800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Co nového přináší produkt Veeam Backup
pro Microsoft Office 365

Co nového přináší produkt Veeam Backup
pro Microsoft Office 365 v3

Veeam® Backup pro Microsoft Office 365 v3 vám díky zálohování a obnově dat aplikací Exchange, SharePoint a OneDrive pro firmy umožní převzít kontrolu nad daty sady Office 365. Níže je uveden seznam hlavních nových funkcí a vlastností, které byly uvedeny ve verzi Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3:
Vylepšení zálohování dat SharePoint Online a OneDrive pro firmy
 • Až 30× rychlejší zálohování pro SharePoint Online a OneDrive pro firmy, a to díky využití rozhraní API pro sledování změn SharePoint ke zkrácení časových oken pro zálohování SharePoint Online a OneDrive pro firmy na minuty, nebo dokonce sekundy. Toto výrazné zvýšení rychlosti zálohování umožňuje o mnoho lepší RPO a častější zálohování dat SharePoint a OneDrive pro firmy.
 • Optimalizace databáze úložiště k ukládání položek SharePoint a OneDrive pro firmy zajišťuje významné zvýšení úspor velikosti úložiště záloh.
 • Flexibility zálohování pro SharePoint Online je dosahováno pomocí nových možností zahrnutí a vyloučení položek. Osobní weby v rámci organizace je nyní možné ze zálohy vyloučit nebo do ní zahrnout hromadně prostřednictvím grafického rozhraní a rozhraní PowerShell nebo RESTful API.
 • Granularita záloh pro OneDrive pro firmyumožňuje uživatelům vyloučit nebo zahrnout konkrétní složky OneDrive v zálohování prostřednictvím rozhraní PowerShell nebo RESTful API.
Správa a zabezpečení organizace v Office 365
 • Zlepšení zabezpečení pro zálohování a obnovu dat Office 365 díky podpoře vícestupňového ověření. Podpora moderního ověření společnosti Microsoft umožňuje uživatelům za účelem vícestupňového ověření přidávat do Office 365 organizace s aktivními servisními účty. Vícestupňové ověření je základní bezpečnostní zásada pro Azure Active Directory a Office 365 a výchozí metoda ověření pro Office 365. Díky využití více metod ověření u uživatelských účtů Office 365 tento postup zajišťuje další vrstvu zabezpečení. Při práci s účty s vícestupňovým ověřením nástroj Veeam Backup pro Microsoft Office 365 využívá vlastní aplikaci Azure Active Directory s tajným údajem aplikace nebo certifikátem aplikace a současně název servisního účtu s heslem aplikace (vytvořeným při aktivaci vícestupňového ověření). Podpora pro vícestupňové ověření umožňuje nástroji Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3 připojit se k sadě Office 365 zabezpečeně pomocí účtu s aktivním vícestupňovým ověřením, aby bylo možné provádět zabezpečené zálohování a obnovy.
 • Flexibilní ochrana služeb v rámci organizace Office 365 včetně exkluzivních servisních účtů pro Exchange Online a SharePoint Online. Aby si nástroj Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3 poradil se všemi plány Office 365 včetně plánu 1 a plánu 2, obsahuje větší flexibilitu, čímž umožňuje ochranu vybraných služeb v rámci organizace Office 365. Firmy mohou nyní exkluzivně chránit své služby Exchange Online nebo SharePoint Online (včetně OneDrive pro firmy).
  A k dalšímu zvýšení zabezpečení správy můžete použít stejné nebo různé servisní účty k připojení k částem Exchange Online a SharePoint Online své organizace Office 365. Tato možnost vám umožňuje granulárně řídit oprávnění vyžadovaná k zálohování a obnovení dat Office 365, která jsou udělována jednotlivým exkluzivním účtům.
 • Podpora internetového serveru proxy pro nástroj Veeam Backup pro komponenty Microsoft Office 365 vám pomáhá plnit požadavky na zabezpečení a místní předpisy. Nastavení internetového serveru proxy lze pro server správy zálohování a jeho vzdálené servery proxy pro zálohování upravit v grafickém rozhraní, rozhraní PowerShell nebo rozhraní RESTful API. Flexibilní konfigurace umožňuje využít doslova libovolný scénář využití serverů proxy v rámci infrastruktury.
Přehled a správa ochrany dat Office 365
 • Integrované reporty ochrany dat Office 365 poskytují přehled o ochraně dat Office 365. Každý z těchto reportů lze vytvořit z grafického rozhraní produktu, rozhraní PowerShell a rozhraní RESTful API a je k dispozici ve formátu PDF a CSV.

  Report s přehledem licencí
  obsahuje podrobné informace o licencích používaných u jednotlivých chráněných uživatelů v organizaci a také pět organizací s největším využitím licencí.

  Report o využití úložiště
  obsahuje informace o tom, jaké množství úložiště je spotřebováváno úložišti záloh vybrané organizace a také pět úložišť záloh s největším využitím. Historická data používaná pro tento report jsou udržována v souladu s nastavením uchovávání historie relací.

  Report o ochraně poštovní schránky
  obsahuje informace o všech chráněných a nechráněných poštovních schránkách uživatelů v rámci vybraných organizací.
 • Přehled o zálohovaných objektech prostřednictvím rozhraní RESTful API vám pomůže identifikovat objekty, včetně organizací, uživatelů, skupin a webů uložených v konkrétním úložišti záloh.
 • Spotřeba úložiště na klienta prostřednictvím rozhraní RESTful API nebo PowerShell je navržena s ohledem na poskytovatele služeb a umožňuje vám identifikovat, kolik místa spotřebovávají organizace klientů v určitém úložišti.
 • Pomocí nových rutin PowerShell můžete bez nutnosti čekat 31 dní okamžitě rušit licence využité omylem nebo přiřazené nepotřebným uživatelům.
 • Získejte přehled o licencích prostřednictvím rozhraní RESTful API a PowerShell identifikací uživatelů, kteří licence využívají.
Funkce a vylepšení úložiště
 • Uchovávání informací na základě snapshotů rozšiřuje dostupné typy uchovávání informací na přístup podobný tomu, jak funguje zálohování na úrovni bitových kopií. S tímto typem uchovávání informací budou zálohované položky odstraněny z úložiště, jakmile poslední bod obnovení, jehož jsou součástí, ukončí období uchovávání. Výchozí typ uchovávání informací nabízený v nástroji Veeam Backup pro Microsoft Office 365 se podobá fungování klasického archivu dokumentů a nyní se nazývá „uchovávání informací na úrovni položek“. Nastavení typu uchovávání informace se provádí podle jednotlivých úložišť a nelze ho změnit.
 • Odhad velikosti úložiště lze nyní provádět pomocí nové rutiny PowerShell. Granulární parametry umožňují uživatelům odhadovat velikost úložiště potřebnou k zálohovaní celé organizace nebo vybraných objektů Exchange Online, SharePoint Online nebo OneDrive pro firmy, včetně archivních poštovních schránek a osobních webů.
 • Automatické škálování databází úložiště umožňuje snadnější správu úložiště pro větší prostředí díky překonání limitu 64 TB (za rok) na velikost souboru úložiště Extensible Storage Engine (ESE) společnosti Microsoft. Po dosažení limitu bude v úložišti automaticky vytvořena nová databáze, čímž je eliminována potřeba spravovat nové úložiště ručně.
Vylepšení zálohování a obnovení
 • Vylepšené obnovení položek OneNote poskytuje obnovení souborů OneNote v nativním formátu serveru s podporou verzí stránek.
 • Rozšířené možnosti vyhledávání v průvodci úlohou zálohování nyní uživatelům umožňují provádět vyhledávání objektů v rámci organizace pomocí takových parametrů, jako je zobrazované jméno, e-mailový alias a umístění kanceláře.
 • Úlohy zálohování na vyžádání nyní uživateli umožňují vytvářet úlohy zálohování bez plánování a spouštět je dále podle potřeby.
Obecné
 • Možnost přejmenování organizace je navržena s ohledem na poskytovatele služeb a umožňuje uživatelům udržovat si jasný přehled o organizacích s více klienty uvedených v konzoli Veeam Backup pro Microsoft Office 365 pojmenováním každé organizace prostřednictvím grafického rozhraní, rozhraní PowerShell nebo rozhraní RESTful API.
 • Vylepšené grafické rozhraní pro upgrade poskytuje lepší přehled o stavu aktualizace produktu.

Co nového přináší produkt Veeam Backup
pro Microsoft Office 365 v2

Obecné
 • Úplná podpora rozhraní PowerShell a REST API pro automatizaci zálohování a obnovy včetně všech funkcí integrovaných nástrojů Veeam Explorer™.
 • Oddělená instalace komponent během nastavení nástroje Veeam Backup pro Microsoft Office 365.
 • Podpora rozšířeného protokolování pro řadič a servery proxy nástroje Veeam Backup pro Microsoft Office 365, aby byl možný sběr a exportování podrobných údajů o konkrétních operacích pro snadnější řešení potíží.
 • Do uživatelského rozhraní je nyní přidána možnost kontroly aktualizací, díky které lze automaticky oznamovat dostupné aktualizace nástroje Veeam Backup pro Microsoft Office 365.
 • Nyní máte k dispozici výběr barevného schématu pro konzoli Veeam Backup pro Microsoft Office 365 a uživatelské rozhraní nástrojů Veeam Explorer.
 • Možnosti automatické kontroly a aktualizace služeb a serverů proxy nástroje Veeam Backup pro Microsoft Office 365.
Microsoft Office 365 SharePoint Online a SharePoint onsite
 • Ochrana dat pro SharePoint Online, onsite a v hybridních infrastrukturách.
 • Flexibilní možnosti zálohování a obnovení pro weby služby SharePoint Online, osobní weby a weby skupin včetně těchto položek:
  • Klasické i moderní motivy SharePoint
  • Oprávnění objektů SharePoint
  • Hlavní, publikační a wiki stránky
 • Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint:
  • Obnova webů, knihoven, seznamů a dokumentů služby SharePoint do SharePoint Online
  • Obnova webů, knihoven, seznamů a dokumentů služby SharePoint do SharePoint onsite
  • Posílání objektů SharePoint jako přílohy e-mailu
  • Ukládání objektů SharePoint jako souboru
  • Ukládání více objektů SharePoint jako souboru ZIP
  • Obnova starších verzí objektů
  • Obnova objektů SharePoint pro klienta (funkce dodavatele služeb)
  • Obnova vlastních šablon seznamů
Microsoft Office 365 OneDrive pro firmy
 • Ochrana dat pro Microsoft OneDrive pro firmy.
 • Rychlé, efektivní zálohování a obnovení účtů Office 365 OneDrive pro firmy včetně těchto položek:
  • Uživatelé a skupiny OneDrive
  • Rozšířené atributy a sdílený přístup
  • Poznámkové bloky Microsoft OneNote
 • Veeam Explorer pro Microsoft OneDrive pro firmy:
  • Obnova uživatelů, složek a souborů (včetně poznámek OneNote) do OneDrive pro firmy
  • Odesílání souborů OneDrive pro firmy jako přílohy e-mailu
  • Ukládání souborů a složek OneDrive pro firmy
  • Ukládání více souborů a složek jako souboru ZIP
  • Obnova přechozích verzí libovolných souborů
  • Obnova a přepsání uživatelů, souborů a složek
  • Obnova při zachování původních uživatelů, složek a souborů
  • Obnova s rozšířenými atributy a vlastním řízením přístupu
  • Obnova bez rozšířených atributů a vlastního řízení přístupu
  • Obnova souborů, složek a uživatelů OneDrive pro firmy pro klienta (funkce dodavatele služeb)
  • Obnova dat uložených v Microsoft Teams

* Microsoft Teams můžete chránit, když je úložiště dat Teams v rámci SharePoint Online nebo Exchange Online. Ačkoliv data chránit a obnovovat lze, karty a kanály služby Teams nikoli. Po obnově lze položku znovu připojit ručně. 

Další možnosti obnovení
 • Porovnání a obnovení poštovní schránky v nástroji Veeam Explorer pro Microsoft Exchange vám umožňuje porovnat celou složku nebo poštovní schránku mezi produkčním prostředím a záložní kopií a obnovit zpět do produkčního prostředí pouze to, co chybí nebo bylo změněno.
 • Kompletní protokolování relací u všech operací provedených pomocí integrovaných nástrojů Veeam Explorer poskytuje okamžitý podrobný přehled o obnově zálohy, činnostech exportování a procházení pro účely zajištění souladu s předpisy a auditu.
 • Pro nasazení zálohování pošty jako služby je nyní k dispozici procházení stavu bodu v čase, takže lze procházet zálohy klientů libovolným integrovaným nástrojem Veeam Explorer. Klienti si mohou vybrat libovolný bod v čase a zobrazit svá data v tomto bodu v čase (funkce dodavatele služeb).
 • Prostřednictvím služby Cloud Connect je nyní k dispozici eDiscovery pro vyhledávání uživatelem odstraněných nebo upravených položek klienta ve službách Exchange, SharePoint a OneDrive (funkce dodavatele služeb).
Vylepšená flexibilita zálohování a možnosti zálohování
 • Možnost při vytváření úlohy zálohování vybírat jednotlivé uživatele, skupiny uživatelů nebo celou organizaci.
 • Podpora skupin zabezpečení a distribučních seznamů v sadě Office 365 a dynamických distribučních skupin u hybridních scénářů.
 • Podpora poštovních schránek Office 365.
 • Záloha poštovní schránky deníků onsite.