800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

Co je nového ve verzi
Veeam Availability Console Update 1?

Veeam® Availability Console je platforma s podporou cloudu vytvořená přímo pro partnery a prodejce Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), kteří mají zájem rozjet a provozovat podnikání v oblasti spravovaných služeb. Konzole Veeam Availability Console vám díky možnosti vzdáleně zajišťovat, spravovat a monitorovat virtuální, fyzická a cloudová prostředí Veeam bez zvláštních požadavků na připojení umožňuje zvýšit příjmy a hodnotu pro zákazníky. 

Významné nové funkce

Vylepšená podpora pro nástroje Veeam Agent
Verze Veeam Availability Console Update 1 zavádí podporu pro nástroje Veeam Agent, které jsou spravovány řešením Veeam Backup & Replication™. Díky tomu můžete rozšířit služby monitorování na ještě více zákazníků Veeam, kteří spravují své nástroje Veeam Agent pomocí lokálního serveru Veeam Backup & Replication, ale přesto chtějí využívat odbornosti, kterou můžete jejich organizaci poskytnout. Součástí této nové funkce je monitorování a výstrahy pro instance Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux, které jsou spravovány nástrojem Veeam Backup & Replication.
Nová uživatelská role
Partneři VCSP, kteří chtějí přenechat přístup ke konzoli Veeam Availability Console vlastním pracovníkům IT, mohou nyní využívat novou roli operátora bez udělení úplného řízení. Tato role má přístup ke všem důležitým prvkům vzdáleného monitorování a správy prostředí zákazníka, ale nemá přístup k nastavení konfigurace konzole Veeam Availability Console.
Modul plug-in ConnectWise Manage
Součástí verze Veeam Availability Console Update 1 je nativní integrace s nástrojem ConnectWise Manage. Díky této integraci mohou partneři VCSP synchronizovat a mapovat firemní účty mezi oběma aplikacemi, a konsolidovat tak všechny spravované služby do jednotného zobrazení správy. Integrace se týká také fakturace, takže můžete pomocí nástroje ConnectWise Manage generovat faktury klientů na základě jejich využívání služeb. Tento nativní plug-in modul vám navíc umožňuje vytvářet lístky na základě výstrah spuštěných v konzoli Veeam Availability Console a spojovat je s referencí na spravovaný počítač. Ta se v nástroji ConnectWise Manage nazývá také „konfigurace“.

Další vylepšení

Vylepšené monitorování Veeam Backup & Replication
Řešte problémy zákazníků ještě rychleji prostřednictvím optimalizace modulu sběru dat, který využívá ke sběru nových dat spouštěče založené na událostech.
Nové typy zásad zálohování
Udržujte data svých zákazníků v ještě větším bezpečí díky dvěma novým typům zásad zálohování: veřejným a privátním. Veřejné zásady zálohování jsou viditelné pro všechny spravované klienty a privátní zásady zálohování mohou vidět pouzefirmy, ke kterým jsou tyto zásady přiřazeny.
Vylepšené možnosti zásad cloudového zálohování
Nyní si můžete zvolit, zda chcete účty sub-tenantů vytvořit předem v rámci konfigurace zásad zálohování, nebo si vybrat jeden uživatelský účet pro všechny nástroje Veeam Agent využívající cloudové úložiště jako cíl. 
Výstraha pro sledování virtuálních počítačů uložených v cloudových úložištích
Pomocí této nové výstrahy můžete být informováni, když počet virtuálních počítačů zákazníků, kterých zálohy jsou uloženy v cloudovém úložišti přesáhne určitou hranici.
Vylepšená podpora nástrojů Veeam Agent nasazených prostřednictvím nástrojů třetích stran
Nástroje Veeam Agent nasazené prostřednictvím softwarových nástrojů správy třetích stran lze nyní aktualizovat připojením k hlavnímu agentu pro správu nebo k aktualizačnímu serveru Veeam, na kterém jsou hostovány části agenta Veeam pro konzoli Veeam Availability Console. Díky tomu je možné aktualizaci zálohovacího agenta provádět, i když je hlavní zálohovací agent offline nebo nemá oprávnění správce potřebná k přístupu ke vzdáleným počítačům, aby mohl orchestrovat postup aktualizace.
Vylepšená správa sub-tenantů
Byla zjednodušena správa účtu sub-tenantů. Všechny účtu sub-tenantů se nyní v rozhraní Veeam Availability Console zobrazují jako samostatné uživatelská role.
Vylepšení rozhraní RESTful API

Nyní je možné se dotázat na více údajů uložených v konfigurační databázi Veeam Availability Console a získat k nim přístup pomocí nových doplňků rozhraní RESTful API. Mezi tyto údaje patří:

  • Licence spravovaného zálohovacího serveru
  • Popisy klientů
  • Reference na nadřazený objekt pro uživatele, pravidla zjišťování a počítače
Vylepšení škálovatelnosti
Významně se zvýšily limity škálovatelnosti počtu spravovaných serverů Veeam Backup & Replication pro jednotlivé instance konzole Veeam Availability Console, takže se dá zajistit optimální provoz a výkon při správě až 10 000 agentů Veeam a 600 serverů Veeam Backup & Replication, z nichž každý chrání 150–200 virtuálních počítačů nebo agentů Veeam.