https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovd2hhdHMtbmV3LWF2YWlsYWJpbGl0eS1jb25zb2xlLmh0bWwifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Co je nového v konzoli Veeam Availability Console?

Veeam® Availability Console je platforma s podporou cloudu vytvořená přímo pro partnery a prodejce Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), kteří mají zájem rozjet a provozovat podnikání v oblasti spravovaných služeb. Konzole Veeam Availability Console vám díky možnosti vzdáleně zajišťovat, spravovat a monitorovat virtuální, fyzická a cloudová prostředí Veeam bez zvláštních požadavků na připojení umožňuje zvýšit příjmy a hodnotu pro zákazníky. 

Veeam Availability Console v3: Co je nového

NOVÁ role prodejce

Licenci k nabízení služeb Cloud Connect zákazníkům má více než 3000 poskytovatelů a ekosystém prodejních kanálů Veeam si toho všímá! Za účelem lepší podpory partnerství mezi prodejci, poskytovateli spravovaných služeb (MSP) a poskytovateli Cloud Connect NOVÁ role prodejce pomáhá partnerům spolupracovat na poskytování lepších služeb společným zákazníkům.

Mezi základní výhody této funkce patří:

Portál ihned připravený k použití: Prodejci a MSP mohou nyní k nabízení služeb využívajících technologii Veeam svým zákazníkům použít hotový webový portál. Portál je automaticky k dispozici pro každý účet prodejce vytvořený v konzoli Veeam Availability Console.

Povědomí o značce: Každý webový portál lze nastavit jako white-label, takže klienti vidí na fakturách, reportech i ve webovém rozhraní logo svého poskytovatele.

Efektivita správy: Pomocí připravených funkcí správy společnosti a uživatelů mohou nyní prodejní partneři sami provádět každodenní úkoly v rámci kvót definovaných jejich poskytovatelem cloudu. Tím je pro prodejní partnery eliminována nutnost žádat o schválení a čekat, až poskytovatel provede všechny požadované úkoly a změny.

Přehled: Prodejní partneři si mohou udržovat kompletní přehled a kontrolu nad prostředími zálohování svých zákazníků pomocí jednoduchých náhledů, systémů upozornění a reportů pro jednotlivé zákazníky, které lze zobrazit ve formátu PDF a díky kterým je prokazování užitečnosti vašich služeb zákazníkům snadné.

Automatické fakturování: Díky integrovaným možnostem fakturace mohou prodejní partneři nyní pro své klienty vytvářet nativní plány předplatného a automaticky odesílat faktury na začátku každého měsíce.

NOVINKA škálovatelná architektura

Dodavatelé služeb vytvářejí systémy, které se rozprostírají na různých místech a v různých cloudových prostředích, aby uspokojovali stále rostoucí poptávku po službách Cloud Connect. S touto verzí je poskytování škálovatelných služeb využívajících technologii Veeam snadnější než kdy dříve.

Mezi okamžité výhody nové architektury patří:

Jednotný přehled: Dodavatelé služeb, kteří mají více serverů Cloud Connect umístěných po celém světě, potřebují jednotné uživatelské rozhraní, aby mohli sledovat stav celé infrastruktury. Veeam Availability Console integruje data ze všech nasazení a zobrazuje metriky stavu infrastruktury Cloud Connect pomocí předdefinovaných zobrazení a náhledů.

Bez přerušení služeb: Dodavatelé služeb, kteří používají nebo plánují zajišťovat více serverů Cloud Connect, mohou do konzole Veeam Availability Console pomocí portálu zálohování přidávat nové servery, aniž by museli pozastavit poskytování služeb klientům.

Nové uživatelské role pro lepší zabezpečení: Konzole Veeam Availability Console v3 nyní umožňuje dodavatelům služeb, kteří mají více serverů Cloud Connect odpovídajících více umístěním, řídit přístup ke správě v infrastruktuře Cloud Connect granulárně.

Vyšší kapacita správy klientů: S možností škálování se škáluje také konzole Veeam Availability Console, a umožňuje tak správu více klientů, více serverů Veeam Backup & Replication™ a více nástrojů Veeam Agent.

Licencování, reportování využití a fakturace

NOVINKA Veeam Availability Console v3 nově obsahuje vylepšení měsíčních reportů využití, díky kterým je používání cenového programu pronájmu pro poskytovatele cloudových a spravovaných služeb velmi jednoduché.

Jednodušší licencování: Na rozdíl od stylu licencování na konkrétní produkty, který byl podporován ve starších verzích konzole Veeam Availability Console, v3 obsahuje oprávnění a podporu NOVÝCH licencí na instanci (zavedených v sadě Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4), což zjednodušuje přidělování licencí v celé platformě Veeam Availability Platform™.

Správa licencí pronájmu pro VCSP: Nyní můžete konzoli Veeam Availability Console využívat jako modul pro licencování a vzdáleně nasazovat instanční licence pronájmu Veeam do lokalit zákazníka. Navíc můžete zapnout automatickou instalaci aktualizovaných licenčních klíčů nebo odvolání licenčních klíčů pro prostředí, která si přejete deaktivovat.

Poznámka: Pokud používáte (nebo plánujete používat) konzoli Veeam Availability Console jako centrální konzoli pro správu nasazení nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows, v3 nadále tuto strategii nasazení podporuje.

Rozšíření možností reportování využití pronájmu: Konzole Veeam Availability Console rozšiřuje možnosti reportování na podporu všech instalací Veeam s oprávněním instanční licence Veeam. Do toho patří:

 • Veeam Backup & Replication/Veeam Availability Suite
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows (nasazený prostřednictvím produktu Veeam Backup & Replication nebo Veeam Availability Console)
 • Veeam Agent pro Linux (nasazený prostřednictvím produktu Veeam Backup & Replication)
 • Veeam Cloud Connect

Rozsah podpory vám umožňuje využívat jednotný zdroj informací při reportování využití, což vám ušetří velkou porci námahy a odhadů, které jsou spojené měsíčním reportováním využití pronájmu.

Využití licencí u konkrétních zákazníků: Pokud svým zákazníkům místo spotřeby infrastruktury / měsíčních poplatků za správu účtujete spotřebu licenčních klíčů, můžete využít vylepšené možnosti reportování využití pronájmu a podrobně zobrazit spotřebu licencí u konkrétních zákazníků.

Integrace s aplikacemi třetích stran: Pomocí připravených rozhraní RESTful API můžete integrovat agregované reporty o využití licencí nebo reporty o využití licencí pro konkrétní klienty do stávajících účetních a fakturačních systémů. Do toho patří integrace s nástrojem ConnectWise Manage, okamžitě připravená k použití.

Integrace a automatizace

Dodavatelé služeb, kteří provozují vlastní klientské portály, mohou díky rozšířené podpoře rozhraní RESTful API poskytovat svým zákazníkům stejné uživatelské služby, na které jsou zvyklí, pomocí snadné integrace konzole Veeam Availability Console a jejích dat do stávajících aplikací. Kromě stávajících integrací pro správu konfigurace, fakturace a zálohování NOVINKA Veeam Availability Console v3 obsahuje nové nebo vylepšené požadavky na správu zákazníků a prodejců, správu licencí, výstrahy a další věci.

Mezi hlavní výhody zlepšení rozhraní RESTful API patří:

Integrace: Při poskytování spravovaných služeb je velmi důležité chovat se aktivně a monitorovat stav infrastruktury. Konzole Veeam Availability Console v3 nyní umožňuje prostřednictvím rozhraní RESTful API získávat informace o spuštěných výstrahách, což dovoluje automatizovat vytváření žádostí o podporu v rámci stávající aplikace technické podpory dodavatele služeb.

Automatizace: Dodavatelé služeb nyní mohou pomocí integrace možností konzole Veeam Availability Console automatizovat vytváření firem i účtů prodejců. Vylepšená rozhraní RESTful API nyní obsahují úplné možnosti správy pro každodenní pracovní postupy správy klientů.

Podporovaná platforma

Veeam Availability Console v3 obsahuje úplnou podporu nedávno vydaných aktualizací platformy Veeam, mezi které patří:

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4: v3 zavádí podporu externích úložišť a nástroje Veeam Cloud Tier.
 • Veeam Cloud Connect 9.5 Update 4: Poskytovatelé služeb nyní mohou přiřazovat cloudové brány spravovaným firmám přímo v uživatelském rozhraní Veeam Availability Console.
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows 3.0: Konzole Veeam Availability Console nyní nativně podporuje vytváření více úloh pro samostatné nástroje Veeam Agent, což spravovaným klientům umožňuje ukládat zálohy lokálně nebo je odesílat přímo do cloudového úložiště.

v3 nově podporuje také produkt VMware vCloud Director 9.5. Poskytovatelé služeb nyní mohou využívat klienty a další uživatele vytvořené v nástroji VMware vCloud Director k vytváření firem a zálohování přihlašovacích údajů uživatelů portálu.

Další vylepšení

Kromě výše uvedených významných funkcí NOVINKA Veeam Availability Console v3 díky neutuchajícímu úsilí v oblasti výzkumu a vývoje ve snaze reagovat na zpětnou vazbu zákazníků obsahuje také mnoho dalších vylepšení. Ty nejvýznamnější uvádíme níže:

Fakturace Cloud Connect: Fakturace podle využití kvóty cloudu již nevyžaduje zaškrtnutí políčka vzdálené správy v zálohovacím serveru klienta.

Protokol událostí v systému Windows: Protokol událostí obsahuje spuštěné výstrahy, což umožňuje integraci s aplikacemi třetích stran.

Správa počítače: Vzdálené počítače lze nyní z uživatelského rozhraní Veeam Availability Console vzdáleně restartovat.

Modul oznámení: Uživatelské rozhraní konfigurace oznámení bylo přepracováno a optimalizováno.

Proměnné v předmětu e-mailu: Do předmětu e-mailového oznámení výstrahy byly přidány proměnné, které umožňují lepší integraci se systémy technické podpory třetích stran.

Předdefinovaní příjemci e-mailových oznámení: Při výběru možnosti „Odeslat e-mailové oznámení“ v konfiguraci výstrahy může uživatel zadat skupiny uživatelů z předdefinovaného seznamu.

Nastavení: Procesy vyhodnocování a produkčního nasazení byly za účelem urychlení instalace rozděleny do samostatných pracovních postupů.

Zabezpečení: Nyní je vyžadován certifikát zabezpečení pro konkrétní konzoli Veeam Availability Console. 

Škálovatelnost

NOVINKA Veeam Availability Console v3 posouvá limity škálovatelnosti na novou úroveň, takže správa rostoucího množství služeb využívajících technologii Veeam je snadnější než kdy předtím. Modul a uživatelské rozhraní byly aktualizovány, aby podporovaly větší množství u následujících položek:

 • 50 serverů Veeam Cloud Connect
 • 500 prodejců
 • 15 000 nástrojů Veeam Agent (po dvou až třech spuštěných zálohovacích úlohách)
 • 1000 serverů Veeam Backup & Replication (po 150 chráněných virtuálních počítačích)
 • 1000 aktivních uživatelů portálu zálohování

Poznámka: Tato zvýšená množství podporované kapacity jsou založena na laboratorních výsledcích a mohou se lišit v závislosti na scénáři nasazení, konfiguraci infrastruktury a konfiguraci plánu zálohovacích úloh.

Veeam Availability Console v2 Update 1:
Co je nového

Vylepšená podpora pro nástroje Veeam Agent
Verze Veeam Availability Console Update 1 zavádí podporu pro nástroje Veeam Agent, které jsou spravovány řešením Veeam Backup & Replication. Díky tomu můžete rozšířit služby monitorování na ještě více zákazníků Veeam, kteří spravují své nástroje Veeam Agent pomocí lokálního serveru Veeam Backup & Replication, ale přesto chtějí využívat odbornosti, kterou můžete jejich organizaci poskytnout. Součástí této nové funkce je monitorování a výstrahy pro instance Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux, které jsou spravovány nástrojem Veeam Backup & Replication.
Nová uživatelská role
Partneři VCSP, kteří chtějí přenechat přístup ke konzoli Veeam Availability Console vlastním pracovníkům IT, mohou nyní využívat novou roli operátora bez udělení úplného řízení. Tato role má přístup ke všem důležitým prvkům vzdáleného monitorování a správy prostředí zákazníka, ale nemá přístup k nastavení konfigurace konzole Veeam Availability Console.
Modul plug-in ConnectWise Manage
Součástí verze Veeam Availability Console Update 1 je nativní integrace s nástrojem ConnectWise Manage. Díky této integraci mohou partneři VCSP synchronizovat a mapovat firemní účty mezi oběma aplikacemi, a konsolidovat tak všechny spravované služby do jednotného zobrazení správy. Integrace se týká také fakturace, takže můžete pomocí nástroje ConnectWise Manage generovat faktury klientů na základě jejich využívání služeb. Tento nativní plug-in modul vám navíc umožňuje vytvářet lístky na základě výstrah spuštěných v konzoli Veeam Availability Console a spojovat je s referencí na spravovaný počítač. Ta se v nástroji ConnectWise Manage nazývá také „konfigurace“.
Vylepšené monitorování Veeam Backup & Replication
Řešte problémy zákazníků ještě rychleji prostřednictvím optimalizace modulu sběru dat, který využívá ke sběru nových dat spouštěče založené na událostech.
Nové typy zásad zálohování
Udržujte data svých zákazníků v ještě větším bezpečí díky dvěma novým typům zásad zálohování: veřejným a privátním. Veřejné zásady zálohování jsou viditelné pro všechny spravované klienty a privátní zásady zálohování mohou vidět pouzefirmy, ke kterým jsou tyto zásady přiřazeny.
Vylepšené možnosti zásad cloudového zálohování
Nyní si můžete zvolit, zda chcete účty sub-tenantů vytvořit předem v rámci konfigurace zásad zálohování, nebo si vybrat jeden uživatelský účet pro všechny nástroje Veeam Agent využívající cloudové úložiště jako cíl. 
Výstraha pro sledování virtuálních počítačů uložených v cloudových úložištích
Pomocí této nové výstrahy můžete být informováni, když počet virtuálních počítačů zákazníků, kterých zálohy jsou uloženy v cloudovém úložišti přesáhne určitou hranici.
Vylepšená podpora nástrojů Veeam Agent nasazených prostřednictvím nástrojů třetích stran
Nástroje Veeam Agent nasazené prostřednictvím softwarových nástrojů správy třetích stran lze nyní aktualizovat připojením k hlavnímu agentu pro správu nebo k aktualizačnímu serveru Veeam, na kterém jsou hostovány části agenta Veeam pro konzoli Veeam Availability Console. Díky tomu je možné aktualizaci zálohovacího agenta provádět, i když je hlavní zálohovací agent offline nebo nemá oprávnění správce potřebná k přístupu ke vzdáleným počítačům, aby mohl orchestrovat postup aktualizace.
Vylepšená správa sub-tenantů
Byla zjednodušena správa účtu sub-tenantů. Všechny účtu sub-tenantů se nyní v rozhraní Veeam Availability Console zobrazují jako samostatné uživatelská role.
Vylepšení rozhraní RESTful API

Nyní je možné se dotázat na více údajů uložených v konfigurační databázi Veeam Availability Console a získat k nim přístup pomocí nových doplňků rozhraní RESTful API. Mezi tyto údaje patří:

 • Licence spravovaného zálohovacího serveru
 • Popisy klientů
 • Reference na nadřazený objekt pro uživatele, pravidla zjišťování a počítače
Vylepšení škálovatelnosti
Významně se zvýšily limity škálovatelnosti počtu spravovaných serverů Veeam Backup & Replication pro jednotlivé instance konzole Veeam Availability Console, takže se dá zajistit optimální provoz a výkon při správě až 10 000 agentů Veeam a 600 serverů Veeam Backup & Replication, z nichž každý chrání 150–200 virtuálních počítačů nebo agentů Veeam.