https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovdm0tYWR2YW5jZWQtcmVwbGljYXRpb24uaHRtbCIsImhhc2giOiJkYmU0ZmE3OC0yN2NhLTRhYjAtOWM4ZC0xYjkxYTczY2ExZmQifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
 

Dostupnost prostřednictvím integrované replikace

Zaručení trvalé dostupnosti kritických dat organizace je pro dodržování smluv SLA rozhodující. V dnešním světe masivního nárůstu nestrukturovaných dat, požadavků na dodržování norem pro zotavení po havárii a uchovávání informací a neustálé hrozby útoků vůči datům je pravidlo 3-2-1 důležitější než kdy předtím. Nástroj Veeam® Backup & Replication™ ho zjednodušuje pomocí integrované replikace a zajišťuje, že se vaše data dostanou do cíle zašifrovaná a rychle. Vyhněte se ztrátě dat a výrazně zlepšete dobu i body obnovy (RTO/RPO) na méně než 15 minut pro VŠECHNY aplikace a data, což minimalizuje dopad na vaši infrastrukturu. 

K zajištění maximální ochrany byste měli dodržovat pravidlo 3-2-1: mít alespoň tři kopie dat uložené na dvou různých místech, z nichž jedno je offsite. K pravidlu můžeme přidat další „1“, kde jedna z kopií média je offline nebo neměnná, a „0“, což značí, že záloha je ověřená a připravená na obnovu. 

Vysokorychlostní přesun dat offsite

Integrovaná replikace

K zajištění co nejlepších cílů plnění doby obnovy (RTO) dokáže nástroj Veeam Backup & Replication vytvořit přesnou kopii virtuálního počítače ve stavu připraveném ke spuštění, kterou uloží nativně na volného hostitele v prostředí VMware vSphere nebo Hyper-V.

1

Urychlení libovolné sítě WAN

Nástroj Veeam Backup & Replication dostane data do cíle prostřednictvím integrované akcelerace sítě WAN, zajištěné kombinací komprese, vícenásobného streamování a deduplikace, čímž řeší běžné problémy, které se při zálohování offsite objevují.

Udržujte data v bezpečí

Zajistěte, aby data bezpečně dorazila do cíle, pomocí 256bitového šifrování AES (Advanced Encryption Standard). Šifrování síťových přenosů se konfiguruje jako součást globálních pravidel síťových přenosů, takže správa je jednoduchý, globální úkol.

Plánujte plnění cílů s jistotou

Dosáhněte RPO do 15 minut

V případě selhání softwaru nebo hardwaru můžete rychle obnovit poškozený virtuální počítač převzetím služeb replikou, při kterém replikovaný virtuální počítač převezme roli původního virtuálního počítače.

Mějte plán zotavení po havárii

Přidáváním a řazením virtuálních počítačů VMware repliky v předem určeném pořadí spouštění můžete udržovat dostupnost pomocí plánů převzetí služeb při selhání, které poskytují integrovanou orchestraci umožňující převzetí služeb při selhání lokality jedním kliknutím.

Přestaňte hádat

Využívejte automatickou replikaci k okamžitému kopírování souborů záloh offsite po dokončení zálohování, čímž splníte pravidlo 3-2-1, které říká, že jedna úplná kopie dat má být umístěna offsite.

Vybrané funkce: Obnovení

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.