https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovc3VwcG9ydC1yZW5ld2Fscy5odG1sIiwiaGFzaCI6IjcxZTFkYTlhLWE3YTYtNGFiYS1iMTcyLWMxNTBkYjY5YzU4NyJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
 

Časté dotazy

Časté dotazy k obnovení podpory

Zde naleznete obecné pokyny pro obnovení podpory u společnosti Veeam®:

 • Licence k produktům Veeam v závislosti na nákupu obsahují produkční nebo základní podporu.
  • Univerzální licence Veeam (VUL) obsahují nepřetržitou produkční podporu.
  • Licence podle počtu soketů obsahují produkční nebo základní podporu.
  • U zákazníků z řad velkých podniků je možné za další poplatek zahrnout prémiovou úroveň podpory.
 • Nejaktuálnější ceny a náklady na nepřetržitou údržbu vám sdělí zástupce pro obnovení.
  • Obnovení nepřetržité licence na rok v současné době stojí 27 % z plné MOC nové licence pro produkční podporu a 22 % z plné MOC nové licence pro základní podporu v době obnovení. MOC neobsahuje případné místní daně (DPH, daň z obratu nebo prodejní daň).
 • Společnost Veeam nabízí slevy na obnovení na více let. Podrobné informace naleznete na adrese https://www.veeam.com/renewal.html.
 • Společnost Veeam může poskytovat slevy na obnovení předplatného pro veřejný a vzdělávací sektor. Na obnovení nepřetržitých smluv o údržbě nejsou žádné sektorové slevy. Informace o slevách dostupných ve vašem regionu vám sdělí tým Veeam pro obnovení.
 • Obnovení je třeba provést alespoň na jeden rok. V případě synchronizace stávajících smluv je nutné obnovit nejméně jednu smlouvu na jeden rok.
 • Smlouvy o údržbě jsou pro všechny objednávky omezeny na maximálně pět let. Objednávky nových licencí (se zahrnutým jedním rokem podpory) a objednávky obnovení na rok jsou možné s maximálně čtyřmi roky předplacené údržby. Zvýšením počtu položek SKU nelze prodloužit dobu trvání podpory.
 • Pro zákazníky edice Starter je určena následující stránka.
Jak mohu provést migraci ze starší trvalé smlouvy na produkt na plně funkční přenosnou licenci VUL?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle počtu soketů na předplacené VUL zakoupením SKU pro migraci. Nákup této jednotky SKU prodlužuje podporu trvalé licence na jeden až dva roky a převádí smlouvu z trvalého předplatného podle počtu soketů na předplatné VUL (součástí jsou funkce edice Enterprise Plus a produkční podpora s výjimkou balíčku Starter). Cena za migraci je stejná jako roční obnovení údržby trvalého soketu (na jeden nebo dva roky) pro podporu na produkční úrovni. Migrace produktů z trvalého modelu na předplacený musí být provedena u všech soketů v zákazníkově smlouvě. Nákup nových předplacených licencí VUL, které mají nahradit trvalé licence podle počtu soketů, bez použití autorizované SKU pro migraci není možný. Po migraci budou všechny cenové nabídky obsahovat ceny předplatného VUL. Podrobné informace o migraci vám poskytne tým Veeam pro obnovení.
Proč mám provést migraci na licenci VUL?
Při migraci licence podle počtu patic na licenci VUL získáte automaticky BEZPLATNÝ upgrade na edici Enterprise Plus – zálohování ze snapshotů úložiště, Scale-Out Backup Repository™, integrovaná akcelerace sítě WAN, řízení přístupu podle rolí a mnoho dalších vylepšení, která můžete využívat. Navíc získáte výhodu větší přenosnosti licencí pro agilní, hybridní a vícecloudová prostředí. Funkce VUL budou k dispozici ihned po zpracování nákupní objednávky.
Platnost podpory vypršela. Co mám očekávat?

Po skončení licenčního období předplatného nejsou funkce zálohování produktu ani podpory k dispozici, dokud není předplatné obnoveno.

Po konci smlouvy o údržbě u nepřetržité licence podle počtu soketů se dá produkt používat ve verzi nainstalované v době vypršení, ale podpora není k dispozici.

Žádný zákazník, který nemá aktuální podporu, nemá přístup k aktualizacím produktů, nově uvedeným produktům ani včasné technické podpoře a nemůže spravovat licence na licenčním portálu. Na smlouvy po vypršení nebudou do obnovení údržby vydávány žádné nové licenční klíče (včetně sloučení licencí, upgradů edic a downgradů edic).

Mohu smlouvu obnovit před vypršením?

Ano, rozhodně. Není třeba nákup obnovení odkládat na vypršení smlouvy. Brzké obnovení vám zajistí nepřetržitý přístup ke všem výhodám podpory.

Vaše období podpory bude prodlouženo od data expirace.

Co když smlouvu obnovím po jejím vypršení?

Dokud podporu neobnovíte, nebudete mít přístup k výhodám aktivní smlouvy.

Prodloužení smlouvy o předplatném po vypršení je spojené s poplatkem za znovuzřízení a podpora bude obnovena od data zpracování nákupní objednávky.

Za obnovení nepřetržité podpory podle počtu soketů po více než jednom měsíci od skončení platnosti smlouvy vám bude naúčtováno 25 % z ceny obnovení smlouvy na rok jako poplatek za znovuzřízení. Poplatek je součástí SKU s ukončenou platností obnovení (potřebné k obnovení smluv, jejichž platnost skončila před více než měsícem od data nákupu). Vaše podpora bude prodloužena od data vypršení smlouvy.

Když je smlouva po vypršení více než rok, má zákazník nárok na obnovení doplacením podpory zpětně a zaplacením poplatků za znovuzřízení, nebo si může s písemným svolením společnosti Veeam zakoupit nové licence za ceníkovou cenu. Abyste zjistili nejlepší způsob další podpory, kontaktujte tým Veeam pro obnovení

Mohu si zakoupit upgrade smlouvy před jejím vypršením?
Ano, rozhodně. U modelu předplatného a nepřetržité licence jsou k dispozici upgrady produktů. U modelu nepřetržité licence jsou možné také upgrady edic. Zákazníci, kteří svůj produkt upgradují, budou muset zaplatit cenový rozdíl v podpoře mezi předchozím a novým produktem. 
Které datum se po nákupu obnovení podpory považuje za datum zahájení podpory?

Nepřetržité smlouvy
Nepřetržité smlouvy o údržby se prodlužují od data expirace podpory. Příklad: Zákazníkova podpora skončí v prosinci 2020. V říjnu 2020 si zakoupí obnovení na rok – nové období podpory bude trvat od prosince 2020 do prosince 2021. Stejný přístup se používá i u licencí, jejichž platnost vypršela. Pokud zákazníkovi skončí podpora v červnu 2020 a obnovení na rok provede v říjnu 2020, nové období podpory bude od června 2020 do června 2021. Zákazníci musí zaplatit za údržbu zpětně a navíc 25% poplatek za znovuzřízení.

Předplacené smlouvy
Aktivní předplacené smlouvy se prodlužují od data expirace podpory. Předplacené smlouvy po vypršení platnosti se prodlužují od data zpracování nákupní objednávky.

Kdy začíná podpora pro nové licence? Můžeme odložit datum zahájení podpory, pokud si to zákazník přeje?
Podpora pro nové licence začíná dnem, kdy společnost Veeam z distribuce obdrží nákupní objednávku a doručí zákazníkovi nové licenční klíče. Datum zahájení podpory nelze odložit.
Poté, co zákazník provede obnovení, kdy obdrží nový licenční soubor?

Dopřejte prosím společnosti Veeam až 48 hodin na zpracování objednávky od okamžiku jejího obdržení od distributora (mimo víkendy).

Pokud potřebujete s aktualizací stávajících licencí pomoci, podívejte se do centra nápovědy na téma Instalace licencí.

Jak mohu upgradovat novou verzi softwaru?
Navštivte Centrum podpory Veeam a podívejte se do uživatelské příručky pro svůj produkt (např. Upgrade na verzi Veeam Backup & Replication™ v10).
Momentálně mám smlouvu VIL. Budu muset po obnovení licencí VUL produkt přeinstalovat?
Přijde na to. Pokud jste měli VIL Enterprise Plus, můžete jednoduše nahradit licenční soubor VIL souborem VUL a to je vše. Můžete se také podívat na toto krátké video, Upgrade licence Veeam Backup & Replication v10, na našem blogu, ve kterém se dozvíte, jak upgradovat stávající licenci. Pokud jste měli edici Standard nebo Enterprise, možná budete muset změnit některá nastavení, protože licencí VUL provedete upgrade na plnou funkční úroveň edice Enterprise Plus
Momentálně využívám starší smlouvu na nástroj Veeam Agent. Jaké mám možnosti obnovení?
Nástroje Veeam Agent for Microsoft Windows a Veeam Agent for Linux jsou nyní součástí nástroje Veeam Backup & Replication jako modul. Při obnovení si můžete vybrat libovolnou nabídku produktu VUL, a to podle velikosti svého prostředí, potřeby funkce monitorování a dalších produktů Veeam, které již máte. Tým Veeam pro obnovení vám poskytne radu ohledně nejvhodnější možnosti obnovení pro vaše prostředí.
Když používám soubor sloučené licence pro smlouvy podle počtu soketů se základní a produkční podporou, jakou úroveň podpory budu mít? 
Aby bylo možné získávat produkční podporu, všechny sokety s produkční licencí na daný produkt musí mít licenci na podporu produkční úrovně, jinak bude poskytována základní podpora.
Co mám dělat, když od zástupců společnosti Veeam obdržím jednotky SKU?

Když od zástupců společnosti Veeam obdržíte jednotky SKU, vyžádejte si oficiální nabídku od svého prodejce.

Existují tři úrovně podpory nabízené společností Veeam:

Program podpory – dostupnost v místě působení zákazníka

Prémiová podpora (vyhrazená pouze pro účty velkých podniků) 24.7.365
Produkční podpora 24.7.365
Základní podpora

Od pondělí do pátku

8.00–20.00

Podrobnosti o zásadách podpory společnosti Veeam naleznete na webu podpory společnosti Veeam.
Funkce které edice získám, když mám ve stejné centrálně spravované konzoli licence podle počtu soketů i licence VUL?
Při centrální správě (sloučení) licencí podle počtu soketů a licencí VUL určuje edici produktu celého sloučeného prostředí licenční klíč podle počtu soketů, takže sokety edice STD/ENT mají přednost před plně funkčními licencemi VUL (úroveň ENT+). Srovnání edic naleznete zde
Jakou úroveň podpory získám, když mám ve stejné centrálně spravované konzoli licence podle počtu patic i licence VUL?
Úroveň podpory a ID podpory celého sloučeného prostředí určuje licenční klíč podle počtu soketů. Aby bylo možné získat produkční podporu, je třeba zakoupit produkční podporu pro licence podle počtu soketů i instanční licence. Jinak bude poskytována pouze základní podpora.

Podpora synchronizace

Synchronizace konsoliduje několik nákupů nebo smluv do jednoho data vypršení platnosti, čímž se zjednodušuje proces obnovy pro všechny strany a zajišťuje podpora zákazníkovi. Společnost Veeam nabízí jednotky SKU podle počtu soketů na roční a měsíční obnovení údržby a jednotky SKU pro měsíční a roční obnovení licence VUL na produkty. Měsíční jednotky SKU se používají pouze ke konsolidaci a zarovnání smluv, aby vypršely ve stejný měsíc.

Pokud chcete smlouvy podle počtu soketů synchronizovat (nebo konsolidovat), je třeba počet požadovaných měsíců vynásobit počtem patic v konsolidované smlouvě. U smluv VUL je třeba počet požadovaných měsíců vynásobit desítkami licencí VUL v konsolidované smlouvě. 

Zde je příklad synchronizace období platnosti podpory pro zákazníka s řešením Veeam Backup & Replication edice Enterprise u dvou nákupů:

První nákup

3 sokety

Expirace podpory: listopad 2020

Druhý nákup

2 sokety

Expirace podpory: březen 2021

Jednotky SKU potřebné ke sloučení podpory do listopadu 2021:
V-VBRENT-VS-P01AR-00 Počet: 3
Roční obnovení podpory – Veeam Backup & Replication edice Enterprise
Roční SKU: 3 = 3 sokety × 1 rok (listopad 2020 – listopad 2021)
V-VBRENT-VS-P01MR-00 Počet: 16
Měsíční obnovení podpory – Veeam Backup & Replication edice Enterprise
Měsíční SKU: 16 = 2 sokety × 8 měsíců (březen 2021 – listopad 2021)
Budete-li mít dotazy ohledně obnovení podpory produktů Veeam nebo potvrzení jednotek SKU pro potřeby konsolidace podpory, obraťte se na tým pro obnovu na adrese renewals@veeam.com.