Obnovení položek aplikací pomocí řešení Veeam do detailu

Speaker: Boris Mittelmann
Zvěřejněno : January, 2015
Obnovení položek aplikací pomocí řešení Veeam do detailu
Rating: 5 / 5 (1 votes cast)

V rámci této prezentace se seznámíme s možnostmi pro obnovení aplikací dostupnými v sadě Veeam Availability Suite v8.

K tématům patří následující:

  • Obnovení důležitých aplikací, jako je SQL Server, Active Directory, Exchange nebo SharePoint
  • Obnovení jednotlivých položek aplikací
  • Použití automatických virtuálních laboratoří k testování a obnovení aplikací
  • Architektura navržená pro obnovení
  • Také se seznámíme s řízením přístupu na základě rolí pro účely obnovení souborů a virtuálních počítačů, s podrobnostmi o řešení vPower® a s dalšími funkcemi!

    Duration: 56:28

    Zaregistrujte se a získejte přístup