Všechny produkty Veeam
 >  Veeam Availability Suite  > 
Veeam Backup & Replication
 >  Jednička v zálohování virtuálních počítačů v prostředí VMware
Novinka Veeam Backup & Replication v9 Součást sady Veeam Availability Suite

Jednička v zálohování virtuálních počítačů v prostředí VMware

Řešení dostupnosti pro velké podniky – nyní s PLNOU podporou prostředí vSphere 6

Podívejte se na toto čtyřminutové video popisující nové funkce ve verzi 9.

Veeam® Backup & Replication™ využívá virtualizaci serveru, moderní úložiště a cloud k zajištění Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™) a splnění cíle doby a bodů obnovení (RPTO™) do 15 minut u VŠECH aplikací. Řešení Veeam poskytuje rychlou, pružnou a spolehlivou obnovu virtualizovaných aplikací a sjednocuje zálohování a replikaci do jediného řešení pro prostředí VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.

Přehled produktů What's New in v9 (Backup) Porovnání edicí 10 hlavních důvodů, proč zvolit řešení Veeam
Stáhnout zkušební
verzi ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Od $780

Patice nebo patice CPU

Patice nebo patice CPU představuje fyzické rozhraní neboli konektor, který zajišťuje mechanické a elektrické spojení mezi zařízením (obvykle mikroprocesor) a deskou plošných spojů (PCB) v počítači či fyzickém serveru vlastněném nebo používaném koncovým uživatelem, bez ohledu na výrobce, velikost a kapacitu.', 'fast_reliable_backup' => 'Rychlé a spolehlivé zálohování

Maloobchodní cena

Všechny výrobcem doporučované maloobchodní ceny jsou uvedeny bez příslušných daní, DPH, celních poplatků a jiných odvodů, které mohou být připočítány orgány místní správy. Požádejte o cenovou nabídku místního upřednostňovaného partnera Veeam ProPartner.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

2 v 1: zálohování i replikace

Umožní vám nejen zálohovat virtuální počítače (VM), ale také provádět replikaci na základě bitové kopie, a to jak na místě v zájmu zajištění vysoké dostupnosti, tak mimo pracoviště pro účely zotavení po havárii. Díky zálohování a replikaci Veeam 2 v 1 pro prostředí VMware vSphere můžete pokaždé, když virtuální počítač spadne, okamžitě přejít na záložní pohotovostní virtuální počítač.

Další informace o funkcích replikace Veeam
Zálohování ze snapshotů úložištěVYLEPŠENO

Zálohování ze snapshotů úložiště vám poskytne možnost zálohovat VM prostředí VMware ze snapshotů úložišť EMCNOVINKA, HPE a NetApp, a to až padesátkrát rychleji. Řešení Veeam vám umožní vytvářet ze snapshotů úložiště zálohy a repliky na bázi bitové kopie tak často, jak budete potřebovat, a to dokonce i během pracovní doby a s minimálním nebo nulovým dopadem na vaše provozní prostředí.

Přehrát ukázku: Zálohování ze snapshotů úložiště
Zálohování Veeam Cloud ConnectVYLEPŠENO

Veeam Cloud Connect pomáhá uživatelům eliminovat rizika katastrofické ztráty dat díky hostovaným záložním úložištím. Tento produkt umožňuje snadný a efektivní přenos záloh do externího úložiště. Zálohy lze přenést do externího úložiště dodavatele služeb přes SSL připojení a přitom si zachovat naprostý přehled a kontrolu. Získáte snadný přístup a možnost obnovení hostovaných dat přímo z konzoly pro zálohování. Využít můžete také integrovanou akceleraci sítě WAN, úlohy kopírování záloh a nepřetržité přírůstkové zálohování.

Podívejte se na naše tříminutové video.
Další informace
Integrace deduplikace úložišť

Společnost Veeam nabízí další vysoce výkonné funkce zálohování pro deduplikační zařízení. Zákazníci získají až 10x rychlejší zálohování díky nové možnosti řetězců souborů zálohy pro individuální virtuální počítače, které umožňují několik zápisů sekvence uplatněním paralelního zpracování virtuálních počítačů. Uživatelé mohou navíc zlepšit výkon místního kopírování záloh a snížit zatížení deduplikačních zařízení eliminací rehydratace dat díky nové podpoře pro aktivní úplné zálohování s úlohami kopírování záloh.

Vzhledem k tomu, že komprese a deduplikace jsou v ceně, můžete spravovat velké objemy dat vytvářené zálohami celých bitových kopií. Snížíte spotřebu místa v úložišti záloh i množství dat zasílaných po síti. V kombinaci s redukcí přenosové šířky a se schopnostmi plánování rozšiřuje Veeam ochranu vašeho prostředí VMware vSphere až na vzdálené umístění nebo na cloud.

Další informace
Integrovaná akcelerace sítě WAN

Zvyšte spolehlivost svého řešení dostupnosti kopírováním záloh do vzdáleného úložiště mimo pracoviště. Integrovaná akcelerace sítě WAN vám pomůže přenést zálohy do vzdáleného úložiště až 50x rychleji využitím ukládání do mezipaměti, otisků bloků dat s proměnlivou délkou a optimalizace protokolu TCP/IP.

Přehrát ukázku: Integrovaná akcelerace sítě WAN
HPE StoreOnce CatalystVYLEPŠENO

Podpora pro HPE StoreOnce CatalystNOVINKA pro deduplikační systémy HPE StoreOnce Backup zajišťuje prvotřídní deduplikaci dat na zdroji za účelem lepšího výkonu zálohování, snížení nákladů na zálohování a zjednodušení záložního prostředí.

EMC Data Domain BoostVYLEPŠENO

EMC Data Domain Boost nabízí možnost deduplikace dat na straně zdroje a šifrování dat při zpracováníNOVINKA po síti WAN, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu zálohování s rychlejším plněním cílů RPO.

EMC Data Domain Boost zajišťuje navíc následující možnosti:

 • až o 50 % rychlejší zálohování,
 • kratší dobu zálohování a 10x rychlejší vytváření a převod úplných, sloučených souborů záloh,
 • konektivitu Fibre Channel umožňující zálohování do diskového pole Data Domain bez použití sítě LAN.
Další informace
Škálované úložiště záloh

Funkce Scale-out Backup Repository™ od společnosti Veeam zjednodušuje správu úloh zálohování a zajišťuje efektivnější používání úložiště záloh zajištěním abstrakční vrstvy nad jednotlivými úložnými zařízeními. Tímto způsobem se vytvoří virtuální množina úložišť nabízející uživatelům možnost jednoduchého rozšíření kapacity prostým přidáním dalších úložných zařízení do dané množiny. Funkce Scale-out Backup Repository umožňuje:

 • lépe využít investice do úložiště,
 • zjednodušit správu úloh zálohování,
 • maximalizovat výkon zálohování.
Škálovatelnost pro vzdálené systémy / firemní pobočky velkých podnikůVYLEPŠENO

Veeam nabízí výkonné funkce určené pro velké podniky, u nichž jsou řešení nasazována v rozsáhlé síti. Produkt Veeam Backup & Replication je dostupný jako samostatná konzolaNOVINKA, kterou si uživatelé mohou pro větší pohodlí a snazší používání nainstalovat na pracovní stanice, a eliminovat tak relace RDP na backup server. Vylepšení pro prostředí vzdálených systémů / firemních poboček (tzv. ROBO)NOVINKA pomáhají rostoucím organizacím zlepšovat doby zálohování a obnovení a současně snižují nároky na přenosovou šířku WAN, a to díky přesunutí činností zálohování a obnovení na vzdálená pracoviště.

Přímý přístup do úložištěVYLEPŠENO

Provádějte zálohy VMware rychleji a s menším dopadem na virtuální prostředí zálohováním přímo z primárního úložiště. Přímý přístup k úložišti má dvě varianty:

 • Přístup v režimu Direct SAN umožňuje přenášet data VM přímo přes připojení FC z úložiště iSCSI po síti SAN. Řešení Veeam Backup & Replication využívá funkci VMware VADP k přenosu dat po síti SAN, což umožňuje obejít virtuální prostředí, a dosáhnout tak rychlejšího přenosu dat bez zatížení produkční sítě.
 • Přístup v režimu Direct NFSNOVINKA umožňuje načíst data VM přímo z úložiště NFS na bázi souborů pomocí Veeam NFS klientu, a tak zajišťuje rychlejší zálohování bez dopadu na virtuální prostředí.
Další informace o přístupu v režimu Direct NFS najdete v tomto článku na blogu
Komplexní šifrování

Zabezpečte své zálohy VMware u zdroje, při zpracování a bez potíží způsobených negativním dopadem na akceleraci sítě WAN a kompresi pomocí komplexního 256bitového šifrování AES. Data můžete obnovit ze zašifrovaných souborů záloh i v případě ztráty hesla a bez ohrožení zabezpečení. Navíc jde o flexibilní řešení, takže si sami vyberete, kdy a kde šifrování použít.

Další informace
Nativní podpora páskových úložišťVYLEPŠENO

S nativní podporou páskových úložišť můžete na pásku archivovat zálohy jednotlivých souborů nebo celých virtuálních počítačů a podle potřeby data z pásek obnovit. Mezi rozšířené funkce patří paralelní zpracování na několika páskách pro rychlejší a spolehlivější archivaci, globální sadu médií poskytující téměř souběžnou archivaci na pásku a automatické převzetí služeb při selhání knihoven a nativní uchovávání dat GFS zvyšující spolehlivost uchovaných dat a šetřící místo na pásce a další.

Další informace
Centralizovaná správa

Sledujte úlohy na několika záložních serverech, upravujte úlohy na libovolném serveru a hledejte v zálohách, to vše z centralizovaného umístění v podobě webové konzoly.

Další informace o funkcích zálohování
Bez potřeby agenta

S produktem Veeam není třeba licencovat, nasazovat, spravovat ani monitorovat agenty v hostitelích ESXi či ve virtuálních počítačích.

Rozšířené obnovení jedním kliknutím a obnovení prováděné uživateli*

Obnovení jedním kliknutím ve webovém rozhraní nástroje Enterprise Manager nabízí možnost obnovit celé VM. Výkonné možnosti delegování vám umožňují předat úlohy obnovení do rukou podnikových uživatelů, a tím zrychlit dobu obnovení a snížit zatížení pracovníků IT.

Přehrát ukázku: Rozšířené obnovení jedním kliknutím
* Vyžaduje edici Enterprise nebo Enterprise Plus
Veeam Explorer pro Microsoft ExchangeVYLEPŠENO

Pracovníci technické podpory mohou obnovit položky systému Microsoft Exchange jedním kliknutím, a zrychlit tak dobu obnovení. Granulární obnovení systému Exchange je nyní snazší a zahrnuje obnovení položek, které jste již považovali za ztracené. Další vylepšení funkcí eDiscovery zahrnují detailní reporty k exportu, které vám umožní přesně specifikovat, co bylo exportováno, odkud a jaká byla kritéria vyhledávání.

Další informace
Okamžité obnovení virtuálních počítačů

Místo aby uživatelé čekali, až zajistíte úložiště, okamžité obnovení virtuálních počítačů (Instant VM Recovery®) umožňuje restartovat celý virtuální počítač přímo ze zálohy, extrahovat zálohu a zkopírovat ji do produkčního prostředí. Nefunkční virtuální počítače můžete obnovit již za 2 minuty!

Přehrát ukázku: Okamžité obnovení virtuálních počítačů
Veeam Explorer pro Oracle

Získejte možnost obnovit databáze Oracle na úrovni transakce s nejnovějším nástrojem Veeam Explorer™ pro Oracle. K funkcím patří zálohy protokolu transakcí bez agenta, s nimiž můžete databáze Oracle obnovit do přesného bodu v čase.

Další informace
Okamžité obnovení na úrovni souborů

Složky a soubory operačního systému hosta lze snadno obnovit ze záloh na bázi bitových kopií bez nutnosti jejich extrakce z virtuálních disků. Můžete obnovovat soubory virtuálních počítačů se systémem Linux, Windows či kterýmkoli ze 17 podporovaných souborových systémů hosta.

Veeam Explorer pro Microsoft Active DirectoryVYLEPŠENO

Obnovení na úrovni položky je snadné díky nástroji Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory. Tato funkce okamžitě obnovuje objekty AD, celé kontejnery a organizační jednotky, ale i uživatelské účty a hesla. Dále lze aktivovat obnovení objektů zásad skupiny (Group Policy Object), integrované záznamy DNS a objekty konfiguračního oddílu.

Další informace
SureBackup

Veeam SureBackup® ověřuje obnovitelnost každé zálohy při každém zálohování. Zálohy můžete automaticky testovat spuštěním virtuálních počítačů ze záloh v izolované virtuální laboratoři.

Přehrát ukázku: SureBackup
Veeam Explorer pro Microsoft SQL ServerVYLEPŠENO

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server poskytuje rychlé řešení pro obnovení databází SQL na transakční úrovni. Obnovením databází SQL do přesného požadovaného momentu v čase se zálohováním protokolu transakcí bez nasazení agenta zrychlíte plnění cílů RPO. Obnovení na úrovni položky lze provést také pomocí vzdáleného testovacího serveru, aniž by byly spotřebovávány prostředky místního záložního serveru pouze pro proces testování. Splnění požadavků na výkonnost záloh je tak snazší.

Další informace
Izolovaný prostor na vyžádání (On-Demand Sandbox)

Veeam On-Demand Sandbox™ umožňuje spuštění, testování a odstraňování problémů virtuálních počítačů VMware ze zálohy v izolované virtuální laboratoři.

Další informace
Veeam Explorer pro snapshoty úložiště (EMCNOVINKA, HPE a NetApp)

Využijte stávající možnosti snapshotů z úložiště EMCNOVINKA, HPE a NetApp k výraznému zrychlení plnění cílů RTO, k rychlejšímu obnovení jednotlivých souborů nebo celých VM bez potřeby testování či mezikroků.
Další informace

Funkce On-Demand Sandbox pro snapshoty úložiště

Funkce On-Demand Sandbox pro snashopty úložiště kombinuje integraci úložiště snapshotů v řešení Veeam s funkcí izolovaného prostoru na vyžádání, a zajišťuje tak další způsob využití primárního úložiště.

Funkce On-Demand Sandbox pro snapshoty úložiště je dostupná pro prostředí VMware vSphere a úložiště EMC, HPE a NetApp. Lze ji použít pro získání naprosto izolované kopie produkčního prostředí několika kliknutími, a to spuštěním kopií produkčních VM přímo ve snapshotech úložiště. To umožňuje řešit problémy produkčního prostředí a testovat aktualizace nad rámec dalších podobných situací, a to při plné rychlosti produkčního úložiště.

Další informace
Veeam Explorer pro Microsoft SharePointVYLEPŠENO

Veeam nabízí okamžitý přehled o zálohách systému SharePoint díky integrovaným funkcím obnovení a eDiscovery jednotlivých položek a seznamů systému Microsoft SharePoint bez nasazení agenta. Databáze SharePoint lze procházet přímo v komprimované a deduplikované záloze na bázi bitové kopie, použít integrovanou funkci fulltextového hledání k přesnému zjištění umístění konkrétních položek systému SharePoint, pak obnovit a následně exportovat tyto položky zpět na server SharePoint nebo je poslat e-mailem uživatelům. Ve verzi 9 umožňuje nový, testovací server aktivovat obnovení na úrovni položky bez spotřeby prostředků místního serveru pro zálohy ke snadnému plnění požadavků na výkonnost zálohování.

Další informace
Veeam Cloud Connect Replication
Veeam Cloud Connect nabízí integrovanou, cenově dostupnou a efektivní cloudovou službu DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service) pro podniky jakékoli velikosti. Repliky VM na bázi bitových kopií můžete odeslat důvěryhodnému dodavateli služeb, aniž byste pro tyto repliky museli budovat a udržovat sekundární úložiště. Veeam Cloud Connect zjednodušuje pokročilou replikaci VM a umožňuje převzít služby při selhání celého prostředí nebo vybraných VM odkudkoli pouhými několika kliknutími. Šifrovaný přenos dat bezpečně chrání všechna replikovaná data jak při přenosu, tak v úložišti daného poskytovatele služeb. Veeam Cloud Connect nabízí transparentní, snadno nastavitelnou a použitelnou platformu DRaaS bez složitých konfigurací.
Asistované převzetí služeb při selhání
Replikace řešení Veeam pomáhá eliminovat ztráty dat a dosahovat extrémně rychlého plnění cílů doby a bodů obnovení (RTPO), a to do 15 minut pro VŠECHNY aplikace a data. V případě selhání můžete okamžitě převést aplikace a data do předpřipravené repliky VM a pokračovat v operacích sloužících k zotavení po havárii (DR) až do vyřešení daného problému. Veeam Backup & Replication uchovává konfigurovatelný počet bodů obnovení pro každou repliku VM. Pokud je tedy například poslední bod repliky poškozený z důvodu selhání softwaru, máte možnost vrátit změny zpět do předchozího platného bodu obnovení.
Plánované převzetí služeb při selhání
Plánované převzetí služeb při selhání umožňuje spustit migraci prostředí či dat, případně proces údržby datového centra s minimálním dopadem na provoz. Plánované převzetí služeb při selhání vypne zdrojový virtuální počítač, replikuje jakékoli změny do cílového virtuálního počítače a spustí VM, a to to vše bez ztráty dat a jen s krátkou odstávkou. Upgrady softwaru a plánovanou údržbu tak lze provést bez potíží a téměř bez přerušení běžného provozu.
Plány převzetí služeb při selhání
Plány převzetí služeb při selhání nabízejí integrovanou orchestraci umožňující převzetí služeb při selhání jediným kliknutím. Pro účely zachování dostupnosti vzájemně na sobě závislých aplikací můžete předem vytvořit plán převzetí služeb při selhání pro skupinu replikovaných VM uspořádaných ve správném pořadí a v případě potřeby jej spustit jediným kliknutím. Můžete přidávat virtuální počítače z replik, uspořádat je ve správném pořadí spouštění a nastavit u každého z nich prodlevu tak, aby se jeden spustil, až když skončí spouštění předchozího. Je to jednoduché.
Skutečné převzetí služeb při selhání
Obnovte běžný provoz po provedení převzetí služeb při selhání do několika minut opětovným převzetím služeb původním VM. Během operace převzetí služeb při selhání se změny v replikách automaticky synchronizují s původním VM, takže nedochází ke ztrátě dat. Můžete se rozhodnout, zda vrátíte služby zpět do produkčního virtuálního počítače, do nového umístění či jen přeměníte repliku virtuálního počítače na produkční.
SureReplica*
Funkce SureReplica vám umožňuje automaticky testovat obnovitelnost každého bodu obnovení v každé replice virtuálního počítače. Tato technologie ověřuje konzistentnost dat, kontroluje přesnost konfigurace repliky a testuje její spolehlivost uvnitř izolované virtuální laboratoře.
* V současnosti je k dispozici pouze pro replikace VMware.
Rychlá replikace do vzdálených úložišť
Integrovaná akcelerace sítě WAN od společnosti Veeam zrychluje replikaci prostředí vSphere přes síť WAN a pomalejší připojení, a to až padesátkrát, a zároveň až dvacetkrát redukuje přenosovou šířku ve srovnání s kopírováním nezpracovaných dat. S funkcemi replikace ze zálohy a přenosu komprimovaných replik pomáhá Veeam Backup & Replication zlepšit výkonnost replikace a optimalizovat přenos replik.
Zpracování bitové kopie s ohledem na aplikace
Veeam Backup & Replication podporuje zpracování bitových kopií s ohledem na aplikace, a pomáhá tak překonat potíže s konzistentností dat, zvláště při replikaci kritických VM s aplikacemi, jako jsou Microsoft SQL, Microsoft Exchange nebo Microsoft SharePoint. Získáte spolehlivé, transakčně konzistentní repliky bez nedokončených databázových transakcí či nekompletních aplikačních souborů.

Podporovaná prostředí

Veeam Backup and Replication v9 podporuje následující prostředí

 • Platformy infrastruktury VMware: VMware vSphere 4.1 – 6.0
 • Hostitelé: ESX(i) 4.1, ESXi 5.x, ESXi 6.0
 • Software: vCenter Server 4.1 – 6.0 (volitelný); vCloud Director 5.1, 5.5 (volitelný)
 • Virtuální počítače: Všechny operační systémy podporované prostředím VMware, libovolná aplikace a jakýkoli souborový systém

BEZPLATNÝ klíč NFR

Výhradně pro členy klubu VTEC a odborníky s certifikací VMware vExpert, MVP, Certified Engineer a Certified Trainer

Další informace

Veeam Endpoint Backup for LabTech

Simplifying the backup and recovery of Windows-based desktops and laptops, including remote bare-metal restore and centralized management through the LabTech console.

Learn more

Bezplatné zálohování pro počítače a notebooky Windows

Veeam nabízí jednoduché řešení pro zálohování počítačů a notebooků. Obnovujte, co potřebujete – celý systém, jednotlivé svazky či soubory – v řádu minut!

Stáhnout ZDARMA

JIŽ K DISPOZICI! Veeam FastSCP pro Microsoft Azure

Veeam® FastSCP™ pro Microsoft Azure zajišťuje jednoduché, spolehlivé a rychlé kopírování souborů mezi lokálními zařízeními a virtuálními počítači v prostředí Azure – a to BEZPLATNĚ!

Stáhnout nyní