https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovdmVyaWZpZWQtcmVjb3ZlcmFiaWxpdHkuaHRtbCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Prověřená obnovitelnost

Automatizované testování záloh a replik

Smyslem zálohování je obnovení. Ředitelé IT však uvádějí, že se testuje a ověřuje pouhých 5 % jejich záloh.

Díky řešení Veeam® se stává testování obnovitelnosti VŠECH virtuálních počítačů realitou. Produkt Veeam Backup & Replication™ garantuje obnovení každého souboru, aplikace nebo virtuálního serveru pokaždé, a to prostřednictvím úloh automatického ověřování obnovení. S nástrojem Veeam DataLabs™ vám nemusí obnovitelnost dělat starosti, protože vše je otestované!

STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

NOVINKA Zabezpečené obnovení Veeam DataLabs

Zabezpečené obnovení Veeam DataLabs umožňuje organizacím ověřovat zálohy a provádět automatické skenování k efektivnímu obnovení po škodlivých útocích, např. ransomwaru.

Udržujte dostupnost snížením rizika útoků malwaru prostřednictvím vyššího zabezpečení dat s rozhraním antivirového softwaru, u kterého je zažádáno o patent a který je součástí NOVINKY Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4. Zabezpečené obnovení Veeam DataLabs pomáhá uživatelům:

 • chránit produkční prostředí zajištěním toho, aby obnovy na úrovni bitové kopie nebyly infikované, a to pomocí volitelného antivirového skenování v reálném čase s výstrahami, když jsou identifikovány infekce, a více možnostmi reakce, jako je ošetření nebo zakázání síťových adaptérů, pokud je třeba další akce před bezpečným obnovením dat do produkčního prostředí,
 • snížit riziko obnovením dat zpět do bezpečného bodu obnovení bez narušení,
 • využívat přední antivirová softwarová řešení prostřednictvím nezávislé podpory, do které patří integrace s nástrojem Windows Defender, ESET a Symantec Protection Engine i možnost snadné rozšířitelnosti na další antivirové nástroje třetích stran.

SureBackup

Ověření obnovitelnosti záloh

S nástrojem Veeam SureBackup® můžete kdykoli automaticky ověřit obnovitelnost každé zálohy i každého virtuálního počítače. Nástroj SureBackup automaticky spouští virtuální počítače v izolovaném prostředí virtuální laboratoře, provede sadu testů a odešle zprávu o stavu do vaší e-mailové schránky, takže budete vědět, že vaše virtuální počítače lze kdykoli obnovit.

Nástroj SureBackup ověřuje obnovitelnost zálohy virtuálního počítače následujícím způsobem:

 • Automaticky spouští virtuální počítač v izolovaném prostředí, přímo ze souboru zálohy, což vám ušetří hodiny času ve srovnání s dobou, kterou k provedení úplného obnovení virtuálního počítače potřebují konkurenční řešení.
 • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
 • Vypíná virtuální počítač.
 • Vytváří sestavu o stavu zálohy virtuálního počítače.

Veškerý přístup k záloze virtuálního počítače sestává pouze z činností pro čtení a změny jsou po dokončení procesu zrušeny.

SureReplica**

Automatické ověření replik

Otestujte automaticky obnovitelnost každého bodu obnovení v každé replice virtuálního počítače. Nástroj SureReplica ověřuje konzistenci dat, kontroluje přesnost konfigurace replik a testuje její plnou spolehlivost spuštěním do požadovaného bodu obnovení v izolované virtuální laboratoři.

Vzhledem k tomu, že replika virtuálního počítače je ve své podstatě přesnou kopií virtuálního počítače obsahující sadu bodů obnovy, proces testování se od testování záloh virtuálních počítačů liší. SureReplica:

 • V izolovaném prostředí automaticky spouští repliku virtuálního počítače do potřebného bodu obnovení.
 • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
 • Vypíná repliku virtuálního počítače.
 • Vytváří sestavu o stavu repliky virtuálního počítače.

** V současnosti je k dispozici pouze pro platformu VMware vSphere.

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení