník přeje?
Podpora pro nové licence začíná dnem, kdy společnost Veeam z distribuce obdrží objednávku. Datum zahájení podpory nelze odložit.
Jak mohu provést migraci z trvalé smlouvy o produktu na předplacenou licenci?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle počtu soketů na licence formou předplatného VUL zakoupením jednotky SKU pro migraci. Nákup této jednotky SKU prodlužuje podporu trvalé licence na jeden až dva roky a převádí smlouvu z trvalého předplatného podle počtu soketů na předplatné VUL (součástí jsou funkce edice Enterprise Plus a produkční podpora s výjimkou balíčku Starter). Migrace produktů z trvalého modelu na předplacený musí být provedena u všech soketů v zákazníkově smlouvě. Nákup nových předplacených licencí VUL, které mají nahradit trvalé licence podle počtu soketů, bez použití autorizované jednotky SKU pro migraci není možný. Po migraci budou všechny cenové nabídky obsahovat ceny předplatného VUL.
Poté, co zákazník provede obnovení, kdy obdrží nový licenční soubor?

Dopřejte prosím společnosti Veeam až 48 hodin na zpracování objednávky od okamžiku jejího obdržení od distributora (mimo víkendy).

Pokud nová stěžejní verze dosud nevyšla, lze stále používat starý licenční soubor, který zákazník vlastní. Nový licenční soubor není třeba instalovat. Doporučujeme však, aby si zákazníci vždy ukládali licenční soubory, které obdrží.

Pokud je potřeba nainstalovat nový licenční soubor, postupujte následovně:

 1. Uložte licenční soubor do systému, v němž máte instalován software Veeam.
 2. Otevřete konzoli Veeam.
 3. V panelu nástrojů vyberte možnost „Help“ (Nápověda).
 4. Vyberte možnost „License Information“ (Informace o licenci).
 5. Zvolte položku „Install License“ (Instalovat licenci).

Existují tři úrovně podpory nabízené společností Veeam:

Program podpory – dostupnost v místě působení zákazníka

 

Hodnocení podpory
Po–pá 8.00 –17.00
Základní podpora
Po–Pá 8.00–18.00
Produkční podpora
Non-stop
Prémiová podpora 
Non-stop

 

Podrobnosti o zásadách podpory společnosti Veeam naleznete na webu podpory společnosti Veeam.

Podpora synchronizace

Synchronizace konsoliduje několik nákupů nebo smluv do jednoho data vypršení platnosti, čímž se zjednodušuje proces obnovy pro všechny strany a zajišťuje podpora zákazníkovi. Společnost Veeam® nabízí roční a měsíční jednotky SKU pro obnovení podpory. Měsíční jednotky SKU se používají pouze ke konsolidaci a zarovnání smluv, aby vypršely ve stejný měsíc.

Pokud chcete smlouvy synchronizovat (nebo konsolidovat), je třeba počet požadovaných měsíců vynásobit počtem patic v konsolidované smlouvě.

Příklad sloučení období platnosti podpory pro zákazníka s řešením Veeam Backup & Replication™ edice Enterprise u dvou nákupů:

První nákup: Tři sokety s podporou končící v listopadu 2020.

Druhý nákup: Dva sokety s podporou končící v březnu 2021.

Jednotky SKU potřebné ke konsolidaci podpory do listopadu 2021:

 

V-VBRENT-VS-P01AR-00
Počet: 3
Roční obnovení podpory – Veeam Backup & Replication edice Enterprise
V-VBRENT-VS-P01MR-00
Počet: 16
Měsíční obnovení podpory – Veeam Backup & Replication edice Enterprise

 

Roční SKU: 3 = 3 sokety × 1 rok (listopad 2020–listopad 2021)

Měsíční SKU: 16 = 2 sokety × 8 měsíců (březen 2021–listopad 2021)

Budete-li mít dotazy ohledně obnovení podpory produktů Veeam nebo potvrzení jednotek SKU pro potřeby konsolidace podpory, obraťte se na tým pro obnovu na adrese renewals@veeam.com.