https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovdmlydHVhbC1zZXJ2ZXItbWFuYWdlbWVudC1vbmUtZnJlZS5odG1sIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
NOVINKA

Veeam ONE Community Edition 9.5

BEZPLATNÉ monitorování a reportování pro vaše celé IT prostředí

Celkový přehled, monitoring a analýza cloudových a fyzických pracovních prostředí chráněných technologií VMware, Hyper-V a Veeam

Každá firma potřebuje kompletní monitoring a analýzu svého IT prostředí, aby byla zajištěna dostupnost. NOVINKA Veeam® ONE™ Community Edition je nezbytný dar od společnosti Veeam pro profesionály v oblasti IT, který nabízí BEZPLATNÝ způsob, jak využít výkonné možnosti monitoringu a reportování nástroje Veeam ONE, a poskytuje funkčně bohatý úvod do vlastností produktu. S NOVINKOU Veeam ONE Community Edition můžete podrobně sledovat a zajistit dostupnost kritických pracovních úloh a infrastruktur tím, že snadno zjistíte problémy předtím, než budou mít dopad na provoz:

 • monitorování v reálném čase, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
 • snadná dokumentace a tvorba sestav pro potřeby vedení,
 • optimalizace zdrojů,
 • Kontrola zálohovací infrastrukturyNOVINKA 
 • Inteligentní automatizace pro rychlou nápravu známých problémůNOVINKA 
 • MapováníNOVINKA; Monitorování a reportování agentaVYLEPŠENO
 • Vytváření reportů o dodržování souladu záloh a další!
Získejte zdarma monitoring a reportování bohaté na funkce díky řešení Veeam ONE Community Edition Získejte zdarma monitoring a reportování bohaté na funkce díky řešení Veeam ONE Community Edition

Nepřetržité monitorování a výstrahy v reálném čase

S nástrojem Veeam ONE Community Edition získáte bezplatné monitorování! Můžete sledovat až 10 instancí infrastruktury VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V nebo libovolnou kombinaci pracovních úloh Veeam Backup & Replication™, Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Veeam Agent pro Linux Jeden server Veeam Backup & Replication můžete sledovat zdarma a využívat výkonné zprávy, zobrazení dat a výstrahy.

Doplňkové bezplatné monitorovací funkce zahrnují:

 • Monitorování na úrovni aplikacíNOVINKA: Nástroj Veeam ONECommunity Edition umožňuje monitorovat neomezený počet aplikací až na třech virtuálních počítačích a pomůže vám zajistit dostupnost důležitých aplikací. Je snadné vytvářet další výstrahy pro sledování stavu služeb virtuálních počítačů a zajistit, aby procesy nepřesáhly dostupné zdroje. Můžete dokonce zajistit bezpečnost tím, že zjistíte počet spuštěných služeb a získáte tak jistotu, že kritické aplikace (například antivirový software) jsou „zapnuté“ a běží.
 • MapováníNOVINKA:S mapováním získáte v reálném čase přehled o proxy serverech a úložištích záloh*. Při kritických potížích s proxy serverem nebo úložištěm záloh je často obtížné rozhodnout, zda je nejlepším postupem přeplánovat úlohu, přidat zdroje, nebo přidat další proxy servery / úložiště záloh. Mapování usnadňuje kontrolu zatížení v určitém časovém úseku, určuje, které úlohy zatěžují proxy servery / úložiště záloh, a přesně určuje využití zdrojů během tohoto časového období, abyste zajistili provedení správných nápravných kroků.

* Veeam ONE Community Edition umožňuje bezplatné monitorování až tří proxy serverů a tří úložišť záloh.

Získejte přehled v reálném čase až pro tři proxy servery a tři úložiště záloh s mapováním Získejte přehled v reálném čase až pro tři proxy servery a tři úložiště záloh s mapováním

Analýza a kontroly zálohovací infrastruktury

Reporty analýzy infrastruktury pomáhají ověřit, že vaše infrastruktura VMware a Hyper-V, stejně jako vaše instalace Veeam Backup & Replication splňují všechny známé osvědčené postupy a zjednodušují nasazení a správu. Odhad míry změn virtuálních počítačů umožňuje vypočítat požadavky na záložní úložiště a analýza konfigurace virtuálních počítačů nabízí doporučení pro řešení problémů bránících v zálohování virtuálních počítačů.

Kontroly zálohovací infrastruktury také pomáhají sledovat změny provedené ve vašem zálohovacím prostředí, pomáhají provádět forenzní analýzu infrastruktur a porovnávat původní sestavy se změněnými sestavami za účelem zjištění:

 • Jaké změny byly provedeny
 • Kdy byly změny provedeny
 • Kdo změny provedl
Získejte přehled o potenciálních potížích s konfigurací zálohování virtuálních počítačů Získejte přehled o potenciálních potížích s konfigurací zálohování virtuálních počítačů

Snadno monitorujte a vytvářejte zprávy o nástrojích Veeam Agent

Monitorování a reportování agenta pomáhá zajistit, aby vaše nejdůležitější virtuální a fyzické počítače zůstaly chráněné a dostupné*. Veeam ONE Community Edition vám pomáhá určit, zda jsou virtuální a fyzické počítače chráněny, nebo nechráněny, aby se zajistila rychlá náprava problémů, které mohou mít dopad na vaše prostředí. Důležité zprávy poskytují podrobnou analýzu zdrojů na bázi agentů, včetně následujících:

 • Zpráva s historickými informacemi o zásadách a zálohovacích úlohách nástroje Veeam Agent: určuje, jak se zásady a úlohy vyvíjely v průběhu času
 • Zpráva o stavu zálohování agenta: poskytuje denní informace o zálohování všech chráněných úloh
 • Zprávy o agentech bez záložní kopie: identifikuje agenty, kteří nemají archivované záložní kopie, aby se zajistilo, že koncoví uživatelé a poskytovatelé služeb budou dodržovat osvědčené postupy zálohování

Agenti mohou být dokonce zařazeni do přehledu Business View a tyto údaje lze nalézt ve vlastních zprávách.

* Veeam ONE Community Edition umožňuje uživatelům monitorovat až 10 instancí jakékoliv kombinace virtuálních úloh a úloh na bázi agenta.

Identifikujte všechny agenty bez záložních kopií Identifikujte všechny agenty bez záložních kopií

Zlepšete automatizaci a kontrolu

Veeam ONE Community Edition dokonce obsahuje integrovanou inteligentní automatizaci, která vám pomůže identifikovat a vyřešit problémy se zálohováním, abyste je mohli rychle opravit. Ušetřete čas a zdroje při správě reakcí na běžné výstrahy zálohovací infrastruktury pomocí předdefinovaných a přizpůsobitelných nápravných činností*.   

* S pomocí nástroje Veeam ONE Community Edition jsou nápravné činnosti k dispozici, ale vyžadují manuální schválení.  

Vlastní reportování vám ušetří čas

Víme, že ruční vytváření reportů vás zpomaluje. Díky produktu Veeam ONE Community Edition můžete uložit zprávu, která odpovídá vašim specifickým informacím a potřebám formátování. Nebo si dokonce můžete naplánovat automatické vytváření zpráv a jejich zasílání přímo do schránky příchozí pošty, na panely s náhledy, webové portály nebo do archivů.

Získejte obchodní přehledy o svém prostředí

Potřebujete snadný způsob seskupování objektů podle určité geografické oblasti, abyste zajistili, že každý objekt vyhovuje, nebo zjistili, kolik virtuálních počítačů používá oddělení ve srovnání s ostatními? Veeam ONE Community Edition pomůže roztřídit a seskupit vaše klastry, hostitele, virtuální počítače, úložiště dat a dokonce i agenty podle obchodních jednotek, oddělení a smluv SLA. Díky nástroji Veeam ONE můžete prohlížet a spravovat infrastrukturu na základě konkrétních potřeb a priorit organizace.

Jednorázová dynamická kategorizace

Už není nutné provádět opakující se manuální kategorizaci objektů do různých složek. Jednoduše definujte pravidla a zásady pro kategorizaci objektů ve vašem virtuálním prostředí a nástroj Veeam ONE vytvoří skupiny, do kterých budou objekty přiřazeny.

Používejte značky, které vám pomohou s řízením přístupu na základě rolí

Využijte značky prostřední VMware vSphere, které vám pomohou s řízením přístupu na základě rolí a odstraní lidské chyby, včetně označování citlivých dat podle umístění, což vám pomůže splnit požadavky předpisů.

Nástroje pro řízení kompatibility zálohVYLEPŠENO

Potřebujete další pomoc při řízení souladu s předpisy? Veeam ONE Community Edition vám pomůže ušetřit čas a řídit rizika spojená s kompatibilitou záloh. Předdefinovaná kategorie „Geolocation“ může pomoci seskupit objekty na základě jejich zeměpisné polohy. Zpráva o zeměpisné poloze ochrany dat (Geolocation of Data Protection Report) také pomáhá uživatelům tím, že v ní najdete všechny zdroje dat, které jsou seskupeny podle produkčního umístění, a umístění jejich kopií či replik, a zpráva o neodpovídající zeměpisné poloze dat (Data Geolocation Mismatch Report) obsahuje všechny zdroje dat mající jednu nebo více kopií v umístění, které se liší od produkčních dat.

Veeam ONE Community Edition poskytuje detailní obchodní přehledy a seskupení Veeam ONE Community Edition poskytuje detailní obchodní přehledy a seskupení

BEZPLATNÉ a snadné použití, ale ještě jednodušší upgrade!

Veeam ONE Community Edition je ZDARMA, nevyžaduje licenční klíč a umožňuje monitorování až 10 instancí vaší infrastruktury vSphere nebo Hyper-V nebo jakékoli kombinace úloh Veeam Backup & Replication, Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Veeam Agent pro Linux. Pokud vaše potřeby přesahují 10 instancí a jste připraveni využít plnou funkčnost nástroje Veeam ONE, upgradování je stejně snadné jako instalace zakoupeného licenčního klíče. Porovnejte funkce hned teď.
Upgradujte na plnou verzi produktu Veeam ONE pro kompletní funkce monitorování a analýzy Upgradujte na plnou verzi produktu Veeam ONE pro kompletní funkce monitorování a analýzy

Máte zájem o jiné BEZPLATNÉ produkty Veeam?

Líbí se vám software Veeam ONE Community Edition a chcete další BEZPLATNÉ a výkonné produkty Veeam? Podívejte se na tyto:

 • NOVINKA Veeam Backup & Replication™ Community Edition je nezbytný BEZPLATNÝ dar od společnosti Veeam pro profesionály v oblasti IT poskytující zálohy pro VMware a Hyper-V, stejně jako fyzické servery a pracovní stanice Windows a Linux. Nyní můžete zdarma ochránit domácí laboratoř nebo malé prostředí s několika virtuálními počítači a servery. Získejte jej ZDARMA!
 • Produkt Veeam Backup pro Microsoft Office 365 Community Edition nabízí BEZPLATNÉ zálohování a obnovu dat aplikací Office 365 Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy, čímž eliminuje riziko ztráty přístupu k datům sady Office 365 a kontroly nad nimi (omezeno na 10 uživatelů a 1 TB dat platformy SharePoint). Získejte jej ZDARMA!