800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Nejlepší zálohování a dostupnost pro VMware

Nástroj Veeam® Backup & Replication ™ zajišťuje dostupnost pro všechny vaše cloudové, virtuální a fyzické úlohy a plní také požadavky na zálohování organizací všech velikostí, takže snižuje složitost a překonává starší řešení zálohování. Modul okamžitého obnovení nové generace, specializovaný na mnoho různých typů obnovy, poskytuje extrémní flexibilitu, a to na základě zálohy na úrovni bitové kopie. Díky využití nejpokročilejší technologii okamžitého obnovení VM na trhu můžete nyní provádět okamžité obnovení více virtuálních počítačů najednou – jedná se tak o dokonalé řešení pro migraci nebo rychlé uvedení víceserverových aplikací zpět online. Nástroj Veeam Backup & Replication vždy podporuje nejnovější verzi prostředí VMware, a tak je připraven na nové aktualizace platformy virtualizace stejně jako vy.
Product Launch - VAS v10 - Overview Video - VBR Overview - EN

Plnění cílů plnění doby obnovy (RTO)

Dosáhnete svých cílů pro všechna data a aplikace až s 5násobným zkrácením doby obnovení.

Zkrácení doby obnovení

Můžete obnovovat pouze jednotlivé potřebné disky nebo soubory na extrémně velkých virtuálních počítačích VMware.

Kratší prostoje při zotavení po havárii

Okamžité zotavení po havárii a migrace pro jednotlivé virtuální počítače, nebo dokonce více virtuálních počítačů současně.

SADA VEEAM PRO ZOTAVENÍ PO HAVÁRII

Zotavení po havárii a testování pro prostředí VMware jedním kliknutím
Nyní 80% sleva!

 • Zálohy VMware
 • Obnova VMware
 • Replikace VMware
I když je obnova to nejdůležitější, mít silné řešení zálohování VMware je základ. Aby bylo možné poskytovat zálohy s největší nadějí na úspěch a mít připravenou obnovu, nástroj Veeam Backup & Replication poskytuje různé klíčové funkce, které vám umožní provést správné obnovení hned na první pokus. Když bez ohledu na typ úlohy, omezení úložiště a smlouvy SLA zajistíte, že zálohy virtuálních počítačů byly provedeny podle návrhu a dokončeny podle plánu, budete připraveni na každý typ obnovy, který vás může potkat. Se správnou mírou ochrany, monitorování, správy úložiště a řízení uživatelů bude neustálý dohled na virtuální zálohy věcí minulosti.

Zálohování s využitím bitové kopie a s ohledem na aplikace

Řešení Veeam Backup & Replication vytváří aplikačně konzistentní zálohy na úrovni bitových kopií spuštěných aplikací zohledňujících VSS, čímž zajistí úspěšnou obnovu kriticky důležitých firemních aplikací a služeb a umožní scénáře obnovy podle potřeb konkrétních aplikací.

Zálohování ze snapshotů úložiště

Díky využívání zálohování ze snapshotů úložiště podporovaného předními poskytovateli úložiště můžete plnit náročné požadavky na RPO s žádným nebo minimálním dopadem na produkční prostředí VMware.

Inteligentní přesun záložních kopií do cloudu

Použitím přenosných škálovatelných levnějších cloudových řešení úložiště s neomezenou kapacitou na dlouhodobé uchovávání dat v cloudu s nástrojem Scale-out Backup Repository si snadno poradíte s rychlým růstem dat.

Preventivní výstrahy a reportování

Pomocí více než 340 přednastavených výstrah a více než 150 předem sestavených reportů v nástroji Veeam ONE zvýšíte úspěšnost záloh VMware a zmírníte potenciální problémy dříve, než se z nich stane hrozba pro vaše prostředí.

I když mnoho firem tráví většinu cyklů ochrany dat se zaměřením na zálohování, žádoucím výsledkem je ve skutečnosti obnova. Nástroj Veeam Backup & Replication zvládne i tu nejsložitější obnovu, ale přesto je navržen tak, aby byl jednoduchý, flexibilní a spolehlivý, takže se jedná o skutečně použitelný nástroj, který urychluje vaše podnikání, pokud jde o obnovu VMware. S celým spektrem možností obnovy od jednotlivých souborů po kompletní zotavení po havárii se můžete odvážně postavit každému scénáři obnovení s jistotou, že se povede správně hned na poprvé a také včas, abyste splnili své cíle obnovy.

Modul okamžitého obnovení nové generace

Nástroj Veeam Backup & Replication poskytuje rychlost a flexibilitu v jednom modulu obnovy. K dispozici má mnoho metod flexibilní obnovy, mezi které patří okamžitá obnova virtuálního počítače a souboru a obnova více virtuálních počítačů ze zálohy na úrovni bitové kopie. 

Automatické testování obnovení

Automatickým testováním záloh a replik virtuálních počítačů VMware v izolované virtuální laboratoři pomocí nástrojů Veeam DataLabs SureBackup® a SureReplica snadno zaručíte obnovitelnost a zabezpečení.

Lepší využití dat 

Rozsáhlá aktuální data uložená v záložních kopiích VMware můžete s nástrojem Veeam DataLabs On-Demand Sandbox™ využít k testování na vyžádání v izolovaném virtuálním prostředí.

Navrženo na přenosnost

Využívejte přenosnost formátu zálohování a obnovu libovolných onsite a cloudových úloh do prostředí AWS, Azure a Azure Stack v pouhých dvou krocích.

Pravidlo 3-2-1 společnosti Veeam – uchovávat alespoň tři kopie důležitých dat na alespoň na dvou různých typech médií s alespoň jednou z těchto kopií offsite. V dnešním světe masivního nárůstu nestrukturovaných dat, požadavků na dodržování norem pro zotavení po havárii a uchovávání informací a neustálé hrozby útoků vůči datům je pravidlo 3-2-1 důležitější než kdy předtím a často představuje náročný úkol. Nástroj Veeam Backup & Replication ho zjednodušuje pomocí integrované replikace a zajišťuje, že se vaše data dostanou do cíle zašifrovaná a rychle díky akceleraci sítě WAN. 

Integrovaná replikace přímo ze záloh

Využitím záloh virtuálního počítače, dodávaného rychle pomocí akcelerace sítě WAN, jako zdroje pro replikaci můžete snížit množství operací I/O na produkčních virtuálních počítačích VMware.

Mějte plán zotavení po havárii

Přidáváním a řazením virtuálních počítačů VMware repliky v předem určeném pořadí spouštění můžete udržovat dostupnost navzájem závislých aplikací pomocí plánů převzetí služeb při selhání, které poskytují integrovanou orchestraci umožňující převzetí služeb při selhání lokality jedním kliknutím.

Dosahování krátkých RPO s asistovaným převzetím služeb při selhání

Pomocí automatizovaného asistovaného převzetí služeb při selhání do vyřešení problému v rámci zotavení po havárii při využití připravené repliky VMware v umístění zotavení po havárii se vyhnete ztrátě dat a dosáhnete krátkých RPO do 15 minut.

Poskytujte dostupnost, jednoduchost a škálovatelnost

Záloha na úrovni bitových kopií v jednom průchodu

Zajistěte si úspěšnou obnovu kriticky důležitých firemních aplikací a služeb a scénářů obnovy podle potřeb konkrétních aplikací.

Okamžité obnovení více virtuálních počítačů

Získejte rychlejší zotavení po havárii pomocí hromadného okamžitého obnovení využívajícího modul okamžitého obnovení Veeam nové generace.

Navrženo pro zotavení
po havárii

Rychlejší integrovaná replikace v kombinaci se spolehlivým převzetím služeb při selhání a navrácením služeb po obnovení k dosažení okamžitého zotavení po havárii.

Vybrané funkce: Obnovení

Základní otázky

Jaký typ zálohování VMware společnost Veeam poskytuje?

Nástroj Veeam Backup & Replication je určen pro virtuální prostředí. Funguje na vrstvě virtualizace a využívá přístup k zálohám virtuálních počítačů založený na bitových kopiích.

Nástroj Veeam Backup & Replication k načítání dat virtuálního počítače do OS hosta virtuálního počítače neinstaluje software agenta. K zálohování virtuálního počítače využívá funkce snapshotu VMware vSphere. Když zálohujete počítač, nástroj Veeam Backup & Replication požádá VMware vSphere o vytvoření snapshotu virtuálního počítače. Snapshot virtuálního počítače lze chápat jako soudržnou kopii virtuálního počítače k časovému bodu včetně konfigurace, operačního systému, aplikací, přidružených dat, stavu systému a tak dále. Nástroj Veeam Backup & Replication využívá tuto kopii k časovému bodu jako zdroj dat pro zálohování.

Jaký typ obnovy VMware společnost Veeam poskytuje?

Nástroj Veeam Backup & Replication nabízí řadu možností obnovy v různých scénářích zotavení po havárii:

 • Okamžité obnovení VM umožňuje okamžité spouštění virtuálního počítače přímo ze souboru záloh.
 • Okamžité obnovení disku virtuálního počítače umožňuje okamžité obnovení disku virtuálního počítače ze souboru záloh.
 • Obnovení celého VM umožňuje obnovení virtuálního počítače ze souboru záloh do původního nebo jiného umístění.
 • Obnovení souborů virtuálního počítače umožňuje obnovu jednotlivých souborů virtuální počítače (virtuální disky, konfigurační soubory atd.).
 • Obnovení virtuálních disků umožňuje obnovu konkrétního pevného disku virtuálního počítače ze souboru záloh a jeho připojení k původnímu nebo novému virtuálnímu počítači.
 • Obnovení souborů OS hosta umožňuje obnovu jednotlivých souborů OS hosta ze souborů systémů Windows, Linux, Mac a dalších souborů systémů OS hosta.
Jaký typ replikace VMware společnost Veeam poskytuje?
Nástroj Veeam Backup & Replication vám umožňuje provádět replikaci onsite ve scénářích vysoké dostupnosti (HA) a vzdálenou (offsite) replikaci ve scénářích zotavení po havárii (DR). K usnadnění replikace přes síť WAN a pomalá připojení nástroj Veeam Backup & Replication optimalizuje přenos dat. Filtruje nepotřebné bloky dat, například duplicitní bloky dat, nulové bloky dat, bloky swapových souborů a bloky vyloučených souborů OS hosta virtuálního počítače, a komprimuje data replik. Nástroj Veeam Backup & Replication vám také umožňuje využití akcelerace sítě WAN a používat pravidla omezení rychlosti sítě k předcházení tomu, aby úlohy replikace spotřebovaly celou šířku pásma.
Co jako malá firma musíte brát v úvahu při výběru řešení ochrany dat?
Řešení Veeam je vytvořeno pro virtuální prostředí a navrženo tak, aby plně podporovalo VMware také v prostředí malé firmy. Zálohování Veeam pro VMware vSphere vám umožňuje zálohovat podle plánu a obnovovat všechna data, která potřebujete obnovit, bez nutnosti dohledu nad virtuálním zálohováním. 

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Pokud máte účet, přihlaste se
Používejte jen latinku, číslice a speciální znaky &+-._!'`()
Odesláním souhlasíte, že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.

Děkujeme za váš zájem o produkty Veeam!

Odeslali jsme ověřovací e-mail na adresu:
 
Učiňte další krok a začněte používat řešení Veeam
 1. Stáhnout produkt
 2. Aktivovat licenční klíč

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.