https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovdm0tYWR2YW5jZWQtcmVwbGljYXRpb24uaHRtbCIsImhhc2giOiI2NjUwMzE3My01NWM3LTQ1NGUtYjNjMi04N2YzZTEyOTFmYjcifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Vyspělá replikace

 • Zlepšení cílů obnovení (RTO/RPO)
 • Onsite dostupnost, offsite DR
 • Automatické ověřování všech bodů obnovení
 • Snížení dopadu – replikace ze záloh

Dostupnost prostřednictvím integrované replikace

Zaručení trvalé dostupnosti kritických dat organizace je pro dodržování smluv SLA rozhodující. Díky možnostem pokročilé replikace Veeam® se můžete vyhnout ztrátě dat a výrazně zlepšit dobu i body obnovení (RTO/RPO) na méně než 15 minut pro VŠECHNY aplikace a data, což minimalizuje dopad na vaši infrastrukturu.
Přesnější plány obnovení po havárii a eliminace ztráty dat díky NOVÝM funkcím replikace

2-in-1: backup and replication

Replikace již není luxus — je součástí vaší strategie dostupnosti. Produkt Veeam 2-in-1: backup and replication™ poskytuje kopii virtuálního počítače (VM) ve stavu připravenosti na spuštění, takže pokud dojde k selhání daného VM, lze okamžitě přenést služby do VM v pohotovostním režimu.

 • Lepší dostupnost pro jakoukoli virtualizovanou aplikaci
 • Replikace založená na bitové kopii na pracovišti pro zajištění dostupnosti, nebo mimo pracoviště pro zotavení po havárii.
 • Žádný dopad na provozní prostředí, provádění replikace ze záložních souborů
Vyberte zdroj ze záložních souborů Vyberte zdroj ze záložních souborů

Cloudové obnovení po havárii: rychlé a bezpečné

Nyní je cloudové obnovení po havárii přímo k dispozici pro podniky všech velikostí. S řešením Veeam Cloud Connect můžete odesílat repliky virtuálních počítačů mimo pracoviště k poskytovateli služeb Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) a doplnit svoji strategii dostupnosti pomocí integrovaného řešení Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Nemusíte sestavovat a udržovat sekundární lokalitu pro repliky virtuálních počítačů.

 • Bezpečné a přímé připojení k moderním poskytovatelům DRaaS
 • Cenově výhodná replikace virtuálních počítačů založená na bitových kopiích zaručující poskytování skutečného cloudového obnovení po havárii
 • Není potřeba VPN

Převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení

Replikace představuje záchrannou síť. Pokud produkční virtuální počítač selže, můžete okamžitě převést služby na jeho repliku a dát tak uživatelům přístup ke službám a aplikacím, které potřebují, za minimálního narušení provozu při řešení potíží. Replikaci usnadňujeme, abyste mohli zpřesnit svůj plán na obnovení po havárii a zabránit ztrátě dat.

 • Běžný provoz obnovíte spuštěním repliky, vrácením služeb zpět do produkčního virtuálního počítače, do nového úložiště či prostou přeměnou repliky virtuálního počítače na produkční. Celou dobu máte k dispozici několik bodů obnovení repliky, takže v případě poškození poslední repliky se můžete vrátit zpět do předchozího bodu obnovení.
 • Celý proces převzetí služeb při selhání předem plánujete a spustíte jej jediným kliknutím pomocí našich nových plánů převzetí služeb při selhání. Můžete přidávat virtuální počítače z replik, přesunovat je nahoru nebo dolů pro zajištění správného pořadí spouštění a nastavit u každého z nich prodlevu tak, aby se jeden spustil, až když skončí spouštění předchozího. Jednoduché!
 • Ulehčete si migraci datového centra nebo provádějte údržbu svých produkčních hostitelů pomocí naší nové funkce plánovaného převzetí služeb při selhání. Plánované převzetí služeb při selhání vypne zdrojový virtuální počítač, replikuje jakékoli změny do cílového virtuálního počítače a spustí virtuální počítač – to vše bez ztráty dat a jen s krátkou odstávkou.

SureReplica*

S řešením SureReplica můžete automaticky ověřit každý bod obnovy v každé replice. Řešení SureReplica bude spouštět virtuální počítače v izolované virtuální laboratoři a spouštět skriptované testy proti všem aplikacím. Už není potřeba žádné ruční testování převzetí služeb při selhání!

* V současnosti je k dispozici pouze pro prostředí VMware.

Přehrát video: Demoverze virtuální laboratoře pro repliky

Integrovaná akcelerace WAN pro replikaci

Dostat repliky přes síť WAN je složité a šířka pásma je nákladná. Integrovaná akcelerace WAN pro replikaci v produktech Veeam umožňuje selektivně kopírovat repliky mimo hlavní pracovní prostor až 50x rychleji při 20x nižším využití šířky pásma ve srovnání s kopírováním nezpracovaných dat.

Integrovaná akcelerace WAN využívá pokročilé technologie snižující množství dat, a umožňuje dramaticky snížit množství dat přenášených sítí WAN. Díky integraci ji lze snadno použít a zároveň se vyhnete nákladům na pořízení a údržbu technologie akcelerace WAN od jiných dodavatelů. A jelikož známe obsah záloh a replik (na rozdíl od akcelerátorů WAN pro obecné účely), dokážeme zajistit mnohem lepší poměry redukce dat.