Všechny produkty Veeam
 > 
Veeam Availability Suite
 > 
Funkce
 >  Ověřená obnovitelnost
Novinka Veeam Availability Suite 9.5 Zahrnuje řešení Backup & Replication a Veeam ONE

Prověřená obnovitelnost

Automatizované testování záloh a replik

Smysl zálohování je o obnovení. Nicméně ředitelé IT uvádějí, že se testuje* pouhých 5 % jejich záloh*.

Díky Veeam® se stává testování obnovitelnosti VŠECH virtuálních počítačů realitou. Veeam Backup & Replication™ zaručuje obnovení každého souboru, aplikace nebo virtuálního serveru, a to pokaždé prostřednictvím spuštění automatizovaných ověřovacích úloh obnovení. S nástroji SureBackup® a SureReplica vám nemusí obnovitelnost dělat starosti, protože vše se testuje!

* Organizace každé čtvrtletí testují pouze průměrně 5,26 % jejich záloh, což znamená, že většina záloh se neprověřuje a mohla by selhat.

Zpráva společnosti Veeam o dostupnosti datových center za rok 2014

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Stáhnout ZDARMA

SureBackup

Ověření obnovitelnosti záloh

S nástrojem SureBackup můžete kdykoli automaticky ověřit obnovitelnost každé zálohy i každého virtuálního počítače. Nástroj SureBackup automaticky spouští virtuální počítače v izolovaném prostředí virtuální laboratoře, provede sadu testů a odešle zprávu o stavu do vaší e-mailové schránky, takže budete vědět, že vaše virtuální počítače lze kdykoli obnovit.

Nástroj SureBackup ověřuje obnovitelnost zálohy virtuálního počítače následujícím způsobem:

  • Automaticky spouští virtuální počítač v izolovaném prostředí, přímo ze souboru zálohy, což vám ušetří hodiny času ve srovnání s dobou, kterou k provedení úplného obnovení virtuálního počítače potřebují konkurenční řešení.
  • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
  • Vypíná virtuální počítač.
  • Vytváří sestavu o stavu zálohy virtuálního počítače.

Veškerý přístup k záloze virtuálního počítače sestává pouze z činností pro čtení a změny jsou po dokončení procesu zrušeny.

Zálohování je k ničemu, pokud nemůžete z virtuálních počítačů obnovit vše potřebné. S tím si už nemusíme dělat starosti, protože řešení Veeam Backup & Replication automaticky ověřuje obnovitelnost každé zálohy.

Pedro Luis Alfonso
Wintel Platform Manager
Inversis Banco

Verify recoverability of your backups

SureReplica**

Automatické ověření replik

Otestujte automaticky obnovitelnost každého bodu obnovení v každé replice virtuálního počítače. Nástroj SureReplica ověřuje konzistenci dat, kontroluje přesnost konfigurace replik a testuje její plnou spolehlivost spuštěním do požadovaného bodu obnovení v izolované virtuální laboratoři.

Vzhledem k tomu, že replika virtuálního počítače je ve své podstatě přesnou kopií virtuálního počítače obsahující sadu bodů obnovy, proces testování se od testování záloh virtuálních počítačů liší. SureReplica:

  • V izolovaném prostředí automaticky spouští repliku virtuálního počítače do potřebného bodu obnovení.
  • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
  • Vypíná repliku virtuálního počítače.
  • Vytváří sestavu o stavu repliky virtuálního počítače.

** V současnosti je k dispozici pouze pro platformu VMware vSphere.

 

Ostatní funkce produktu:

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení