Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Availability Suite 9.5

Obnovení firemních dat pro všechny služby IT, aplikace a data

Prověřená obnovitelnost

Automatizované testování záloh a replik

Smysl zálohování je o obnovení. Nicméně ředitelé IT uvádějí, že se testuje* pouhých 5%* jejich záloh.

Díky Veeam® se stává testování obnovitelnosti VŠECH virtuálních počítačů realitou. Veeam Backup & Replication™ zaručuje obnovení každého souboru, aplikace nebo virtuálního serveru, a to pokaždé prostřednictvím spuštění automatizovaných ověřovacích úloh obnovení. S nástroji SureBackup® a SureReplica vám nemusí obnovitelnost dělat starosti, protože vše se testuje!

STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

SureBackup

Ověření obnovitelnosti záloh

S nástrojem SureBackup můžete kdykoli automaticky ověřit obnovitelnost každé zálohy i každého virtuálního počítače. Nástroj SureBackup automaticky spouští virtuální počítače v izolovaném prostředí virtuální laboratoře, provede sadu testů a odešle zprávu o stavu do vaší e-mailové schránky, takže budete vědět, že vaše virtuální počítače lze kdykoli obnovit.

Nástroj SureBackup ověřuje obnovitelnost zálohy virtuálního počítače následujícím způsobem:

  • Automaticky spouští virtuální počítač v izolovaném prostředí, přímo ze souboru zálohy, což vám ušetří hodiny času ve srovnání s dobou, kterou k provedení úplného obnovení virtuálního počítače potřebují konkurenční řešení.
  • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
  • Vypíná virtuální počítač.
  • Vytváří sestavu o stavu zálohy virtuálního počítače.

Veškerý přístup k záloze virtuálního počítače sestává pouze z činností pro čtení a změny jsou po dokončení procesu zrušeny.

SureReplica**

Automatické ověření replik

Otestujte automaticky obnovitelnost každého bodu obnovení v každé replice virtuálního počítače. Nástroj SureReplica ověřuje konzistenci dat, kontroluje přesnost konfigurace replik a testuje její plnou spolehlivost spuštěním do požadovaného bodu obnovení v izolované virtuální laboratoři.

Vzhledem k tomu, že replika virtuálního počítače je ve své podstatě přesnou kopií virtuálního počítače obsahující sadu bodů obnovy, proces testování se od testování záloh virtuálních počítačů liší. SureReplica:

  • V izolovaném prostředí automaticky spouští repliku virtuálního počítače do potřebného bodu obnovení.
  • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
  • Vypíná repliku virtuálního počítače.
  • Vytváří sestavu o stavu repliky virtuálního počítače.

** V současnosti je k dispozici pouze pro platformu VMware vSphere.

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení