https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovdW5pdmVyc2FsLWxpY2Vuc2luZy5odG1sIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

NOVINKA Univerzální licence Veeam (VUL)

Snadná přenositelnost licence!

Řešení univerzální licence Veeam® (VUL) umožňuje zákazníkům využívat jeden typ licencí u všech úloh – cloudových, virtuálních i fyzických úloh, úloh onsite i úloh ve veřejných cloudech. Zákazníci mohou nyní snadněji uskutečňovat svou multicloudovou strategii pomocí této možnosti univerzální licence od společnosti Veeam. VUL má všechny výhody přenositelnosti předchozí licence na instanci Veeam a ještě ji vylepšuje zjednodušením možností vytváření balíčků a slučování při současném snížení ceny.

Mírně pozměněný název. Výrazně pohodlnější používání pro zákazníky!

Univerzální přenositelnost

Univerzální licence umožňují bezproblémové použití jednoho typu přenosné licence u různých cloudových, virtuálních i fyzických úloh.
 • Úplná „univerzální“ verze s veškerými funkcemi pro jednodušší používání
 • Lze přenášet mezi úlohami a místy
 • Přesun licencí podle vlastního plánu
Zjednodušené licence

Nemusíte být odborník na licence. Můžete centrálně spravovat jeden fond univerzálních licencí pro všechny své potřeby licencí Veeam.
 • Nejsou potřeba licence pro konkrétní úlohy
 • Jedna jednoduchá licenční jednotka pro všechny úlohy
 • Jednoduchý online konfigurační nástroj, ve kterém si můžete vypočítat potřebné množství
Žádná závislost na starším řešení

Univerzální licence jsou nezávislé na úloze i cloudu a mají výhody modelu spotřeby cloudu.
 • Licence nejsou svázány se staršími úlohami
 • Flexibilní možnosti spotřeby, opakované využití místo nákupu nové licence
 • Model předplatného umožňující nižší investiční výdaje

Nakonfigurujte univerzální licence Veeam pro své prostředí

Zjednodušte svůj přechod do více cloudů

Univerzální licence usnadňují ochranu a obnovu záloh do cloudových prostředí více než kdy předtím a neobsahují další poplatky, které ostatní prodejci mohou účtovat. Získejte výhody řešení Veeam v podobě flexibilního, přenositelného řešení, které splňuje vaše rostoucí nároky na vícecloudové prostředí.

K dispozici u následujících typů úloh:

 • Virtuální počítače – VMware vSphere, Microsoft Hyper-V a Nutanix AHV
 • Cloud – virtuální počítače AWS EC2, Microsoft Azure a další
 • Fyzické servery a pracovní stanice – Microsoft Windows a Linux
 • Podnikové aplikace – modul plug-in Veeam pro Oracle RMANSAP HANA
 • Onsite a v cloudu!

A v těchto produktech:

 • Veeam Availability Suite
 • Veeam Backup and Replication
 • Veeam Backup Essentials
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux
 • Veeam Backup & Replication pro AWS
 • Cloudové prostředí
*Předplacené licence VUL se prodávají jako produkty Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials. Tyto možností umožňují zákazníkům chránit cloudové, virtuální i fyzické úlohy, onsite i v cloudu. Sem patří možnost licencovat nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux, Veeam Availability pro Nutanix AHV, moduly plug-in Veeam a další produkty bez nákupu dalších licencí. Ve všech případech se jedná o moduly produktu Veeam Backup & Replication a vyžadují předplacenou licenci VUL. Ceny najdete zde.

Již používáte předplacené licence nebo licence na instanci? Váš účet bude aktualizován na novou licenci VUL při příštím upgradu produktu nebo obnovení smlouvy. U nasazení onsite lze stále využít licence podle počtu soketů.

Model univerzální licence je sice určen pro koncové uživatele, ale partneři Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mohou stále využít výhod NOVÝCH přenosných klíčů prostřednictvím licenčního programu VCSP. Více informací získáte od svého obchodního zástupce VCSP.

Jak se licence měří?

S licencemi VUL zákazníci používají instance licence na jednotlivé úlohy, které chtějí chránit. Zákazníci chrání úlohy jednotlivými licencemi ze svého fondu dostupných licencí. Produkty Veeam se obecně prodávají ve svazcích po 10 licencích a zákazníci tyto licence využívají na ty úlohy, které potřebují chránit. Jedna licence slouží k ochraně jednoho virtuálního počítače, jednoho serveru, jednoho cloudového virtuálního počítače, jednoho aplikačního serveru nebo sady tří pracovních stanic.

Žádné další edice! Používání VUL je snadnější než kdy předtím.