800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

NOVINKA Veeam Backup & Replication 9.5

Součást sady Veeam Availability Suite

Nejlepší zálohování a mimořádná dostupnost VMware

Inteligentní správa dat pro velký podnik s mimořádnou dostupností – včetně plné podpory VMware vSphere 6.7
Podívejte se na toto čtyřminutové video popisující nové funkce ve verzi 9.5

Veeam® Backup & Replication™ 9.5 poskytuje mimořádnou dostupnost pro VŠECHNY vaše virtuální, fyzické i cloudové úlohy – včetně podpory VMware vSphere a Microsoft Hyper-V – z jedné konzole pro správu. Zajišťuje inteligentní správu dat a plní požadavky na zálohování mimořádně dostupného velkého podniku, takže snižuje složitost a překonává starší řešení zálohování.

Veeam PLNĚ podporuje VMware vSphere 6.7, a poskytuje vám tak jistotu při upgradu na nejnovější verzi VMware a úplném využití nejmodernější technologie a funkcí při udržování inteligentní správy dat pro velký podnik s mimořádnou dostupností™.

Stáhnout ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení
  • Funkce zálohování
  • Funkce obnovení
  • Funkce replikace

2 v 1: zálohování a replikace

S jediným řešením a bez dalších investic můžete vylepšit své strategie dostupnosti a doplnit zálohy virtuálních počítačů o replikaci s využitím bitové kopie. Veeam 2 v 1: zálohování a replikace™ pro VMware vSphere poskytuje bezprecedentní úroveň mimořádné dostupnosti a umožňuje bezproblémové dodržování pravidla 3-2-1 společnosti Veeam. Kromě toho s produktem Veeam není třeba licencovat, nasazovat, spravovat ani monitorovat agenty v hostitelích ESXi či ve virtuálních počítačích.

Zálohování ze snapshotů úložiště

Zálohování ze snapshotů úložiště vám dá možnost zálohovat virtuální počítače VMware od předních světových poskytovatelů úložišť, a to až 50x rychleji. Řešení Veeam vám umožní vytvářet ze snapshotů úložiště zálohy a repliky na bázi bitové kopie tak často, jak budete potřebovat, a to dokonce i během pracovní doby a s minimálním nebo nulovým dopadem na vaše provozní prostředí.

Zálohování s využitím bitové kopie a s ohledem na aplikace

Veeam Backup & Replication vytváří konzistentní zálohy na úrovni bitové kopie pro aplikace zohledňující VSS, jako jsou Microsoft Active Directory, SQL Server, Exchange a SharePoint, s využitím proprietárního zpracování bitových kopií s ohledem na aplikace. Získáte transakčně konzistentní zálohy virtuálních počítačů, které zajistí úspěšnou obnovu kriticky důležitých firemních aplikací a služeb a umožní scénáře obnovy podle potřeb konkrétních aplikací.

Integrace deduplikačních úložišť

Veeam Backup & Replication přináší vylepšení výkonu pro KAŽDÉ deduplikační úložiště s řetězci záloh individuálních virtuálních počítačů a podporu pro aktivní úplné zálohy s ukládáním záložních kopií. Možnost řetězení souborů podle jednotlivých virtuálních počítačů umožňuje 10× rychlejší výkon zálohování, zatímco aktivní úplné zálohy s ukládáním záložních kopií zvyšují výkon místních záloh a snižuje zátěž samotného deduplikačního nástroje.

Integrovaná akcelerace sítě WAN

Dosáhněte mimořádné dostupnosti kopírováním záloh do externího úložiště mimo pracoviště. Integrovaná WAN akcelerace vám pomůže přenést zálohy VMware do vzdáleného úložiště až 50× rychleji využitím ukládání do mezipaměti, otisků bloků dat s proměnlivou délkou a optimalizace protokolu TCP/IP.

HPE StoreOnce Catalyst

Podpora pro HPE StoreOnce Catalyst v řešení Veeam Backup & Replication 9.5 zajišťuje prvotřídní deduplikaci dat na zdroji za účelem lepšího výkonu zálohování VMware, snížení nákladů na zálohování a zjednodušení záložního prostředí. Tato integrace pomáhá zajišťovat kratší RPO a nižší riziko ztráty dat.

Dell EMC Data Domain Boost

Dell EMC Data Domain Boost nabízí možnost deduplikace dat na straně zdroje a šifrování dat při zpracování po síti WAN, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu zálohování s kratšími RPO. Dell EMC Data Domain Boost umožňuje až o 50 % rychlejší zálohování, kratší zálohovací okna s 10× rychlejšími syntetickými plnými zálohami a připojením Fibre Channel, které zajistí zálohování bez LAN do služby Data Domain.

Scale-out Backup Repository

Úložiště Veeam Scale-out Backup Repository™ od společnosti Veeam zjednodušuje správu úloh zálohování a zajišťuje efektivní používání úložiště záloh zajištěním další abstrakční vrstvy nad jednotlivými úložnými zařízeními. Tak můžete vytvořit virtuální fond úložiště záloh a získáte možnost volně rozšiřovat kapacitu prostým přidáváním dalších úložných zařízení do daného fondu.

Škálovatelnost na úrovni velkých podniků pro implementace ROBO

Pro velké podniky s velkými implementacemi VMware přináší Veeam vylepšení pro vzdálenou kancelář a pobočku (ROBO). Nová funkce udržování aktivit zálohování a obnovy na místní úrovni pro vzdálená pracoviště umožňuje velkým podnikům vylepšit cíle plnění doby obnovy (RTO) a bodů obnovy (RPO) a snížit spotřebu šířky pásma WAN. Kromě toho je produkt Veeam Backup & Replication dostupný jako samostatná konzola, kterou si uživatelé mohou pro pohodlí a snazší používání nainstalovat na pracovní stanice, a eliminovat tak relace RDP (Remote Desktop Protocol) na zálohovací server.

Direct Storage Access

Provádějte zálohy VMware rychleji a s menším dopadem na virtuální prostředí zálohováním přímo z primárního úložiště. Řešení Veeam nabízí přímý přístup k SAN pro přenos dat virtuálních počítačů přímo z úložišť Fibre Channel a iSCSI přes SAN a přímý přístup k NFS pro přenos dat virtuálních počítačů přímo ze souborových (NFS) úložišť za účelem rychlejších záloh bez dopadu na prostředí VMware vSphere.

Komplexní šifrování

Zabezpečte své zálohy VMware na zdroji, při přenosu a po uložení, bez potíží způsobených negativním dopadem na WAN akceleraci a kompresi pomocí komplexního 256bitového šifrování AES. Data můžete obnovit ze zašifrovaných souborů záloh i v případě ztráty hesla a bez ohrožení zabezpečení. Navíc jde o flexibilní řešení, takže si sami vyberete, kdy a kde šifrování použít.

Nativní podpora páskových úložišť

S nativní podporou páskových úložišť můžete na pásku archivovat zálohy jednotlivých souborů nebo celých virtuálních počítačů VMware a také z pásky přímo obnovitNOVINKA. Mezi rozšířené funkce patří paralelní zpracování na několika páskách pro rychlejší a spolehlivější archivaci, globální sadu médií poskytující téměř souběžnou archivaci na pásku a automatický failover při selhání knihoven a nativní uchovávání dat GFS zvyšující spolehlivost uchovaných dat a šetřící místo na pásce.

Veeam Cloud Connect Backup

Veeam Cloud Connect pomáhá uživatelům eliminovat rizika katastrofické ztráty dat díky hostovaným záložním úložištím. Přenášejte zálohy VMware vSphere offsite prostřednictvím zabezpečeného jednoportového připojení k poskytovateli služeb a získejte snadný přístup a možnost obnovy hostovaných dat přímo z konzole zálohování. Díky službě Veeam Cloud Connect je snadné udržovat mimořádnou dostupnost, celkový přehled a kontrolu.

BitLooker

Nástroj Veeam BitLooker™ pomáhá řešit problém zmenšující se kapacity úložiště záloh, který vede k nárůstu nákladů na úložiště záloh. Technologie BitLooker snižuje velikost záložních souborů a využití šířky pásma replikací o 20 %. Umožňuje vyloučit ze zálohování bloky smazaných souborů a nepotřebné soubory a ušetřit tak místo na úložišti záloh a snížit využití šířky pásma.

Rozšířené obnovení jedním kliknutím a obnovení prováděné uživateli*

Díky obnovení jedním kliknutím mohou podniky delegovat oprávnění koncových uživatelů a obnovit celé virtuální počítače VMware v řádu minut. Výkonné možnosti delegování vám umožňují předat úlohy obnovení do rukou podnikových uživatelů, a tím zrychlit dobu obnovení a snížit zatížení pracovníků IT. Obnovení jedním kliknutím je k dispozici ve webovém rozhraní Enterprise Manager, které je součástí edic Veeam Backup & Replication Enterprise a Enterprise Plus.

* Vyžaduje edici Enterprise nebo Enterprise Plus

Veeam Explorer pro Microsoft Exchange

Operátoři technické podpory mohou využívat bezplatný nástroj Veeam Explorer™ pro Microsoft Exchange, pomocí kterého mohou provádět obnovení jedním kliknutím u položek Microsoft Exchange 2010, 2013 a 2016 a zlepšovat časy obnovy. Granulární obnovení systému Exchange je nyní snazší a zahrnuje obnovení položek, které jste již považovali za ztracené. Další vylepšení funkcí eDiscovery zahrnují detailní reporty k exportu, které vám umožní přesně specifikovat, co bylo exportováno, odkud a jaká byla kritéria vyhledávání.

Okamžité obnovení virtuálních počítačů

Místo, abyste nechali uživatele čekat, než zajistíte úložiště, restartujete celý virtuální počítač VMware vSphere přímo ze záložního souboru a zkopírujte jej do produkčního prostředí pomocí funkce Instant VM Recovery®. Nefunkční virtuální počítače můžete připravit k použití již za 2 minuty!

Veeam Explorer pro Oracle

Získejte možnost obnovit databáze Oracle na úrovni transakce s nejnovějším nástrojem Veeam Explorer pro Oracle. Získejte bezagentové zálohování a přehrávání protokolu transakcí pro obnovu databází Oracle k přesnému bodu v čase a zajistěte krátké RTPO pro úlohy Oracle.

Okamžité obnovení na úrovni souborů

Složky a soubory operačního systému hosta lze snadno obnovit ze záloh na bázi bitových kopií bez nutnosti jejich extrakce z virtuálních disků. Můžete obnovovat soubory virtuálních počítačů se systémem Linux, Windows či kterýmkoli ze 17 podporovaných souborových systémů hosta.

Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory

Obnovení na úrovni položky je snadné díky nástroji Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory. Tento BEZPLATNÝ nástroj okamžitě obnovuje objekty AD, celé kontejnery a organizační jednotky, ale i uživatelské účty a hesla, a to přímo ze zálohy virtuálních počítačů VMware. Kromě toho jej lze využít k obnovení objektů zásad skupiny, integrovaných záznamů DNS a objektů konfiguračního oddílu.

SureBackup® a SureReplica

Veeam SureBackup® a SureReplica vám pomohou zaručit obnovitelnost bodů obnovení každé zálohy a každé repliky, a to pokaždé. Díky těmto technologiím Veeam můžete spouštět virtuální počítače a repliky ze záloh VMware vSphere v izolované virtuální laboratoři a automaticky je testovat.

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server poskytuje rychlé řešení pro obnovení databází SQL na transakční úrovni přímo ze záloh virtuálních počítačů VMware. Obnovením databází SQL do přesného požadovaného momentu v čase se zálohováním protokolu transakcí bez nasazení agenta zrychlíte plnění cílů RPO. Můžete snadno dodržovat požadavky na výkon zálohování díky obnovení na úrovni položek prostřednictvím vzdáleného testovacího serveru bez spotřeby zdrojů místního serveru zálohování.

Indexování a vyhledávání souborů OS hosta

Díky nástroji Veeam Enterprise Manager můžete rychle lokalizovat a obnovit soubory operačního systému hosta. Procházejte a prohledávejte soubory operačního systému hosta virtuálních počítačů a obnovujte je jedním kliknutím do původního umístění nebo do místního počítače. Chcete-li aktivovat vyhledávací funkce, vytvoří řešení Veeam Backup & Replication index souborů operačního systému hosta virtuálního počítače VMware.

Veeam Explorer pro snapshoty úložiště

Nástroj Veeam Explorer pro snapshoty úložiště umožňuje využívat možnosti stávajících snapshotů od předních poskytovatelů úložišť. Díky nástroji Veeam Explorer pro snapshoty úložiště dosáhnete výrazně kratších RTO prostřednictvím rychlé obnovy jednotlivých souborů i celých virtuálních počítačů bez potřeby testování nebo mezikroků.

Obnovení pro vCloud Director

Veeam Backup & Replication zahrnuje kompletní integraci pro VMware vCloud Director. S využitím rozhraní API nástroje VMware vCloud Director rozšiřuje řešení Veeam možnosti obnovy o položky vCloud vApp, metadata a atributy virtuálních počítačů. Kromě toho nabízí samoobslužné zálohování a obnovení přímo do stejné nebo jiné instance nástroje vCloud Director – s podporou rychlého zpřístupnění.

Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint

Veeam nabízí okamžitý přehled o zálohách systému SharePoint díky integrovaným funkcím obnovení a eDiscovery jednotlivých položek a seznamů systému Microsoft SharePoint bez nasazení agenta. Procházejte svoji databázi SharePoint přímo z komprimované a deduplikované zálohy virtuálních počítačů VMware na úrovni bitové kopie a poté obnovte konkrétní položky, weby nebo kolekce webů SharePoint. Nový, testovací server umožňuje aktivovat obnovení na úrovni položky bez spotřeby prostředků místního serveru.

Veeam Cloud Connect Replication

Veeam Cloud Connect nabízí integrovanou, cenově dostupnou a zabezpečenou cloudovou službu DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service) prostřednictvím poskytovatele služeb, kterého si vyberete. Chcete-li mít spolehlivé repliky virtuálních počítačů VMware offsite, není již nutné provozovat vlastní sekundární pracoviště. Bez složité konfigurace umožňuje Veeam Cloud Connect failover celého pracoviště nebo vybraných VM odkudkoli na pouhých několik kliknutí. Šifrovaný přenos dat bezpečně chrání všechna replikovaná data jak při přenosu, tak v úložišti daného poskytovatele služeb.

Asistovaný failover

Asistovaný failover, který nabízí řešení Veeam, pomáhá předcházet ztrátě dat a dosahovat RPO do 15 minut pro VŠECHNY aplikace a data. V případě selhání produkčního virtuálního počítače VMware můžete okamžitě provést failover do připravené repliky a pokračovat v běžném provozu na infrastruktuře pro zotavení po havárii až do vyřešení problému. Veeam Backup & Replication uchovává konfigurovatelný počet bodů obnovení pro každou repliku VM. Pokud je tedy například poslední bod repliky poškozený z důvodu selhání softwaru, můžete vrátit změny zpět do předchozího platného bodu obnovení.

Plánovaný failover

Plánovaný failover umožňuje spustit migraci prostředí či dat, případně proces údržby datového centra s minimálním dopadem na provoz. Plánovaný failover vypne zdrojový virtuální počítač VMware, replikuje jakékoli změny do cílového virtuálního počítače a spustí virtuální počítač – to vše bez ztráty dat a jen s krátkou odstávkou. Provádějte snadno upgrady softwaru a plánovanou údržbu!

Plány failoveru

Plány failoveru nabízejí integrovanou orchestraci umožňující failover jediným kliknutím. Pro účely zachování mimořádné dostupnosti vzájemně na sobě závislých aplikací můžete vytvořit plán převzetí služeb při selhání pro skupinu replikovaných virtuálních počítačů uspořádaných ve správném pořadí a v případě potřeby jej spustit jediným kliknutím. Můžete přidávat virtuální počítače z replik, uspořádat je ve správném pořadí spouštění a nastavit u každého z nich prodlevu tak, aby se jeden spustil, až když skončí spouštění předchozího.

Skutečný failback

Obnovte běžný provoz po provedení failoveru do několika minut opětovným failbackem na původní virtuální počítač VMware. Během operace failbacku se změny v replikách automaticky synchronizují s původním VM, takže nedochází ke ztrátě dat. Můžete se rozhodnout, zda provedete failback zpět do produkčního virtuálního počítače, do nového umístění či jen přeměníte repliku virtuálního počítače na produkční.

SureReplica

Technologie SureReplica pomáhá automaticky testovat obnovitelnost každého bodu obnovení v každé replice virtuálního počítače VMware. Tato technologie ověřuje konzistentnost data, kontroluje přesnost konfiguraci repliky a testuje její spolehlivost uvnitř izolované virtuální laboratoře. V současnosti je funkce SureReplica k dispozici pouze pro replikace VMware.

Rychlá replikace do vzdálených úložišť

Integrovaná WAN akcelerace Veeam pro replikaci zrychluje replikaci prostředí vSphere přes síť WAN a pomalejší připojení, a to až 50×, a zároveň až 20× redukuje přenosovou šířku ve srovnání s kopírováním nezpracovaných dat. S funkcemi replikace ze zálohy a přenosu komprimovaných replik pomáhá Veeam Backup & Replication zlepšit výkonnost replikace a optimalizovat přenos replik.

Replikace ze záloh

Veeam Backup & Replication podporuje replikaci ze stávajících záloh. Využíváním záloh virtuálních počítačů jako zdroje pro replikaci můžete odbourat veškerý vliv na produkční prostředí. Celý proces je plně automatizovaný a není třeba žádná specifická konfigurace nebo nastavení úloh. Replikace ze záloh virtuálních počítačů výrazně šetří čas a snižuje rychlost čtení I/O u spuštěných produkčních virtuálních počítačů VMware.

Podporovaná prostředí

Pokročilá integrace se systémy úložišť

Kliknutím sem získáte podrobné informace o partnerech poskytujících úložiště společnosti Veeam a podporovaných prostředích jednotlivých partnerů.